Документ z0945-10, действует, текущая редакция — Редакция от 29.10.2012, основание - z1706-12

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2010  № 1147


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за № 945/18240

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1608 від 22.12.2010
№ 1035 від 27.09.2012}

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (далі - Типовий перелік), що додається.

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.):

2.1. Забезпечити доведення Типового переліку до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом.

2.2. У встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кузькіна Є.Ю.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ф. Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
01.10.2010 № 1147
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
27.09.2012 № 1035)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за № 945/18240

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"*

Програма

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 010105)

Мета

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Забезпечення діяльності депутатів Автономної Республіки Крим (КТКВК 010106)

Мета

Розробка та прийняття нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень, пов’язаних із розробкою та прийняттям нормативно-правових актів

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим (КТКВК 010108)

Мета

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.;
кількість перевірок, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим (КТКВК 010114)

Мета

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів (КТКВК 010116)

Мета

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Керівництво і управління у відповідній сфері в Автономній Республіці Крим (КТКВК 010114)**

Мета

Керівництво і управління у відповідній сфері


Завдання

Результативні показники

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (КТКВК 010116)**

Мета

Керівництво і управління у відповідній сфері


Завдання

Результативні показники

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві (КТКВК 010117)**

Мета

Керівництво і управління у відповідній сфері


Завдання

Результативні показники

Здійснення виконавчими органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

____________
*При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.
** Програма стосується виконавчих органів (органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим).

{Типовий перелік в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1608 від 22.12.2010, № 1035 від 27.09.2012}

Заступник директора Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів УкраїниГ.Б. Марковичвверх