Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма типового документа, Повідомлення, Заява від 13.10.20102501/5
Документ z0926-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2010 N 2501/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2010 р.
за N 926/18221

Про затвердження Порядку ведення
Єдиного реєстру нотаріусів
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012
Наказами Міністерства юстиції
N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015
N 1827/5 ( z0721-18 ) від 12.06.2018 }

Відповідно до Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ),
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.99 N 1272
( 1272-99-п ) "Про державне підприємство "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції" та з метою вдосконалення єдиної системи
обліку інформації про нотаріусів України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів, що
додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 27.05.99 N 26/5 ( z0358-99 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.06.99 за
N 358/3651 (із змінами).
{ Пункт 3 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
4. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.) забезпечити впровадження
відповідного веб-сайту для забезпечення доступу до відомостей
Єдиного реєстру нотаріусів.
5. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських об'єднань Міністерства юстиції
України (Чижмарь К.І.), державному підприємству "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):
5.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
5.2. Довести цей наказ до відома Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, регіональних філій державного підприємства
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити
його застосування в роботі.
6. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ
до відома нотаріусів та забезпечити його належне виконання.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
13.10.2010 N 2501/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2010 р.
за N 926/18221

ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру нотаріусів
{ У тексті Порядку слова "головне управління юстиції" у всіх
відмінках та числах замінено словами "головне територіальне
управління юстиції" у відповідних відмінках та числах згідно
з Наказом Міністерства юстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від
25.06.2015 }
I. Загальні положення
1.1. Єдиний реєстр нотаріусів - це комп'ютерна база даних, в
якій містяться відомості про державні нотаріальні контори,
державні нотаріальні архіви та нотаріусів України.
1.2. Держатель Єдиного реєстру нотаріусів - Міністерство
юстиції України, що розробляє організаційні, методологічні
принципи ведення Єдиного реєстру нотаріусів та забезпечує його
функціонування.
1.3. Адміністратор Єдиного реєстру нотаріусів (далі -
Адміністратор) - державне підприємство "Національні інформаційні
системи", що здійснює заходи зі створення та супроводження
програмного забезпечення Єдиного реєстру нотаріусів (далі - Єдиний
реєстр), у тому числі з впровадження та підтримки веб-сайту для
доступу до відомостей Єдиного реєстру, організацію доступу до
Єдиного реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що
містяться в Єдиному реєстрі, уносить до Єдиного реєстру отримані
від Головного територіального управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних
територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі (далі - Головні територіальні управління юстиції)
відомості, надає інформацію з Єдиного реєстру, а також виконує
інші функції, передбачені цим Порядком. { Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
1.4. Ведення Єдиного реєстру здійснюється українською мовою.
1.5. Інформація, яка міститься у Єдиному реєстрі, є
відкритою.
II. Порядок подання та внесення відомостей
до Єдиного реєстру
2.1. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру є
повідомлення Головних територіальних управлінь юстиції про: призначення на посаду до державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву нотаріуса; реєстрацію приватної нотаріальної діяльності; перебування нотаріуса державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву у відпустці у зв'язку з вагітністю
та пологами, для догляду за дитиною тощо, а також закінчення або
переривання такої відпустки; звільнення нотаріуса з державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву; зупинення або припинення нотаріальної діяльності приватного
нотаріуса; переведення державного нотаріуса на іншу посаду в межах
області (міста), у тому числі переведення державного нотаріуса до
іншої державної нотаріальної контори; переведення державного нотаріуса на нову посаду в межах
державної нотаріальної контори; реєстрацію державної нотаріальної контори; зміну місцезнаходження або телефону державної нотаріальної
контори; зміну нотаріального округу державної нотаріальної контори; ліквідацію державної нотаріальної контори; поновлення нотаріальної діяльності нотаріуса, який займається
приватною нотаріальною діяльністю; зміну робочого телефону, адреси розташування робочого місця
(в межах одного нотаріального округу) нотаріуса, який займається
приватною нотаріальною діяльністю; зміну нотаріального округу в межах області нотаріуса, який
займається приватною нотаріальною діяльністю; зміну прізвища, імені, по батькові нотаріуса.
2.2. Головні територіальні управління юстиції в день
