Документ z0928-01, поточна редакція — Редакція від 19.12.2014, підстава - z1548-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 693 від 17.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 2001 р.
за N 928/6119

Про затвердження Положення про Інспекцію
з питань підготовки та дипломування моряків
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту
N 301 ( z0490-02 ) від 30.04.2002
Наказами
Міністерства транспорту та зв'язку
N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008
N 1351 ( z0075-10 ) від 28.12.2009
Наказами
Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року" ( 464/96-ВР ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2001 року N 83 ( 83-2001-п ) "Про
вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та
дипломуванням моряків" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Інспекцію з питань підготовки та
дипломування моряків, що додається.
2. Департаменту нормативно-правового забезпечення
(Л.М.Логінова) забезпечити реєстрацію вказаного Положення в
Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства транспорту А.Ф.Демиденка.
Міністр В.П.Пустовойтенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
17.10.2001 N 693
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 2001 р.
за N 928/6119
ПОЛОЖЕННЯ
про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків
{ У тексті Положення слова "Міністерство транспорту України"
та "Міністерство транспорту" в усіх відмінках замінено
словами "Міністерство транспорту та зв'язку" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
{ У тексті Положення слова "Міністр транспорту та зв'язку
України" у всіх відмінках замінено словами
"Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури
України" у відповідних відмінках; слова "Міністерство
транспорту та зв'язку", "Міністерство транспорту та
зв'язку України", "Мінтрансзв'язку" у всіх відмінках
замінено словами "Міністерство інфраструктури України" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }

1. Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків
(надалі - Інспекція) є державною організацією, заснованою на
державній власності, і належить до сфери управління Міністерства
інфраструктури України.
2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
інфраструктури України, а також цим Положенням. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
3. Основними завданнями Інспекції є:
{ Підпункт 3.1 пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1351 ( z0075-10 ) від
28.12.2009 }
3.1) аналіз міжнародного та національного досвіду у сфері
підготовки, оцінки компетентності та дипломування членів екіпажів
морських торговельних суден; { Підпункт 3.1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту
та зв'язку N 1351 ( z0075-10 ) від 28.12.2009 }
3.2) підтвердження кваліфікації моряків у постійно діючих
державних кваліфікаційних комісіях (далі - ДКК), а також
підтвердження дійсності документів моряків, що засвідчують їх
кваліфікацію, визначених законодавством; { Підпункт пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
3.3) представлення та захист за дорученням Міністерства
інфраструктури України в Міжнародній морській організації
(International Maritime Organisation, далі - ІМО) інтересів
України з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування
моряків. { Підпункт пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
4. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
{ Підпункт 4.1 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1351 ( z0075-10 ) від
28.12.2009 }
{ Підпункт 4.1 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
4.1) створює постійно діючі ДКК для підтвердження
кваліфікації моряків; { Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
{ Підпункт 4.2 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
4.2) веде реєстр усіх виданих на території України
документів, згаданих пунктом 3.2 цього Положення, термін чинності
яких минув або був продовжений, або дія яких була призупинена, або
які були анульовані чи заявлені як загублені або знищені, а також
веде реєстр виданих пільгових дозволів; { Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 1351 ( z0075-10 ) від
28.12.2009 }
4.3) підтверджує дійсність документів, передбачених пунктом
3.2 цього Положення; { Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 1351 ( z0075-10 ) від
28.12.2009 }
4.4) за дорученням Міністерства інфраструктури України
розглядає проекти нормативних актів, стандартів, навчальних
програм та інших документів з питань підготовки, оцінки
компетентності та дипломування моряків, надає свої зауваження та
пропозиції до них;
4.5) готує та видає аналітичні, довідкові, інформаційні,
навчальні, методичні, науково-популярні та інші матеріали з питань
підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків;
4.6) за дорученням Міністерства інфраструктури України
організовує проведення науково-дослідних та науково-методичних
робіт стосовно вдосконалення національної системи підготовки,
оцінки компетентності та дипломування моряків; бере участь у їх
виконанні; { Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
{ Підпункт 4.7 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
4.7) здійснює за дорученням Міністерства інфраструктури
України представництво та захист в ІМО інтересів України з питань
підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків,
аналізує та узгоджує пропозиції міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади щодо розгляду цих питань в ІМО та подає
узагальнені пропозиції до Міністерства інфраструктури України; { Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
4.8) за дорученням Міністерства інфраструктури України готує
звіти та іншу інформацію в ІМО, здійснює запити та дає відповіді
щодо дійсності документів моряків, що засвідчують їх кваліфікацію,
а також пільгових дозволів уповноваженим органам та установам
зарубіжних країн - Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і
дипломування моряків та несення вахти 1978 року ( 995_053 ), з
поправками (далі - Конвенція) та судноплавним компаніям; { Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008, Наказом Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 )
від 17.11.2014 }
{ Підпункт 4.9 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
4.9) на договірних засадах надає судноплавним компаніям та
посередницьким організаціям з найму моряків та іншим організаціям
інформацію щодо дійсності документів моряків, що засвідчують їх
кваліфікацію, надає їм консультаційні послуги; { Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008 }
{ Підпункт 4.10 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
4.10) здійснює атестацію інструкторів навчально-тренажерних
закладів, що здійснюють підготовку моряків, згідно з вимогами
правила I/6 Конвенції ( 995_053 ); { Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 }
4.11) видає послужні книжки моряка, підтвердження, що
засвідчують визнання дипломів відповідно до вимог правила I/10
Конвенції ( 995_053 ); { Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
4.12) здійснює інші функції на виконання покладених на
Інспекцію завдань відповідно до чинного законодавства України;
4.13) проводить відповідно до законодавства перевірку знань
працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів у галузі
морського і річкового транспорту. { Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
5. Інспекція має право:
{ Підпункт 5.1 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1351 ( z0075-10 ) від
28.12.2009 }
{ Підпункт 5.1 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
{ Підпункт 5.2 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
5.1) одержувати від підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності, інформацію, необхідну для виконання
покладених на неї завдань;
5.2) укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові
права, мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах;
5.3) створювати відділення, філії, представництва та інші
відокремлені підрозділи та затверджувати положення про них.
