Документ z0925-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.06.2016  № 298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2016 р.
за № 925/29055

Про затвердження Змін до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України

Відповідно до Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, пункту 19 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (із змінами), з метою встановлення розмірів коштів, на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати військове майно за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
09.06.2016 № 298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2016 р.
за № 925/29055

ЗМІНИ
до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України

1. В абзаці третьому пункту 1.8 розділу І слова “Центром обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України” замінити словами “структурним підрозділом Міністерства оборони України, уповноваженим здійснювати облік надлишкового військового майна”.

2. У розділі ІІ:

1) абзац другий пункту 2.1 викласти у такій редакції:

“Списання військового майна, яке знаходиться на обліку у структурному підрозділі Міністерства оборони України, уповноваженому здійснювати облік надлишкового військового майна, здійснюється його керівником (за погодженням відповідної служби забезпечення), заступниками Міністра оборони України (згідно з наданими повноваженнями) та Міністром оборони України.”;

2) абзаци дев’ятий, десятий пункту 2.5 викласти в такій редакції:

“Якщо до складу військового майна, що підлягає списанню за актами списання, входять чорні та кольорові метали, до акта разом з розрахунком вмісту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння додається  окрема відомість (розрахунок) вмісту чорних та кольорових металів із зазначенням їх кількості (у кілограмах), якісних характеристик згідно з паспортними даними (довідниками) та вартості. У разі відсутності даних про вміст  чорних та кольорових металів у формулярах, паспортах (довідниках) визначення їх вмісту проводиться в службах забезпечення органів військового управління за закріпленою номенклатурою майна або структурному підрозділі Міністерства оборони України, уповноваженому здійснювати облік надлишкового військового майна, на підставі даних отримання вторинних ресурсів (за якісними показниками та обсягами)  під час утилізації зразків військового майна та комплектуючих.

Служба забезпечення органів військового управління та структурний підрозділ Міністерства оборони України, уповноважений здійснювати облік надлишкового військового майна, оформлюють та доводять до військ бюлетені щодо обсягів якісних та кількісних показників отриманих продуктів утилізації від списаного військового майна за закріпленою номенклатурою.”;

3) в абзаці першому пункту 2.8 слово “службове” виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) абзаци сьомий, восьмий пункту 3.2 викласти у такій редакції:

“Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, які подаються на затвердження Міністру оборони України та його заступникам, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, уповноважених здійснювати внутрішній аудит. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього клопотання разом з актами, аркушами погодження та іншими документами, які їх обґрунтовують, надається для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна військової частини А0515, які подаються на затвердження Міністру оборони України та його заступникам, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) підрозділу аудиту та фінансово-економічного органу військової частини А0515. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього клопотання разом з актами, аркушами погодження та іншими документами, які їх обґрунтовують, надається для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.”;

2) пункти 3.6, 3.7 викласти у такій редакції:

“3.6. Проекти зведених актів на списання військового майна, облік якого ведеться структурним підрозділом Міністерства оборони України, уповноваженим здійснювати облік надлишкового військового майна, відпрацьовуються цим структурним підрозділом та погоджуються з відповідними службами забезпечення. Погодження оформлюється на останньому аркуші кожного примірника зведеного акта.

3.7. Проекти зведених актів, які подаються на затвердження Міністру оборони України та його заступникам, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують згідно з відповідним наказом) структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, уповноваженого здійснювати внутрішній аудит, та надаються для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.”.

4. У розділі ІV:

1) в абзацах третьому, четвертому пункту 4.11 слова  “службового” виключити;

2) в абзацах другому, третьому пункту 4.12 слово “службового” виключити;

3) у пункті 4.13 слово “службових” виключити;

4) у пункті 4.15:

в абзаці першому слово “службового” виключити;

абзац другий викласти у такій редакції:

“Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, рішення про видачу якого приймається Міністром оборони України або його заступниками, погоджується з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, уповноваженого здійснювати внутрішній аудит, Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про видачу інспекторського посвідчення. Після цього клопотання надається для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.”;

в абзаці третьому слова “юридичної експертизи та візування до Юридичного департаменту Міністерства оборони України” замінити словами “перевірки на відповідність законодавству та  візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України”;

в абзаці одинадцятому слова “юридична експертиза наданих матеріалів на відповідність чинним нормативно-правовим актам України” замінити словами “перевірка наданих матеріалів на відповідність чинним нормативно-правовим актам України”;

5) у пункті 4.16 слово “службове” виключити;

6) в абзаці третьому пункту 4.21 слово “службового” виключити.

