Документ z0945-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.09.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2019  № 412


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2019 р.
за № 945/33916

Про внесення змін до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

Відповідно до статей 9, 11 та 16 Закону України «Про племінну справу у тваринництві», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

В.о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державного агентства рибного
господарства України

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань
профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент Конфедерації
роботодавців України

Президент Національної академії аграрних
наук УкраїниЮ. Терентьєв

К. ЛяпінаВ. Лапа


Я.С. БєловО.О. ШубінР. Іллічов


О. Мірошниченко


Я.М. ГадзалоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
26 липня 2019 року № 412


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2019 р.
за № 945/33916

ЗМІНИ
до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

1. У Положенні про порядок проведення генетичної експертизи походження та аномалій племінних тварин, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 01 червня 2004 року № 197, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 червня 2004 року за № 738/9337:

1) у пункті 3.2 розділу 3 слова «й атестація, своєчасна перевірка та повірка засобів вимірювальної техніки» замінити словами «, повірка засобів вимірювальної техніки відповідно до законодавства»;

2) пункт 4.2 розділу 4 викласти в такій редакції:

«4.2. Використовувати для відтворення поголів’я плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, що проходять випробування за якістю потомства, за умови відсутності генетичних аномалій, що підтверджено цитогенетичним контролем і тестуванням за ДНК-маркерами.».

2. У підпункті 2.4.6 пункту 2.4 глави 2 Інструкції з оцінки якості молока корів, овець та кіз у племінному тваринництві, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 14 липня 2008 року № 421, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2008 року за № 715/15406, слова «і атестацію засобів вимірювальної техніки державною метрологічною службою» замінити словами «засобів вимірювальної техніки відповідно до законодавства».

3. У Положенні з проведення апробації селекційних досягнень у тваринництві, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 липня 2012 року № 385, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 липня 2012 року за № 1217/21529:

1) у розділі I:

у пункті 1.3:

в абзаці четвертому слова «суб’єкти племінної справи у тваринництві» замінити словами «власники племінних тварин»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«видатна тварина - тварина певної породи, типу, лінії, стада, що оцінена за походженням, власною продуктивністю і спадковими якостями та має значні переваги за проявом морфологічних, продуктивних та інших господарсько-корисних ознак;»;

пункти 1.4-1.6 викласти в такій редакції:

«1.4. Роботи зі створення селекційних досягнень здійснюють спеціалісти базових суб’єктів господарювання (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та спеціалісти ветеринарної медицини), фахівці зі спеціальною підготовкою наукових та навчальних установ, селекційних центрів, підприємств (об’єднань) з племінної справи у тваринництві, рад по роботі з породами, асоціацій, які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог законодавства.

1.5. Створення нових і поліпшення існуючих порід, породних груп, внутрішньопородних (зональних), заводських і спеціалізованих типів здійснюються за участю селекційного центру певної галузі тваринництва відповідно до програм селекції, розроблених науковими установами за участю фахівців базових суб’єктів господарювання, членів рад по роботі з породами, асоціацій, підприємств (об’єднань) з племінної справи у тваринництві, та затверджуються суб’єктом господарювання.

1.6. Створення заводських і спеціалізованих ліній, кросів, родин, видатних тварин здійснюється за участю селекційного центру певної галузі тваринництва відповідно до програм або планів селекційно-племінної роботи, розроблених фахівцями базових суб’єктів господарювання спільно з представниками наукових установ за участю членів рад по роботі з породами, асоціацій, підприємств (об’єднань) з племінної справи у тваринництві, та затверджується суб’єктом господарювання.»;

2) у пункті 3.12 розділу III слова «на середньофуражну несучку» виключити;

3) у розділі IV:

абзац третій пункту 4.1 викласти в такій редакції:

«Апробація селекційного досягнення здійснюється за представництва його автора (авторів).»;

у пункті 4.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Акт та документи, перелік яких визначено пунктом 2.1 розділу II цього Положення, є підставою для прийняття відповідного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України про визнання нового селекційного досягнення у тваринництві.»;

абзац четвертий виключити;

у пункті 4.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.4. Державна апробація нового селекційного досягнення у тваринництві затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, в якому зазначаються:»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта племінної справи у тваринництві, який визнається оригінатором;»;

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5. Усі спірні питання, що виникають у процесі апробації, вирішуються експертною комісією та відображаються в акті.»;

4) у графах другій, четвертій, шостій рядка «Риби дорослі (гнізд при природному та заводському нересті)» додатка 5 до Положення цифри «400, 200, 300» замінити цифрами «200, 100, 50».

