Документ z0940-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.06.2015, підстава - z0686-15

                                                          
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
15.06.2007 N 92
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2007 р.
за N 940/14207

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Державного
комітету України з енергозбереження,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України в 1996-2005 роках
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 436 ( z1055-13 ) від 07.05.2013
Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
N 120 ( z0686-15 ) від 29.05.2015 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
3 квітня 2006 року N 412 ( 412-2006-п ) "Питання Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Державного комітету України з енергозбереження, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України в 1996-2005 роках, що додаються.
2. Директору Департаменту нормативно-правового забезпечення
Малій М.В. у 5-денний термін подати в установленому порядку цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Є.Сухін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НАЕР
15.06.2007 N 92
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2007 р.
за N 940/14207

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Державного
комітету України з енергозбереження,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України в 1996-2005 роках

{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державного комітету України з енергозбереження
N 49 ( z0375-97 ) від 12.05.97, до якого вносились зміни } 1. До
Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного
обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на
право його проведення, затвердженого наказом
Держкоменергозбереження України від 12.05.97 N 49 ( z0375-97 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.97 за
N 375/2179:
у пунктах 1.1, 1.3, 1.9, 2.1, 3.4, 3.5 слово
"Держкоменергозбереження" замінити словом "НАЕР"; у пунктах 1.4, 3.5 слова "Державним комітетом України з
енергозбереження" замінити словами "Національним агентством
України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів"; у розділі 2 та абзаці розділу 3 слово
"Держкоменергозбереження" замінити словом "НАЕР".
2. До Енергетичного паспорта підприємства, затвердженого
наказом Держкоменергозбереження України "Щодо проведення
паспортизації енергоспоживаючих об'єктів" від 14.11.97 N 101
( z0563-97 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.11.97 за N 563/2367: у пункті 1.1 розділу 1 Загальної частини слова та цифри
"Положення про Державний комітет України з енергозбереження, що
затверджене Указом Президента України від 06.10.97 N 918/95"
замінити словами та цифрами "Положення про Національне агентство
України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.04.2006 N 412 ( 412-2006-п )".
3. До Інструкції про порядок передачі документації та
здійснення державної експертизи з енергозбереження, затвердженої
наказом Держкоменергозбереження України від 09.03.99 N 15
( z0292-99 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
06.05.99 за N 292/3585: у пункті 1.2 слова "Державного комітету України з
енергозбереження" замінити словами "Національного агентства
України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів"; у пунктах 1.3, 4.1, підпунктах 2.1.1, 2.1.9, 2.2.3, 2.8.2
слово "Держкоменергозбереження" замінити словом "НАЕР"; у підпункті 2.1.5 слова "Держнаглядохоронпраці",
"Енергонагляду" замінити словами "Держгірпромнагляд",
"Держенергонагляду"; у підпункті 2.1.9 слова "Державним комітетом будівництва,
архітектури та житлової політики" замінити словами "Міністерством
регіонального розвитку та будівництва"; у абзаці другому розділу 5 слово "Держкоммістобудування"
замінити словом "Мінрегіонбуд"; у додатку 5 слова "Державний комітет України з
енергозбереження", "Держкоменергозбереження", "Государственный
комитет Украины по энергосбережению", "Госкомэнергосбережения"
замінити словами "Національне агентство України з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів",
"НАЕР", "Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения
эффективного использования энергетических ресурсов", "НАЭР"; у додатку 7 слова "Державний комітет України з
енергозбереження" замінити словами "Національне агентство України
з питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів".
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державного комітету України з енергозбереження
N 27 ( z0301-99 ) від 09.04.99, до якого вносились зміни } 4. До
