Документ z0929-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2012, підстава - z0173-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 679 від 27.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 грудня 2000 р.
за N 929/5150
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 24 ( z0173-12 ) від 11.01.2012 }
Про затвердження форм актів перевірок дотримання
законодавства про захист прав споживачів, про
рекламу, відповідної постанови та рішень
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 17 ( z0965-02 ) від 26.11.2002 N 147 ( z0702-06 ) від 23.05.2006
Наказом Державної служби технічного регулювання N 108 ( z0495-11 ) від 21.03.2011 }
{ По тексту слова слова "Державний комітет стандартизації,
метрології та сертифікації України" та "Держстандарт
України" в усіх відмінках замінено словами "Державний
комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Державного комітету з питань технічного
регулювання та споживчої політики N 17 ( z0965-02 ) від
26.11.2002 }

На виконання Указу Президента України "Про Державний комітет
стандартизації, метрології та сертифікації України" від 26 липня
2000 року N 926/2000 ( 926/2000 ) та згідно зі статтею 5 Закону
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), статтею 27
Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форми актів, постанови та рішень (додаються):
{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Державної служби технічного регулювання N 108 ( z0495-11 ) від
21.03.2011 }
{ Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу
Державної служби технічного регулювання N 108 ( z0495-11 ) від
21.03.2011 }
акт контрольної перевірки правильності розрахунків за реалізовані
товари, надані послуги форма N 3 постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) форма N 4
{ Абзац шостий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 147 ( z0702-06 ) від 23.05.2006 }
рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу форма N 6
{ Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 147 ( z0702-06 ) від 23.05.2006 }
{ Абзац дев'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 147 ( z0702-06 ) від 23.05.2006 }
рішення про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про
рекламу форма N 9
2. Затвердити серії бланків актів та закріпити їх за кожним
державним органом у справах захисту прав споживачів згідно з
додатком. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 147 ( z0702-06 ) від 23.05.2006 }
3. Начальникам територіальних управлінь у справах захисту
прав споживачів забезпечити виготовлення зазначених бланків
безпосередньо на місцях, а керуючому справами комітету
Сьомкіну В.В. - для потреб Комітету. 4. Керівникам територіальних управлінь у справах захисту прав
споживачів, начальнику управління захисту прав споживачів у сфері
обслуговування (Єрмаков В.К.) та начальнику відділу контролю у
сфері реклами (Соколова О.П.) Державному комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики забезпечити
належний контроль за використанням і збереженням відповідних
бланків. Установити, що акти перевірок зберігаються протягом 5 років. 5. Відділу правового забезпечення Комітету (Куделя Н.В.)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві
юстиції України. 6. Начальнику управління захисту прав споживачів у сфері
обслуговування (Єрмаков В.К.), начальнику відділу контролю у сфері
реклами (Соколова О.П.) забезпечити методичну допомогу щодо
правильного складання актів, відповідної постанови та рішень. 7. Накази Держспоживзахисту України від 17.09.1997 N 50
( z0469-97 ), 51 ( z0485-97 ), 52 ( z0486-97 ) та від 17.10.1997
N 53 ( z0527-97 ) вважати такими, що втратили чинність. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Буряка Л.В.
Голова Комітету П. Кабан
{ Форму N 1 виключено на підставі Наказу Державної служби
технічного регулювання N 108 ( z0495-11 ) від 21.03.2011 }
{ Форму N 2 виключено на підставі Наказу Державної служби
