Документ z0928-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.08.2012, підстава - z1184-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2006 N 247
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 серпня 2006 р.
за N 928/12802
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 746 ( z1184-12 ) від 02.07.2012 }
Про затвердження форм подання арбітражним
керуючим інформації, необхідної для ведення
єдиної бази даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство,
та Інструкції щодо заповнення цих форм

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 2 Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ) та з метою ефективного формування і
ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми подання арбітражним керуючим інформації,
необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та
Інструкцію щодо заповнення цих форм, що додаються.
2. Державному департаменту з питань банкрутства подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Державного департаменту з питань банкрутства Берназюка Я.О.
Міністр А.Яценюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 1
Повідомлення про порушення провадження
у справі про банкрутство

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Суд | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Суддя | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Ініціатор порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6.1. Найменування | | |---------------------------------+------------------------------| |6.2. Код згідно з ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------------------------| |7. Боржник: | |----------------------------------------------------------------| |7.1. Найменування | | |---------------------------------+------------------------------| |7.2. Місцезнаходження | | |(місце проживання) | | |---------------------------------+------------------------------| |7.3. Код згідно з ЄДРПОУ | | |---------------------------------+------------------------------| |7.4. Керівник | | |---------------------------------+------------------------------| |7.5. Належність до сфери | | |управління | | |----------------------------------------------------------------| |8. Підготовче засідання: | |----------------------------------------------------------------| |8.1. Дата | | |---------------------------------+------------------------------| |8.2. Час | | |---------------------------------+------------------------------| |8.3. Місце проведення | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місцепроживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 2
Повідомлення про оголошення у пресі

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Суд | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Суддя | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Найменування друкованого | | |органу | | |---------------------------------+------------------------------| |7. Номер друкованого органу | | |---------------------------------+------------------------------| |8. Дата виходу з друку | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 3
Повідомлення про припинення провадження
у справі про банкрутство

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Суд | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Суддя | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Причини припинення провадження| | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 4
Повідомлення про відкладення справи
і передачу справи за підсудністю

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Суд | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Суддя | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Дата ухвали про відкладення | | |справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6.1. Причина відкладення | | |---------------------------------+------------------------------| |6.2. Справа відкладена до... | | |---------------------------------+------------------------------| |7. Справа передана за підсудністю| | |до ... (назва суду, адреса, | | |телефон) | | |---------------------------------+------------------------------| |8. Дата ухвали про передачу | | |справи | | |---------------------------------+------------------------------| |8.1. Причина передачі | | |---------------------------------+------------------------------| |9. Дата винесення ухвали про | | |поновлення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |9.1. Причина поновлення | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 5
Повідомлення про санацію

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Суд | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Суддя | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Дата винесення ухвали про | | |санацію | | |---------------------------------+------------------------------| |7. Дата затвердження плану | | |санації | | |---------------------------------+------------------------------| |8. Термін дії санації | | |---------------------------------+------------------------------| |9. Дата затвердження звіту | | |керуючого санацією | | |---------------------------------+------------------------------| |10. Оскаржено дії керуючого | | |санацією (ким, дата) | | |---------------------------------+------------------------------| |10.1. Суть скарги | | |---------------------------------+------------------------------| |10.2. Результати розгляду скарги | | |---------------------------------+------------------------------| |11. Результати санації | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 6
Повідомлення про визнання банкрутом
та ліквідацію

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Суд | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Суддя | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Дата постанови про визнання | | |банкрутом | | |---------------------------------+------------------------------| |7. Дата відкриття ліквідаційної | | |процедури | | |---------------------------------+------------------------------| |8. Дата затвердження звіту | | |ліквідатора за ухвалою | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 7
Повідомлення про мирову угоду

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Суд | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Суддя | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Дата погодження мирової угоди | | |комітетом кредиторів | | |---------------------------------+------------------------------| |7. Дата затвердження мирової | | |угоди | | |---------------------------------+------------------------------| |8. Стадія, на якій укладено | | |мирову угоду | | |---------------------------------+------------------------------| |9. Основні умови мирової угоди | | |---------------------------------+------------------------------| |10. Термін виконання умов | | |мирової угоди | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 8
Повідомлення про призначення
арбітражного керуючого

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Суд | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Суддя | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Дата винесення ухвали про | | |призначення арбітражного | | |керуючого | | |---------------------------------+------------------------------| |6.1. Прізвище | | |---------------------------------+------------------------------| |6.2. Ім'я | | |---------------------------------+------------------------------| |6.3. По батькові | | |---------------------------------+------------------------------| |6.4. Серія та номер ліцензії | | |---------------------------------+------------------------------| |6.5. Дата закінчення терміну дії | | |ліцензії | | |---------------------------------+------------------------------| |7. Наявність погодження | | |кандидатури арбітражного | | |керуючого з Державним органом з | | |питань банкрутства | | |---------------------------------+------------------------------| |8. Ініціатор запропонованої | | |кандидатури | | |---------------------------------+------------------------------| |9. Функції арбітражного керуючого| | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 8.1
Повідомлення про арбітражного керуючого

