Документ z0939-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.04.2011, підстава - z0384-11

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України,
Держкомстату України
23.07.2004 N 419/453
( z0938-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2004 р.
за N 939/9538
{ Правила втратили чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 129/55 ( z0384-11 ) від 09.03.2011 }
ПРАВИЛА
обліку податку на додану вартість для вдосконалення
обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку
на формування дохідної частини Державного бюджету України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації
N 539/397 ( z1548-05 ) від 01.12.2005 )
( У тексті Правил слова "продаж" та "надання" у всіх відмінках
замінено словом "поставка" у відповідних відмінках; слова
"роботи, послуги" у всіх відмінках замінено словом "послуги"
у відповідних відмінках; слова "книга обліку продажу" та
"книга обліку придбання" у всіх відмінках замінено словами
"реєстр отриманих та виданих податкових накладних" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від 01.12.2005 )

1. Загальні положення і визначення термінів
1.1. Ці Правила розроблені на виконання статті 3 Указу
Президента України від 23 червня 2004 року N 671 ( 671/2004 ) "Про
невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку
на додану вартість".
1.2. Правила визначають єдині вимоги до заповнення платниками
податку форми звіту N 1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні
юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності" ( z0938-04 ) та формування доходів Державного бюджету
України в частині податку на додану вартість з урахуванням втрат
від доданої вартості.
1.3. Правила поширюються виключно на платників податку на
додану вартість, які, здійснюючи операції з поставки товарів
(послуг), застосовують відмінні від загального режиму
оподаткування податком на додану вартість особливості (режими), що
встановлені Законом України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ).
1.4. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні: 1.4.1. Пільги з податку на додану вартість - це переваги,
надані певним суб'єктам підприємницької діяльності, пов'язані з
повним або частковим звільненням від установлених законом
зобов'язань за сплатою цього податку до державного бюджету. 1.4.2. Втрати державного бюджету з податку на додану вартість
- це сума податку на додану вартість, визначена, виходячи з
доданої вартості, що не надійде до державного бюджету внаслідок
застосування платниками податку пільг з цього податку.
1.5. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку
на додану вартість через отримання пільг здійснюється шляхом
застосування алгоритмів, визначених цими Правилами.
2. Режими оподаткування податком на додану вартість
2.1. Платники податку на додану вартість відповідно до
підпункту 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (далі - Закон) вносять відповідні
суми податку на додану вартість до державного бюджету.
2.2. Окремі платники податку до операцій з поставки товарів
(послуг), що є об'єктом оподаткування податком на додану вартість,
не нараховують податкові зобов'язання, застосовуючи режим
звільнення від оподаткування податком на додану вартість. Це
стосується як операцій, що здійснюються на внутрішньому ринку, так
і при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України.
2.3. Платники податку до операцій з поставки окремих товарів
(послуг), що є об'єктом оподаткування податком на додану вартість,
нараховують податкові зобов'язання за нульовою ставкою цього
податку як до операцій з вивезення товарів (супутніх послуг) у
митному режимі експорту або реекспорту, так і до окремих товарів
(послуг) на митній території України. ( Підпункт 2.3 пункту 2 в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 539/397
( z1548-05 ) від 01.12.2005 )
2.4. Окремі платники податку (сільськогосподарські
товаровиробники) належні до сплати в державний бюджет суми податку
на додану вартість перераховують на спеціальний банківський
рахунок з метою цільового використання. ( Підпункт 2.4 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від 01.12.2005 )
2.5. Окремі платники податку до операцій з поставки товарів
(послуг), що не є об'єктом оподаткування податком на додану
вартість, не нараховують податкові зобов'язання.
2.6. До кожної операції з поставки товарів (послуг) платники
податку застосовують режим оподаткування, що властивий тільки
такій операції.
