Документ z0942-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.10.2018. Подивитися в історії? )

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.07.2018  № 15-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 942/32394

Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 та статті 10 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року № 43-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 141/28271, що додаються.

2. Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. Голови Комітету

М. Ніжнік


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного
комітету України
19 липня 2018 року № 15-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 року
за № 942/32394

ЗМІНИ
до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання

1. Пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

«8. Інформацію Уповноваженому органу надавач державної допомоги подає на Портал державної допомоги, який функціонує на базі офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України, у формі оригіналу електронного документа з додаванням електронного підпису з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис». Інформацію з обмеженим доступом надавач державної допомоги може подавати в паперовій формі окремо в опечатаному конверті. На кожній сторінці такої інформації слід зазначити «Інформація з обмеженим доступом», а в супровідному листі вказати вид інформації з обмеженим доступом та надати пояснення до неї, чому цю інформацію непотрібно розголошувати чи публікувати, або додати дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

9. Датою подання інформації вважаються дата й час надходження відповідної інформації на Портал державної допомоги. У разі якщо інформацію подано у вихідний або святковий день, датою подання інформації вважатиметься перший наступний робочий день за календарем. Датою подання інформації з обмеженим доступом у паперовій формі вважається день фактичної її передачі Уповноваженому органу, у разі надсилання поштою - дата одержання, зазначена на відбитку календарного штемпеля відділення поштового зв’язку, що обслуговує Уповноважений орган, або в повідомленні про вручення.».

2. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Інформація з обмеженим доступом, яка надається Уповноваженому органу в паперовій формі, має бути наскрізно пронумерована, прошита та містити напис «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою (за наявності) та підписом ___ аркушів», підписана керівником надавача державної допомоги із зазначенням його прізвища, ініціалів та засвідчена печаткою надавача державної допомоги (за наявності).».

3. Пункти 12, 13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 14-19 вважати відповідно пунктами 12-17.

4. Додатки 1-3 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

В.о. директора Департаменту 
моніторингу і контролю
державної допомогиО. ЧабанюкДодаток 1
до Порядку, форм та вимог
щодо подання Антимонопольному
комітету України інформації
про чинну державну допомогу
суб’єктам господарювання
(пункт 5)

ФОРМА
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ роціДодаток 2
до Порядку, форм та вимог
щодо подання  Антимонопольному
комітету України  інформації
про чинну державну допомогу
суб’єктам господарювання
(пункт 5)

ФОРМА
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році, надавач якої звільнений від обов’язку повідомлення Уповноваженого органуДодаток 3
до Порядку, форм та вимог
щодо подання  Антимонопольному
комітету України інформації
про чинну державну допомогу
суб’єктам господарювання
(пункт 5)

ФОРМА
для надання інформації про незначну державну допомогу, надану у 20__ роцівгору