Документ z0916-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.06.2007, підстава - z0547-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 660 від 30.08.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 грудня 1999 р.
vd990830 vn660 за N 916/4209
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 150 ( z0547-07 ) від 14.05.2007 }
Про затвердження Порядку підготовки фахівців у вищому навчальному закладі МВС України за державним замовленням із числа осіб цивільної молоді, рядового і молодшого
начальницького складу органів внутрішніх
справ України та їх працевлаштування

На виконання Указу Президента України від 23.01.96 N 77/96
"Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" та
постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.96 N 992
( 992-96-п ) "Про порядок працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним
замовленням" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підготовки фахівців у вищому
навчальному закладі МВС України за державним замовленням із числа
осіб цивільної молоді, рядового і молодшого начальницького складу
органів внутрішніх справ України та їх працевлаштування
(додається). Ректорам вищих навчальних закладів МВС України після
зарахування осіб на навчання за державним замовленням укласти з
ними угоду, передбачену додатком 1 до Порядку працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.96 N 992. 2. Начальникам головних управлінь, самостійних управлінь та
відділів МВС України, ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, УМВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті,
науково-дослідних установ, ректорам вищих навчальних закладів МВС
України: 2.1. Ознайомити з Типовою угодою про підготовку фахівців у
вищому навчальному закладі МВС України за державним замовленням із
числа осіб цивільної молоді, рядового і молодшого начальницького
складу органів внутрішніх справ та їх працевлаштування особовий
склад органів та підрозділів внутрішніх справ України. 2.2. На підставі Типової угоди укласти угоду про підготовку
фахівців у вищому навчальному закладі МВС України за державним
замовленням із числа осіб цивільної молоді, рядового і молодшого
начальницького складу органів внутрішніх справ та про їх подальше
працевлаштування з кожним повнолітнім курсантом незалежно від
курсу навчання. Курсантів, які не досягли 18-річного віку, ознайомити з
умовами угоди під розписку при досягненні повноліття укласти з
ними угоду. У майбутньому (надалі) такі угоди укладати щорічно. 2.3. За рік до закінчення курсантами навчання органи та
підрозділи внутрішніх справ України зобов'язані подавати до вищих
навчальних закладів МВС України пропозиції щодо потреби у фахівцях
з переліком потрібної їх кількості, місць працевлаштування на
конкретну посаду відповідно до отриманої спеціальності та
освітньо-кваліфікаційного рівня, можливостей забезпечення житлом,
створення умов праці та інших соціальних гарантій. 3. Курсанти, які без поважних причин не уклали угоду з вищим
навчальним закладом МВС України, підлягають відрахуванню із вищого
закладу освіти, а курсанти старших курсів (3-4-го) - направленню в
органи внутрішніх справ за місцем комплектування для прийняття
відповідного рішення. 4. Вартість навчання визначається щорічно вищим навчальним
закладом МВС України відповідно до фактичних видатків на його
утримання та чисельності перемінного складу. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на Головне
управління по роботі з особовим складом (Кириченка І.Г.) МВС
України. 6. Наказ оголосити особовому складу органів внутрішніх справ
України.
Міністр генерал
внутрішньої служби України Ю.Ф.Кравченко
Затверджено
Наказ МВС України
30.08.99 N 660
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 1999 р.
