Документ z0922-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2018  № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 922/32374

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної служби фінансового моніторингу України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби фінансового моніторингу України:

Подяка Державної служби фінансового моніторингу України;

Почесна грамота Державної служби фінансового моніторингу України;

нагрудний знак «Знак Пошани».

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби фінансового моніторингу України;

Опис Подяки Державної служби фінансового моніторингу України;

Ескіз Подяки Державної служби фінансового моніторингу України;

Опис Почесної грамоти Державної служби фінансового моніторингу України;

Ескіз Почесної грамоти Державної служби фінансового моніторингу України;

Опис нагрудного знака «Знак Пошани»;

Ескіз нагрудного знака «Знак Пошани»;

Опис посвідчення до нагрудного знака «Знак Пошани»;

Ескіз посвідчення до нагрудного знака «Знак Пошани».

3. Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Міністерства фінансів України та Юридичному управлінню Державної служби фінансового моніторингу України подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського І.Б.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету профспілки
працівників державних установ України

Заступник голови Комісії
державних нагород та геральдики

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
Ю. Піжук


О. Дніпров


І.Б. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 липня 2018 року № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 922/32374

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби фінансового моніторингу України

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365, і визначає порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Державної служби фінансового моніторингу України.

2. З метою відзначення особистих досягнень у професійній діяльності працівників Державної служби фінансового моніторингу України, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери її управління, встановлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки Держфінмоніторингу (далі - відомчі відзнаки):

Подяка Державної служби фінансового моніторингу України;

Почесна грамота Державної служби фінансового моніторингу України;

нагрудний знак «Знак Пошани».

3. Відомчою заохочувальною відзнакою «Подяка Державної служби фінансового моніторингу України» (далі - Подяка) відзначаються працівники Держфінмоніторингу та підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Держфінмоніторингу, за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та за високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання інших завдань, активну участь у громадському житті, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

До відзначення Подякою можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в зазначених органах не менше одного року.

4. Відомчою заохочувальною відзнакою «Почесна Грамота Державної служби фінансового моніторингу України» (далі - Почесна грамота) відзначаються працівники Держфінмоніторингу та підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Держфінмоніторингу, за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та за високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання інших завдань, активну участь у громадському житті, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат.

До відзначення Почесною грамотою можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в зазначених органах не менше трьох років.

5. Відомча відзнака нагрудний знак «Знак Пошани» (далі - Нагрудний знак) є вищою відомчою відзнакою, що запроваджена для відзначення кращих працівників Держфінмоніторингу за багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання інших завдань, покладених на Держфінмоніторинг, активну участь у громадському житті, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

До відзначення Нагрудним знаком можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в зазначених органах не менше п’яти років.

В окремих випадках за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення до відзначення Нагрудним знаком можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в Держфінмоніторингу не менше трьох років.

Нагрудним знаком також відзначаються працівники Держфінмоніторингу, які раніше заохочувались Почесною грамотою або відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства фінансів України.

6. Працівники, відзначені Подякою, можуть бути удостоєні цієї самої відзнаки не менше ніж через рік, за винятком працівників, які звільняються з роботи у зв’язку з виходом на пенсію за віком.

7. Працівники, відзначені Почесною грамотою, можуть бути удостоєні цієї самої відзнаки не раніше ніж через три роки, за винятком працівників, які звільняються з роботи у зв’язку з виходом на пенсію за віком.

8. Нагороджені Нагрудним знаком не можуть бути повторно представлені до цієї самої нагороди.

9. Відомчими заохочувальними відзнаками можуть відзначатися працівники Держфінмоніторингу також після виходу на пенсію.

10. Працівники, які були відзначені державною нагородою, Почесною грамотою чи Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України, відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства фінансів України, відомчими заохочувальними відзнаками Держфінмоніторингу, не можуть бути представлені до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Держфінмоніторингу протягом року.

11. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені особи протягом календарного року, не повинна перевищувати:

Нагрудного знака - 30 одиниць;

Почесної грамоти - 50 одиниць;

Подяки - 50 одиниць.