------------------------------------------------------------------ |1. Прізвище | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Ім'я | | |---------------------------------+------------------------------| |3. По батькові | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Ідентифікаційний номер | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Місцепроживання | | |---------------------------------+------------------------------| |5.1. Область | | |---------------------------------+------------------------------| |5.2. Район | | |---------------------------------+------------------------------| |5.3. Населений пункт | | |---------------------------------+------------------------------| |5.4. Вулиця, будинок, квартира | | |---------------------------------+------------------------------| |5.5. Поштовий індекс | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |7. Серія та номер ліцензії | | |---------------------------------+------------------------------| |8. Дата закінчення терміну дії | | |ліцензії | | |---------------------------------+------------------------------| |9. Дата анулювання ліцензії | | |---------------------------------+------------------------------| |10. Освітньо-кваліфікаційний | | |рівень | | |---------------------------------+------------------------------| |11. Спеціальність за освітою | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 9
Повідомлення про боржника

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Суд | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Суддя | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Назва | | |---------------------------------+------------------------------| |7. Код згідно з ЄДРПОУ | | |---------------------------------+------------------------------| |8. Місцезнаходження | | |(місце проживання) | | |---------------------------------+------------------------------| |8.1. Область | | |---------------------------------+------------------------------| |8.2. Район | | |---------------------------------+------------------------------| |8.3. Населений пункт | | |---------------------------------+------------------------------| |8.4. Вулиця, будинок, кімната | | |(квартира) | | |---------------------------------+------------------------------| |9.Телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |10. Основний вид діяльності | | |(КВЕД) | | |---------------------------------+------------------------------| |11. Інша інформація про боржника | | |---------------------------------+------------------------------| |11.1. Частка державної власності | | |у статутному фонді (у відсотках) | | |---------------------------------+------------------------------| |11.2. Належність до сфери | | |управління | | |---------------------------------+------------------------------| |11.3. Вид підприємства | | |---------------------------------+------------------------------| |12. Категорія об'єкта | | |банкрутства | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 9.1
Фінансово-економічні показники діяльності
боржника - актив балансу

------------------------------------------------------------------ |1. За станом на дату | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Код згідно з ЄДРПОУ | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Найменування | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Стаття | Код | На кінець звітного | | |рядка | періоду, тис. грн. | |----------------------------------------------------------------| | 1. Необоротні активи | |----------------------------------------------------------------| |Нематеріальні активи: | | | |залишкова вартість | 010 | | |--------------------------------+------+------------------------| |первісна вартість | 011 | | |--------------------------------+------+------------------------| |накопичена амортизація | 012 | | |--------------------------------+------+------------------------| |незавершене будівництво | 020 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Основні засоби: | | | |залишкова вартість | 030 | | |--------------------------------+------+------------------------| |первісна вартість | 031 | | |--------------------------------+------+------------------------| |знос | 032 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Довгострокові фінансові | 040 | | |інвестиції: | | | |інвестиції, які обліковуються | | | |за методом участі в капіталі | | | |інших підприємств | | | |--------------------------------+------+------------------------| |інші фінансові інвестиції | 045 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Довгострокова дебіторська | 050 | | |заборгованість | | | |--------------------------------+------+------------------------| |Відстрочені податкові активи | 060 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Інші необоротні активи | 070 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Усього за розділом 1 | 080 | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Оборотні активи | |----------------------------------------------------------------| |Запаси: | |----------------------------------------------------------------| |виробничі запаси | 100 | | |--------------------------------+------+------------------------| |тварини на вирощуванні та | 110 | | |відгодівлі | | | |--------------------------------+------+------------------------| |незавершене виробництво | 120 | | |--------------------------------+------+------------------------| |готова продукція | 130 | | |--------------------------------+------+------------------------| |товари | 140 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Векселі одержані | 150 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Дебіторська заборгованість за | | | |товари, роботи, послуги: | | | |чиста реалізаційна вартість | 160 | | |--------------------------------+------+------------------------| |первісна вартість | 161 | | |--------------------------------+------+------------------------| |резерв сумнівних боргів | 162 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Дебіторська заборгованість за | | | |розрахунками: | | | |з бюджетом | 170 | | |--------------------------------+------+------------------------| |за виданими авансами | 180 | | |--------------------------------+------+------------------------| |з нарахованих доходів | 190 | | |--------------------------------+------+------------------------| |із внутрішніх розрахунків | 200 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Інша поточна дебіторська | 210 | | |заборгованість | | | |--------------------------------+------+------------------------| |Поточні фінансові інвестиції | 220 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Грошові кошти та їх еквіваленти:| | | |в національній валюті | 230 | | |--------------------------------+------+------------------------| |в іноземній валюті | 240 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Інші оборотні активи | 250 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Усього за розділом 2 | 260 | | |--------------------------------+------+------------------------| |3. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Б А Л А Н С: | 280 | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Рівень конфіденційності | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місце проживання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Контактний телефон | | |--------------------------------+-------------------------------| |Е-mail | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата заповнення форми | | |--------------------------------+-------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 9.2
Фінансово-економічні показники діяльності
боржника - пасив балансу

