Документ z0944-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.08.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2006 N 1100
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2006 р.
за N 944/12818

Про затвердження Змін та доповнень
до Положення про порядок розрахунків
з учасниками при ліквідації інвестиційних
фондів або взаємних фондів інвестиційних
компаній, затвердженого наказом Фонду
державного майна України, Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 17.11.99 N 2167/321, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України
29.12.99 за N 920/4213

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Указів Президента України
від 19.02.94 N 55 ( 55/94 ) "Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії" та від 07.08.99 N 968 ( 968/99 ) "Про
заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних
фондів та інвестиційних компаній" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про порядок
розрахунків з учасниками при ліквідації інвестиційних фондів або
взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого наказом
Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 17.11.99 N 2167/321 ( z0920-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.99 за
N 920/4213, що додаються.
2. Департаменту підготовки та проведення конкурсів
(Є. Філозоп) у встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України, засобами
масової інформації та зв'язків з громадськістю (А. Гриненко) у
десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його розміщення на web-сторінці Фонду державного майна
України.
4. Управлінню офіційних друкованих видань (Н. Путівська) у
десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його публікацію у державному інформаційному бюлетені
"Про приватизацію".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Д. Парфененка.
Голова Фонду В.Семенюк
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
13.07.2006 N 1100
Рішення Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
13.07.2006 N 549
( za944-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2006 р.
за N 944/12818

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок розрахунків
з учасниками при ліквідації інвестиційних
фондів або взаємних фондів інвестиційних
компаній, затвердженого наказом Фонду
державного майна України, Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 17.11.99 N 2167/321, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України
29.12.99 за N 920/4213
( z0920-99 )

1. У преамбулі Положення слова "Про підприємства в Україні"
вилучити.
2. У пункті 1.6 розділу 1 та в підпунктах "е", "є" пункту 2.5
розділу 2 слова та цифри "(відповідно до Положення про порядок
оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів та взаємних
фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня 1997 року
N 30/1 ( v0030312-97 )" замінити словами та цифрами "(відповідно
до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів
інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 18.03.2002 N 104 ( z0392-02 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 24.04.2002 за N 392/6680)".
3. Пункт 2.12 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.12. Після виконання усіх зобов'язань перед учасниками
Фонду ліквідаційна комісія відповідно до Положення про порядок
передавання до галузевого державного архіву фінансових
посередників Фонду державного майна України документів щодо
укладених та виконаних фінансовими посередниками угод з
приватизаційними паперами ( z0531-00 ), затвердженого наказом
Фонду державного майна України та Державного комітету архівів
України від 02.08.2000 N 1594/44 ( z0530-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.08.2000 за N 531/4752, передає до
галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду
державного майна України документи щодо укладених та виконаних
інвестиційними фондами та взаємними фондами інвестиційних компаній
угод з приватизаційними паперами та подає до Фонду державного
майна України такі документи: а) звіт про здійснені розрахунки з учасниками за належними
останнім інвестиційними сертифікатами (про викуп інвестиційних
сертифікатів); б) довідки про виконання Фондом зобов'язань перед учасниками,
надані відповідними реєстраторами, зберігачем та депозитарієм
Фонду; в) оригінальні примірники договорів Фонду з банківськими
установами щодо депонування грошових коштів (та/або цінних
паперів), не сплачених (виданих) учасникам, та виписки з рахунків
банківських установ, відкритих відповідно до вказаних договорів; г) виписку з депозитного рахунку банківської установи (або
нотаріальної контори), на якому задепоновані зазначені кошти; ґ) довідку з галузевого державного архіву фінансових
посередників Фонду державного майна України про передачу всіх
документів щодо укладених та виконаних інвестиційними фондами та
взаємними фондами інвестиційних компаній угод з приватизаційними
паперами".
Заступник Директора
Департаменту підготовки
та проведення конкурсів І.Білоцерковецьвгору