Документ z0938-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.07.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.07.2016  № 199/783/1838/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2016 р.
за № 938/29068

Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою удосконалення процедури проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, НАКАЗУЄМО:

1. Внести до пункту 14 Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05 грудня 2003 року № 237/803/151/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за № 1151/8472, такі зміни:

в абзаці другому слова «прикріплюється марка апостиля за зразком та описом, визначеними компетентним органом» замінити словами «проставляється печатка компетентного органу за зразком та описом, визначеними таким органом»;

в абзаці четвертому слова «на місце скріплення документа і аркуша з апостилем прикріплюється марка апостиля» замінити словами «місце скріплення документа та аркуша з апостилем засвідчується підписом посадової особи територіального органу компетентного органу та печаткою компетентного органу».

2. Установити, що використання наявного залишку марок апостиля визначається Міністерством юстиції України.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
закордонних справ України


Павло Клімкін

Міністр освіти і науки України

Лілія Гриневич

Міністр юстиції України

Павло Петренковгору