Документ z0940-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2018  № 2619/5/695


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 940/32392

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги"

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про електронні довірчі послуги" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України, що додаються.

2. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із Законом України "Про електронні довірчі послуги", але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра юстиції України та Міністра фінансів України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр юстиції України

П. Петренко

В.о. Міністра фінансів України

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
І. ЧеркаськийС.С. Лур’є


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Міністерства фінансів України
від 13 серпня 2018 року № 2619/5/695


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 940/32392

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України

1. У Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб, затвердженому наказом Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 29 серпня 2016 року № 793/2581/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1232/29362:

1) у пункті 7 слова "застосовують засоби криптографічного захисту інформації" замінити словами "використовують кваліфікований електронний підпис чи печатку із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання,";

2) у додатках до Порядку:

у додатку 1 слова "підписаний електронним цифровим підписом" замінити словами "має кваліфікований електронний підпис чи печатку";

у рядку 3 графи "Обмеження" додатка 2 слова "електронний цифровий підпис" замінити словами "кваліфікований електронний підпис чи печатку".

2. У пункті 3 Порядку надання інформації Державною фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 13 грудня 2016 року № 3639/5/1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за № 1652/29782, слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги".

Директор Департаменту
приватного права
Міністерства юстиції УкраїниО. Ференс

В.о. директора
Департаменту податкової
політики Міністерства
фінансів України
В. Овчаренковгору