за N 916/4209
Порядок підготовки фахівців у вищому навчальному
закладі МВС України за державним замовленням із
числа осіб цивільної молоді, рядового і молодшого
начальницького складу органів внутрішніх справ
України та їх працевлаштування (далі - Порядок)
1. Загальна частина
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 52 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ), на виконання Указу Президента
України від 23 січня 1996 року N 77 (77/96) "Про заходи щодо
реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів" (у редакції Указу
Президента України від 16 травня 1996 року N 342 ( 342/96 ),
постанови Кабінету Міністрів від 22.08.96 N 992 ( 992-96-п ) "Про
порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,
підготовка яких здійснюється за державним замовленням". 1.2. З повнолітнім курсантом вищого навчального закладу МВС
України від імені МВС України (в особі ректора) укладається угода
про підготовку фахівців у вищому навчальному закладі за державним
замовленням із числа осіб цивільної молоді, рядового і молодшого
начальницького складу органів внутрішніх справ України,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96
N 992 "Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням". 1.3. Випускники вищих навчальних закладів МВС України, яким
присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на підставі
направлення на роботу, вважаються молодими фахівцями протягом
трьох років з моменту призначення на посаду за місцем розподілу
державною комісією. 1.4. Формування державного замовлення на підготовку фахівців
з вищою освітою здійснюється за пропозиціями органів та
підрозділів внутрішніх справ України (далі - замовники) на
підставі плану рознарядки. 1.5. За рік до закінчення навчання замовник направляє до
вищих навчальних закладів МВС України пропозиції щодо потреби у
фахівцях з зазначенням потрібної їх кількості, місць
працевлаштування та умов, які зобов'язується створити (можливість
забезпечення житлом, розмір заробітної плати, інші соціальні
гарантії). Замовник несе відповідальність за достовірність поданої
інформації про потребу у фахівцях та вказані в направленні на
роботу зобов'язання.
2. Права і обов'язки замовників та випускників
2.1. Згідно з угодою випускник зобов'язаний грунтовно
оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими
відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати в
замовника не менш як три роки, а вищий навчальний заклад -
забезпечити відповідні якість та рівень підготовки фахівця з вищою
освітою. 2.2. Замовник може власним коштом надавати курсантам
матеріальну допомогу, а також установлювати доплати до сум,
призначених на утримання відповідної спеціальності, курсу,
навчального закладу. 2.3. Курсанти, які уклали угоду з вищим навчальним закладом,
після закінчення навчання на підставі укладеної угоди повинні
відпрацювати за місцем розподілу не менш як три роки.
3. Дострокове розірвання угоди
3.1. Дострокове розірвання угоди, передбаченої розділом I
пунктом 2 цього Порядку, без відшкодування МВС України вартості
навчання можливе за таких обставин: 3.1.1. Відрахування з вищого навчального закладу МВС України
та звільнення з органів внутрішніх справ за станом здоров'я (через
хворобу, обмежений стан здоров'я). 3.1.2. У разі смерті жінки (чоловіка), якщо на вихованні
випускника залишилася неповнолітня дитина або дитина-інвалід. 3.1.3. Якщо випускник - є сиротою або дитиною працівника
органів внутрішніх справ України, який загинув при виконанні
службових обов'язків. 3.1.4. Якщо батько або мати, дружина (чоловік) випускника - є
інвалідом 1-ї або 2-ї групи і за медичним висновком потребує його
догляду. 3.1.5. Якщо випускник, його дружина (чоловік), дитина за
медичним висновком не можуть проживати в даній місцевості, при
неможливості переведення для проходження служби в іншу місцевість. 3.1.6. Якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які
мають дитину у віці до трьох років або дитину, яка, згідно з
медичним висновком, потребує догляду (до досягнення нею
шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до
14 років або дитину-інваліда. 3.1.7. У разі вступу випускників вищих навчальних закладів
I - II рівнів акредитації до вищого навчального закладу
III - IV рівнів акредитації. 3.1.8. У разі призову на дійсну строкову службу. 3.1.9. За наявності інших, не передбачених цим Порядком
обставин (в кожному конкретному випадку це питання вирішується за
погодженням з МВС України). 3.2. Якщо випускник без поважних причин не захистив
дипломного проекту, не склав державного іспиту, то замовник може
надати йому роботу з урахуванням набутого напряму підготовки. 3.3. Час перебування жінки у відпустці після закінчення
вищого навчального закладу у зв'язку з вагітністю, пологами,
доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку
зараховується до терміну роботи за розподілом. 3.4. Якщо умови угоди, укладеної до шлюбу чоловіком і
дружиною, не передбачають направлення їх до одного й того самого
населеного пункту, то місце їх роботи визначається за домовленістю
між ними й замовниками, а якщо вони не дійшли згоди, то один з
подружжя має право розірвати угоду в односторонньому порядку, без
відшкодування витрат за навчання. 3.5. У разі неприбуття молодого фахівця до місця розподілу
або відмови без поважної причини стати до роботи за призначенням,
звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення службової
дисципліни чи звільнення за власним бажанням, без поважних причин,
протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати у
встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та
компенсувати замовникові всі витрати. 3.6. Випускникові, якому відмовлено в працевлаштуванні після
прибуття до місця призначення, замовник компенсує витрати,
пов'язані з переїздом випускника і членів його сім'ї як до місця
призначення, так і з поверненням до постійного місця проживання
(якщо він був направлений до іншої місцевості) згідно з
визначеними замовником умовами. 3.7. Спірні питання, що виникають у разі порушень угоди,
розглядаються в судовому порядку.
