Документ z0946-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.02.2012, підстава - z0045-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.07.2006 N 476/724/251
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2006 р.
за N 946/12820
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій
N 1/2/1 ( z0045-12 ) від 03.01.2012 }
Про затвердження Тарифів на виконання платних
послуг, які можуть надаватися підрозділами
Державної пожежної охорони МНС України, і
Порядку внесення суб'єктами господарювання
та фізичними особами плати за надання
платних послуг підрозділами Державної
пожежної охорони МНС України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 241/521/318 ( z0418-09 ) від 06.04.2009 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2000 року N 798 ( 798-2000-п ) "Про затвердження
переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами
Державної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Тарифи на виконання платних послуг, які можуть
надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України, і
Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами
плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної
охорони МНС України ( z0947-06 ) (додаються).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Болварі Т.Й.
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.І.Балога
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Міністр економіки України А.П.Яценюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС, Мінфіну,
Мінекономіки
25.07.2006 N 476/724/251
(у редакції наказу МНС,
Мінфіну, Мінекономіки
06.04.2009 N 241/521/318
( z0418-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2006 р.
за N 946/12820

ТАРИФИ
на виконання платних послуг,
які можуть надаватися підрозділами
Державної пожежної охорони МНС України

---------------------------------------------------------------------- |N з/п | Найменування послуг | Одиниця вимірювання | Тарифи з | | | | | врахуванням | | | | |ПДВ, гривень | | | | | за одиницю | |------+-------------------------+---------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |1 |Проведення експертизи |за 1 годину |43,93 | | |причин виникнення пожежі | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |2 |Експертиза стану пожежної|за 1 годину |43,93 | | |безпеки приладів, | | | | |обладнання та продукції | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |3 |Проведення на договірній |за 1 годину |41,00 | | |основі занять із | | | | |спеціалістами | | | | |міністерств, | | | | |інших центральних | | | | |органів виконавчої влади,| | | | |підприємств, установ і | | | | |організацій з правил | | | | |пожежної безпеки | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |4 |Проведення лекцій, |за 1 годину |41,00 | | |занять, семінарів на | | | | |протипожежну тематику | | | |------+-------------------------+-----------------------------------| |5 |Розроблення |Вартість робіт визначається згідно | | |інженерно-технічних |з державними будівельними нормами | | |рішень щодо виконання |Міністерства регіонального розвитку| | |протипожежних заходів, |та будівництва України | | |розрахунків систем | | | |протипожежного захисту | | | |будівель і споруд, | | | |визначення шляхів | | | |евакуації, категорій | | | |будинків та приміщень | | | |стосовно вибухопожежної | | | |та пожежної безпеки | | |------+-------------------------+-----------------------------------| |6 |Проведення |за 1 годину |43,93 | | |пожежо-технічних | | | | |обстежень об'єктів, що | | | | |підлягають обов'язковому | | | | |або добровільному | | | | |страхуванню від вогневих | | | | |ризиків | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |7 |Перевірка протипожежного | | | | |стану об'єктів під час | | | | |проведення масових | | | | |заходів та забезпечення | | | | |їх протипожежного | | | | |захисту: | | | |7.1 |Перевірка протипожежного |за 1 годину |43,93 | | |стану об'єктів. | | | |7.2 |Забезпечення їх | | | | |протипожежного стану із | | | | |залученням пожежного | | | | |автомобіля | | | | |АЦ-40 (130) 63Б |за 1 годину |340,37 | | |АЦ-40 (131) 137 |за 1 годину |394,54 | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |8 |Розроблення інструкцій, |за 1 годину |43,93 | | |планів евакуації та | | | | |інших нормативних | | | | |документів з питань | | | | |пожежної безпеки для | | | | |підприємств, установ і | | | | |організацій | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |9 |Забезпечення | | | | |протипожежного захисту | | | | |об'єктів під час | | | | |проведення робіт з | | | | |підвищеним рівнем | | | | |вибухопожежонебезпеки, | | | | |зливно-наливних операцій | | | | |з нафтопродуктами і | | | | |перекачування газів та | | | | |газових сумішей тощо із | | | | |залученням пожежного | | | | |автомобіля | | | | |АЦ-40 (130) 63Б |за 1 годину |340,37 | | |АЦ-40 (131) 137 |за 1 годину |394,54 | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |10 |Визначення показників | | | | |пожежної небезпеки | | | | |речовин, матеріалів та | | | | |виробів: | | | |10.1 |Визначення температури |за 1 зразок |946,06 | | |займання твердих речовин | | | | |і матеріалів | | | |10.2 |Визначення пожежної |за 1 зразок |947,58 | | |небезпеки іграшок | | | |10.3 |Визначення горючості |за 1 зразок |1664,75 | | |аерозольних упаковок | | | |10.4 |Визначення займистості |за 1 зразок |788,12 | | |хутра | | | |10.5 |Визначення займистості |за 1 зразок |953,04 | | |м'яких меблів | | | |10.6 |Визначення швидкості |за 1 зразок |1041,32 | | |вигорання рідини | | | |10.7 |Визначення коефіцієнта |за 1 зразок |1499,69 | | |димоутворення твердих | | | | |речовин і матеріалів | | | |10.8 |Визначення теплоти |за 1 зразок |1357,70 | | |згорання твердих | | | | |матеріалів | | | |10.9 |Визначення температури |за 1 зразок |958,44 | | |тління твердих матеріалів| | | |10.10 |Визначення групи |за 1 зразок |2137,86 | | |поширення полум'я | | | |10.11 |Визначення температури |за 1 зразок |929,54 | | |самозаймання твердих | | | | |речовин і матеріалів | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |11 |Організація та проведення| | | | |випробувань щодо | | | | |визначення показників | | | | |пожежної небезпеки | | | | |будівельних та інших | | | | |матеріалів і конструкцій:| | | |11.1 |Визначення займистості |за 1 зразок |1691,28 | | |будівельних матеріалів | | | | |під впливом теплових | | | | |потоків | | | |11.2 |Визначення групи |за 1 зразок |2311,13 | | |горючості будівельних | | | | |матеріалів | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |12 |Надання консультаційної |за 1 годину |41,00 | | |допомоги, а також | | | | |інформаційних послуг щодо| | | | |застосування | | | | |законодавства з питань | | | | |пожежної безпеки, | | | | |статистики пожеж та їх | | | | |наслідків | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |13 |Залучення пожежної |за 1 годину |340,37 | | |техніки для випробування | | | | |опресування, промивання, | | | | |продавлювання систем | | | | |водопостачання та їх | | | | |обладнання | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |14 |Зарядження, ремонт, |за 1 годину |31,79 | | |обслуговування та | | | | |випробування балонів, у | | | | |яких містяться гази під | | | | |високим тиском | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |15 |Перевірка та випробування|за 1 годину |222,10 | | |пожежних гідрантів, | | | | |внутрішніх пожежних | | | | |кранів та їх обладнання | | | | |пожежними рукавами | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |16 |Ремонт і технічне |за 1 годину |400,12 | | |обслуговування пожежних | | | | |водоймищ, їх наповнення і| | | | |відкачування, очищення | | | | |колодязів | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |17 |Ремонт, обслуговування та|за 1 годину |20,21 | | |випробування пожежних | | | | |рукавів | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |18 |Виготовлення та |1 показник |101,77 | | |встановлення покажчиків | | | | |пожежних гідрантів і | | | | |водоймищ, пристосування | | | | |водонапірних башт | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |19 |Підготовка виставок | | | | |пожежної техніки, надання| | | | |зразків пожежної техніки,| | | | |пожежо-технічного | | | | |обладнання для | | | | |експонування на виставках| | | | |використання на | | | | |кінозйомках та проведення| | | | |інших комерційних заходів| | | | |із залученням пожежного | | | | |автомобіля | | | | |АЦ-40/130/63Б |за 1 годину |340,37 | | |АЦ-40/131/137 |за 1 годину |394,54 | | |АД-30/131/ПМ506 |за 1 годину |420,56 | | |ВС-22/130 |за 1 годину |393,11 | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |20 |Ремонт, технічне | | | | |обслуговування, | | | | |фарбування пожежних, | | | | |вантажних і легкових | | | | |автомобілів та засобів | | | | |радіопровідного зв'язку, | | | | |відомчої, сільської та | | | | |добровільної пожежної | | | | |охорони: | | | |20.1 |Слюсарні роботи |за 1 годину |17,74 | |20.2 |Електромеханічні роботи |за 1 годину |16,01 | |20.3 |Малярні роботи |за 1 годину |16,78 | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |21 |Ремонт, технічне |за 1 годину |30,10 | | |обслуговування і | | | | |зарядження апаратури | | | | |газодимозахисної служби, | | | | |захисту органів дихання | | | | |та акумуляторних батарей | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |22 |Виготовлення пожежних | | | | |щитів, іскрогасників та | | | | |іншої продукції | | | | |протипожежного | | | | |призначення: | | | |22.1 |дерев'яного щита |за 1 виріб |159,60 | |22.2 |металевого щита |за 1 виріб |195,06 | |22.3 |багрів |за 1 виріб |35,02 | |22.4 |ломів |за 1 виріб |33,98 | |22.5 |відра пожежного |за 1 виріб |48,02 | |22.6 |іскрогасників |за 1 виріб |46,34 | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |23 |Ремонт, випробування, | | | | |зарядження та | | | | |перезарядження | | | | |вогнегасників, | | | | |виготовлення та | | | | |відновлення їх деталей: | | | |23.1 |ВВК-1,5 |за 1 вогнегасник |18,08 | |23.2 |ВВК-2 |за 1 вогнегасник |27,88 | |23.3 |ВВК-5,5 |за 1 вогнегасник |48,37 | |23.4 |ВВК-18 |за 1 вогнегасник |84,91 | |23.5 |ВВК-56 |за 1 вогнегасник |174,68 | |23.6 |ОВП-10 |за 1 вогнегасник |56,72 | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |24 |Проведення робіт з |100 кв.м |249,10 | | |оброблення конструкцій, | | | | |матеріалів, тканин | | | | |вогнезахисними речовинами| | | |------+-------------------------+-----------------------------------| |25 |Проектування, монтаж, |Вартість робіт визначається згідно | | |ремонт і перевірка |з державними будівельними нормами | | |надійності |Міністерства регіонального розвитку| | |блискавкозахисту та |та будівництва України | | |замірів опору ізоляції | | | |електромереж і | | | |електроустаткування | | |------+-------------------------+-----------------------------------| |26 |Проектування, монтаж, |Вартість робіт визначається згідно | | |налагодження, ремонт і |з державними будівельними нормами | | |технічне обслуговування |Міністерства регіонального розвитку| | |систем автоматичного |та будівництва України | | |пожежогасіння, пожежної | | | |сигналізації, | | | |димовидалення та інших | | | |автоматичних систем | | | |протипожежного захисту | | |------+-------------------------+-----------------------------------| |27 |Організація та створення |за 1 об'єкт на добу |20,28 | | |силами Державної пожежної| | | | |охорони МНС систем | | | | |централізованого | | | | |спостереження за | | | | |протипожежним станом | | | | |об'єктів та їх технічне | | | | |обслуговування | | | |------+-------------------------+---------------------+-------------| |28 |Відкачування води, | | | | |очищення від льоду та | | | | |снігу покрівель будинків,| | | | |відчинення квартир | | | | |громадян та ґрат на | | | | |вікнах і балконах, а | | | | |також миття зовнішніх | | | | |стін багатоповерхових | | | | |будинків, автомобілів, | | | | |підняття і опускання | | | | |інформаційних щитів, | | | | |плакатів тощо із | | | | |залученням пожежного | | | | |автомобіля: | | | |28.1 |відкачування води |за 1 годину |400,12 | |28.2 |миття зовнішніх стін |за 1 годину |483,07 | | |будинків | | | |28.3 |очищення від льоду |за 1 годину |483,07 | | |покрівель будинків | | | |28.4 |відчинення квартир |за 1 годину |473,60 | | |громадян та ґрат на | | | | |вікнах та балконах | | | ----------------------------------------------------------------------
{ Тарифи в редакції Наказу Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 241/521/318 ( z0418-09 ) від
06.04.2009 }
Директор Департаменту
економіки і фінансів
МНС України І.В.Подобєдвгору