------------------------------------------------------------------ |1.За станом на дату | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Код згідно з ЄДРПОУ | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Найменування | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Стаття | Код | На кінець звітного | | |рядка | періоду, тис. грн. | |----------------------------------------------------------------| | 1. Власний капітал | |----------------------------------------------------------------| |Статутний капітал | 300 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Пайовий капітал | 310 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Додатковий вкладений капітал | 320 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Інший додатковий капітал | 330 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Резервний капітал | 340 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Нерозподілений прибуток | 350 | | |(непокритий збиток) | | | |--------------------------------+------+------------------------| |Неоплачений капітал | 360 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Вилучений капітал | 370 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Усього за розділом 1 | 380 | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Забезпечення наступних витрат і платежів | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечення виплат персоналу | 400 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Інші забезпечення | 410 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Цільове фінансування | 420 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Усього за розділом 2 | 430 | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Довгострокові зобов'язання | |----------------------------------------------------------------| |Довгострокові кредити банків | 440 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Інші довгострокові фінансові | 450 | | |зобов'язання | | | |--------------------------------+------+------------------------| |Відстрочені податкові | 460 | | |зобов'язання | | | |--------------------------------+------+------------------------| |Інші довгострокові зобов'язання | 470 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Усього за розділом 3 | 480 | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Поточні зобов'язання | |----------------------------------------------------------------| |Короткострокові кредити банків | 500 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Поточна заборгованість за | 510 | | |довгостроковими зобов'язаннями | | | |--------------------------------+------+------------------------| |Векселі видані | 520 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Кредиторська заборгованість за | 530 | | |товари, роботи, послуги | | | |----------------------------------------------------------------| |Поточні зобов'язання за розрахунками | |----------------------------------------------------------------| |З одержаних авансів | 540 | | |--------------------------------+------+------------------------| |З бюджетом | 550 | | |--------------------------------+------+------------------------| |З позабюджетних платежів | 560 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Зі страхування | 570 | | |--------------------------------+------+------------------------| |З оплати праці | 580 | | |--------------------------------+------+------------------------| |З учасниками | 590 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Із внутрішніх розрахунків | 600 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Інші поточні зобов'язання | 610 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Усього за розділом 4 | 620 | | |--------------------------------+------+------------------------| |5. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |--------------------------------+------+------------------------| |Б А Л А Н С: | 640 | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Рівень конфіденційності | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місце проживання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Контактний телефон | | |--------------------------------+-------------------------------| |Е-mail | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата заповнення форми | | |--------------------------------+-------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 9.3
Фінансові результати діяльності боржника

------------------------------------------------------------------ |1. За станом на дату | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Код згідно з ЄДРПОУ | | |---------------------------------+------------------------------| |3. Найменування | | |---------------------------------+------------------------------| |4. Дохід (виручка) від реалізації| | |продукції (010) | | |---------------------------------+------------------------------| |5. Відрахування з доходу (сума | | |015 + 020 + 025 + 030) | | |---------------------------------+------------------------------| |6. Чистий дохід (виручка) від | | |реалізації продукції (035) | | |---------------------------------+------------------------------| |7. Собівартість реалізованої | | |продукції (товарів, послуг) (040)| | |---------------------------------+------------------------------| |8. Фінансові результати від | | |операційної діяльності | | |---------------------------------+------------------------------| |8.1. Прибуток (100) | | |---------------------------------+------------------------------| |8.2. Збиток (105) | | |---------------------------------+------------------------------| |9. Дохід від участі в капіталі | | |(110) | | |---------------------------------+------------------------------| |10. Фінансові результати від | | |звичайної діяльності до | | |оподаткування | | |---------------------------------+------------------------------| |10.1. Прибуток (170) | | |---------------------------------+------------------------------| |10.2. Збиток (175) | | |---------------------------------+------------------------------| |11. Податок на прибуток від | | |звичайної діяльності (180) | | |---------------------------------+------------------------------| |12. Чистий прибуток (220) | | |---------------------------------+------------------------------| |13. Чистий збиток (225) | | |---------------------------------+------------------------------| |14. Матеріальні затрати (230) | | |---------------------------------+------------------------------| |15. Витрати на оплату праці (240)| | |---------------------------------+------------------------------| |16. Витрати на соціальні заходи | | |(250) | | |---------------------------------+------------------------------| |17. Амортизація (260) | | |---------------------------------+------------------------------| |18. Інші операційні витрати (270)| | |---------------------------------+------------------------------| |19.Інвестиції в основний капітал,| | |разом (340) | | |---------------------------------+------------------------------| |20. Дебіторська заборгованість, | | |усього (рядок 010, графа 1 Ф.1-Б)| | |---------------------------------+------------------------------| |21. Дебіторська заборгованість | | |прострочена (рядок 010, | | |графа 2 Ф.1-Б) | | |---------------------------------+------------------------------| |22. Кредиторська заборгованість, | | |усього (рядок 010, графа 3 Ф.1-Б)| | |---------------------------------+------------------------------| |23. Кредиторська заборгованість | | |прострочена (рядок 010, | | |графа 4 Ф.1-Б) | | |---------------------------------+------------------------------| |24. Середньооблікова чисельність | | |штатних працівників облікового | | |складу (рядок 317 Ф.3-ПВ) | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Рівень конфіденційності | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місцепроживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 10.1
Повідомлення про запланований
продаж майна боржника
____________20___ р.

