Документ z0934-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2016  № 314


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 липня 2016 р.
за № 934/29064

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671, та з метою вдосконалення організації прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів в особливий період НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/25481, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра освіти і науки України
І.Р. СовсунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
21.06.2016  № 314


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 липня 2016 р.
за № 934/29064

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

У пункті 2 розділу ІІІ:

у підпункті 2.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Навчання здійснюється за денною та заочною формами.”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“зараховані до резерву для просування по службі на посади з оперативно-стратегічним рівнем підготовки (під час дії особливого періоду - на підставі висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є нижчим за займаними посадами;”;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

“Під час дії особливого періоду граничний вік для кандидатів, що вступають на відповідну форму навчання, збільшується до 48 та 53 років відповідно.”;

у підпункті 2.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Навчання здійснюється за денною та заочною формами.”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“зараховані до резерву для просування по службі на посади з оперативно-тактичним рівнем підготовки (під час дії особливого періоду - на підставі висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є нижчим за займаними посадами;”;

доповнити підпункт після абзацу десятого новими абзацами одинадцятим-тринадцятим такого змісту:

“Під час дії особливого періоду:

граничний вік для кандидатів, що вступають на відповідну форму навчання, збільшується до 43 та 48 років відповідно;

на навчання на заочну форму можуть прийматися офіцери з військових посад зі штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) за результатами успішного тимчасового виконання обов’язків за посадами, що передбачають наявність оперативно-тактичного рівня військової освіти, не менше одного місяця.”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.

Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор
І.В. Толоквгору