4. У Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 809/27254:

1) у розділі VI:

абзаци третій - шостий пункту 6.9 викласти в такій редакції:

«бонітування та офіційної оцінки за типом, ведення племінного обліку та офіційного обліку продуктивності тварин відповідно до Інструкції з бонітування овець, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року № 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 року за № 679/8000 (далі - Інструкція з бонітування овець), Інструкції з бонітування кіз молочних порід, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 року № 104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 березня 2018 року за № 342/31793 (далі - Інструкція з бонітування кіз), Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року № 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 року за № 680/8001 (далі - Інструкція племобліку у вівчарстві), Інструкції з ведення племінного обліку в молочному козівництві, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 року № 104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 березня 2018 року за № 342/31794 (далі - Інструкція племобліку у козівництві), та Інструкції з оцінки якості молока;

оцінки тварин за їх власною продуктивністю та якістю потомства відповідно до Інструкції з бонітування овець, Інструкції з бонітування кіз та інших нормативних документів;

генетичної експертизи походження та аномалій тварин для баранів та цапів відповідно до Положення з генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

ведення автоматизованого індивідуального обліку продуктивних і племінних якостей сільськогосподарських тварин відповідно до Інструкції з ведення племобліку у вівчарстві та Інструкції з ведення племобліку у козівництві;»;

у пункті 6.10:

абзац дванадцятий замінити сімома абзацами такого змісту:

«Статус кінного заводу, племінного репродуктора з розведення коней та конюшні-репродуктора присвоюють суб’єктам племінної справи у тваринництві на основі кількісних та якісних показників продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з конярства за чотири календарних роки (додаток 27). Мінімальна кількість календарних років при присвоєнні відповідного статусу суб’єкту племінної справи, який проходить процедуру присвоєння статусу, встановлюється з урахуванням умов, за яких сформовано племінне стадо:

для кінного заводу, племінного репродуктора з розведення коней:

4 роки - якщо племінне стадо сформоване за рахунок маточного поголів’я власного виробництва;

1 рік - якщо племінне стадо (усі статево-вікові групи) повністю або частково сформоване за рахунок племінного поголів’я, придбаного у суб’єкта племінної справи у тваринництві (кінного заводу, племінного репродуктора, конюшні-репродуктора) або за імпортом, за наявності підтвердних документів у суб’єктів господарювання (договір, платіжні документи, сертифікати);

для конюшні-репродуктора:

4 роки - якщо племінні коні (жеребці та/або кобили) одержані в результаті власного виробництва;

1 рік - якщо племінні коні (жеребці та/або кобили) повністю або частково придбані у суб’єкта племінної справи у тваринництві (кінного заводу, племінного репродуктора, конюшні-репродуктора) або за імпортом, за наявності підтвердних документів у суб’єктів господарювання (договір, платіжні документи, сертифікати).».

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим;

у пункті 6.12:

абзац третій викласти в такій редакції:

«бонітування та офіційної оцінки за типом, ведення племінного обліку та офіційного обліку продуктивності відповідно до Інструкції з бонітування птиці, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 січня 2019 року № 17, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за 145/33116, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 січня 2019 року № 17, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за 146/33117;»;

абзац п’ятнадцятий після слова «батьківських» доповнити словами «і материнських»;

в абзацах двадцять четвертому, тридцять п’ятому слово «прабатьківські» в усіх відмінках замінити словом «прародинні» у відповідних відмінках;

в абзацах двадцять восьмому, тридцять другому, тридцять третьому, тридцять п’ятому слова «батьківські форми» в усіх відмінках замінити словами «родинні форми» у відповідних відмінках;

у пункті 6.18:

абзац чотирнадцятий після слів «Інструкції з бонітування овець,» доповнити словами «Інструкції з бонітування кіз,»;

абзац тридцять другий після слів «100-бальною системою» доповнити словами «, крім суб’єкта племінної справи у тваринництві, який проходить процедуру присвоєння статусу за відсутності показників за чотири роки»;

в абзаці дванадцятому пункту 6.21 слова «чи батьківських» замінити словами «батьківських чи материнських»;

2) додатки 9, 33-35 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

5. У Положенні про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1118/21430:

1) у пункті 2.5:

в абзаці третьому цифри «2-12» замінити цифрами «2-13»;

в абзацах п’ятому - шістнадцятому цифри «13-24» замінити цифрами «14-25»;

2) у пункті 2.6:

в абзаці другому підпункту 2.6.2 цифри «25-29» замінити цифрами «26-31»;

у підпункті 2.6.3:

в абзаці другому цифри «30, 31» замінити цифрами «32, 33»;

в абзаці третьому цифри «32» замінити цифрами «34»;

3) в абзаці першому пункту 2.7 цифри «33» замінити цифрами «35»;

4) після додатка 6 доповнити Положення новим додатком 7, що додається.

У зв’язку з цим додатки 7-33 вважати відповідно додатками 8-34;

5) після додатка 28 доповнити Положення новим додатком 29, що додається.

У зв’язку з цим додатки 29-34 вважати відповідно додатками 30-35;

6) у додатках 2-6, 8-28, 30-34 літери «М.П.» виключити.

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства
О. АльшановаДодаток 9
до Порядку присвоєння відповідного
статусу  суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.7)

ШКАЛА
оцінки племінних заводів, племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід і типів

Показники

Мінімальні вимоги

Бал за показник

за шкалою

фактично

1

2

3

4

Породність (за результатами бонітування)
Плідники чистопородні та IV покоління, %

100

10


90

8


85

6


Корови чистопородні та IV покоління, %

90

5


70

4


50

3


Комплексний клас (за результатами бонітування)
Плідники класів «еліта-рекорд» та «еліта», %

100

10


95

8


90

6


Корови класів «еліта-рекорд» та «еліта», %

50

10


45

8


40

6


Ремонтні бугаї і телиці класів «еліта-рекорд» та «еліта», %

100

5


Продуктивність корів
Молочність (205 днів) не менше, кг

220

10


200

8


180

6


Жива маса корів відповідає стандарту, %

60

5


50

4


40

3


Відтворна здатність корів (вихід телят не менше 80 %)

-

10


Перевірка тварин:
за власною продуктивністю з індексом 100 і більше, %

50

5


40

4


30

3


за якістю потомків-поліпшувачів, %

20

5


15

4


10

3


Реалізовано племінного молодняку на 100 корів, голів

15

3


10

2


7

1


Реалізовано племінного молодняку класів:
«еліта-рекорд» та «еліта», %

95

2


телиць I класу

45

1


Утримання і годівля тварин

-

10


у тому числі стан приміщень

-

5


Забезпеченість кормами (згодовано на корову за рік), кормових одиниць, ц

60

5


55

4


50

3


Ветеринарно-профілактичні заходи:

-

5


чистота приміщень, наявність спецодягу

-

2


регулярне проведення ветеринарних заходів

-

3


Секретар комісії

____________
(посада)

_________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Член комісії з відповідною
фаховою підготовкою


____________
(посада)


_____________
(підпис)


__________________
(ініціали, прізвище)Додаток 33
до Порядку присвоєння відповідного
статусу суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.12)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів з птахівництва

Показники

Мінімальні вимоги

кури

індики

качки (крім мускусних)

мускусні качки

гуси

страуси

перепели

яєчні

м’ясного напряму продуктивності

Оборот стада

1,1

1,4

-

-

-

-

-

1,2

Кількість селекційних гнізд:

на породу або на батьківську лінію

60

60

60

60

60

60

30

60

на материнську лінію

100

100

60

60

60

60

30

60

Одержано добового молодняку, голів:

на одну гніздову несучку

4

7

10

10

8

2

3

5

на одного гніздового самця

15

42

50

50

24

8

6

20

Використання яєць на племінні цілі, %

50

65

75

75

70

60

80

50

Вивід молодняку, %

72

70

55

55

57

55

40

75

Падіж молодняку, % *

6

4

15

5

5

10

25

10

Падіж дорослої птиці за продуктивний період, %**

5

7

3

3

3

1

1

5

Примусове бракування дорослої птиці за продуктивний період, %**

10

6

5

5

5

2

2

5

Мінімальний бонітувальний клас:

за основними ознаками

еліта

еліта

еліта

еліта

еліта

еліта

еліта

еліта

за додатковими ознаками

1

1

1

1

1

1

1

1

__________
* Для яєчних курей - до 17 тижнів життя, м’ясної птиці - до комплектування стада.
** Яєчні кури - за 65 тижнів життя; кури м’ясного напряму продуктивності - за 60 тижнів життя; індики, гуси - за 52 тижні життя; качки (крім мускусних) - за 45 тижнів життя, мускусні качки - за 46 тижнів життя; страуси - за 156 тижнів життя; перепели - за 32 тижні життя.Додаток 34
до Порядку присвоєння відповідного
статусу суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.12)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних птахорепродукторів

