Документ z0915-99, попередня редакція — Редакція від 30.10.2010, підстава - z0938-10
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 298 від 14.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 грудня 1999 р.
vd991214 vn298 за N 915/4208

Про порядок бухгалтерського обліку
гуманітарної допомоги
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 1085 ( z0938-10 ) від 24.09.2010 }

На виконання статті 11 Закону України "Про гуманітарну
допомогу" ( 1192-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такий порядок бухгалтерського обліку
гуманітарної допомоги, що поширюється на юридичних осіб незалежно
від видів діяльності та форм власності (крім бюджетних установ),
які одержали гуманітарну допомогу (отримувачі), які її потребують
і яким вона безпосередньо надається (набувачі). 1.1 Передача отримувачами коштів і предметів гуманітарної
допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або документами, що
засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними
видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями та
тощо). 1.2 Одержану гуманітарну допомогу у вигляді грошових коштів,
товарно-матеріальних цінностей отримувач відображає за дебетом
рахунків обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна
в кореспонденції з рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові
надходження". Таким самим записом отримана гуманітарна допомога у
вигляді грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей
відображається і набувачами. Вартість гуманітарної допомоги, одержаної у вигляді виконання
робіт, надання послуг, набувачі відображають за дебетом рахунку 23
"Виробництво" у кореспонденції з рахунком 48 з одночасним
відображенням цих витрат за кредитом рахунку 74 "Інші доходи",
субрахунок 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" і дебетом
рахунку 48. Якщо виконані роботи гуманітарної допомоги мають капітальний
характер (будівництво, спорудження), то їх вартість відображається
за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і кредитом рахунку
48. 1.3 Передача набувачу гуманітарної допомоги у вигляді
грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей відображається за
дебетом рахунку 48 у кореспонденції з рахунками обліку грошових
коштів, товарів, запасів та іншого майна. 1.4 Грошові кошти і товарно-матеріальні цінності, використані
на забезпечення статутної діяльності набувача, відображаються
набувачами за кредитом рахунків обліку грошових коштів і
товарно-матеріальних цінностей у кореспонденції з рахунком 23.
Одночасно така сума відображається за дебетом рахунку 48 і
кредитом рахунку 74, субрахунок 745. Якщо ж указане в абзаці першому цього пункту використання
грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей пов'язане з
капітальними інвестиціями (будівництвом, спорудженням), то
відповідні суми відображаються за дебетом рахунку 15 у
кореспонденції з кредитом рахунків обліку грошових коштів і
товарно-матеріальних цінностей. 1.5 Уведені за рахунок гуманітарної допомоги в експлуатацію
об'єкти основних засобів відображаються за дебетом рахунку 10
"Основні засоби" і кредитом рахунку 15. Одночасно з відображенням нарахованої суми амортизації таких
об'єктів щомісяця на таку саму суму дебетується рахунок 48 і
кредитується рахунок 74, субрахунок 745. 1.6 Митна вартість отриманих від іноземних донорів
товарно-матеріальних цінностей, виконаних ними робіт, наданих
послуг та одержана іноземна валюта відображаються у
бухгалтерському обліку і звітності в грошовій одиниці України
шляхом перерахунку суми в іноземній валюті відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін
валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 10.08.2000 N 193 ( z0515-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736 (із
змінами). { Підпункт 1.6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1085 ( z0938-10 ) від 24.09.2010 }
1.7 Отримувачі та набувачі гуманітарної допомоги в примітках
(поясненнях) до річного фінансового (бухгалтерського) звіту
наводять інформацію про види і вартість одержаної гуманітарної
допомоги та її використання за цільовими напрямками.
Заступник Міністра А.В.Литвинвгору