Про затвердження Змін до Положення про Єдиний реєстр громадських формувань
Наказ Міністерства юстиції України; Заява, Форма типового документа від 02.10.20091772/5
Документ z0936-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.10.2009. Подивитися в історії? )


 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
02.10.2009 N 1772/5
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2009 р.
за N 936/16952

 
Про затвердження Змін до Положення
про Єдиний реєстр громадських формувань

 
     Відповідно до Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" ( 1275-17 ) та підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577 ( 1577-2006-п ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Зміни до Положення про Єдиний реєстр громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року N 2226/5, ( z1220-08, za220-08 ) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за N 1220/15911 (із змінами), що додаються.
 
     2. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.), Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.) забезпечити впровадження Реєстру асоціацій органів місцевого самоврядування у Єдиному реєстрі громадських формувань до 25.12.2009.
 
     3. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.):
 
     3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).
 
     3.2. Довести зміст цього наказу до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
     4. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання цього наказу.
 
     5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра Богашеву Н.В. та Цоклана В.І.
 
 Міністр                       Микола Оніщук 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
02.10.2009 N 1772/5
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2009 р.
за N 936/16952

 
ЗМІНИ
до Положення про Єдиний реєстр
громадських формувань
( z1220-08 )

 
     1. У розділі I:
     пункт 1.1 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
     "асоціацій органів місцевого самоврядування".
     У зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим;
     пункт 1.1 доповнити новим абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:
     "Реєстр асоціацій органів місцевого самоврядування";
     пункт 1.5 після слів "творчих спілок" доповнити словами ", асоціацій органів місцевого самоврядування".
 
     2. У розділі II:
     у пункті 2.2:
     абзац другий доповнити словами ", асоціацій органів місцевого самоврядування";
     абзац третій доповнити словами ", асоціацій органів місцевого самоврядування";
     доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:
     "прийняття рішення про припинення асоціацій органів місцевого самоврядування";
     у пункті 2.3:
     абзац другий доповнити словами ", асоціацій органів місцевого самоврядування";
     абзац третій доповнити словами ", асоціацій органів місцевого самоврядування";
     доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:
     "прийняття рішення про припинення асоціацій органів місцевого самоврядування";
     у пункті 2.4:
     після слів "постійно діючих третейських судів" доповнити пункт словами "та асоціацій органів місцевого самоврядування";
     підпункт 2.4.4 доповнити словами ", асоціація органів місцевого самоврядування";
     доповнити розділ II новим пунктом 2.12 такого змісту:
     "2.12. Розділ "Реєстр асоціацій органів місцевого самоврядування" Єдиного реєстру містить такі відомості:
     реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному реєстрі;
     найменування (повне, скорочене (за наявності));
     статус (всеукраїнський, місцевий);
     мета створення;
     відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові, посада в асоціації;
     місцезнаходження асоціації, номер телефону;
     дата державної реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі асоціацій органів місцевого самоврядування;
     номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (його дубліката);
     відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до запису; дата державної реєстрації змін, дата та підстави прийнятого рішення (лист, правовий висновок, наказ, рішення суду);
     відомості про кількість членів всеукраїнської асоціації;
     відомості про припинення асоціації: дата та підстави припинення;
     відомості про Реєстратора".
 
     3. У розділі III:
     у пункті 3.1:
     після слів "творчої спілки" доповнити пункт словами ", асоціації органів місцевого самоврядування";
     підпункт 3.1.1 після слів "творчої спілки" доповнити словами ", асоціації органів місцевого самоврядування";
     підпункт 3.1.2 після слів "творчої спілки" доповнити словами ", асоціації органів місцевого самоврядування";
     підпункт 3.1.3 після слів "творчої спілки" доповнити словами ", асоціації органів місцевого самоврядування";
     підпункт 3.1.4 після слів "творчої спілки" доповнити словами ", асоціації органів місцевого самоврядування";
     абзац десятий підпункту 3.1.4 після слів "творчу спілку" доповнити словами ", асоціацію органів місцевого самоврядування", після слів "творчої спілки" доповнити словами ", асоціації органів місцевого самоврядування";
     у пункті 3.2:
     підпункт "д" підпункту 3.2.2 після слова "статут" доповнити словами ", асоціацію органів місцевого самоврядування";
     підпункт "д" підпункту 3.2.2 доповнити новим підпунктом 15 такого змісту:
     "15) про асоціації органів місцевого самоврядування:
     реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному реєстрі;
     найменування (повне, скорочене (за наявності));
     статус (всеукраїнський, місцевий);
     мета створення;
     відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові, посада в асоціації;
     місцезнаходження асоціації, номер телефону;
     дата державної реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі асоціацій органів місцевого самоврядування;
     номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (його дубліката);
     відомості про кількість членів всеукраїнської асоціації;
     відомості про припинення асоціації: дата та підстави припинення;
     відомості про Реєстратора";
     підпункт "д" підпункту 3.2.3 після слова "статути" доповнити словами ", асоціації органів місцевого самоврядування";
     абзац шостий підпункту 3.2.8 після слів "творчої спілки" доповнити словами ", асоціації органів місцевого самоврядування";
     у пункті 3.3:
     підпункт 3.3.1 після слова "статути" доповнити словами ", асоціації органів місцевого самоврядування";
     підпункт 1 підпункту 3.3.1 доповнити новим реченням такого змісту: "відомості про склад керівних органів партії: прізвище, ім'я, по батькові, посада в політичній партії";
     підпункт 2 підпункту 3.3.1 доповнити новим реченням такого змісту: "відомості про склад керівництва центральних статутних органів";
     підпункт 3 підпункту 3.3.1 доповнити новим реченням такого змісту: "прізвище, ім'я, по батькові керівника";
     підпункт 4 підпункту 3.3.1 доповнити новим реченням такого змісту: "відомості про склад керівних органів";
     підпункт 5 підпункту 3.3.1 доповнити новим реченням такого змісту: "відомості про склад керівних органів: прізвище, ім'я, по батькові, посада в організації";
     підпункт 7 підпункту 3.3.1 доповнити новим реченням такого змісту: "список третейських суддів: прізвище, ім'я, по батькові";
     підпункт 3.3.1 доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:
     "10) асоціації органів місцевого самоврядування:
     реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному реєстрі;
     повне найменування;
     місцезнаходження асоціації, номер телефону;
     дата державної реєстрації;
     відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові, посада в асоціації;
     номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (його дубліката);
     відомості про припинення асоціації".
 
     4. Доповнити Положення ( z1220-08 ) після додатка 7 новим додатком 8 (додається) ( za936-09 ). У зв'язку з цим додаток 8 уважати відповідно додатком 9. У абзаці першому пункту 2.3 Положення посилання на додатки 1-7 замінити посиланням відповідно на додатки 1-9.
 
     5. Графу "Вид громадського формування" додатка 9 доповнити новим рядком такого змісту:
     "Асоціація органу місцевого самоврядування".
 
 Директор Департаменту 
легалізації та регулювання
діяльності бюро кредитних
історій О.М.Семьоркіна

Додаток 8
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

 
ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про асоціації органів
місцевого самоврядування
( za936-09 )вгору