Документ z0916-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.03.2016, підстава - z0285-16

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2014  № 512


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2014 р.
за № 916/25693

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 69 від 05.02.2016}

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 серпня 2013 року № 693

Відповідно до підпунктів 6.5, 6.53 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою реалізації положень абзацу другого пункту 8 Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 752, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1996/22308, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 серпня 2013 року № 693, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2013 року за № 1717/24249, таку зміну:

розділ IV після пункту 4.4 доповнити новим пунктом 4.5 такого змісту:

«4.5. КЕК МОЗ України проводить клініко-експертну оцінку якості та обсягів надання медичної допомоги та медичних послуг шляхом здійснення як виїзних, так і безвиїзних заходів, а саме:

оцінка структури, процесів та результатів медичної допомоги та медичних послуг; оцінка надання медичної допомоги та медичних послуг; контроль за реалізацією управлінських рішень; оцінка відповідності кваліфікаційним вимогам медичних працівників, у тому числі керівників закладів охорони здоров’я; вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги та медичних послуг; забезпечення прав та безпеки пацієнтів під час надання їм медичної допомоги та медичних послуг.».

У зв’язку з цим пункти 4.5-4.8 вважати відповідно пунктами 4.6-4.9.

2. Внести до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 серпня 2013 року № 693, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2013 року за № 1718/24250, таку зміну:

розділ IV після пункту 4.5 доповнити новим пунктом 4.6 такого змісту:

«4.6. КЕК проводить клініко-експертну оцінку якості та обсягів надання медичної допомоги та медичних послуг шляхом здійснення як виїзних, так і безвиїзних заходів, а саме:

оцінка структури, процесів та результатів медичної допомоги та медичних послуг; оцінка надання медичної допомоги та медичних послуг; контроль за реалізацією управлінських рішень; оцінка відповідності кваліфікаційним вимогам медичних працівників, у тому числі керівників закладів охорони здоров’я; вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги та медичних послуг; забезпечення прав та безпеки пацієнтів під час надання їм медичної допомоги та медичних послуг.».

У зв’язку з цим пункти 4.6-4.8 вважати відповідно пунктами 4.7-4.9.

3. Управлінню з питань якості надання медичної допомоги забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

О. Мірошниченко
Г.В. ОсовийМ.Ю. Бродський


М.Я. Барашвгору