2.7. Щодо кожної операції з поставки товарів (послуг), що є
об'єктом оподаткування податком на додану вартість, платники
податку на дату виникнення податкових зобов'язань складають
податкову накладну, форму та порядок заповнення якої затверджено
наказом ДПА України від 30.05.97 N 165 ( z0233-97 ) та
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.06.97
за N 233/2037 (із змінами) (далі - Порядок). ( Підпункт 2.7 пункту
2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 539/397
( z1548-05 ) від 01.12.2005 )
2.8. Кожна податкова накладна та її дані відповідно продавцем
та покупцем товарів (послуг) відображаються у Реєстрах отриманих
та виданих податкових накладних, форму та порядок заповнення яких
затверджено вищезазначеним наказом. ( Підпункт 2.8 пункту 2 в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 539/397
( z1548-05 ) від 01.12.2005 )
3. Порядок заповнення звіту форми N 1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності" на базі даних податкового
обліку податку на додану вартість
( z0938-04 )
3.1. Заповнення граф 5 і 6 "Сума пільг в оподаткуванні" звіту
N 1-ПП: 3.1.1. У графі 5 "усього" із графи "Сума пільг в
оподаткуванні" звіту N 1-ПП відображається загальна сума пільг з
податку на додану вартість, обчислена з урахуванням особливостей
режимів оподаткування та алгоритмів, визначених цими Правилами. 3.1.2. Дані графи 6 "у них державного бюджету" звіту N 1-ПП
дорівнюють даним графи 5 "усього" із графи "Сума пільг в
оподаткуванні", оскільки податок на додану вартість є податком, що
платниками податку сплачується до державного бюджету.
3.2. Сума пільг для заповнення графи 5 "усього" із графи
"Сума пільг в оподаткуванні" визначається в тому кварталі, на який
припав звітний податковий період, у якому задекларовані податкові
зобов'язання за операціями з поставки товарів (послуг),
оподаткування яких відбулося з урахуванням пільгових режимів.
3.3. Для заповнення графи 5 "усього" із графи "Сума пільг в
оподаткуванні" проводиться розрахунок не внесених до бюджету сум
податку на додану вартість, при проведенні якого обсяги поставки
товарів (послуг), оподаткування яких відбулося з урахуванням
пільгових режимів, зменшуються на розмір витрат, зазнаних
платником безпосередньо за такими товарами (послугами), у зв'язку
з їх придбанням незалежно від звітного податкового періоду, у
якому вони зазнані.
3.4. Заповнення граф 9 і 10 "Сума пільг, що використана за
цільовим призначенням" звіту N 1-ПП: 3.4.1. У графі 9 "усього" із графи "Сума пільг, що
використана за цільовим призначенням" звіту N 1-ПП відображається
сума пільг з податку на додану вартість за тими товарами
(послугами), коштами, за якими згідно із законодавчими актами
визначено цільове використання, у тому звітному періоді, у якому
відбулось фактичне використання таких товарів (послуг), коштів,
увезених, перерахованих для цільового споживання. 3.4.2. Дані графи 10 "з них державного бюджету" із графи
"Сума пільг, що використана за цільовим призначенням" звіту N 1-ПП
дорівнюють даним графи 9.
4. Особливості визначення пільг за податком
на додану вартість в залежності
від режимів оподаткування
4.1. Операції з поставки товарів (послуг), що звільнені від
оподаткування податком на додану вартість або не є об'єктом
оподаткування податком на додану вартість 4.1.1. Перелік операцій з поставки товарів (послуг), що
звільняються від оподаткування або не є об'єктом оподаткування
податком на додану вартість, передбачено такими законодавчими
актами: Законом ( 168/97-ВР ), іншими законами України з питань
оподаткування, міжнародними договорами (угодами), ратифікованими
Верховною Радою України. 4.1.2. На операції з поставки товарів (послуг), що звільнені
від оподаткування або не є об'єктом оподаткування податком на
додану вартість, при оформленні податкової накладної у розділі VI
та графі 10 робиться помітка "Без ПДВ" з обов'язковим посиланням
на відповідний пункт (підпункт) або статтю нормативно-правового
акта, відповідно до якого така операція звільнена від
оподаткування або не є об'єктом оподаткування. 4.1.3. Дані податкових накладних як продавцем товарів
(послуг), так і покупцем переносяться відповідно до Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних. 4.1.4. У розділі II "Видані податкові накладні" Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних платники податку, які
здійснюють операції з поставки товарів (послуг), звільнених від
оподаткування або не є об'єктами оподаткування податком на додану
вартість, заповнюють графи 6 "Загальна сума поставки, включаючи
ПДВ" та 10 "Поставка товарів (послуг) та послуги, надані
нерезидентом на митній території України, які звільнені від
