Про затвердження Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден
Мінтранс України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 16.07.2004641
Документ z0914-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.07.2004 N 641
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2004 р.
за N 914/9513

Про затвердження Інструкції про огляд баз
для стоянки маломірних (малих) суден
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

На виконання вимог статей 3, 4 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ), статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ), Положення про систему управління безпекою
судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 20.11.2003 N 904 ( z1193-03 ) та
зареєстрованого в Мін'юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514,
Н А К А З У Ю:
1 Затвердити Інструкцію про огляд баз для стоянки маломірних
(малих) суден (далі - Інструкція), що додається.
2 Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Скворцов Г.П.):
2.1 Забезпечити подання Інструкції на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
2.2 Довести Інструкцію до об'єднань, підприємств, установ,
організацій, діяльність яких пов'язана з експлуатацією маломірних
(малих) суден, та забезпечити її неухильне виконання.
3 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кроля С.С.
Міністр Г.М.Кірпа
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
16.07.2004 N 641
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2004 р.
за N 914/9513

ІНСТРУКЦІЯ
про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден
{ У тексті Інструкції слова "Головна державна інспекція
України з безпеки судноплавства" та "Державний
департамент морського і річкового транспорту" у всіх
відмінках замінено словами "Державна інспекція України
з безпеки на морському та річковому транспорті" у
відповідних відмінках;
У тексті Інструкції та додатку до неї слово
"Держфлотінспекція" у всіх відмінках замінено словом
"Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку;
У тексті Інструкції слово "Укрморрічфлот" у всіх
відмінках замінено словом "Укрморрічінспекція" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
{ У тексті та додатку до Інструкції слово
"Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено словом
"Укртрансбезпека" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 )
від 16.08.2016 }
{ У тексті та додатку до Інструкції слово
"Укртрансбезпека" у всіх відмінках замінено словами
"Морська адміністрація" у відповідних відмінках згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 354
( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1 Загальні положення
1.1 Ця Інструкція розроблена на виконання вимог статей 3, 4
Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), Положення про
Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460
( 460-2015-п ). { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1.2 Інструкція встановлює порядок огляду баз для стоянки
маломірних (малих) суден, які належать юридичним або фізичним
особам, діяльність яких пов'язана з експлуатацією і схоронністю
маломірних (малих) суден (крім Міноборони, Державної прикордонної
служби України, СБУ, МВС та суден флоту рибного господарства). Огляд баз, які розташовані в прикордонній смузі або
контрольованих прикордонних районах, здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147
( 1147-98-п ) "Про прикордонний режим".
1.3 Нормативні посилання При розробці Інструкції використовувалися такі нормативні
акти: Закон України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ); Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ); Водний кодекс України ( 213/95-ВР ); Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на
транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
04.03.97 N 204 ( 204-97-п ); постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147
( 1147-98-п ) "Про прикордонний режим"; Положення про Державну службу морського та річкового
транспорту України, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 06 вересня 2017 року N 1095 ( 1095-2017-п ); { Абзац
пункту 1.3 глави 1 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016, N 354 ( z0972-18 ) від
06.08.2018 } Положення про порядок видання обов'язкових для виконання
посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог
нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та
контроль за їх виконанням, затверджене наказом Міністерства
транспорту України від 09 червня 2003 року N 428, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 08 серпня 2003 року за N 700/8021
( z0700-03 ); { Абзац пункту 1.3 глави 1 в редакції Наказу
Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 } Положення про систему управління безпекою судноплавства на
морському і річковому транспорті, затверджене наказом Мінтрансу
України від 20.11.2003 N 904 ( z1193-03 ) та зареєстроване в
Мін'юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514. { Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
1.4 Скорочення АП - аварійна подія; база - база для стоянки маломірних (малих) суден; БС - безпека судноплавства; ВВШ - внутрішні водні шляхи; Морська адміністрація - Державна служба морського та
річкового транспорту України; { Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 в
редакції Наказів Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 )
від 16.08.2016, N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 } ДМРКЦ - Державний морський рятувально-координаційний центр; СУБ - система управління безпекою.
