Документ z0943-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2012. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

23.05.2012  № 756


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2012 р.
за № 943/21255

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до статей 17, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», а також з метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення та управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями оприлюднити це рішення на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В. Манжосова.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Національної ради

В. Манжосов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
23.05.2012 № 756


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2012 р.
за № 943/21255

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада), що здійснює державне регулювання у сфері телебачення і радіомовлення.

1.4. Доступ до публічної інформації Національної ради забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, при здійсненні ними своїх функцій.

II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Національної ради із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до Національної ради в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджені Національною радою.

2.7. Форми запитів розміщуються на офіційному сайті Національної ради: www.nrada.gov.ua.

Запитувач може отримати форму запиту в секторі зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації Національної ради за адресою: 01601, м. Київ-34, вул. Прорізна, 2.

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, телефаксом, електронною поштою.

2.9. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює завідувач сектору зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національна рада, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Начальник управління
організаційного забезпечення


Собчук Т.Д.вгору