Зміни до Положення про організацію операційної діяльності в банках України
Постанова Національного банку України від 23.05.2012203
Документ z0927-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2018, підстава - v0075500-18


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2012 р.
за № 927/21239

{Зміни втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 75 від 04.07.2018}

ЗМІНИ
до Положення про організацію операційної діяльності в банках України

1. У главі 1:

у пункті 1.1 слово “грошей” замінити словом “коштів”;

абзац третій пункту 1.10 виключити.

2. У главі 8:

в абзаці одинадцятому пункту 8.17 слова та цифри “Положенням про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09.10.2001 № 427 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.10.2001 за № 909/6100” замінити словами та цифрами “Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026”;

в абзаці першому пункту 8.18 слова “і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку” замінити словами “стандартів фінансової звітності”.

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського облікуБ.В. Лукасевичвгору