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Дата порушення справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Суд | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Суддя | | |--------------------------------+-------------------------------| |6. Код боржника згідно з ЄДРПОУ | | |--------------------------------+-------------------------------| |7. Найменування боржника | | |----------------------------------------------------------------| |8. Інформація про майно, що планується виставити на продаж | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування майна |Очікувана | Дата | Найменування та | |з/п| | вартість | аукціону | реквізити | | | | майна, | (торгів) | друкованого | | | | грн. | | органу | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 10.2
Повідомлення про продаж майна боржника
______________20___ р.

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |------------------------------+---------------------------------| |2. Суд | | |------------------------------+---------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |------------------------------+---------------------------------| |4. Суддя | | |------------------------------+---------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |------------------------------+---------------------------------| |6. Код боржника згідно з | | |ЄДРПОУ | | |------------------------------+---------------------------------| |7. Найменування боржника | | |----------------------------------------------------------------| |8. Інформація про майно, що виставляється на продаж | |----------------------------------------------------------------| | N | Найменування |Початкова | Ціна | Дата |Найменуван-| |з/п| майна | вартість |продажу,| аукціону | ня та | | | | майна, | грн. | (торгів) | вихідні | | | | грн. | | | реквізити | | | | | | |друкованого| | | | | | | органу | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |----------------------------------+-----------------------------| |Місце проживання | | |----------------------------------+-----------------------------| |Контактний телефон | | |----------------------------------+-----------------------------| |Е-mail | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата заповнення форми | | |----------------------------------+-----------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 11
Повідомлення про інвестора

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Суд | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Суддя | | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |6. Код інвестора згідно з ЄДРПОУ| | |--------------------------------+-------------------------------| |7. Найменування | | |----------------------------------------------------------------| |8. Місцезнаходження (місцепроживання) | |----------------------------------------------------------------| |8.1. Область | | |--------------------------------+-------------------------------| |8.2. Район | | |--------------------------------+-------------------------------| |8.3. Населений пункт | | |--------------------------------+-------------------------------| |8.4. Вулиця, будинок, кімната | | |(квартира) | | |--------------------------------+-------------------------------| |8.5. Поштовий індекс | | |--------------------------------+-------------------------------| |9. Телефон | | |--------------------------------+-------------------------------| |10. Основний вид діяльності | | |згідно з КВЕД | | |----------------------------------------------------------------| |11. Інша інформація про інвестора | |----------------------------------------------------------------| |11.1. Частка державної власності| | |у статутному фонді, % | | |--------------------------------+-------------------------------| |11.2. Належність до сфери | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |11.3. Вид підприємства | | |--------------------------------+-------------------------------| |12. Розмір інвестицій за планом | | |--------------------------------+-------------------------------| |13. Фактичний розмір інвестицій | | |--------------------------------+-------------------------------| |14. Періоди інвестиційних | | |зобов'язань | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |---------------------------------+------------------------------| |Місце проживання | | |---------------------------------+------------------------------| |Контактний телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Е-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата заповнення форми | | |---------------------------------+------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 12
Повідомлення про виплату заробітної плати

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Суд | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Суддя | | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |6. Код згідно з ЄДРПОУ | | |--------------------------------+-------------------------------| |7. Найменування | | |--------------------------------+-------------------------------| |8. Заборгованість із заробітної | | |плати на дату порушення | | |провадження в справі про | | |банкрутство | | |--------------------------------+-------------------------------| |9. Заборгованість із заробітної | | |плати на початок | | |_______________200__р. | | |--------------------------------+-------------------------------| |10. Виплачено заробітної плати в| | |_____________ 200__р. | | |--------------------------------+-------------------------------| |11. Запланований обсяг виплат | | |заробітної плати в | | |______________200__р. | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місце проживання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Контактний телефон | | |--------------------------------+-------------------------------| |Е-mail | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата заповнення форми | | |--------------------------------+-------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 13
Повідомлення про реєстр вимог кредиторів

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Суд | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Суддя | | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |6. Код боржника згідно з ЄДРПОУ | | |--------------------------------+-------------------------------| |7. Найменування боржника | | |--------------------------------+-------------------------------| |8. Дата винесення ухвали про | | |затвердження реєстру вимог | | |кредиторів | | |----------------------------------------------------------------| |9. Реєстр вимог кредиторів | |----------------------------------------------------------------| | N | Код |Найменування|Адреса,| Сума | Сума |Черговість| |з/п| ЄДРПОУ| кредитора |телефон|визнаних| визнаних |задоволен-| | | | | | судом |економічних|ня вимог | | | | | | вимог, | санкцій |кредиторів| | | | | | грн. | (штрафу, | | | | | | | | пені), | | | | | | | | грн. | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місце проживання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Контактний телефон | | |--------------------------------+-------------------------------| |Е-mail | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата заповнення форми | | |--------------------------------+-------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247