{ Абзац дев'ятий пункту 1.4 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від
01.11.2011 }
1.5 Визначення У цій Інструкції терміни мають такі визначення: аварійна подія (АП) - аварія, інцидент з маломірним (малим)
судном; база для стоянки маломірних (малих) суден - суб'єкт
господарювання, одним зі статутних напрямів діяльності якого є
надання послуг з безпечного утримання маломірних (малих) суден і
який утримує і використовує спеціально обладнані для цього
гідротехнічні споруди або природні берегові об'єкти, за винятком
баз та інших пунктів базування суден флоту рибного господарства; маломірне (мале) судно - судно, найбільша довжина корпусу
якого 20 метрів і менше, за винятком буксирів, штовхачів,
криголамів, суден, які перевозять понад 12 пасажирів, вантажних
суден, плавкранів і суден технічного флоту; прокатна база - спеціалізована база, на якій маломірні (малі)
судна надаються у користування (експлуатацію) юридичним або
фізичним особам у встановленому порядку; система управління безпекою (СУБ) - структурована і
документована система, яка дає змогу персоналу бази ефективно
провадити її політику в галузі забезпечення безпеки та захисту
довкілля; спортивна база - спеціалізована база, де базуються тільки
судна, що використовуються виключно для тренувань із спортивною
метою, та судна, що їх обслуговують.
2 Порядок проведення огляду баз
маломірних (малих) суден
2.1 Метою огляду є перевірка стану забезпечення безпечної
експлуатації баз, безаварійного використання і схоронності
маломірних (малих) суден.
2.2 Огляд баз здійснюється Морською адміністрацією.
2.3 Огляди баз маломірних (малих) суден розподіляються на
комплексні та оперативний контроль. Вони можуть бути виконані як у
навігаційний, так і в міжнавігаційний періоди.
2.4 Комплексний огляд бази проводиться щороку перед початком
експлуатації бази, а також при її реєстрації з метою встановлення
стану безпечної експлуатації бази та охорони довкілля. До
комплексного огляду можуть залучатися за згодою представники
природоохоронних органів, санітарного та пожежного нагляду.
2.5 При комплексному огляді баз маломірних (малих) суден
перевіряються такі документи: Свідоцтво про реєстрацію бази маломірних (малих) суден
(тільки при щорічному огляді); акт відводу земельної ділянки; довідка про балансову належність основних фондів бази
(споруд, плавзасобів тощо); технічний паспорт (технічний звіт) бази; СУБ бази; наказ про призначення особи, відповідальної за експлуатацію
бази; акт виконання тральних робіт; документи Регістру судноплавства України про відповідність
гідроспоруд (при наявності таких гідроспоруд на базі) чинним
стандартам; Журнал випуску суден у плавання; акти огляду бази органами державного нагляду; правила користування базою і суднами, установлені
адміністрацією бази; правила користування базою і суднами для спортивних тренувань
та змагань, установлені адміністрацією бази; розпорядок роботи бази; Журнал обліку приписного флоту; Інструкція з випуску суден у плавання; акти випробування трапів, містків, сходень.
2.6 Також під час комплексного огляду перевіряються та
встановлюються: виконання приписів, що видані органами державного нагляду; відповідність фактичних характеристик бази записам у
технічному паспорті (технічному звіті), реєстраційній картці та
інших документах; відповідність стану бази вимогам, установленим Правилами
безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден та
СУБ бази; відповідність наявних на базі суден проектній місткості бази; відповідність санітарного, екологічного, протипожежного стану
бази вимогам чинного законодавства, виконання приписів відповідних
органів державного нагляду; виконання базою встановленої системи випускного режиму суден; наявність обладнаного рятувального поста і готовність
чергового рятувального судна (для прокатних баз та баз стоянки 1-7
класу); наявність переліку діючих контактів для повідомлень ДМРКЦ,
Морській адміністрації; наявність переліку діючих адрес та номерів телефонів пожежної
охорони, міліції, медичних та рятувальних служб, підрозділу
Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі або
контрольованому прикордонному районі).
2.7 Оперативний контроль баз проводиться посадовими особами
Морської адміністрації з метою перевірки дотримання стану
безпечної експлуатації бази та охорони довкілля.
2.8 При оперативному контролі перевіряється стан виконання
приписів органів державного нагляду, дотримання випускного режиму,
вимог СУБ та Правил безпечної експлуатації баз для стоянки
маломірних (малих) суден, наявність обладнаного рятувального поста
і готовність чергового рятувального судна (для прокатних баз та
баз стоянки 1-7 класу). При цьому також перевіряються такі документи: свідоцтво про реєстрацію бази маломірних (малих) суден; акт виконання тральних робіт; документи Регістру судноплавства України про відповідність
гідроспоруд (при наявності таких гідроспоруд на базі) чинним
стандартам; Журнал випуску суден у плавання; Журнал обліку приписного флоту; акти огляду бази органами державного нагляду.
2.9 Виходячи з результатів огляду, посадовою особою
Морської адміністрації складається акт (додаток) та (або) у
встановленому порядку надається припис.
2.10 Посадова особа Морської адміністрації, яка здійснює
огляд бази, несе відповідальність за відповідність записів в акті
фактичному стану бази згідно з чинним законодавством.
3 Обмеження або заборона експлуатації бази
3.1 Якщо під час проведення огляду бази виявлені будь-які
недоліки, залежно від ступеня небезпеки посадова особа
Морської адміністрації повинна в установленому порядку видати
припис щодо: заборони експлуатації бази, або заборони виходу суден з бази, або обмеження руху суден на акваторії бази, або установлення терміну усунення виявлених недоліків без
додаткових обмежень.
3.2 Посадова особа Морської адміністрації повинна заборонити
подальшу експлуатацію бази в таких випадках: у разі відсутності (або закінчення терміну дії): - свідоцтва про реєстрацію бази маломірних (малих) суден; - технічного паспорта (технічного звіту) бази; - призначення особи, відповідальної за забезпечення БС; - правил користування базою і суднами, установлених
адміністрацією бази; якщо виявлена істотна фактична невідповідність наявних
характеристик бази та її стану записам у технічному паспорті,
реєстраційній картці, СУБ бази, вимогам Правил безпечної
експлуатації баз маломірних (малих) суден; у разі відсутності: - обладнаного рятувального поста, а на прокатних базах та
базах стоянки 1-7 класу - чергового рятувального судна; - протипожежного та рятувального обладнання бази в кількості,
передбаченій встановленими законодавством нормами; його
несправності або неможливості негайного використання.
3.3 Посадова особа Морської адміністрації повинна заборонити
вихід суден з бази в таких випадках: у разі відсутності: - Журналу випуску суден у плавання; - Журналу обліку приписного флоту; - Інструкції з випуску суден у плавання; - актів виконання тральних робіт; - актів випробування трапів, містків, сходень; якщо не забезпечуються: - цілодобова безпечна стоянка суден, а кількість суден,
розташованих на базі, перевищує допустиму; - безпека виконання судноводіями суднових робіт; - безпечна посадка на судна та висадка з суден пасажирів і
екіпажу; - установлений порядок випуску суден; - негайна передача в установленому порядку інформації про АП; якщо судноводій чергового рятувального судна на прокатних
базах та базах стоянки 1-7 класу не знає своїх обов'язків, не може
надати невідкладної медичної допомоги, не знає прийомів рятування
потопаючих; якщо акваторія бази не протралена.
3.4 Посадова особа Морської адміністрації повинна встановити
обмеження руху суден на акваторії бази в таких випадках: наявності плавучих або підводних перешкод для плавання на
акваторії бази; з несприятливих погодних умов; в інших випадках, якщо посадова особа Морської адміністрації
має підстави вважати плавання на акваторії бази небезпечним.
3.5 Якщо немає підстав для заборони експлуатації бази,
заборони виходу суден з бази, обмеження руху суден на акваторії
бази, посадова особа Морської адміністрації встановлює термін
усунення виявлених недоліків (у разі їх наявності) без додаткових
обмежень.
Директор Укрморрічфлоту В.Г.Работньов

Додаток
до п. 2.9 Інструкції
про огляд баз для стоянки
маломірних (малих) суден

АКТ N ______
ОГЛЯДУ БАЗИ ДЛЯ СТОЯНКИ МАЛОМІРНИХ (МАЛИХ) СУДЕН
________________________________________________________
(назва бази)
"___" _____________ 20___ р. ___________________________
(місце розташування)
Мною, _______________________________________________________
(прізвище, посада, назва підрозділу) __________________________________________ Морської адміністрації,
у присутності ___________________________________________________
(посада, прізвище представника бази) __________________________________________________________________
проведений _____________________ огляд бази.
1. Місцезнаходження бази ____________________________________
2. Власник бази, його адреса, інші реквізити ________________ __________________________________________________________________
3. Відповідальний за експлуатацію бази ______________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
При огляді встановлено:
4. База створена згідно _____________________________________ __________________________________________________________________

5. Документація: є нема
--- --- 5.1) реєстраційна картка | | | | --- --- --- --- 5.2) копія технічного паспорта | | | | (технічного звіту) бази --- ---
--- --- 5.3) схема бази | | | | --- --- --- --- 5.4) свідоцтва Регістра судноплавства | | | | України на гідротехнічні споруди --- ---
--- --- 5.5) копія наказу про призначення особи, | | | | відповідальної за експлуатацію бази --- ---
--- --- 5.6) рішення місцевої ради про надання | | | | земельної ділянки --- ---
--- --- 5.7) СУБ бази | | | | --- --- --- --- 5.8) правила користування базою | | | | --- --- --- --- 5.9) розпорядок роботи бази | | | | --- --- --- --- 5.10) журнал обліку приписного флоту | | | | --- --- --- --- 5.11) журнал випуску суден у плавання | | | | --- --- --- --- 5.12) інструкція з випуску суден у плавання | | | | --- --- --- --- 5.13) акт випробування трапів, містків, | | | | сходень та ін. --- --- --- --- 5.14) акт обстеження акваторії | | | | --- --- --- --- 5.15) інформація про прогнози погоди | | | | та гідрометеоумови --- --- --- --- 5.16) аварійні і рятівні засоби | | | | --- --- --- --- 5.17) сигналізація і зв'язок | | | | --- --- --- --- 5.18) місце для збереження пально-мастильних | | | | матеріалів --- ---
6. Стан: задовільний незадовільний
--- --- 6.1) причальних споруд | | | | --- --- --- --- 6.2) швартовних засобів | | | | --- --- --- --- 6.3) утримання території бази | | | | --- --- --- --- 6.4) утримання акваторії бази | | | | --- --- --- --- 6.5) організації випускного режиму | | | | --- --- --- --- 6.6) рятувального поста | | | | --- --- --- --- 6.7) протипожежного інвентарю | | | | --- --- --- --- 6.8) під'їзних шляхів | | | | --- --- --- --- 6.9) освітлення | | | | --- ---
7. Додаткові відомості __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Висновки за результатами огляду, надані приписи: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
____________________________________________________ ____________
(посада, прізвище посадової особи Морської (підпис)
адміністрації)
М.П.
З актом ознайомлений, примірник акта для виконання та
інформації адміністрації бази для стоянки маломірних (малих) суден
отримав
"___"________ 20__ р.
______________ _______________________________ ___________
(посада) (прізвище, ініціали) (підпис)
Директор Укрморрічфлоту В.Г.Работньоввгору