Документ z0923-00, попередня редакція — Редакція від 13.04.2008, підстава - z0280-08
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 579 від 11.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
19 грудня 2000 р.
за N 923/5144

Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 187 ( z0280-08 ) від 17.03.2008 }

Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) та з метою забезпечення належної організації й
проведення нагородження учнів навчальних закладів системи
загальної середньої освіти похвальним листом "За високі досягнення
у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у
вивченні окремих предметів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про похвальний лист "За високі
досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів" (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
Похвальний лист "За відмінні успіхи у навчанні" та Похвальну
грамоту "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів",
затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.02.96 N 38
( z0088-96 ) та зареєстроване у Міністерстві юстиції України
21.02.96 за N 88/1113.
3. Міністрові освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій довести Положення про похвальний
лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За
особливі досягнення у вивченні окремих предметів" до відома
місцевих органів управління освітою та керівників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм
власності та забезпечити виконання вимог цього Положення.
4. Даний наказ та Положення про похвальний лист "За високі
досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів" опублікувати в
"Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г. Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
11.12.2000 N 579
(у редакції наказу МОН
від 17.03.2008 N 187
( z0280-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2000 р.
за N 923/5144
ПОЛОЖЕННЯ
про похвальний лист "За високі досягнення
у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів"

1. Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні"
(далі - Похвальний лист) нагороджуються учні 3-8-х та 10(11)-х
класів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які
мають високі досягнення (10-12 балів) з усіх предметів за
відповідний навчальний рік.
2. Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні
окремих предметів" (далі - Похвальна грамота) нагороджуються
випускники навчальних закладів системи загальної середньої освіти,
які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох
предметів (на рівні 12 балів). Такою нагородою відзначаються
насамперед переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних
олімпіад, конкурсів, змагань та інші.
3. За умов дотримання пунктів 1, 2 цього Положення
Похвальними листами і Похвальними грамотами можуть нагороджуватися
учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання.
4. Рішення про нагородження учнів приймається на спільному
засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу і
затверджується наказом керівника навчального закладу.
5. Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом
коригування не дає підстав для нагородження учнів Похвальним
листом чи Похвальною грамотою.
6. Дія цього Положення поширюється на всі типи навчальних
закладів системи загальної середньої освіти незалежно від їх
підпорядкування та форми власності.
7. Нагородження учнів Похвальним листом і Похвальною грамотою
відбувається в урочистій обстановці із залученням представників
громадськості. { Положення в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 187
( z0280-08 ) від 17.03.2008 }
Начальник департаменту розвитку
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти В.П.Романенковгору