оподаткування або не є об'єктами оподаткування (сума поставки)" та
інші графи, заповнення яких є обов'язковим. 4.1.5. За підсумками звітного податкового періоду (місяця чи
кварталу) обсяги, які звільнені від оподаткування або не є
об'єктом оподаткування податком на додану вартість, з Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних платником податку
переносяться відповідно до рядків 4 (колонка А) та 3 (колонка А)
розділу I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з податку
на додану вартість, форму і порядок заповнення якої затверджено
наказом ДПА України від 30.05.97 N 166 ( z0250-97 ) та
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.97
за N 250/2054 (із змінами) (далі - Порядок-1). 4.1.6. У разі, якщо в податковій декларації з податку на
додану вартість заповнені рядки 3 та 4, то до неї додається
довідка довільної форми, засвідчена підписом керівника чи
головного бухгалтера та печаткою, якщо платник фізична особа -
підписом платника податку, із зазначенням виду операції з поставки
товарів (послуг) та пункту (підпункту), статті
нормативно-правового акта, відповідно до якого така операція
звільнена від оподаткування або не є об'єктом оподаткування
податком на додану вартість. 4.1.7. У розділі I "Отримані податкові накладні" Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних операції з придбання
товарів (послуг) як без податку на додану вартість, так і з
податком на додану вартість, що використовуються у межах
господарської діяльності платника податку для здійснення операцій,
які звільняються від оподаткування або не є об'єктом оподаткування
податком на додану вартість, відображаються у графі 6 "Загальна
сума, включаючи ПДВ", у графі 9 "Придбання (виготовлення,
будівництво, спорудження), імпорт товарів (послуг), включаючи
одержання від нерезидента з метою їх використання у межах
господарської діяльності для здійснення операцій, які звільнені
від оподаткування або не є об'єктами оподаткування, вартість без
ПДВ", у графі 10 "Придбання (виготовлення, будівництво,
спорудження), імпорт товарів (послуг), включаючи одержання від
нерезидента з метою їх використання у межах господарської
діяльності для здійснення операцій, які звільнені від
оподаткування або не є об'єктами оподаткування, сума ПДВ", інших
графах, заповнення яких є обов'язковим. 4.1.8. За підсумками звітного податкового періоду (місяця чи
кварталу) сума, відображена у графі 9 розділу I "Отримані
податкові накладні" Реєстру отриманих та виданих податкових
накладних, розподіляється у рядках 10.2 (колонка А), 11.2
(колонка А), 12.3 (колонка А), 13.1 (колонка А), 13.2 (колонка А),
13.3 (колонка А) відповідно до реквізитів, зазначених у розділі II
"Податковий кредит" податкової декларації з податку на додану
вартість. Сума податку на додану вартість, яка відображена у графі 10
розділу I "Отримані податкові накладні" Реєстру отриманих та
виданих податкових накладних, - це сума податку, яка не
відноситься до складу податкового кредиту, а збільшує валові
витрати таких товарів (послуг), які звільняються від податку або
не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. 4.1.9. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість за операціями з поставки товарів
(послуг), що звільнені від оподаткування податком на додану
вартість або не є об'єктом оподаткування податком на додану
вартість, здійснюється за алгоритмом
СП = (V пост.зв. - (V прид. з податком + V прид. без податку)) х
x 20 %,
де: СП - сума пільг; V пост.зв. - обсяги продажу товарів (послуг), звільнених від
оподаткування податком на додану вартість або які не є об'єктом
оподаткування - з рядка 4 та відповідно з рядка 3 декларації з
податку на додану вартість; V прид. з податком - обсяги з придбання (виготовлення,
будівництва, спорудження) з податком на додану вартість на митній
території України товарів (послуг) та імпортованих товарів, а
також отриманих від нерезидента на митній території України послуг
з метою їх використання у межах господарської діяльності платника
податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню
(п. 3.2 статті 3 Закону ( 168/97-ВР ) або/та звільнені від
оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти),
з рядка 10.2 (колонка А) та рядків 13.1 і 13.3 податкової
декларації з податку на додану вартість відповідно, збільшені на
суму податку на додану вартість, сплачену (нараховану) у складі
ціни придбання/імпортування/отримання від нерезидента; V прид. без податку - обсяги придбаних на митній території
України та імпортованих товарів (послуг) без податку на додану
вартість - з рядка 11.2 (колонка А) та рядка 13.2 податкової
декларації з податку на додану вартість відповідно. 4.1.10. Не проводиться розрахунок не внесених до державного
