Документ z0929-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.09.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

24.07.2018  № 388


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 929/32381

Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

Відповідно до статей 18, 63 Закону України «Про телекомунікації» і підпункту 14 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 29 листопада 2012 року № 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2150/22462 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного
комітету України
Ю. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
24 липня 2018 року № 388


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 929/32381

ЗМІНИ
до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

1. Абзац шостий пункту 2.3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«стягнення оператором зі споживача плати за доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, Національної поліції, швидкої медичної допомоги, аварійних служб газу та підрозділів екстреної допомоги населенню за телефонами відповідно 101, 102, 103, 104 і 112 або скорочення переліку таких послуг, а також для надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення;».

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.5:

в абзаці другому підпункту 3.5.9 слова «тимчасового припинення та припинення надання послуг» замінити словами «скорочення переліку послуг та припинення їх надання»;

абзац перший підпункту 3.5.11 викласти в такій редакції:

«3.5.11. Умови, порядок і строки припинення надання послуг, скорочення переліку послуг та відновлення їх надання, зокрема:»;

в абзаці сьомому підпункту 3.5.12 слова «скорочення переліку або припинення надання послуг» замінити словами «скорочення переліку послуг, припинення їх надання»;

2) у пункті 3.6:

абзац третій підпункту 3.6.1 викласти в такій редакції:

«скорочення переліку послуг, припинення їх надання відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил та інших актів законодавства;»;

у підпункті 3.6.2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«надання виключно операторами безоплатного доступу споживачам до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони (101), Національної поліції (102), швидкої допомоги (103), аварійних служб газу (104) та підрозділів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (112), а також для надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення;»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«попередження споживачів про скорочення переліку послуг, припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами та договором;»;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«надання інформації про умови виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, що визначаються на підставі відповідного договору приєднання, із зазначенням телефонного номера, виділеного для збору коштів на цілі благодійної діяльності;».

У зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

у підпункті 3.6.3:

в абзацах четвертому, п’ятому слова «тимчасове припинення надання послуг» у всіх відмінках замінити словами «скорочення переліку послуг» у відповідних відмінках;

абзац десятий доповнити словами «, а також договором приєднання щодо виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення (у разі укладення такого договору)»;

3) в абзаці другому підпункту 3.9.2 пункту 3.9 слово «телекомунікаційних» виключити;

4) доповнити розділ після пункту 3.10 новим пунктом 3.11 такого змісту:

«3.11. Особливості відносин у разі направлення (здійснення) благодійного телекомунікаційного повідомлення:

3.11.1. При кожному з’єднанні для надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор забезпечує до початку його надіслання (здійснення) повідомлення споживача про найменування такої послуги і розмір коштів, які будуть перераховані оператором з особового рахунка абонента на цілі благодійної діяльності, а також безоплатне надання споживачу можливості підтвердити згоду на надсилання зазначеного благодійного телекомунікаційного повідомлення чи відмовитися від його надсилання.

3.11.2. Направлення (здійснення) благодійного телекомунікаційного повідомлення розпочинається виключно після повідомлення споживача про його надіслання (здійснення) в порядку, встановленому Правилами, та за наявності його згоди на надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення.

3.11.3. Інформування абонента про суму коштів, списану з його особового рахунка, здійснюється безпосередньо після надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення.

3.11.4. Інформація про розмір коштів, які перераховані оператором з особового рахунка абонента на цілі благодійної діяльності, зазначається в рахунку окремо від суми, що належить до сплати за інші послуги.».

У зв’язку з цим пункти 3.11, 3.12 вважати відповідно пунктами 3.12, 3.13.

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Володінвгору