ФОРМА N 14
Повідомлення про інвентаризацію

------------------------------------------------------------------ |1. Номер справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Суд | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Місцезнаходження суду, | | |телефон, факс | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Суддя | | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Дата порушення справи | | |--------------------------------+-------------------------------| |6. Код згідно з ЄДРПОУ | | |--------------------------------+-------------------------------| |7. Найменування | | |--------------------------------+-------------------------------| |8. Найменування особи, яка | | |проводила інвентаризацію | | |--------------------------------+-------------------------------| |9. Дата початку інвентаризації | | |--------------------------------+-------------------------------| |10. Дата закінчення | | |інвентаризації | | |--------------------------------+-------------------------------| |11. Нестача | | |--------------------------------+-------------------------------| |12. Надлишок | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Арбітражний керуючий | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місце проживання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Контактний телефон | | |--------------------------------+-------------------------------| |Е-mail | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата заповнення форми | | |--------------------------------+-------------------------------| |Підпис | | ------------------------------------------------------------------
Печатка
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
20.07.2006 N 247
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 серпня 2006 р.
за N 928/12802

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форм подання арбітражним керуючим
інформації, необхідної для ведення єдиної бази
даних про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство

Розділ I. Загальні положення
1. Цю Інструкцію розроблено для правильного заповнення форм
повідомлень, які містять відомості про хід провадження у справі
про банкрутство, сторони у справі про банкрутство і
фінансово-господарські показники боржника (далі - Форми
звітності). Інструкція містить опис методики заповнення полів.
2. Форми звітності та їх зміст розроблено відповідно
до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), наказів Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ) "Про затвердження
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (із змінами),
та від 29.11.2000 N 302 ( z0904-00 ) "Про Примітки до річної
фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11.12.2000 за N 904/5125 (із змінами), наказу Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 28.05.2004 N 97 ( v0097609-04 ) "Про затвердження
національних стандартів України, державних класифікаторів України,
національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до
наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та
скасування нормативних документів" та інших нормативно-правових
актів.
Розділ II. Заповнення полів Форм звітності
1. Поля Форм звітності повинні бути заповнені ручкою
друкованими літерами чітким почерком без виправлень, які можуть
призвести до двозначного трактування даних, або надруковані.
Паперові бланки Форм звітності можна отримати в Державному
департаменті з питань банкрутства (далі - Департамент), його
територіальних органах з питань банкрутства та на офіційній
сторінці мережі Інтернет Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки).
2. Усі Форми звітності заповнюються та подаються в
обов'язковому порядку залежно від стадії провадження процедури
банкрутства, вчинення процесуальних дій, відбування юридично
значимих дій або подій у строки, зазначені в додатку до цієї
Інструкції.
3. Після призначення арбітражного керуючого на будь-якій
стадії провадження процедури банкрутства заповнення та подання
Форм звітності здійснюється з моменту його призначення.
Арбітражний керуючий повинен заповнити Форми звітності, не подані
в установленому порядку раніше призначеним за цією справою
арбітражним керуючим. Крім того, арбітражний керуючий на вимогу
Департаменту повинен поновити та надати Форми звітності за
переліком, установленим Мінекономіки.
4. Заповнені Форми звітності мають бути надіслані в
паперовому вигляді до Департаменту або до його територіальних
органів з питань банкрутства, а також електронною поштою до
Мінекономіки та територіальних органів з питань банкрутства.
Розділ III. Використання ідентифікаційного коду
1. Ідентифікаційний код юридичної особи Код юридичної особи ідентифікує юридичну особу (боржника,
кредитора, інвестора). Цей код використовується як один з головних
пошукових аргументів під час роботи з базою даних, а також для
формування взаємозв'язків між даними різних форм звітності.
Довжина коду повинна дорівнювати восьми символам. Якщо код
коротший, то необхідно вказувати нулі, що стоять попереду.
2. Форма господарювання, форма власності та вид економічної
діяльності Для уникнення розбіжностей при заповненні та використанні
Форм звітності слід використовувати такі затверджені
класифікатори: КВЕД ( va375202-05 ), затверджений наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ). КОПФГ, затверджений наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004
N 97 ( v0097609-04 ). КФВ, затверджений наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004
N 97 ( v0097609-04 ).
3. Ідентифікаційний номер фізичної особи У разі, якщо боржником або кредитором є фізична особа,
необхідно вказувати ідентифікаційний номер цієї фізичної особи
(за наявності). Довжина номера повинна дорівнювати десяти
символам.
Розділ IV. Заповнення полів, загальних для всіх
або декількох Форм звітності
Більшість Форм звітності містять поля, які заповнюються за
загальними правилами таким чином:
1. Номер справи Поле "Номер справи" містить номер справи про банкрутство. При
заповненні цього поля необхідно вказувати номер справи, тому що