бюджету сум податку на додану вартість суб'єктами підприємництва,
які здійснюють операції з поставки товарів (послуг), що не є
об'єктом оподаткування, у разі: а) передачі орендодавцем (лізингодавцем) майна в користування
орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оперативної
оренди (лізингу), а також повернення такого майна орендодавцю
(лізингодавцю) після закінчення дії такого договору; б) передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору)
згідно з договором позики та повернення такого майна із застави
(іпотеки) його власнику після закінчення дії такого договору, якщо
місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території
України; в) передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також
повернення майна із схову (відповідального зберігання) його
власнику; г) обігу валютних цінностей (у тому числі національної та
іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет
Національного банку України, за винятком тих, що використовуються
для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна
вартість; випуску, обігу та погашення білетів державних лотерей,
запроваджених за ліцензією Міністерства фінансів України; виплати
грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород; прийняття
ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони чи інші
замінники гривні, призначені для використання у гральних автоматах
та іншому гральному устаткуванні; ґ) виплат у грошовій формі заробітної плати (інших
прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій,
за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів
загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що
надаються у майновій формі); виплат дивідендів та роялті в
грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються
емітентом. ( Підпункт 4.1 пункту 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від 01.12.2005 )
4.2. Операції з поставки товарів (послуг), оподаткування яких
здійснюється за нульовою ставкою 4.2.1. Операції з поставки товарів (послуг), що
оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою,
визначено такими законодавчими актами: Законом ( 168/97-ВР ),
іншими законами з питань оподаткування, міжнародними договорами
(угодами), ратифікованими Верховною Радою України. 4.2.2. Загальна сума пільг операцій з поставки товарів
(послуг), оподатковуваних за нульовою ставкою (експорт товарів
(супутніх послуг) за межі митної території України, поставка
сільськогосподарськими товаровиробниками переробним підприємствам
молока та м'яса живою вагою, поставка газу, імпортованого на митну
територію України, крім поставки населенню, бюджетним установам та
неплатникам, надання транспортних послуг (міжнародні перевезення)
та інші), складається з: а) суми пільги внаслідок застосування нульової ставки; б) суми податку на додану вартість з таких операцій, що
підлягає відшкодуванню. 4.2.3. Складові загальної суми пільг включаються до Довідника
пільг за окремими кодами. 4.2.4. Пунктом 11 Порядку заповнення податкової накладної
установлено, що операції з поставки товарів (послуг), що
підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, відображаються у
податковій накладній у графах 8 (поставка на митній території
України), 9 (експорт) та в розділі VI (з відповідною поміткою). 4.2.5. У розділі II "Видані податкові накладні" Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних операції з поставки
товарів (послуг) за нульовою ставкою відображаються у графі 9
"Поставка товарів (послуг) та послуги, надані нерезидентом на
митній території України, які підлягають оподаткуванню за
ставкою 0 %", інших графах, заповнення яких є обов'язковим. 4.2.6. У податковій декларації з податку на додану вартість
операції з поставки товарів (послуг), оподаткування яких
здійснюється за нульовою ставкою, відображаються в рядку 2
"Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою", з якого 2.1
(експортні операції), 2.2 (інші операції, що оподатковуються за
нульовою ставкою) (колонка А) розділу I "Податкові зобов'язання". 4.2.7. У податковій декларації з податку на додану вартість
придбання товарів (послуг) з метою їх використання у межах
господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають
оподаткуванню за нульовою ставкою, відображаються у рядках 10.1
(придбання з податком на додану вартість на митній території
України), 11.1 (придбання без податку на додану вартість на митній
території України) (колонка А), 12 (імпортовані товари та отримані
від нерезидента на митній території України послуги) (колонка А),
з якого рядки 12.1 "ПДВ, сплачений митним органам", 12.2 "погашені
податкові векселі, що дають право на збільшення податкового
