Документ z0920-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2018  № 2615/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2018 р.
за № 920/32372

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 709 «Про утворення міжрегіонального територіального органу Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684-р «Про утворення державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 957/21269, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 липня 2013 року № 1304/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за № 1110/23642, що додаються.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10 серпня 2018 року № 2615/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2018 р.
за № 920/32372

ЗМІНИ
до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

1. У пункті 1.2 розділу I:

1) у підпункті 1.2.6 слова «медичною частиною установи (СІЗО)» замінити словами «структурним підрозділом філії Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - медична частина)»;

2) підпункт 1.2.9 викласти в такій редакції:

«1.2.9. Забезпечують контроль за відповідністю встановленого комісією з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, що утворюється в міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, рівня безпеки установи.»;

3) у підпункті 1.2.12 слово «ДПтС» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України».

2. У підпункті 2.1.5 пункту 2.1 розділу IІ слово «установи» виключити.

3. В абзаці першому підпункту 3.11.1 пункту 3.11 розділу IІІ слово «ДПтС» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України».

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.1:

в абзаці п’ятому слова «розпорядження ДПтС» замінити словами «накази Мін’юсту»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«рішення Центральної комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення (далі - Центральна комісія), та Міжрегіональної комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення (далі - Міжрегіональна комісія);»;

2) у пункті 4.4 слова «Регіональною комісією» замінити словами «Міжрегіональною комісією»;

3) абзац другий пункту 4.9 викласти в такій редакції:

«Для тимчасового користування (на строк не більше п’яти діб) особові справи можуть видаватися персоналу оперативного підрозділу установи (СІЗО), начальнику установи (СІЗО), першому заступнику начальника та заступнику начальника установи (СІЗО) із соціально-виховної та психологічної роботи. Видача та повернення особових справ реєструються в журналі обліку особових справ, виданих у тимчасове користування (додаток 7). Інші посадові особи установи (СІЗО) (начальники відділень соціально-психологічної служби, психологи, вихователі, працівники відділу нагляду та безпеки) та персонал медичної частини ознайомлюються з особовими справами засуджених (осіб, які тримаються під вартою) безпосередньо у приміщенні розташування підрозділу, де для цього обладнується окрема кімната або робочі місця.»;

4) в абзаці першому пункту 4.10 слова «територіального органу управління ДПтС» замінити словами «міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;

5) в абзаці третьому пункту 4.12 слова «територіального органу управління ДПтС» замінити словами «міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;

6) у пункті 4.15:

підпункт 4.15.8 викласти в такій редакції:

«4.15.8. У разі встановлення факту безпідставного прийняття рішення Міжрегіональною комісією про визначення засудженому рівня безпеки установи підрозділ направляє необхідні матеріали начальнику міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якому підпорядковується Міжрегіональна комісія, що прийняла це рішення, для його перегляду.

Після отримання витягу з протоколу засідання Міжрегіональної комісії про перегляд рішення засудженому оголошується про це під підпис та запитується наряд в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України для переведення засудженого до іншої установи відповідного рівня безпеки.»;

у підпункті 4.15.9 слово «ДПтС» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України».

5. У розділі V:

1) в абзаці третьому пункту 5.1 слова «територіального органу управління ДПтС» замінити словами «міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;

2) абзац другий пункту 5.2 викласти в такій редакції:

«Про всі випадки несвоєчасного звільнення засуджених (осіб, які тримаються під вартою) начальник установи (СІЗО) негайно сповіщає міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, прокурора, який здійснює нагляд за установою (СІЗО), а також Адміністрацію Державної кримінально-виконавчої служби України з подальшим направленням їм матеріалів службового розслідування.»;

3) в абзаці третьому пункту 5.3 слова «територіального органу управління ДПтС» замінити словами «міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;

4) у пункті 5.12 слова «органу внутрішніх справ» замінити словами «органу поліції»;

5) у пункті 5.14 слова «органу внутрішніх справ» замінити словами «органу поліції»;

