Документ z0926-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017  № 560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2017 р.
за № 926/30794

Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України

Відповідно до статті 7 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», пункту 1 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України;

2) Правила внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України;

3) Перелік норм належності матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 року № 384 «Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ», зареєстрований у Міністерстві юстиції 09 серпня 1996 року за  № 434/1459 (із змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів державної влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України  в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
03.07.2017 № 560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2017 р.
за № 926/30794

ПОЛОЖЕННЯ
про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Приймальники-розподільники для дітей (далі - ПРД) - спеціальні установи органів Національної поліції, призначені для тимчасового тримання дітей, які:

1) досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - на строк, визначений слідчим суддею, судом у постановленій у кримінальному провадженні ухвалі про поміщення особи у ПРД;

2) підлягають направленню за рішенням суду, що набрало законної сили, до спеціальних навчальних закладів для дітей, які потребують особливих умов виховання, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуться протиправною діяльністю, - на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;

3) самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, у яких вони перебували, - на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;

4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім'ї або навчально-виховні заклади (бродяжать), - на строк, необхідний для передавання їх уповноваженому підрозділу органів Національної поліції, який ініціював розшук, але не більше 36 годин;

5) залишили держави постійного проживання і відповідно до  міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана  Верховною Радою України, підлягають поверненню до держав свого  постійного проживання, - на строк, необхідний для передавання їх  батькам, іншим законним представникам або працівникам спеціалізованих установ держав постійного проживання.

2. ПРД у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законами України «Про Національну поліцію», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», міжнародними договорами України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Строк перебування дитини в ПРД визначається судом залежно від наявності об’єктивних підстав для її тримання в цій установі.

4. ПРД функціонують у складі головних управлінь Національної поліції  в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП) та підпорядковуються керівництву цих головних управлінь. ПРД мають власні штампи і бланки, а також печатку зі своїм найменуванням, необхідні для здійснення їх діяльності.

5. Чисельність, структура і штатний розпис ПРД затверджуються керівництвом ГУНП. Категорія персоналу ПРД включає середній склад поліції, молодший склад поліції, цивільний персонал.

II. Основні завдання приймальників-розподільників для дітей

До основних завдань ПРД належать:

проведення індивідуальної профілактичної та виховної роботи з дітьми, запобігання вчиненню  ними протиправних дій;

виявлення причин і умов, що призводять до скоєння дітьми злочинів та   правопорушень;

дотримання прав дітей;

взаємодія з органами державної влади, навчальними закладами і громадськими організаціями з питань проведення профілактичної та виховної роботи з дітьми, поміщеними до ПРД;

забезпечення належних, безпечних і здорових умов перебування дітей та працівників ПРД, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.

III. Основні повноваження посадових осіб приймальника-розподільника для дітей

1. Начальник ПРД:

1) відповідає за життя та безпеку дітей, створює безпечні умови для перебування, виховання, навчання, відповідає за харчування, організацію медичної допомоги;

2) відповідає за виконання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;

3) за дорученням керівництва ГУНП представляє ПРД у державних органах та громадських організаціях з питань, віднесених до його компетенції;

4) відповідає у межах компетенції за покращення матеріально-технічного забезпечення ПРД;

5) розподіляє та затверджує функціональні обов'язки посадових осіб ПРД, організовує їх роботу згідно з функціональними обов’язками;

6) застосовує до дітей заходи заохочення та виховного впливу, визначені підпунктами 1 та 2 пункту 3 розділу II Правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України, затверджених наказом МВС України від 03 липня 2017 року № 560 (далі - Правила внутрішнього розпорядку);

7) організовує взаємодію з органами державної влади, навчальними закладами та громадськими організаціями з питань проведення профілактичної та виховної роботи серед дітей, організації навчального процесу;

8) здійснює особистий прийом громадян, проводить перевірки за скаргами та заявами громадян, які реєструються в журналі прийому громадян приймальника-розподільника для дітей (додаток 1);

9) забезпечує режим тримання й організовує доставлення дітей до місця влаштування;

10) надсилає до закладів охорони здоров'я термінові повідомлення про виявлення інфекційних хворих та про групові захворювання вихованців;

11) організовує збереження матеріальних цінностей та інших речей, вилучених у дитини при поміщенні її в ПРД;

12) організовує навчання посадових осіб ПРД у системі службової підготовки;

13) за дорученням керівництва ГУНП проводить в установленому законодавством порядку службове розслідування щодо посадових осіб ПРД за фактами вчинення ними дисциплінарного проступку;

14) порушує клопотання перед керівництвом про заохочення працівників ПРД та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

2. Посадові особи ПРД:

1) забезпечують організацію роботи з виконання покладених завдань щодо проведення індивідуальної профілактичної та виховної роботи з метою недопущення вчинення дітьми злочинів та правопорушень у майбутньому;

2) забезпечують у межах компетенції взаємодію з органами державної влади, навчальними закладами та громадськими організаціями з питань проведення профілактичної та виховної роботи серед дітей, здійснення навчального процесу;

3) проводять з дітьми інформаційно-просвітницьку роботу щодо здорового способу життя, профілактики інфекційних захворювань, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом;