ІІ. Порядок представлення до відзначення відомчими відзнаками

1. Представлення до відзначення відомчими відзнаками здійснюється гласно на підставі подання про відзначення.

2. Подання про відзначення відомчими відзнаками вноситься на ім’я Голови Держфінмоніторингу не пізніше ніж за 30 днів до дати нагородження:

відділом роботи з персоналом Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом - щодо Голови Держфінмоніторингу, його заступників, керівників підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Держфінмоніторингу;

заступниками Голови Держфінмоніторингу відповідно до розподілу функціональних обов’язків - щодо керівників самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу;

керівниками самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу - щодо працівників цих підрозділів;

керівниками підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Держфінмоніторингу,- щодо підлеглих працівників.

3. Подання про відзначення Подякою та Почесною грамотою має містити інформацію про конкретні заслуги та трудові досягнення працівника, участь у громадському житті, що стали підставами для подання. До подання додається біографічна довідка встановленого зразка.

4. Подання про відзначення Нагрудним знаком має містити інформацію про бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок та заслуги працівника, що стали підставами для порушення клопотання про нагородження. Зазначається наявність нагород та відзнак (державних, нагород іноземних держав, Кабінету Міністрів України, відомчих тощо). До подання додається біографічна довідка.

5. Рішення про відзначення відомчими відзнаками приймається Головою Держфінмоніторингу, про що видається відповідний наказ.

6. Проект наказу про відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Держфінмоніторингу готується Управлінням планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом.

ІІІ. Порядок вручення відомчих заохочувальних відзнак

1. Вручення відомчих заохочувальних відзнак Держфінмоніторингу проводиться в урочистій обстановці Головою Держфінмоніторингу або за його дорученням одним із його заступників. Перед врученням оголошується наказ Держфінмоніторингу.

2. До трудової книжки та особової справи працівника, відзначеного відомчою заохочувальною відзнакою Держфінмоніторингу, вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про відзначення.

3. Облік і реєстрацію нагороджень працівників відомчими заохочувальними відзнаками здійснює відділ роботи з персоналом Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом.

IV. Порядок носіння і зберігання відомчих відзнак

1. Нагрудний знак носять на правому боці грудей. За наявності державних нагород України, іноземних державних нагород нагрудний знак розміщують нижче цих нагород.

2. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у нагородженого працівника.

3. У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки Держфінмоніторингу дублікат відзнаки не видається.

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та організаційного розвиткуД. Сивоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 липня 2018 року № 655

ОПИС
Подяки Державної служби фінансового моніторингу України

Бланк Подяки Державної служби фінансового моніторингу України виготовляється типографським способом на папері формату А4, який розміщено вертикально. Тло аркуша - крейдяний папір.

Загальний фон Подяки - холодносиній. Посередині - вертикальна біла смуга. Зверху на відстані 15 мм від верхнього краю аркуша розташовано зображення малого Державного Герба України та синьо-жовтої стрічки, розміщеної симетрично з обох боків малого Державного Герба України.

Під зображенням малого Державного Герба України у два рядки розміщено напис синього кольору «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ», а нижче - напис (тиснення фольгою жовтого кольору) «ПОДЯКА», під яким розміщено напис синього кольору - «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ».

По центру бланка зображено контур карти України в синьо-жовтому тоні. На тлі карти України розміщена емблема Державної служби фінансового моніторингу України. За контуром карти України на тлі смуг холодносинього тону вертикально розміщено рослинний декор.

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та організаційного розвиткуД. Сивоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 липня 2018 року № 655

ЕСКІЗ
Подяки Державної служби фінансового моніторингу України

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та організаційного розвиткуД. Сивоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 липня 2018 року № 655

ОПИС
Почесної грамоти Державної служби фінансового моніторингу України

Бланк Почесної грамоти Державної служби фінансового моніторингу України виготовляється типографським способом на папері формату А3, складеного симетрично в один згин. Тло аркуша - крейдяний папір.

