Документ z0927-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.09.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2018  № 447


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 927/32379

Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 337 «Деякі питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців» та з метою врегулювання питань виплати винагороди військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати винагороди військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, що додаються.

2. Департаменту формування та реалізації державної політики у сфері кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра соціальної політики України
О. Крентовська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
20 липня 2018 року № 447


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 927/32379

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати винагороди військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати та розмір винагороди військовослужбовцям Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку), які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далі - винагорода).

2. Винагорода виплачується військовослужбовцям Держспецзв’язку щомісяця у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

3. Граничний розмір винагороди на відповідний рік встановлюється наказом Адміністрації Держспецзв’язку в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення.

4. Винагорода встановлюється військовослужбовцям Держспецзв’язку, які безпосередньо виконують такі завдання:

розробка нормативних документів та нормативно-правових актів, виконання організаційних заходів з метою формування та реалізації державної політики щодо захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;

забезпечення розвитку систем та реалізації заходів криптографічного та технічного захисту інформації для запобігання кіберінцидентам та захисту від кібератак об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;

здійснення державного контролю за станом захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;

координація діяльності суб’єктів забезпечення кібербезпеки щодо кіберзахисту;

забезпечення створення та функціонування Національної телекомунікаційної мережі;

забезпечення впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту;

здійснення організаційно-технічних заходів із запобігання, виявлення та реагування на кіберінциденти і кібератаки та усунення їх наслідків;

інформування про кіберзагрози та відповідні методи захисту від них;

забезпечення впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури;

проведення аудиту захищеності комунікаційних і технологічних систем об’єктів критичної інфраструктури на вразливість;

впровадження єдиної (універсальної) системи індикаторів кіберзагроз;

забезпечення створення та функціонування системи захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет;

забезпечення створення та функціонування системи антивірусного захисту національних інформаційних ресурсів;

забезпечення створення та функціонування системи взаємодії команд реагування на комп’ютерні надзвичайні події;

розробка сценаріїв реагування на кіберзагрози, заходів щодо протидії таким загрозам, програм та методик проведення кібернавчань;

забезпечення виконання завдань урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

5. Винагорода встановлюється військовослужбовцям Держспецзв’язку відповідно до затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку номенклатури посад, пов’язаних з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далі - Номенклатура), та за умови, що виконання одного із завдань, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, передбачено їхніми посадовими інструкціями.

6. Винагорода виплачується військовослужбовцю Держспецзв’язку згідно з посадою, яку він обіймає, з дня призначення на таку посаду або дня покладення на нього тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою, яку внесено до Номенклатури.

Винагорода встановлюється наказом по особовому складу на підставі рапортів, погоджених з фінансовим підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку:

заступників начальників підрозділів Держспецзв’язку на ім’я начальників підрозділів Держспецзв’язку - відносно військовослужбовців підрозділів Держспецзв’язку;

заступників Голови Держспецзв’язку на ім’я Голови Держспецзв’язку - відносно начальників підрозділів Держспецзв’язку, начальників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку;

начальників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку на ім’я Голови Держспецзв’язку - відносно військовослужбовців структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку.

У рапорті зазначаються реквізити та номер пункту Номенклатури, розмір винагороди та дата її встановлення.

7. Конкретний розмір винагороди військовослужбовцям Держспецзв’язку визначається індивідуально залежно від обсягу та складності виконуваних завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

8. Виплата винагороди припиняється з дня призначення військовослужбовця Держспецзв’язку на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою, за якою винагороду не встановлено.

Поновлення виплати винагороди, а також підвищення або зменшення її розміру (у разі змін обсягу та складності виконуваних завдань) здійснюються у порядку, визначеному для її встановлення.

Т.в.о. директора Департаменту формування та реалізації
державної політики
у сфері кіберзахисту
Адміністрації Держспецзв’язку

Ю.І. Циплинськийвгору