кредиту в поточному звітному періоді", 12.3 "звільнені від ПДВ
(статті 5, 11 Закону ( 168/97-ВР ), інші нормативно-правові акти)"
(колонка А), 12.4 "послуги, отримані від нерезидента", 12.5
"товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за
цільовим призначенням" розділу II "Податковий кредит". 4.2.8. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість через застосування нульової ставки
здійснюється за алгоритмом
СП = (V пост. нуль. - V прид.) x 20 %,
де:
СП - сума пільг;
V пост. нуль. - обсяги поставки товарів (послуг),
оподатковуваних за нульовою ставкою, - з відповідних підрядків
рядка 2 податкової декларації з податку на додану вартість;
V прид. - обсяги придбання товарів (послуг) на митній
території України - з рядків 10.1, 11.1 (колонка А) та
імпортованих товарів (послуг) - з відповідних підрядків рядка 12
(колонка А) податкової декларації з податку на додану вартість для
здійснення операцій з поставки товарів (послуг), які
оподатковуються за нульовою ставкою.
4.2.9. Розрахунок сум податку на додану вартість, що
підлягають відшкодуванню з державного бюджету при застосуванні
нульової ставки, здійснюється за алгоритмом
СП = ПК факт. сплач.,
де: СП - сума пільг; ПК факт. сплач. - сума податку на додану вартість, фактично
сплачена отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому
періоді постачальникам товарів (послуг), які використовуються у
межах господарської діяльності платника для здійснення операцій,
які оподатковуються за нульовою ставкою, у частині використання у
зазначених операціях - з рядка 10.1 (колонка Б) та рядків 12.1,
12.2, 12.4, 12.5 (колонка Б) розділу II "Податковий кредит"
податкової декларації з податку на додану вартість попереднього
звітного періоду. 4.2.10. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість за експортованими товарами (супутніми
послугами) при бартерній (товарообмінній) формі розрахунків
здійснюється за алгоритмом
СП = (V експорт.бартер. - (V прид.з податком +
+ V прид.без податку)) х 20 %,
де: СП - сума пільг; V експорт.бартер. - обсяги експорту товарів (супутніх послуг)
за бартерними (товарообмінними) операціями - з підрядка 2.1
(у частині бартерних обсягів з поставки) рядка 2 декларації з
податку на додану вартість; V прид.з податком - обсяги придбаних товарів (послуг) на
митній території України та імпортованих з податком на додану
вартість для операцій з експорту за бартерними (товарообмінними)
операціями - з рядка 10.2 (колонка А) та рядків 13.1 і 13.3
(колонка А) податкової декларації з податку на додану вартість,
збільшені на суму податку на додану вартість, сплачену у складі
ціни придбання/імпортування; V прид.без податку - обсяги придбаних на митній території
України та імпортованих товарів (послуг) без податку на додану
вартість - з рядка 11.2 та рядка 13.2 (колонка А) декларації з
податку на додану вартість. ( Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від 01.12.2005 )
4.3. Операції з ввезення товарів (супутніх послуг) у митному
режимі імпорту або реімпорту, що звільнені від оподаткування
податком на додану вартість 4.3.1. До об'єкта оподаткування податком на додану вартість
відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 Закону
( 168/97-ВР ) включаються також операції з ввезення товарів
(супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту та згідно
з підпунктом "а" пункту 6.5 Закону - операції з надання послуг
нерезидентом на митній території України. 4.3.2. Базою оподаткування для товарів, які імпортуються на
митну територію України, відповідно до пункту 4.3 статті 4 Закону
( 168/97-ВР ) є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але
не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації,
з урахуванням витрат на транспортування, навантаження,
розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину
митного кордону України, сплати брокерських, агентських,
комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з імпортом таких
товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності,
що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а
також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком
податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (послуг)
згідно з законами України з питань оподаткування. 4.3.3. У розділі I "Отримані податкові накладні" Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних операції з ввезення
товарів на митну територію України, які звільняються від
оподаткування податком на додану вартість, відображаються на
підставі належним чином оформленої вантажної митної декларації у
графі 6 "Загальна сума, включаючи ПДВ", у графі 9 "Придбання
(виготовлення, будівництво, спорудження), імпорт товарів,