4. Порядок працевлаштування випускників,
які навчались за державним замовленням
4.1. Випускників вищих навчальних закладів працевлаштовують
на місця відповідно до протоколу державної комісії з розподілу. 4.2. Керівництво вищого навчального закладу не пізніше ніж за
рік до закінчення навчання ознайомлює випускника з посадою,
запропонованою замовником. При цьому вищим навчальним закладом
оформляється картка працевлаштування випускника (додаток 1) у двох
примірниках на кожну особу. Перший примірник зберігається у вищому
навчальному закладі, а другий - надсилається замовникові. 4.3. Замовник не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення
навчання на підставі одержаної картки працевлаштування підтверджує
вищому навчальному закладу достовірність надісланого ним переліку
місць працевлаштування, визначеної посади випускника та взятих на
себе зобов'язань. 4.4. Після закінчення вищого навчального закладу випускникові
видаються: - нагрудний знак вищого навчального закладу та вручається
урочисте привітання від імені МВС України з нагоди
закінчення навчального закладу; - документ про освіту встановленого зразка; - направлення на роботу (додаток 2); - грошові виплати, передбачені відповідними чинними
нормативними актами. 4.5. Протокол з розподілу та направлення на роботу є
підставою для працевлаштування випускника на запропоновану раніше
замовником посаду. 4.6. Молодий фахівець має прибути до місця призначення в
термін, визначений у направленні на роботу, а замовник у тижневий
термін - надіслати до вищого навчального закладу МВС України
повідомлення до направлення на роботу (додаток 3). 4.7. Якщо замовник відмовив у прийнятті на роботу молодого
фахівця або без згоди випускника надав роботу не за фахом та
освітньо-кваліфікаційним рівнем, то останній має право звернутись
до МВС України за сприянням у працевлаштуванні. При цьому
пред'являється направлення на роботу.