він вказується в офіційних документах суду, звертаючи увагу на
вживання в номері великих та малих літер, а також спеціальних
символів.
2. Суд Поле "Суд" містить назву суду, в якому провадиться справа про
банкрутство. При цьому замість повної назви суду вживається його
скорочена назва, що вказує на область, у якій він працює,
наприклад: Вінницький, Донецький, Київський тощо. У разі, якщо
мова йде про Вищий господарський суд України, то вживається назва
"Вищий господарський".
3. Суддя Поле "Суддя" містить прізвище, ім'я та по батькові судді, що
веде провадження у справі про банкрутство.
4. Дата ухвали та інші поля, що містять дані типу "дата" Поле "Дата" заповнюється даними у форматі дд.мм.рррр, де дд -
день місяця; мм - місяць; рррр - рік. Наприклад: 12.06.2001
означає 12 червня 2001 року. День місяця та місяць вказуються обов'язково двома цифрами,
тобто 03.08.2000, а не 3.8.2000. У всіх Формах звітності назви полів "Дата" містять слова "на
дату" або "дата".
5. Найменування юридичної особи Деякі Форми звітності мають поле, що містить найменування
юридичної особи - боржника, кредитора, інвестора, спеціаліста
процесу банкрутства, засновника об'єкта банкрутства, оцінювача.
Найменування всіх таких полів складається з одного слова -
"Найменування". Найменування юридичної особи повинно точно
відповідати найменуванню, що вживається в реєстраційних документах
юридичної особи, в документах суду або в інших офіційних
документах.
6. Місцезнаходження (місце проживання)
6.1. Область При заповненні поля "Область" вказується офіційна
(загальновживана) назва області, наприклад: Київська, Рівненська,
Івано-Франківська. Назва Автономної Республіки Крим вказується як
"Крим". Слово "область" або скорочення "обл." після назви області
не пишеться. Поле заповнюється у разі, якщо об'єкт розташований
у населеному пункті обласного та районного підпорядкування. Поле
"Область" не заповнюється у разі, якщо об'єкт розташований
в обласному центрі або в містах Києві та Севастополі.
6.2. Район При заповненні поля "Район" вказується загальновживана назва
району, наприклад: Калинівський, Мелітопольський, Конотопський.
Слово "район" або скорочення "р-н" після назви району не пишеться.
Поле заповнюється в разі, якщо об'єкт розташований у населеному
пункті районного підпорядкування. Поле "Район" не заповнюється в
разі, якщо об'єкт розташований у районному центрі або в місті
обласного підпорядкування.
6.3. Населений пункт При заповненні поля "Населений пункт" вказується назва
населеного пункту (міста, села тощо). Слова "місто", "село" або
такі їх скорочення, як "м.", "с.", перед назвою населеного пункту
не пишуться. Щоб уникнути помилок та різного читання назви
населеного пункту, вказуйте її так, як вона зазначається в
документах суду.
6.4. Вулиця, будинок, кімната (квартира, офіс) При заповненні поля цими даними слід дотримуватися таких
вимог: перед назвою вулиці необхідно вказувати тип проїзду: вулиця,
проспект, бульвар, площа, провулок тощо або відповідне скорочення; перед номером будинку слід вживати скорочення "буд."; перед номером кімнати (квартири) потрібно вживати скорочення
"к.", "кв." або слово "офіс"; значення вулиці, будинку і квартири повинні бути розділені
комами.
7. Поля, що ідентифікують фізичну особу До полів, що містять дані, які ідентифікують фізичну особу,
належать: ідентифікаційний номер; прізвище, ім'я, по батькові.
7.1. Ідентифікаційний номер фізичної особи Заповнюючи це поле, необхідно вказати значення номера так, як
він вказується в документах суду або інших офіційних документах. Поле "Ідентифікаційний номер" не заповнюється в разі, якщо
особа не є громадянином України та не отримувала громадянство в
Україні, а також в разі, якщо через свої релігійні або інші
переконання вона відмовляється від прийняття ідентифікаційного
номера та офіційно повідомляє про це відповідні державні органи.
7.2. Прізвище, ім'я, по батькові При заповненні цього поля слід вказувати прізвище, ім'я та по
батькові так, як вони зазначені в офіційних документах суду або
інших офіційних документах.
8. Номер телефону Заповнюючи це поле, потрібно вказати номер телефону,
включаючи код населеного пункту, який береться в дужки. Наприклад: (044) 261-19-25. У разі посилання на номер мобільного телефону, необхідно
вказати номер оператора мобільного зв'язку.
9. Розмір грошових сум Значення грошових сум вказується повністю з найменуванням
валюти. При найменуванні валюти допускається вживання
загальноприйнятих скорочень. Наприклад: 25 600 грн.
10. Хто і коли заповнив Форму звітності Інформація, що визначає, коли і ким була заповнена Форма
звітності, вказується в полях "Арбітражний керуючий",
"Місце проживання", "Контактний телефон", "Е - mail", "Дата
заповнення". Ці поля в усіх Формах звітності мають однакову назву. У полі "Арбітражний керуючий" вказуються прізвище та ініціали
арбітражного керуючого, що заповнив форму. У полі "Місце проживання" слід вказувати місцезнаходження
арбітражного керуючого так, як це описано в пункті 6 цього
розділу. У полі "Контактний телефон" слід вказувати номер телефону
арбітражного керуючого так, як це описано в пункті 8 цього
розділу. У полі "Дата заповнення форми" слід вказувати дату так, як це
описано в пункті 4 цього розділу.
11. Рівень конфіденційності Деяка інформація, що вказується у Формах звітності, може бути
конфіденційною. До визнання боржника банкрутом безумовно
конфіденційною є інформація, яку містять форми N 9.1, N 9.2 і
N 9.3. Рівень конфіденційності вказується при заповненні поля
"Рівень конфіденційності" відповідної Форми звітності. Якщо
інформація Форми звітності конфіденційна, то вкажіть у полі літеру
"К", якщо неконфіденційна, то не вказуйте нічого.
Розділ V. Особливості заповнення Форм звітності
1. Форма N 1 "Повідомлення про порушення провадження у справі
про банкрутство" У полях 6.1 "Найменування" та 6.2 "Код згідно з ЄДРПОУ" мають
бути вказані код ЄДРПОУ та найменування ініціатора порушення
справи. У разі, якщо справа про банкрутство порушується за
ініціативою боржника, ці поля не заповнюються.