5. У розділі V:

у пункті 5.4:

в абзаці першому слова “Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України” замінити словами “структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, уповноваженого здійснювати внутрішній аудит”;

в абзацах першому, другому слова “юридичної експертизи та візування до Юридичного департаменту Міністерства оборони України” замінити словами “перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України”;

в абзаці третьому слова “проведення юридичної експертизи та візування” замінити словами “здійснення перевірки наданих матеріалів  на відповідність чинним нормативно-правовим актам України”.

6. Додаток 6 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 6
до Порядку списання військового
майна у Збройних Силах України
(пункт 2.2 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України та Збройних Сил України мають право затверджувати акти  на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію,  інспекторські посвідчення та акти списання

Найменування посади

Вартість за одиницю військового майна або за одним актом, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за актом на переведення в останню (найнижчу) категорію та актом списання

за інспекторським посвідченням

1

2

3

Розділ І. Військове майно (крім будівель та споруд)

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

1200

600

Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для якої (яких) штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)

1600

800

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)

2000

1000

Керівник управління, окремого структурного підрозділу (служби) командування виду (високомобільних десантних військ, сил спеціальних операцій, оперативного командування) Збройних Сил України, головний інженер військ зв’язку Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури

2800

1400

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України (крім директора Військово-медичного департаменту) та Генерального штабу Збройних Сил України, керівники (начальники) інших органів військового управління щодо військового майна, закріпленого за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами

3600

1800

Начальники управлінь (головне, центральне), відділів, служб забезпечення органів військового управління Збройних Сил України, начальник управління (служби) військової частини А0515, начальник управління (служби) департаменту військової частини А0515

4000

2000

Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, командири (начальники) органів військового управління, які здійснюють забезпечення Збройних Сил України через відповідні служби забезпечення, директор департаменту військової частини А0515

4400

2200

Начальники Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, Головного управління майна та ресурсів, командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче ніж генерал-лейтенант (віце-адмірал)

4800

2400

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

5200

2600

Заступник Міністра оборони України, заступник Міністра оборони України - керівник апарату (державний секретар міністерства), перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

5600

2800

Перший заступник Міністра оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командир військової частини А0515

6000

3000

Міністр оборони України

понад 6000

понад 3000

Розділ ІІ. Будівлі та споруди

Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних частин районів, начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління, командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України

1200

600

Командир повітряного командування

2000

1000

Начальник інженерно-аеродромного управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

2800

1400

Начальники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь

4000

2000

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, командувачі видів (оперативного командування) Збройних Сил України, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

4800

2400

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, заступник Міністра оборони України, командир військової частини А0515

6000

3000

Міністр оборони України

понад 6000

понад 3000

__________
Примітка.


Максимальні розміри коштів, на які посадові особи Збройних  Сил України мають право списувати за інспекторськими посвідченнями військове майно, яке знищене (втрачене) внаслідок воєнних дій, участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або внаслідок  диверсій, збільшуються удвічі.”.

7. У додатку 7 до Порядку:

1) графу 2 підпункту 4.2 пункту 4 викласти в такій редакції:

Начальники військ зв’язку видів (оперативних командувань) Збройних Сил України, головний інженер військ зв’язку Збройних Сил України

2) доповнити новим пунктом 39 такого змісту:

39

Майно представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації

39.1

Керівники представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

Усі види військового майна, що закріплено за представництвом державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Озброєння Збройних
Сил України
генерал-майор

Ю.М. Мельниквгору