Загальний фон Почесної грамоти - холодносиній. Зверху бланка розташовано зображення малого Державного Герба України та синьо-жовтої стрічки, розміщеної симетрично з обох боків малого Державного Герба України.

Під зображенням малого Державного Герба України у два рядки розміщено напис синього кольору «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ», а нижче у два рядки - напис (тиснення фольгою жовтого кольору) «ПОЧЕСНА ГРАМОТА».

На внутрішньому боці по центру лівої частини бланка зображена емблема Державної служби фінансового моніторингу України.

На правій частині бланка зверху розташовано зображення малого Державного Герба України та синьо-жовтої стрічки, розміщеної симетрично з обох боків малого Державного Герба України.

Під зображенням малого Державного Герба України - написи синього кольору в чотири рядки «ПОЧЕСНА ГРАМОТА», «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ», «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ».

По центру правої частини бланка зображено контур карти України. На тлі контуру карти України розміщений малий Державний Герб України.

У нижній частині бланка праворуч розміщено орнамент-декор синього кольору.

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та організаційного розвиткуД. Сивоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 липня 2018 року № 655

ЕСКІЗ
Почесної грамоти Державної служби фінансового моніторингу України

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та організаційного розвиткуД. Сивоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 липня 2018 року № 655

ОПИС
нагрудного знака «Знак Пошани»

Відомча заохочувальна відзнака Державної служби фінансового моніторингу України - нагрудний знак «Знак Пошани» виготовляється із жовтого металу і має форму прямого рівностороннього хреста, покритого емаллю крапового кольору, розміром 45 х 45 мм з розбіжними, увігнутими до середини, сторонами і опуклими кінцями. Пружки хреста - із жовтого металу.

По центру хреста розміщено емблему Державної служби фінансового моніторингу України у вигляді зображення сови з розгорнутими крилами, на грудях якої зображено малий Державний Герб України, а у лапах - ключ та жезл, увінчаний геральдичною лілеєю. Це зображення вміщено на тлі земної кулі з паралелями та меридіанами. Щит малого Державного Герба України та зображення земної кулі покрито емаллю синього кольору.

Між сторонами хреста - розбіжні промені і зображення лаврового (ліворуч) та дубового (праворуч) листя із жовтого металу.

Зворотний бік нагрудного знака плаский та має застібку для кріплення до одягу.

Усі зображення рельєфні.

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та організаційного розвиткуД. Сивоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 липня 2018 року № 655

ЕСКІЗ
нагрудного знака «Знак Пошани»

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та організаційного розвиткуД. Сивоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 липня 2018 року № 655

ОПИС
посвідчення до нагрудного знака «Знак Пошани»

Матеріал посвідчення - штучна шкіра синього кольору.

Посвідчення має форму книжки розміром:

у розгорнутому вигляді 165 х 110 мм, у складеному - 78 х 110 мм.

З лицьового боку - напис «ПОСВІДЧЕННЯ» золотого кольору.

Внутрішній бік посвідчення - бланк розміром 72 х 104 мм.

Фон бланка - світло-синій.

На лівій частині бланка зверху розташовано напис чорного кольору «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ» (літери - прописні). В центрі - зображення відомчої заохочувальної відзнаки Державної служби фінансового моніторингу України - нагрудного знака «Знак Пошани».

На правій частині бланка на відстані 13 мм від верхнього поля аркуша розташовано три горизонтальні лінії для розміщення прізвища, імені, по батькові нагородженого.

Нижче у рядку розташовано написи чорного кольору:

«Наказом

Державної служби фінансового моніторингу

України

від «___» ____________ 20___ року № _______

НАГОРОДЖЕНИЙ

НАГРУДНИМ ЗНАКОМ

«ЗНАК ПОШАНИ»

Голова _______________________ ».

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та організаційного розвиткуД. Сивоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 липня 2018 року № 655

ЕСКІЗ
посвідчення до нагрудного знака «Знак Пошани»

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та організаційного розвиткуД. Сивоконьвгору