Про затвердження форми свідоцтва керівника суб'єкта оціночної діяльності
Фонд державного майна; Наказ, Свідоцтво, Форма типового документа від 10.06.2013793
Документ z0934-13, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 23.08.2014, підстава - 358-2014-п

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013  № 793


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 934/23466

{Наказ скасовано на підставі Постанови КМ № 358 від 21.08.2014}

Про затвердження форми свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності, що додається.

2. Встановити, що свідоцтво керівника суб’єкта оціночної діяльності за затвердженою пунктом 1 цього наказу формою видається керівникам суб’єктів оціночної діяльності, які мають намір здійснювати оціночну діяльність за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати іншихобов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" або за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

3. Підписання свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності покласти на голову атестаційно-рецензійної комісії.

4. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
10.06.2013  № 793

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО КЕРІВНИКА СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ ___

"___" ___________ 20__ р.

Засвідчує те, що _________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)

відповідає вимогам до керівників суб’єктів оціночної діяльності, встановленим Фондом державного майна України, успішно склав(ла) іспит на відповідність знань у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (рішення атестаційно-рецензійної комісії від ______________ 20__ року, протокол № ___).

Голова
атестаційно-рецензійної
комісії____________
(підпис)___________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

БЕЗСТРОКОВЕ

Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження об’єктами
державної власності


М. Горяйноввгору