технічного регулювання N 108 ( z0495-11 ) від 21.03.2011 }
Затверджено
Наказ Держстандарту України
27.11.2000 N 679
Форма N 3
Герб
Акт
контрольної перевірки правильності
розрахунків за реалізовані товари, надані послуги
(до акта від "___"_________ 200_ р. N ____)
_______________________________________________________________
(назва господарюючого суб'єкта або прізвище, ініціали
громадянина-підприємця)
Контрольна перевірка правильності розрахунків проводилась у __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали особи, яка реалізовує товари,
надає послуги) яким (якою) запропоновано оплатити за реалізований товар, надану
послугу __________________________________________________________
(сума цифрами та літерами) Отримано грошей зазначеною особою (касиром) ______________________ _________________________________________________________________,
(сума цифрами та літерами) видано квитанцію, касовий (товарний) чек або інший документ від
"___"_______________ р. N________ на суму ________________________ __________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами) Видано здачі _____________________________________________________
(сума цифрами та літерами) Результат перерахунку готівки в касі (за потреби) ________________ __________________________________________________________________
(сума літерами) Товар відпущено на вагах типу ______________________ N __________,
іншим засобом вимірювання ________________________________________ __________________________________________________________________
(оцінка технічного стану та правильність використання згідно з
вимогами нормативних документів) Контрольне переважування (перемірювання) проведено в присутності
особи, що здійснила продаж товарів (надання послуги), та
представника господарюючого суб'єкта _____________________________
(у разі присутності) (посада, прізвище, ініціали)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Закуплено (замовлено) |Фактично реалізовано товарів,|Результат остаточного|При- | |з/п|товару, | | надано послуг | розрахунку |мітка| | |вид послуги |-----------------------------+-----------------------------+---------------------| | | | |Кількість, |Запропо-|Загальна|Кількість, |Фактична|Справжня|Сума | Сума | | | | |міра, маса,|нована |вартість|міра, маса,|ціна |вартість|обрахунку| недобору | | | | |об'єм |ціна | |об'єм | | | | | | |---+------------+-----------+--------+--------+-----------+--------+--------+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+-----------+--------+--------+-----------+--------+--------+---------+-----------+-----| |---+------------+-----------+--------+--------+-----------+--------+--------+---------+-----------+-----| |---+------------+-----------+--------+--------+-----------+--------+--------+---------+-----------+-----| |---+------------+-----------+--------+--------+-----------+--------+--------+---------+-----------+-----| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- УСЬОГО х х х х х
Товари (послуги), які неможливо повернути в продаж (реалізацію)
після перевірки: _________________________________________________
(назва, кількість, ціна літерами)
Акт складено в _______________________ примірниках
(літерами)
Посадова(і) особа(и), яка(і)
проводила(и) перевірку ________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
Особи, які брали участь у
перевірці ________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
Особа(и), яка(і) проводила(и)
реалізацію товару (надання послуг) _______________________________
і проводила розрахунок (прізвище, ініціали та підпис)
Представник господарюючого суб'єкта ______________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
"___"______________ 200_ р.
{ Форма N 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 147 ( z0702-06 ) від 23.05.2006 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту України
27.11.2000 N 679
(у редакції наказу
Держспоживстандарту України
26.11.2002 N 17
( z0965-02 )

