Про внесення змін до деяких наказів АРМА
НА управління активами; Наказ від 07.08.2019362
Документ z0938-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.09.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

07.08.2019  № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2019 р.
за № 938/33909

Про внесення змін до деяких наказів АРМА

Відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги», Указу Президента України від 20 червня 2019 року № 417/2019 «Питання забезпечення діяльності Президента України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів АРМА, що додаються.

2. Юридичному управлінню (Потьомкін А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

В. РізникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
07 серпня 2019 року № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2019 р.
за № 938/33909

ЗМІНИ
до деяких наказів АРМА

1. В абзаці другому пункту 8 розділу III Інструкції про порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженої наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 22 листопада 2017 року № 140, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2017 року за № 1544/31412, слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису».

2. В Інструкції з організації контролю за виконанням документів у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженій наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 28 лютого 2018 року № 53, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 356/31808:

1) у підпункті 5 пункту 8 розділу IV слово «Главі» замінити словом «Керівникові»;

2) у тексті Інструкції:

слово «Адміністрація» в усіх відмінках замінити словом «Офіс» у відповідних відмінках;

слова «електронний цифровий підпис» замінити словами «кваліфікований електронний підпис».

Начальник Юридичного
управління


А. Потьомкінвгору