Показники

Племінні птахорепродуктори

I порядку

II порядку

1

2

3

Середнє поголів’я дорослої птиці, тис. голів: курей: прародинних (ППР-1) та родинних (ППР-2) форм яєчних кросів

10

15

прародинних (ППР-1) та родинних (ППР-2) форм м’ясних кросів

10

10

окремих порід та популяцій

3

4

Індиків

1,5

1,5

качок (крім мускусних)

2

3

мускусних качок

2

3

Гусей

2

3

Цесарок

2

2

Перепелів

2

7

Страусів

0,03

0,03

Несучість, штук: курей яєчних кросів: за 40 тижнів життя

95

100

65 тижнів життя

225

230

м’ясних кросів за 60 тижнів життя

155

160

яєчних та м’ясо-яєчних порід за 65 тижнів життя

165

170

індичок за 52 тижні життя

60

70

качок (крім мускусних) за 45 тижнів життя

90

90

мускусних качок за 46 тижнів життя

60

65

гусей за 52 тижні життя: важкого типу

32

30

середнього типу

37

35

легкого типу

42

40

цесарок за 64 тижні життя

95

105

перепелів за 32 тижні життя: яєчного напряму продуктивності

190

193

м’ясного напряму продуктивності

170

173

страусів за 156 тижнів життя

20

20

Падіж молодняку, %: яєчних курей за 17 тижнів життя

5

5

курей м’ясного напряму продуктивності за 6 тижнів життя

4

4

індиків за 16 тижнів життя

10

13

качок (крім мускусних) за 7 тижнів життя

5

5

мускусних качок: самців за 11 тижнів життя, самок за 10 тижнів життя

5

5

гусей за 9 тижнів життя

13

13

цесарок до 16 тижнів життя

7

7

перепелів за 6 тижнів життя

10

10

страусів за 10 тижнів життя

25

25

Падіж дорослої птиці, %: яєчних курей за 65 тижнів життя

6

6

курей м’ясного напряму продуктивності за 60 тижнів життя

8

8

індичок за 52 тижні життя

2

2

качок (крім мускусних) за 45 тижнів життя

2

2

мускусних качок за 46 тижнів життя

3

3

гусей за 52 тижні життя

1

1

цесарок за 64 тижні життя

4

4

перепелів за 32 тижні життя

3

3

страусів за 156 тижнів життя

1

1

Примусове бракування дорослої птиці, %: яєчних курей за 65 тижнів життя

10

10

курей м’ясного напряму продуктивності за 60 тижнів життя

6

6

індичок за 52 тижні життя

5

5

качок (крім мускусних) за 45 тижнів життя

5

5

мускусних качок за 46 тижнів життя

5

5

гусей за 52 тижні життя

2

2

цесарок за 64 тижні життя

1

1

перепелів за 32 тижні життя

5

5

страусів за 156 тижнів життя

1

1

Вивід молодняку, %: курей: прародинних (ППР-1) та родинних (ППР-2) форм яєчних кросів

76

76

прародинних (ППР-1) та родинних (ППР-2) форм м’ясних кросів

72

73

окремих порід та популяцій

77

77

Індиків

62

62

качок (крім мускусних)

65

67

мускусних качок

57

57

Гусей

60

60

Цесарок

60

60

Перепелів

60

60

Страусів

50

50

Використання яєць на племінні цілі, %*: курей: прародинних (ППР-1) форм яєчних кросів

30

-

прародинних (ППР-1) форм м’ясних кросів

45

-

окремих порід та популяцій

50

-

Індиків

30

-

качок (крім мускусних)

45

-

мускусних качок

45

-

Гусей

30

-

Цесарок

30

-

Перепелів

50

-

Страусів

50

-

Використання інкубаційних яєць, %**: курей: прародинних (ППР-1) та родинних (ППР-2) форм яєчних кросів

60

80

прародинних (ППР-1) та родинних (ППР-2) форм м’ясних кросів

45

90

окремих порід та популяцій

40

60

Індиків

60

90

качок (крім мускусних)

45

90

мускусних качок

45

80

Гусей

60

95

Цесарок

65

70

Перепелів

35

70

Страусів

45

95

Жива маса молодняку кожного виду птиці не нижче вимог другого бонітувального класу вихідних ліній

__________
* Для комплектування племінних стад.
** Для реалізації товаровиробникам.Додаток 35
до Порядку присвоєння відповідного
статусу суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.12)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи з птахівництва


Додаток 7
до Положення про Державний
реєстр суб’єктів племінної справи
у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення кіз


Додаток 29
до Положення про Державний
реєстр суб’єктів племінної справи
у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення кізвгору