6) пункти 5.16, 5.17 викласти в такій редакції:

«5.16. На осіб, яким судом призначено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, невідбута частина покарання замінена на більш м’яке покарання у виді громадських або виправних робіт або яких Указом Президента України про помилування звільнено від подальшого відбування покарання з випробуванням, підрозділ у добовий строк після звільнення направляє до уповноваженого органу з питань пробації за обраним місцем проживання копію вироку або ухвали суду (наказу Мін’юсту про виконання Указу Президента України «Про помилування»), довідку про особу довільної форми, у якій зазначаються її анкетні дані, дата звільнення, прізвища, імена, по батькові родичів та їх місця проживання, а також підписку про явку до підрозділу уповноваженого органу з питань пробації в триденний строк після звільнення.

5.17. У триденний строк після отримання рішення суду про умовно-дострокове звільнення засудженої особи підрозділ направляє до уповноваженого органу з питань пробації за обраним місцем проживання копію вироку або ухвали суду (наказу Мін’юсту про виконання Указу Президента України «Про помилування»), довідку про особу довільної форми, у якій зазначаються її анкетні дані, дата звільнення, прізвища, імена, по батькові родичів та їх місця проживання, а також підписку про явку до підрозділу уповноваженого органу з питань пробації в триденний строк після звільнення.».

6. У розділі VI:

1) абзац третій пункту 6.1 викласти в такій редакції:

«до Центральної комісії - матеріалів щодо переведення засуджених на підставах, встановлених частинами першою, третьою статті 101, статтею 147, абзацом третім частини другої та частиною третьою статті 151-1 Кримінально-виконавчого кодексу України, через Міжрегіональну комісію.»;

2) у пункті 6.6 слово «ДПтС» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України»;

3) абзац третій пункту 6.8 викласти в такій редакції:

«На засудженого, щодо якого прийнято рішення про переведення його на підставах, встановлених частинами першою, третьою статті 101, статтею 147, абзацом третім частини другої та частиною третьою статті 151-1 Кримінально-виконавчого кодексу України, матеріали надсилаються на розгляд Центральної комісії через Міжрегіональну комісію.».

7. У пункті 7.1 розділу VІІ:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«7.1. Після надходження від медичної частини інформації про смерть засудженого (особи, яка тримається під вартою) підрозділ негайно на підставі інформації, поданої начальником відділення соціально-психологічної служби, про близьких родичів померлого готує повідомлення одному з них, яке надсилається за рахунок установи (СІЗО), та разом з медичною частиною вживає необхідних заходів щодо подання до органу державної реєстрації актів цивільного стану необхідних документів для реєстрації факту смерті.»;

2) в абзаці другому слово «(телеграму)» виключити.

8. У розділі VІІI:

1) у пункті 8.1 слова «ДПтС та її територіальних органів управління» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України та міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;

2) у пункті 8.4 слова «Регіональна комісія» замінити словами «Міжрегіональна комісія»;

3) пункт 8.6 викласти в такій редакції:

«8.6. Адміністрація установи (СІЗО) у разі отримання документа на відправлення засудженого (особи, яка тримається під вартою) негайно направляє його (її) в установленому порядку до пункту призначення. Переміщення під вартою засудженого (особи, яка тримається під вартою) з установи (СІЗО) працівниками інших правоохоронних органів на підставі ухвали слідчого судді, суду або органів досудового розслідування дозволяється у разі наявності належно оформлених документів та письмового розпорядження керівника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за місцезнаходженням установи (СІЗО), в якій (якому) тримається засуджений (особа, яка тримається під вартою), або Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.».

9. У пункті 11.4 розділу ХI слова «територіального органу управління ДПтС» замінити словами «міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції».

10. Додаток 9 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
публічного права


Л. КравченкоДодаток 9
до Інструкції про роботу відділів
(груп, секторів, старших інспекторів)
контролю за виконанням
судових рішень установ виконання
покарань та слідчих ізоляторів

ДОВІДКА
про звільненнявгору