Форма N 4
Державний герб України
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
____________________________________________
(назва державного органу у справах захисту ____________________________________________
прав споживачів, його юридична адреса, ____________________________________________
телефон, факс)

Постанова
про накладення стягнень, передбачених статтею
23 Закону України "Про захист прав споживачів"

N _________ "__" _____________ 200_ р.

Перевіркою стану дотримання законодавства про захист прав
споживачів у _____________________________________________________
(назва суб'єкта господарської діяльності, його __________________________________________________________________
підпорядкування, адреса або прізвище, ініціали __________________________________________________________________
фізичної особи - суб'єкта підприємницької __________________________________________________________________
діяльності, номер, дата видачі свідоцтва __________________________________________________________________
про державну реєстрацію)
на підставі акта від "__"___________ 200_ р. N _____ встановлено: __________________________________________________________________
(перелік порушень, за які статтею 23 Закону __________________________________________________________________
України "Про захист прав споживачів" __________________________________________________________________
передбачена відповідальність) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись статтями 26 і 23 Закону України "Про захист прав
споживачів" та Положенням про порядок накладення та стягнення
штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2002 року N 1177, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За _______________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік порушень, за які статтею 23 Закону України __________________________________________________________________
"Про захист прав споживачів" передбачена відповідальність) __________________________________________________________________
застосувати до ___________________________________________________
(назва суб'єкта господарської діяльності __________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної __________________________________________________________________
особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
штраф у розмірі _________________ гривень ________________________
(сума літерами) __________________________________________________________________
Постанова про накладення стягнень підлягає виконанню з
моменту її винесення. При оскарженні або опротестуванні постанови
вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без
задоволення.
2. Зобов'язати ______________________________________________ __________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарської діяльності або прізвище, __________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта __________________________________________________________________
підприємницької діяльності)
у 15-денний термін після отримання постанови сплатити в
установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного
бюджету __________________________________________________________
(код банку, назва відділення банку, рахунок N) __________________________________________________________________
3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17
серпня 2002 року N 1177, суб'єкту господарської діяльності
(фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності) у 3-денний
термін після сплати штрафу письмово повідомити державний орган у
справах захисту прав споживачів, який наклав стягнення, зазначивши
номери та дати платіжних доручень, за якими сплачено штраф. У разі невиконання порушником постанови в зазначений строк
сума штрафу стягується в установленому законодавством порядку.
4. Управлінню (відділу) _____________________________________ __________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу державного органу __________________________________________________________________
у справах захисту прав споживачів)
установити контроль за виконанням цієї постанови.
5. Постанову про накладення штрафу за порушення законодавства
про захист прав споживачів може бути оскаржено суб'єктом
господарської діяльності до Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики або до господарського
суду.
______________________________________ ______________________________________ М.П. ___________________
(посада особи, яка прийняла постанову) (підпис)
Постанова про накладення штрафу надіслана листом з
повідомленням про вручення:
суб'єкту господарювання "__" _____________ 200_ р.
Постанова про накладення штрафу мною одержана
"__" _____________ 200_ р.
________________________________________________________ (посада повноважного представника суб'єкта господарської
діяльності або фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)
_______________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
{ Форма N 4 в редакції Наказу Державного комітету з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 17 ( z0965-02 ) від
26.11.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 147 ( z0702-06 ) від 23.05.2006 }

{ Форму N 5 виключено на підставі Наказу Державного комітету
з питань технічного регулювання та споживчої політики N 147
( z0702-06 ) від 23.05.2006 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту України
27.11.2000 N 679
(в редакції наказу
Держспоживстандарту України
від 23.05.2006 N 147
( z0702-06 )
Форма N 6

(Державний
Герб
України)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

__________________________________________________________________
(назва спеціально уповноваженого центрального (територіального) __________________________________________________________________
органу у справах захисту прав споживачів, __________________________________________________________________
місцезнаходження, телефон, факс)

Р І Ш Е Н Н Я N
про накладення штрафу за порушення
законодавства про рекламу
"____"__________ 20__ р.

При здійснені контролю за дотриманням законодавства про
рекламу щодо захисту прав споживачів _____________________________
(найменування і місцезнаходження __________________________________________________________________
рекламодавця (розповсюджувача, виробника реклами)* __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на підставі матеріалів справи та протоколу засідання
від "___" _________ 20__ р. N ______ _____________________________ __________________________________________________________________
встановлено ______________________________________________________
(перелік порушень, за які відповідно до законодавства __________________________________________________________________
України про рекламу передбачена відповідальність) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись статтею 27 Закону України "Про рекламу",
В И Р І Ш Е Н О:
1. За _______________________________________________________
(перелік порушень, за які відповідно до законодавства __________________________________________________________________
України про рекламу передбачена відповідальність) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
накласти на ______________________________________________________
(рекламодавець (виробник реклами, розповсюджувач
реклами)*
штраф у розмірі __________________ грн (_________________________
(сума прописом) _________________________________________________________________)
2. Зобов'язати ______________________________________________
(рекламодавець (виробник реклами,
розповсюджувач реклами) __________________________________________________________________
сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до
державного бюджету _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(код платежу, назва відділення банку, рахунок N, МФО,
отримувач, ЄДРПОУ)
3. Суб'єкту господарювання у 3-денний термін після сплати
штрафу письмово повідомити державний орган у справах захисту прав
споживачів, який наклав стягнення, зазначивши номери та дати
платіжних доручень, за якими сплачено штраф. У разі невиконання рішення сума штрафу стягується у судовому
порядку.
__________________________
(посада особи, __________________________ М.П. _________________
яка прийняла рішення) (підпис)
Рішення про накладення штрафу надіслане суб'єкту
господарювання листом з повідомленням від "____"_________ 20___ р.
N ______________
Рішення про накладення штрафу мною одержано
"____" _________________ 20__ р.
____________________________________________________________ (посада повноважного представника рекламодавця (виробника, розповсюджувача реклами)
________________________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів господарювання зазначаються
прізвище, ім'я та по батькові.