2. Форма N 2 "Повідомлення про оголошення у пресі" Форма заповнюється у разі будь-яких публікацій оголошень про
порушення та хід провадження у справі про банкрутство, у тому
числі і публікацій про продаж майна боржника тощо. У полі 6 "Найменування друкованого органу" вказується повна
назва друкованого органу, наприклад: "Голос України" або "Урядовий
кур'єр". У полях 7 "Номер друкованого органу" та 8 "Дата виходу з
друку" вказуються значення, що відповідають вихідним даним номера
друкованого органу, у якому розміщено оголошення. Офіційним друкованим органом для надання оголошень, що
стосуються процедур банкрутства, є газети "Голос України" або
"Урядовий кур'єр".
3. Форма N 8.1 "Повідомлення про арбітражного керуючого" Поля заповнюються відповідно до оформлених належним чином
офіційних документів, що підтверджують особу арбітражного
керуючого. У полях 11 "Освітньо-кваліфікаційний рівень" і
12 "Спеціальність за освітою" наводяться дані, що вказані в
оформлених належним чином офіційних документах, які підтверджують
освітньо-кваліфікаційний рівень арбітражного керуючого.
4. Форма N 9 "Повідомлення про боржника" У полі 11.1 "Частка державної власності у статутному фонді
(у відсотках)" розмір частки вказується у форматі двозначного
числа з двома знаками після коми. Наприклад: 27,00 означає, що частка державної власності у
статутному фонді боржника становить 27%. Поле 11.2 "Належність до сфери управління" заповнюється в
тому разі, якщо держава володіє часткою майна боржника, крім того,
в цьому полі вказується орган, уповноважений управляти державним
майном. Наприклад: Міністерство промислової політики України. Поле 11.3 "Вид підприємства" заповнюється згідно з чинним
законодавством. Наприклад: ДЕРЖ - державне унітарне; ДКОМ - державне комерційне; КАЗ - казенне; КОЛ - господарські товариства, що мають частку державних
корпоративних прав. Поле 12 "Категорія об'єкта банкрутства" заповнюється згідно з
розділом VI Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), а саме:
містоутворуюче підприємство; особливо небезпечне підприємство;
сільськогосподарське підприємство; страховик; професійний учасник
ринку цінних паперів; емітент чи управитель іпотечних
сертифікатів, управитель фонду фінансування, будівництва чи
управитель фонду операцій з нерухомістю; фізична особа -
підприємець; фермерське господарство; відсутній боржник; боржник,
що ліквідується власником. Якщо підприємство не належить до переліку підприємств,
визначених розділом VI Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ), робиться відмітка. Символи, які використовуються для поміток: "+", "Х" або "\/".
5. Форми N 9.1 "Фінансово-економічні показники діяльності
боржника - актив балансу", N 9.2 "Фінансово-економічні показники
діяльності боржника - пасив балансу" та N 9.3 "Фінансові
результати діяльності боржника" Вказані форми заповнюються на підставі матеріалів
бухгалтерської та статистичної звітності підприємства-боржника.
Після назви поля у формі вказано номер статті (пункту) згідно з
установленими формами стандартів бухгалтерської та статистичної
звітності. Звітність за вказаними формами повинна надаватися: перше подання - за станом на останній звітний період, що
передував 6 місяцям до порушення справи, та за станом на останній
звітний період, що передував даті порушення справи про
банкрутство; поточні подання - протягом провадження справи за станом на
кінець кожного кварталу та року. Поля форм N 9.1 і N 9.2 заповнюються відповідно до даних
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами). Поля 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 форми N 9.3 заповнюються відповідно до даних Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові
результати" ( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами),
та Приміток до річної фінансової звітності, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 ( z0904-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за
N 904/5125 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
28.10.2003 N 602 ( z1029-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.11.2003 за N 1029/8350). Поле 19 "Інвестиції в основний капітал, разом (340)"
форми N 9.3 заповнюється відповідно до даних Приміток до річної
фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 29.11.2000 N 302 ( z0904-00 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125. Поля 20 "Дебіторська заборгованість, усього (рядок 010 графи
першої Ф.1-Б)", 21 "Дебіторська заборгованість прострочена
(рядок 010 графи другої Ф.1-Б)", 22 "Кредиторська заборгованість,
усього (рядок 010 графи три Ф.1-Б)", 23 "Кредиторська
заборгованість прострочена (рядок 010 графи чотири Ф.1-Б)"
форми N 9.3 заповнюються відповідно до даних форми Ф.1-Б "Звіт про
фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість"
( va344202-05 ), затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 02.11.2005 N 344 ( v0344202-05 ), та
Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську
та кредиторську заборгованість” затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 13.07.2006 N 317 ( z0875-06 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.07.2006 за
N 875/12749. Поле 24 "Середньооблікова чисельність штатних працівників
облікового складу (рядок 317 Ф.3-ПВ)" форми N 9.3 заповнюється
відповідно до даних форми Ф.3-ПВ "Звіт про використання робочого
часу" ( vb236202-05 ), затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 12.08.2005 N 236 ( v0236202-05 ). Значення грошових сум вказується у тисячах гривень.
6. Форма N 13 "Повідомлення про реєстр вимог кредиторів" Поля форми заповнюються відповідно до ухвали господарського
суду про затвердження реєстру вимог кредиторів. У разі великої кількості кредиторів поле 9 "Реєстр вимог
кредиторів" можна оформляти як додаток до форми 13. У графу "Черговість задоволення вимог" вноситься цифра
(арабської системи числення), що відповідає черговості задоволення
вимог кожного кредитора в порядку, передбаченому
статтею 31 "Черговість задоволення вимог кредиторів" Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ).
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюк

Додаток
до Інструкції
щодо заповнення форм
подання арбітражним керуючим
інформації, необхідної для
ведення єдиної бази даних
про підприємства,
щодо яких порушено
провадження у справі
про банкрутство

ПЕРЕЛІК
Форм звітності та строків подання

------------------------------------------------------------------ |Номер| Назва форми | Строк подання | |форми| | | |-----+------------------------------+---------------------------| | 1 |Повідомлення про порушення |протягом 10 днів після | | |провадження у справі про |призначення арбітражного | | |банкрутство |керуючого | |-----+------------------------------+---------------------------| | 2 |Повідомлення про оголошення у |протягом 3 - х днів після | | |пресі |опублікування | |-----+------------------------------+---------------------------| | 3 |Повідомлення про припинення |протягом 10 днів після | | |провадження у справі про |винесення відповідної | | |банкрутство |ухвали | |-----+------------------------------+---------------------------| | 4 |Повідомлення про відкладення | -"- | | |справи і передачу справи за | | | |підсудністю | | |-----+------------------------------+---------------------------| | 5 |Повідомлення про санацію | -"- | |-----+------------------------------+---------------------------| | 6 |Повідомлення про визнання |протягом 10 днів після | | |банкрутом та ліквідацію |прийняття відповідної | | | |постанови | |-----+------------------------------+---------------------------| | 7 |Повідомлення про мирову угоду |протягом 10 днів після | | | |винесення відповідної | | | |ухвали | |-----+------------------------------+---------------------------| | 8 |Повідомлення про призначення | -"- | | |арбітражного керуючого | | |-----+------------------------------+---------------------------| | 8.1 |Повідомлення про арбітражного |протягом 10 днів після | | |керуючого |отримання ліцензії | |-----+------------------------------+---------------------------| | 9 |Повідомлення про боржника |протягом 10 днів після | | | |винесення ухвали про | | | |призначення арбітражного | | | |керуючого | |-----+------------------------------+---------------------------| | 9.1 |Фінансово-економічні показники|перше подання - протягом 10| | |діяльності боржника - актив |днів після призначення | | |балансу |арбітражного керуючого; | | | |поточні подання: квартальна| | | |звітність - не пізніше 25 | | | |числа місяця, що настає за | | | |звітним кварталом, річна - | | | |не пізніше 20 лютого, що | | | |настає за | | | |звітним роком | |-----+------------------------------+---------------------------| | 9.2 |Фінансово-економічні показники|перше подання - протягом | | |діяльності боржника - пасив |10 днів після призначення | | |балансу |арбітражного керуючого; | | | |поточні | | | |подання:аквартальна | | | |звітність - не пізніше 25 | | | |числа місяця, що настає за | | | |звітним кварталом, річна - | | | |не пізніше 20 лютого, що | | | |настає за звітним роком | |-----+------------------------------+---------------------------| | 9.3 |Фінансові результати | - " - | | |діяльності боржника | | |-----+------------------------------+---------------------------| |10.1 |Повідомлення про запланований |за 10 днів до дати | | |продаж майна боржника |проведення аукціону, | | | |відкритих торгів чи | | | |конкурсу | |-----+------------------------------+---------------------------| |10.2 |Повідомлення про продаж майна |протягом 10 днів після | | |боржника |дати проведення аукціону, | | | |відкритих торгів чи | | | |конкурсу | |-----+------------------------------+---------------------------| | 11 |Повідомлення про інвестора |протягом 10 днів після | | | |винесення ухвали про | | | |затвердження плану санації | |-----+------------------------------+---------------------------| | 12 |Повідомлення про виплату |протягом 10 днів місяця, | | |заробітної плати працівникам |що настає за звітним | | |боржника | | |-----+------------------------------+---------------------------| | 13 |Повідомлення про реєстр вимог |протягом 10 днів після | | |кредиторів |винесення ухвали про | | | |затвердження реєстру | | | |кредиторів | |-----+------------------------------+---------------------------| | 14 |Повідомлення про |протягом 10 днів після | | |інвентаризацію |виходу наказу про | | | |інвентаризацію та протягом | | | |10 днів після її | | | |завершення | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюквгору