Документ z0934-02, поточна редакція — Редакція від 01.10.2004, підстава - z1125-04

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2002 N 116
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2002 р.
за N 934/7222

Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних
умов) провадження діяльності з перевезення
радіоактивних матеріалів та Вимог до звіту
про аналіз безпеки провадження діяльності
з перевезення радіоактивних матеріалів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ядерного регулювання
N 141 ( z1125-04 ) від 31.08.2004 )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6
грудня 2000 року N 1782 ( 1782-2000-п ) (із змінами та
доповненнями) "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів
діяльності у сфері використання ядерної енергії" та Положення про
Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого
Указом Президента України від 06.03.2001 N 155 ( 155/2001 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2003 року Вимоги та
умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з
перевезення радіоактивних матеріалів та Вимоги до звіту про аналіз
безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних
матеріалів ( z0935-02 ), що додаються.
2. Управлінню регулювання безпеки радіаційних технологій
(В.Голубєв) забезпечити подання цього наказу у п'ятиденний термін
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню регулювання безпеки радіаційних технологій
(В.Голубєв) забезпечити доведення до відома зацікавлених
організацій інформації про набуття чинності цим наказом та надання
роз'яснень щодо його застосування.
4. Державному підприємству "Державний науково-технічний центр
з ядерної та радіаційної безпеки" (В.Васильченко) у місячний
термін після державної реєстрації забезпечити тиражування Вимог та
умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з
перевезення радіоактивних матеріалів та Вимоги до звіту про аналіз
безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних
матеріалів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови О.Миколайчук.
Голова В.Грищенко

( ВИМОГИ ТА УМОВИ безпеки (ліцензійні умови) провадження
діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів втратили
чинність на підставі Наказу Державного комітету ядерного
регулювання N 141 ( z1125-04 ) від 31.08.2004 )вгору