Документ z0928-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.04.2014, підстава - z0363-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Н А К А З
31.07.2007 N 77
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2007 р.
за N 928/14195

Про затвердження Інструкції щодо профілактики
та боротьби з африканською чумою свиней і Інструкції
з профілактики та ліквідації
репродуктивно-респіраторного синдрому свиней
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини
N 114 ( z0459-09 ) від 12.05.2009
Наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства
N 81 ( z0363-14 ) від 05.03.2014 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ), Положення про Державний департамент
ветеринарної медицини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 червня 2001 року N 641 ( 641-2001-п ), та з метою
забезпечення епізоотичного благополуччя у господарствах України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Інструкцію щодо профілактики та боротьби з африканською чумою
свиней (додається); Інструкцію з профілактики та ліквідації
репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (додається)
( z0929-07 ).
2. Управлінню забезпечення протиепізоотичної роботи
Державного департаменту ветеринарної медицини подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та в 10-денний
термін забезпечити його тиражування та надсилання установам
ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя.
3. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
довести зазначені Інструкції до відома установ системи
ветеринарної медицини України та забезпечити контроль за їх
виконанням.
4. У зв'язку з прийняттям цього наказу вважати такою, що не
застосовується на території України, "Инструкцию о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней", затверджену
Головним управлінням ветеринарії Міністерства сільського
господарства СРСР від 21 листопада 1980 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
Вержиховського О.М. - заступника голови Державного департаменту
ветеринарної медицини.
Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини Г.Б.Іванов

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Міністерство охорони
здоров'я України С.П.Бережнов
Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України П.Я.Большаков

{ Інструкція щодо профілактики та боротьби з африканською
чумою свиней втратила чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 81 ( z0363-14 ) від
05.03.2014 }вгору