включаючи одержання від нерезидента послуг з метою їх використання
у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які
звільнені від оподаткування або не є об'єктами оподаткування,
вартість без ПДВ" та інших графах, заповнення яких є обов'язковим. 4.3.4. У податковій декларації з податку на додану вартість
обсяги придбаних імпортованих товарів без сплати податку на додану
вартість включаються до рядків 12.3 (звільнені імпортовані товари
та отримані від нерезидента на митній території України послуги з
метою їх використання у межах господарської діяльності платника
податку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою
20 % чи 0 %), 13.2 ( звільнені імпортовані товари та отримані від
нерезидента на митній території України послуги з метою їх
використання у межах господарської діяльності платника податку для
здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3
Закону ( 168/97-ВР ) або звільнені від оподаткування (статті 5, 11
Закону, інші нормативно-правові акти)), 15
(придбання(виготовлення, будівництво, спорудження)без ПДВ
вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та
отримання від нерезидента на митній території України послуг, які
не призначаються для їх використання у господарській діяльності,
або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної
території України, місце поставки яких визначається відповідно до
п. 6.5 ст. 6 Закону) (колонка А) розділу II "Податковий кредит". 4.3.5. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість через отримання пільг при ввезенні
товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту
здійснюється за алгоритмом
СП імп. = V імп. х 20 %,
де: СП імп. - сума пільги; V імп. - обсяг ввезених товарів (супутніх послуг), що
звільнені від оподаткування ПДВ, та відображених у рядках 12.3,
13.2 та 15 (колонка А) розділу II "Податковий кредит" податкової
декларації з податку на додану вартість. ( Підпункт 4.3 пункту 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від 01.12.2005 )

( Підпункт 4.4 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від
01.12.2005 )

Спеціальні режими сплати та використання сум
податку на додану вартість, установлені для окремих
галузей економіки
4.4. Для сільськогосподарських товаровиробників, за винятком
операцій з поставки м'яса, молока у живій вазі переробним
підприємствам. 4.4.1. Сума податку на додану вартість, що повинна
сплачуватися до державного бюджету сільськогосподарськими
підприємствами усіх форм власності за операції з поставки молока,
худоби, птиці, вовни, а також за молочну продукцію та
м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, відповідно до
пункту 11.21 статті 11 Закону ( 168/97-ВР ) залишається у
розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і
спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької
продукції та продукції птахівництва. Порядок нарахування і використання зазначених коштів
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня
1999 року N 805 ( 805-99-п ) "Про Порядок нарахування, виплат і
використання коштів, спрямованих для виплати дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам за продане ними переробним
підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі". 4.4.2. Сума податку на додану вартість, що повинна
сплачуватись до державного бюджету сільськогосподарськими
підприємствами усіх форм власності за операції з поставки товарів
(послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім
підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із
власної сільськогосподарської сировини, відповідно до пункту 11.29
статті 11 Закону ( 168/97-ВР ) залишається у їх розпорядженні і
спрямовується на придбання матеріально-технічних ресурсів
виробничого призначення. Порядок акумуляції та використання коштів
сільськогосподарськими товаровиробниками, які мають право
використовувати зазначений спеціальний режим, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 року
N 271 ( 271-99-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2001 року N 374 ( 374-2001-п ). 4.4.3. Сільськогосподарські товаровиробники, на яких
поширюються вказані норми пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 Закону
( 168/97-ВР ), ведуть окремий облік щодо таких операцій з поставки
і на його підставі заповнюють та подають до органів державної
податкової служби, поряд із загальною, податкову декларацію з
податку на додану вартість (скорочену), за якою не проводяться
розрахунки з бюджетом. Податкова декларація з податку на додану
вартість (скорочена) подається за формою, яка затверджена наказом
ДПА України від 30.05.97 N 166 ( z0250-97 ) та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (із змінами).