Положення про порядок організації енергетичних обстежень,
затвердженого наказом Держкоменергозбереження України від 09.04.99
N 27 ( z0301-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.05.99 за N 301/3594:
у пунктах 2.2, 2.3, 11.4, 11.5, 14.2, 14.7 слово
"Держкоменергозбереження" замінити словом "НАЕР"; у додатках 2, 3 слова "Державний комітет України з
енергозбереження" замінити словами "Національне агентство України
з питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів".
{ Пункт 5 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державного комітету України з енергозбереження
N 78 ( z0871-99 ) від 15.12.99, до якого вносились зміни } 5. До
Порядку організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних
установ, організацій та казенних підприємств, затвердженого
наказом Держкоменергозбереження України від 15.09.99 N 78
( z0871-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.12.99 за N 871/4164:
у пункті 10 слово "Держкоменергозбереження" замінити словом
"НАЕР".
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 436 ( z1055-13 ) від
07.05.2013 }
7. До Розрахунку цін на платні послуги, які надаються
Державною інспекцією з енергозбереження, затвердженого наказом
Держкоменергозбереження України від 05.03.2001 N 19 ( z0312-01 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.04.2001 за
N 312/5503: у пункті 1.14 слова "Держкоменергозбереження України"
замінити словом "НАЕР".
8. До Механізму пооб'єктного припинення та відновлення
газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження споживачам
природного газу, крім населення, затвердженого наказом
Держкоменергозбереження України від 19.07.2001 N 77 ( z0817-01 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2001 за
N 817/6008: у пункті 1.1 слова та цифри "від 20.04.98 N 506 "Про
затвердження Положення про порядок пооб'єктного припинення
газопостачання споживачам, крім населення, які не здійснюють плату
за спожитий природний газ" замінити словами та цифрами "від
08.12.2006 N 1687 ( 1687-2006-п ) "Про затвердження Порядку
пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам,
крім населення"; у пункті 4.1 слова та цифри "пунктом 10 Положення про порядок
пооб'єктного припинення газопостачання споживачам, крім населення,
які не здійснюють плату за спожитий природний газ, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.98 N 506 "Про
затвердження Положення про порядок пооб'єктного припинення
газопостачання споживачам, крім населення, які не здійснюють плату
за спожитий природний газ" замінити словами та цифрами "пунктами
11, 12 Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання
споживачам, крім населення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.12.2006 N 1687 ( 1687-2006-п ) "Про
затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження)
газопостачання споживачам, крім населення".
9. До Основних положень з нормування питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві,
затверджених наказом Держкоменергозбереження України від
22.10.2002 N 112 ( z0878-02 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 07.11.2002 за N 878/7166: у пунктах 1.15, 7.1, 7.2, 7.7, 7.18 та в додатку 2 слово
"Держкоменергозбереження" замінити словом "НАЕР"; у пунктах 7.4, 7.14 слова та цифри "форма N 11-МТП,
затверджена наказом Держкомстату України від 30.08.2000 N 284"
замінити словами та цифрами "форма N 11-МТП ( vp300202-06 ),
затверджена наказом Держкомстату України від 05.07.2006 N 300
( v0300202-06 )".
10. До наказу Держкоменергозбереження від 10.12.2004 N 183
( z1647-04 ) "Про затвердження Порядку проведення експертизи для
підтвердження належності палива до альтернативного",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за
N 1647/10246: у пункті 2 слова "Держкоменергозбереження України
(далі-Комітет)" замінити словом "НАЕР"; у додатку до пункту 2 слова "Реєстр альтернативних видів
палива Держкоменергозбереження України" замінити словами "Реєстр
альтернативних видів палива НАЕР".
11. До Порядку проведення експертизи для підтвердження
належності палива до альтернативного, затвердженого наказом
Держкоменергозбереження від 10.12.2004 N 183 ( z1647-04 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за
N 1647/10246: у пункті 4 слова "Держкоменергозбереження України
(далі-Комітет)" замінити словом "НАЕР"; у пунктах 6, 7 слова "Комітету", "Комітетом" замінити словом
"НАЕР"; у пункті 7 та в додатку 2 до пункту 6 слова
"Держкоменергозбереження України" замінити словом "НАЕР".
Директор Департаменту
нормативно-правового
забезпечення М.В.Малаявгору