5. Соціальні гарантії і компенсації
5.1. Молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу
після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка
тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим фахівцям
виплачується допомога в розмірі грошового утримання за посадою за
рахунок замовника. 5.2. Звільнення молодого фахівця з ініціативи замовника до
закінчення терміну угоди дозволяється у випадках, передбачених
Положенням про проходження служби рядовим та начальницьким складом
органів внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 29.07.91 N 114 ( 114-91-п ). 5.3. Посади за штатним розписом, на які в поточному році
повинні бути прийняті на роботу молоді фахівці згідно з угодою, не
підлягають заміщенню іншими працівниками. У разі службової потреби
на ці посади можуть бути прийняті тимчасово інші працівники, до
призначення на них молодих фахівців. 5.4. Якщо випускник у разі службової потреби або через інші
об'єктивні причини переводиться на роботу до іншого підрозділу
внутрішніх справ, то йому видається цим підрозділом нове
направлення на роботу. За випускником у цьому разі зберігаються
права, обов'язки та соціальні гарантії молодого фахівця. 5.5. Переведення випускника за його ініціативою до іншого
відомства, установи, організації можливе тільки на умовах повної
компенсації МВС України витрат юридичною або фізичною особою,
пов'язаних з його навчанням. 5.6. Випускникам, які закінчили вищі навчальні заклади з
відзнакою, за рішенням замовника може встановлюватися максимальний
розмір посадового окладу. 5.7. Випускники, які одержали направлення на роботу до іншої
місцевості, а також члени їхніх сімей забезпечуються житлом згідно
із законодавством. 5.8. Випускники, яких не було забезпечено житлом і які
продовжують працювати за призначенням після визначеного терміну,
мають право на позачергове одержання житла незалежно від терміну
роботи за цим призначенням згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 22.08.96 N 992 ( 992-96-п ) "Про порядок
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка
яких здійснюється за державним замовленням". 5.9. За випускниками, які одержали направлення на роботу до
іншої місцевості, житло за попереднім місцем проживання
зберігається згідно із законодавством.
Заступник начальника
ГУРОС МВС України І.Г.Кириченко
Додаток 1
до пункту 2 розділу 4 Порядку
підготовки фахівців у вищому
навчальному закладі МВС України
за державним замовленням із числа
осіб цивільної молоді, рядового і
молодшого начальницького складу
органів внутрішніх справ України
та їх працевлаштування
Картка працевлаштування випускника
1. _______________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість)
2. _______________________________________________________________
(звання, прізвище, ім'я та по батькові)
3. _______________________________________________________________
(рік народження, освітньо-кваліфікаційний рівень)
4. _______________________________________________________________
(напрям підготовки за професійним спрямуванням (спеціальність)
5. _______________________________________________________________
(сімейний стан)
6. _______________________________________________________________
(адреса постійного місця проживання)
7. _______________________________________________________________
(адреса батьків, додаткові відомості
(заповнюються за бажанням випускника)
Випускник _____________ Дата заповнення ___________

Керівник органу внутрішніх
справ, відомства, установи
___________________________________ ____________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"___" _______________ 200_ р.
Додаток 2
до пункту 4 розділу 4 Порядку
підготовки фахівців у вищому
навчальному закладі МВС України
за державним замовленням із числа
осіб цивільної молоді, рядового і
молодшого начальницького складу
органів внутрішніх справ України
та їх працевлаштування
Направлення на роботу N _____
_________________________________________________________________,
(звання, прізвище, ім'я, по батькові)
який закінчив(-ла) _______________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість)
в 200_ р. за спеціальністю ______________________, направляється в
розпорядження ____________________________________________________
(найменування та адреса замовника, його підпорядкованість)
_________________________________________________ згідно з карткою
працевлаштування від ________________________ для роботи на посаді
__________________________________________________________________
з посадовим окладом ______________________________________________
(літерами)
Забезпечується житлом _______________________________________
(вид житла)
Дата прибуття "___" _______________ р.

М.П. Керівник органу внутрішніх справ,
відомства, установи,
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________
(підпис)
"___" _______________ 200_ р.
Додаток 3
до пункту 6 розділу 4 Порядку
підготовки фахівців у вищому
навчальному закладі МВС України
за державним замовленням із числа
осіб цивільної молоді, рядового і
молодшого начальницького складу
органів внутрішніх справ України
та їх працевлаштування
Повідомлення до направлення на роботу
N _________ від _________________________
Повідомляю, що випускник _________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість)
__________________________________________________________________
(звання, прізвище, ім'я, по батькові)
призначений на посаду ____________________________________________
з посадовим окладом ______________________________________________
(літерами)
забезпечений житлом ______________________________________________
(вид житла)

М.П. Керівник органу внутрішніх справ,
відомства, підприємства,
установи, організації
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________
(підпис)
"___" _______________ 200_ р.вгору