( Підпункт 4.4.3 пункту 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від 01.12.2005 ) 4.4.4. Позитивне значення різниці між сумами податкових
зобов'язань та податкового кредиту, відображених в окремій
декларації, перераховується на спеціальний рахунок
сільськогосподарських товаровиробників та залишається у їх
розпорядженні для спрямування відповідно на підтримку власного
виробництва тваринницької продукції і продукції птахівництва
та/або на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого
призначення. 4.4.5. Від'ємне значення різниці між сумами податкових
зобов'язань та податкового кредиту зараховується на зменшення
податкових зобов'язань наступних звітних періодів і не підлягає
відшкодуванню з державного бюджету. 4.4.6. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість сільськогосподарськими
товаровиробниками, за винятком операцій з поставки м'яса, молока у
живій вазі переробним підприємствам, здійснюється за алгоритмом
СП = ПЗ декларацій,
де СП - сума пільг; ПЗ декларацій - рядок 23 декларацій з податку на додану
вартість за скороченими формами (форми N 1 та N 2). ( Абзац п'ятий
підпункту 4.4.6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від
01.12.2005 )
4.5. Для м'ясо-молокопереробних підприємств 4.5.1. Суми податку на додану вартість, нараховані до сплати
переробними підприємствами за реалізовані ними молоко та молочну
продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, згідно з підпунктом 11.21
статті 11 Закону ( 168/97-ВР ) спрямовуються для виплати дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам за придбане в них молоко та
м'ясо у живій вазі. 4.5.2. Переробні підприємства ведуть окремий облік податкових
зобов'язань та податкового кредиту операцій з поставки молока,
молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених ними з
молока та м'яса, придбаних живою вагою у сільськогосподарських
товаровиробників, включаючи особисті селянські господарства
(далі - сільськогосподарські товаровиробники), за результатами
якого складають окрему податкову декларацію. 4.5.3. Визначена до сплати сума податку на додану вартість у
порядку і в терміни, установлені до сплати цього податку до
державного бюджету, перераховується на окремі рахунки
сільськогосподарських товаровиробників. 4.5.4. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість переробними підприємствами здійснюється
за алгоритмом
СП = ПЗ декларацій,
де СП - сума пільги; ПЗ декларацій - рядок 23 декларацій з податку на додану
вартість за скороченою формою. ( Абзац п'ятий підпункту 4.5.4
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від 01.12.2005 )
4.6. Режими оподаткування податком на додану вартість на
виконання міжнародних договорів (угод) Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на
додану вартість за операціями з поставки товарів (послуг), що
проводяться на виконання міжнародних договорів (угод),
здійснюється за алгоритмами, установленими цими Правилами для
кожного режиму оподаткування, властивого тій чи іншій операції з
поставки товарів (послуг).

( Підпункт 4.7 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від
01.12.2005 )

( Підпункт 4.8 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 539/397 ( z1548-05 ) від
01.12.2005 )

4.7. Зменшення бази оподаткування на вартість зворотної тари 4.7.1. Вартість тари, що згідно з умовами договору
(контракту) визначена як зворотна (заставна), відповідно до пункту
4.6 статті 4 Закону ( 168/97-ВР ) до бази оподаткування не
включається. 4.7.2. Платник податку, який складає податкову накладну на
операцію з поставки товарів, за якими є зворотна (заставна) тара,
указує у графі 11 розділу III податкової накладної вартість тари
(суму коштів), що не включається до бази оподаткування, однак як
загальна сума коштів підлягає оплаті покупцем таких товарів. 4.7.3. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум
податку на додану вартість через зменшення бази оподаткування на
вартість зворотної (заставної) тари здійснюється за алгоритмом
СПтари = В звор.тари * 20 %,
де СПтари - сума пільги; В звор.тари - вартість тари, що зазначена в графі 11 розділу
III податкових накладних звітних податкових періодів, які
припадають на звітний квартал, за який подається форма N 1-ПП.
Директор департаменту
оподаткування юридичних осіб А.В.Богданвгору