6. Інспекцію очолює начальник, який призначається Міністром
інфраструктури України. Наймання (звільнення) начальника Інспекції
здійснюється Міністерством інфраструктури України шляхом укладання
(розірвання) з ним контракту в порядку, встановленому
законодавством. { Абзац перший пункту 6 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від
05.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 } Начальник Інспекції: керує діяльністю Інспекції; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Інспекцію завдань, ефективність використання майна і коштів;
{ Абзац четвертий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 } є повноважним представником Інспекції під час реалізації
повноважень, функцій, обов'язків Інспекції, передбачених чинним
законодавством, цим Положенням, іншими нормативними документами; діє без доручення від імені Інспекції, представляє її в усіх
підприємствах, установах і організаціях; укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки в
установах банків; у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном
Інспекції, яке перебуває на її балансі; призначає та звільняє працівників Інспекції, має право
заохочувати їх та накладати на них стягнення відповідно до
законодавства; при цьому заступники начальника Інспекції, головний
бухгалтер та керівник юридичної служби призначаються на посаду за
погодженням з Міністерством інфраструктури України; { Абзац
дев'ятий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008 } затверджує штатний розпис та кошторис доходів і видатків
Інспекції, розподіляє обов'язки між своїми заступниками,
затверджує положення про підрозділи та посадові інструкції
працівників Інспекції.
{ Абзац одинадцятий пункту 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від 17.11.2014 }
7. Інспекція у межах своєї компетенції видає накази.
8. Майно Інспекції становить основні фонди та обігові кошти,
а також цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі Інспекції. Майно Інспекції є державною власністю і закріплене за нею на
праві оперативного управління. Інспекція володіє, користується та
розпоряджається зазначеним майном відповідно до чинного
законодавства. Джерелом формування фінансових ресурсів Інспекції є: плата за підтвердження кваліфікації моряків; кошти від
надання платних послуг, виконання науково-дослідних та
науково-методичних робіт, видавничої діяльності; благодійні внески організацій, підприємств і громадян; інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за
Інспекцією, здійснюється у порядку, установленому чинним
законодавством.
9. Структуру Інспекції затверджує начальник Інспекції за
погодженням з Міністром інфраструктури України. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 976 ( z0748-08 ) від 05.08.2008; в
редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 586 ( z1548-14 ) від
17.11.2014 }
10. Повноваження трудового колективу Інспекції реалізується
загальними зборами через їхні виборні органи. Трудовий колектив
може обирати органи колективного самоврядування - профспілковий
комітет, до складу якого не може обиратись начальник Інспекції.
11. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Інспекції, опрацьовуються і приймаються її керівництвом
за участю профспілкового комітету і трудового колективу та
відображаються у колективному договорі; колективним договором
регулюються питання охорони праці та трудові відносини трудового
колективу з керівництвом Інспекції.
12. Право укладання колективного договору надається
начальнику Інспекції, а від імені трудового колективу -
профспілковому комітету.
13. Працівникам Інспекції видається спеціальне посвідчення,
вони мають право носити формений одяг зразка, установленого для
працівників морського транспорту.
14. З метою розгляду та опрацювання питань наукового та
методичного забезпечення діяльності у сфері підготовки, оцінки
компетентності та дипломування моряків при Інспекції може
створюватись науково-методична рада з числа висококваліфікованих
викладачів, фахівців та провідних учених. Положення про
науково-методичну раду та її персональний склад затверджує
начальник Інспекції.
15. Інспекція є юридичною особою, має свій бланк, печатку із
зображенням Державного Герба України й емблему.
16. Інспекція розміщується у м. Києві за адресою вул. Фрунзе,
104.
17. Інспекція реорганізується та ліквідується відповідно до
чинного законодавства України.
Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевськийвгору