Документ z0946-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0032500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.08.2005 N 290
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2005 р.
за N 946/11226

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України та встановлення
лімітів відкритої валютної позиції банку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 107 ( z0268-09 ) від 28.02.2009 N 475 ( z0832-09, z0833-09 ) від 14.08.2009 N 769 ( z0057-10 ) від 24.12.2009 N 111 ( z0546-11 ) від 13.04.2011 N 204 ( z0753-11 ) від 22.06.2011 N 341 ( v0341500-16 ) від 07.06.2016 N 161 ( v0161500-18 ) від 28.12.2018 N 32 ( v0032500-19 ) від 05.02.2019 }
Відповідно до статей 44 та 55 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою забезпечення
стабільності банківської системи Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до розділу VIII Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за
N 841/6032 (із змінами), такі зміни:
1.1. Пункт 1.11 глави 1 виключити.
1.2. Пункт 2.5 глави 2 викласти в такій редакції: "2.5. Нормативне значення загальної відкритої
(довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) має бути не більше
ніж 30 відсотків. У цьому разі встановлюється обмеження ризику окремо для
довгої відкритої валютної позиції та короткої відкритої валютної
позиції банку: загальна довга відкрита валютна позиція (Н13-1) має бути не
більше ніж 20 відсотків; загальна коротка відкрита валютна позиція (Н13-2) має бути не
більше ніж 10 відсотків".
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови
Правління Національного банку України "Про окремі питання,
пов'язані з регулюванням діяльності комерційних банків" від
17.12.98 N 524 ( z0005-99 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 05.01.99 за N 5/3298.
{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 204 ( z0753-11 ) від 22.06.2011 }
3. Затвердити Положення про порядок встановлення Національним
банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за
їх дотриманням банками (додається). { Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку N 111 ( z0546-11 ) від 13.04.2011, N 32 ( v0032500-19 ) від
05.02.2019 }
4. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України і банків для використання в роботі.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. Зобов'язати банки України забезпечити виконання вимог цієї
постанови, починаючи з 01.10.2005.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Генеральний департамент банківського нагляду (Ткаченко О.О.),
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних
операцій (Пасенова Н.О.) та начальників територіальних управлінь
Національного банку України. { Пункт в редакції Постанови Національного банку N 111
( z0546-11 ) від 13.04.2011 }
В.о.Голови А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2005 N 290
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2005 р.
за N 946/11226

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення Національним банком України
лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх
дотриманням банками
{ Заголовок Положення в редакції Постанови Національного банку
N 111 ( z0546-11 ) від 13.04.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 32 ( v0032500-19 ) від
05.02.2019 }
Це Положення розроблене відповідно до статті 44 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) з метою
забезпечення стабільності на валютному ринку та обмеження
негативного впливу на його стан операцій з купівлі-продажу
іноземних валют та банківських металів, що здійснюються банками.
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 32 ( v0032500-19 ) від 05.02.2019 }
1. Національний банк України (далі - Національний банк) має
право встановлювати для банку (далі - банк), що здійснює на
валютному ринку України операції з купівлі-продажу іноземної
валюти та банківських металів за гривні, ліміти таких відкритих
валютних позицій: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах
і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних
валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи
банківським металом, окремими активними операціями з валютними
цінностями. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 32 ( v0032500-19 ) від 05.02.2019 }
2. Ліміти відкритої валютної позиції (далі - ліміти) - це
встановлене Національним банком України кількісне обмеження у
відсотках щоденної величини відкритих банком валютних позицій, а
саме: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і
банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних
валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи
банківським металом, окремими активними операціями з валютними
цінностями до регулятивного капіталу банку.
3. Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13)
визначається як співвідношення загальної величини відкритої
валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та
банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного
капіталу банку.
4. Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку
(Л13-1) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу
вимог за іноземною валютою та банківськими металами над обсягом
зобов'язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу
банку. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 769 ( z0057-10 ) від 24.12.2009 }
5. Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку
(Л13-2) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу
зобов'язань за іноземною валютою та банківськими металами над
обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу
банку. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 769 ( z0057-10 ) від 24.12.2009 }
{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 107 ( z0268-09 ) від 28.02.2009 }

6. Національний банк установлює ліміти окремим рішенням
Правління Національного банку України та доводить його зміст до
відома банків не пізніше ніж за 10 днів до дати введення їх у дію.
{ Пункт 6 в редакції Постанов Національного банку N 475
( z0833-09 ) від 14.08.2009, N 204 ( z0753-11 ) від 22.06.2011; із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 341 ( v0341500-16 ) від 07.06.2016 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 475 ( z0833-09 ) від 14.08.2009 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 475 ( z0833-09 ) від 14.08.2009 }

7. Банк зобов'язаний щоденно дотримуватися лімітів. { Пункт 7 в редакції Постанов Національного банку N 475
( z0833-09 ) від 14.08.2009, N 204 ( z0753-11 ) від 22.06.2011 }
8. Банк у межах лімітів має право визначати ліміти для своїх
структурних підрозділів.
9. Банк здійснює розрахунок загальної (довгої/короткої)
відкритої валютної позиції на підставі щоденного балансу банку. Банк здійснює розрахунок величини відкритих валютних позицій
в іноземних валютах і банківських металах та розрахунок
регулятивного капіталу банку згідно з нормативно-правовими актами
Національного банку. { Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови
Національного банку N 204 ( z0753-11 ) від 22.06.2011 } { Пункт 9 в редакції Постанови Національного банку N 475
( z0833-09 ) від 14.08.2009 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 204 ( z0753-11 ) від 22.06.2011 }

10. Департамент банківського нагляду здійснює щодня аналіз та
контроль за дотриманням банком установлених Національним банком
значень лімітів на підставі файла 01X "Дані про залишки на
рахунках" передбаченого Правилами організації статистичної
звітності, що подається до Національного банку України,
затвердженими постановою Правління Національного банку України від
13 листопада 2018 року N 120. { Пункт в редакції Постанови
Національного банку N 107 ( z0268-09 ) від 28.02.2009; із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 111
( z0546-11 ) від 13.04.2011; в редакції Постанови Національного
банку N 341 ( v0341500-16 ) від 07.06.2016; із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 161 ( v0161500-18 ) від
28.12.2018 }
11. Банк несе відповідальність за недотримання лімітів,
подання недостовірної звітності та несвоєчасне її подання згідно з
законодавством України.
Директор Департаменту
валютного регулювання О.А.Щербаковавгору