виникнення підстав для внесення відповідних відомостей до Єдиного
реєстру, але не пізніше наступного робочого дня, надсилають
Адміністратору повідомлення в паперовій або електронній формі з
використанням кваліфікованого електронного підпису із
застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які
мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист
записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від
безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих
ключів та їх копіювання для внесення таких відомостей до Єдиного
реєстру за формою, встановленою у додатках 1-3 ( za926-10 ) до
цього Порядку. { Пункт 2.2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1827/5 ( z0721-18 ) від 12.06.2018 }
2.3. Адміністратор вносить до Єдиного реєстру відомості у
день їх отримання від Головних територіальних управлінь юстиції
або наступного робочого дня.
III. Порядок доступу до інформації Єдиного реєстру
3.1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
державні підприємства, установи, організації та інші юридичні і
фізичні особи отримують доступ до відомостей Єдиного реєстру через
веб-сайт, який ведеться Адміністратором, шляхом пошуку та
перегляду інформації про: 3.1.1 державні нотаріальні контори, державні нотаріальні
архіви (які не ліквідовано): назви державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву; прізвища, імена, по батькові нотаріусів, які працюють у
державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві; номери свідоцтв про право на зайняття нотаріальною
діяльністю; місцезнаходження державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву, робочі телефони; 3.1.2 нотаріусів, діяльність яких не припинена: прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса; номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю; назва державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву або відмітка про те, що нотаріус займається
приватною нотаріальною діяльністю; місцезнаходження державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву або адреса робочого місця (контори)
нотаріуса, який займається приватною нотаріальною діяльністю,
робочі телефони.
3.2. Пошук інформації через веб-сайт здійснюється за
адміністративно-територіальними одиницями (Автономна Республіка
Крим, області, міста Київ та Севастополь) та назвою державної
нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, прізвищем,
іменем, по батькові нотаріуса або номером свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю.
3.3. Оновлення інформації на веб-сайті здійснюється не рідше
одного разу на місяць.
{ Пункт 3.4 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
3.5. Надання інформації з Єдиного реєстру на письмові запити
органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб
здійснюється Адміністратором у вигляді інформаційної довідки.
Заява про видачу інформаційної довідки з Єдиного реєстру
нотаріусів подається за формою, встановленою у додатку 4
( za926-10 ) до цього Порядку, з обов'язковим проставленням
печатки (у разі подання запиту органом державної влади або іншою
юридичною особою).
3.6. Для формування інформаційної довідки пошук у Єдиному
реєстрі здійснюється за прізвищем, іменем, по батькові нотаріуса
або номером свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю, про державну нотаріальну контору (державний
нотаріальний архів) - за назвою державної нотаріальної контори
(державного нотаріального архіву).
3.7. Інформаційна довідка містить такі відомості з Єдиного
реєстру: 3.7.1 про державну нотаріальну контору, державний
нотаріальний архів: відомості, передбачені абзацами другим, п'ятим підпункту
3.1.1 пункту 3.1 цього Порядку; дату ліквідації державної нотаріальної контори; 3.7.2 про нотаріуса: відомості, передбачені абзацами другим - п'ятим підпункту
3.1.2 пункту 3.1 цього Порядку; дату видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю; номер посвідчення та дату його видачі (для нотаріуса, який
займається приватною нотаріальною діяльністю); нотаріальний округ; дату припинення приватної нотаріальної діяльності нотаріуса; дату звільнення нотаріуса державної нотаріальної контори або
державного нотаріального архіву; дату зупинення нотаріальної діяльності; або відмітку про відсутність за вказаними параметрами
відомостей у Єдиному реєстрі.
3.8. Адміністратор протягом не більше ніж п'яти робочих днів
з дня отримання запиту виготовляє інформаційну довідку.
3.9. Адміністратор відмовляє у видачі інформаційної довідки,
коли запит оформлено неналежним чином або у запиті відсутні чи
наведені не повністю або з виправленням відомості, зазначені у
пункті 3.5 цього Порядку.
IV. Забезпечення дотримання вимог Порядку
4.1. Особи, які подають відомості Адміністратору та його
філіям для внесення до Єдиного реєстру, відповідають за їх
достовірність та своєчасність надання.
4.2. Адміністратор відповідає за своєчасність унесення та
відповідність даних у Єдиному реєстрі відомостям, що надаються
Головним територіальним управлінням юстиції з дотриманням вимог,
встановлених цим Порядком.
4.3. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють
Департамент нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та
реєстрації адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України та
начальники Головних територіальних управлінь юстиції.
Директор Департаменту
нотаріату, фінансового моніторингу
юридичних послуг та реєстрації
адвокатських об'єднань К.І.Чижмарьвгору