Документ z0929-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.08.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2011 N 165/204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2011 р.
за N 929/19667

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Головного управління державної служби України,
Української Академії державного управління
при Президентові України від 10.05.2002 N 30/84

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 N 169 ( 169-2002-п ) "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців" (із змінами), Н А К А З У Є М О:
1. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Головного управління державної служби України,
Української Академії державного управління при Президентові
України від 10.05.2002 N 30/84 ( z0446-02 ) "Про затвердження
Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 24.05.2002 за N 446/6734; наказ Головного управління державної служби України,
Національної Академії державного управління при Президентові
України від 09.09.2009 N 239/251 ( z0908-09 ) "Про внесення змін
до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 28.09.2009 за N 908/16924.
2. Юридичному департаменту Головдержслужби забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Управлінню організаційної роботи, документообігу та
контролю, департаменту персоналу державних органів та органів
місцевого самоврядування Головдержслужби після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити доведення
цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, територіальних органів Головдержслужби, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Управлінню організаційної роботи, документообігу та
контролю Головдержслужби ознайомити з цим наказом першого
заступника, заступників Начальника Головдержслужби та керівників
структурних підрозділів Головдержслужби.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.
Начальник Головного управління
державної служби України Т.Мотренко
Президент Національної академії
державного управління
при Президентові України Ю.Ковбасюквгору