{ Форма N 6 в редакції Наказу Державного комітету з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 147 ( z0702-06 )
від 23.05.2006 }

{ Форму N 7 виключено на підставі Наказу Державного комітету
з питань технічного регулювання та споживчої політики N 147
( z0702-06 ) від 23.05.2006 }

{ Форму N 8 виключено на підставі Наказу Державного комітету
з питань технічного регулювання та споживчої політики N 147
( z0702-06 ) від 23.05.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту України
27.11.2000 N 679
(в редакції наказу
Держспоживстандарту України
від 23.05.2006 N 147
( z0702-06 )
Форма N 9

(Державний
Герб
України)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

------------------------------------------------------------------

Р І Ш Е Н Н Я N
про результати перегляду справи
щодо порушення законодавства
про рекламу

"____"_____________ 20___ р.

У результаті перегляду рішення(нь) про накладення штрафу за
порушення законодавства про рекламу ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(N, дата рішення(нь) та назва спеціально уповноваженого центрального (територіального) органу у справах захисту прав споживачів, якій прийняв рішення)
у справі щодо порушення законодавства України про рекламу відносно __________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження рекламодавця
(розповсюджувача, виробника реклами)* __________________________________________________________________
Суть попереднього рішення(нь) _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
В И Р І Ш Е Н О __________________________________________________________________
(залишити рішення без змін, скасувати рішення і направити справу
на повторний розгляд, скасувати рішення та припинити провадження
по справі, прийняти нове рішення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова Держспоживстандарту
(заступник Голови) ___________________
(підпис)
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів господарювання зазначаються
прізвище, ім'я та по батькові.
{ Форма N 9 в редакції Наказу Державного комітету з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 147 ( z0702-06 )
від 23.05.2006 }

Додаток
до наказу Держстандарту України
27.11.2000 N 679
Серії
бланків актів перевірки дотримання законодавства
про захист прав споживачів та відбору зразків товарів
------------------------------------------------------------------ | Органи Держстандарту | Серії | | |-------------------------------------| | | Акта перевірки | Акта відбору | | | дотримання | зразків товарів| | |законодавства про | | | | захист прав | | | | споживачів | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Вінницької області | від БЗ0001 | від БВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Волинської області | від ВЗ0001 | від ВВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Дніпропетровської області | від ГЗ0001 | від ГВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Донецької області | від ДЗ0001 | від ДВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Житомирської області | від ЕЗ0001 | від ЕВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Закарпатської області | від ЄЗ0001 | від ЄВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Запорізької області | від ЖЗ0001 | від ЖВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Івано-Франківської області| від ЗЗ0001 | від ЗВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Київської області | від ІЗ0001 | від ІВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Кіровоградської області | від КЗ0001 | від КВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Луганської області | від ЛЗ0001 | від ЛВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Львівської області | від МЗ0001 | від МВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Миколаївської області | від НЗ0001 | від НВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Одеської області | від ОЗ0001 | від ОВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Полтавської області | від ПЗ0001 | від ПВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Рівненської області | від РЗ0001 | від РВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Сумської області | від СЗ0001 | від СВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Тернопільської області | від ТЗ0001 | від ТВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Харківської області | від УЗ0001 | від УВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Херсонської області | від ФЗ0001 | від ФВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Хмельницької області | від ХЗ0001 | від ХВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Черкаської області | від ЦЗ0001 | від ЦВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Чернівецької області | від ЧЗ0001 | від ЧВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Чернігівської області | від ШЗ0001 | від ШВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |м. Києва | від ЩЗ0001 | від ЩВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |м. Севастополя | від ЮЗ0001 | від ЮВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |АР Крим | від ЯЗ0001 | від ЯВ0001 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Комітет | від АЗ0001 | від АВ0001 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 147 ( z0702-06 ) від 23.05.2006 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Державного комітету
з питань технічного регулювання та споживчої політики N 147
( z0702-06 ) від 23.05.2006 }вгору