4) за дорученням начальника здійснюють особистий прийом громадян, проводять перевірки за скаргами та заявами громадян;

5) у разі отримання інформації про вчинені правопорушення повідомляють органи поліції;

6) забезпечують дотримання дітьми розпорядку дня приймальників-розподільників для дітей (додаток 2), належні умови життя та здоров'я дітей, збереження матеріальних цінностей;

7) супроводжують дітей до місця їх влаштування;

8) забезпечують приймання-передавання чергування, про що роблять відмітку в журналі приймання-передавання чергувань приймальника-розподільника для дітей (додаток 3);

9) у разі наявності інформації про зберігання дітьми заборонених речей, визначених у Правилах внутрішнього розпорядку, проводять особистий огляд дітей, їх речей, посилок, передач, а також спальних та інших приміщень зі складанням протоколу особистого огляду дитини (приміщень приймальника-розподільника для дітей) (додаток 4), про що доповідають начальнику ПРД рапортом.

3. Психолог ПРД складає психологічну характеристику доставлених до ПРД дітей, розробляє рекомендації для роботи з ними.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС України

В.Є. БоднарДодаток 1
до Положення
про приймальники-розподільники
для дітей органів Національної
поліції України
(підпункт 8 пункту 1 розділу III)

ЖУРНАЛ
прийому громадян приймальника-розподільника для дітей

___________________
(найменування ПРД)

Розпочато ___ _________ 20___ року

Закінчено ___ _________ 20___ року

№ з/п

Дата приймання

Прізвище, ім’я, по батькові заявника

Зміст заяви

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ПРД, яка прийняла заяву

Куди направлено заяву

1

2

3

4

5

6

__________
Примітка.


Журнал нумерується, прошивається, скріплюється підписом   начальника та печаткою ПРД.Додаток 2
до Положення
про приймальники-розподільники
для дітей органів Національної
поліції України
(підпункт 6 пункту 2 розділу III)

РОЗПОРЯДОК
дня приймальників-розподільників для дітей

Час проведення

Заходи з понеділка по п’ятницю

08.00

Підйом

08.10 - 09.00

Ранковий туалет, гімнастика, прибирання спального місця, гігієнічні процедури, одягання

09.00 - 09.30

Сніданок

09.30 - 10.00

Прибирання приміщень

10.00 - 11.40

Навчання

11.40 - 12.00

Перерва

12.00 - 12.45

Індивідуальна та профілактична робота з дітьми

12.45 - 13.00

Підготовка до обіду

13.00 - 13.45

Обід

13.45 - 16.00

Прогулянка, рухливі ігри та спортивні заняття на майданчику або в спортзалі

16.00 - 17.00

Робота вихователя з дітьми. Консультації з психологом

17.00 - 18.30

Година дозвілля, читання художньої літератури, малювання, перегляд телепередач, інтернет-мережі, самопідготовка

18.30 - 19.00

Вечеря

19.00 - 20.00

Санітарний час, прибирання приміщень

20.00 - 20.30

Психологічне розвантаження, перегляд телепередач

20.30 - 21.00

Гігієнічні процедури

21.00 - 08.00

Сон

Час проведення

Заходи у вихідні та святкові дні

08.30

Підйом

08.40 - 09.00

Ранковий туалет,гімнастика, прибирання спального місця, гігієнічні процедури, одягання

09.00 - 09.30

Сніданок

09.30 - 11.30

Прогулянка, рухливі ігри та спортивні заняття на майданчику

11.30 - 12.45

Робота вихователя з дітьми

12.45 - 13.00

Підготовка до обіду

13.00 - 13.45

Обід

13.45 - 15.30

Змістовне дозвілля дітей (перегляд телепередач, настільні ігри, читання художньої літератури, малювання тощо)

15.30 - 16.00

Перерва

16.00 - 17.00

Робота вихователя з дітьми

17.00 - 18.30

Година дозвілля (читання художньої літератури, перегляд телепередач, особистий час)

18.30 - 19.00

Вечеря

19.00 - 20.00

Санітарний час, прибирання приміщень

20.00 - 20.30

Психологічне розвантаження, перегляд телепередач, особистий час

20.30 - 21.00

Гігієнічні процедури

21.00 - 08.00

СонДодаток 3
до Положення
про приймальники-розподільники
для дітей органів Національної
поліції України
(підпункт 8 пункту 2 розділу III)

ЖУРНАЛ
приймання-передавання чергувань приймальника-розподільника для дітей

___________________
(найменування ПРД)

Розпочато ___ _________ 20___ року

Закінчено ___ _________ 20___ року

№ з/п

Дата чергування

Посада, прізвище, ініціали чергового

Відмітка про приймання чергування

Інформація за добу

Примітки

1

2

3

4

5

6

__________
Примітка.


Журнал нумерується, прошивається, скріплюється підписом   начальника та печаткою ПРД.Додаток 4
до Положення
про приймальники-розподільники
для дітей органів Національної
поліції України
(підпункт 9 пункту 2 розділу III)

ПРОТОКОЛ
особистого огляду дитини
(приміщень приймальників-розподільників для дітей)вгору