Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби
Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 17.09.2003342
Документ z0909-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2018, підстава - z0166-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.09.2003 N 342
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2003 р.
за N 909/8230
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 642 ( z0166-18 ) від 04.12.2017 }
Про запровадження ідентифікації
і реєстрації великої рогатої худоби
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 289 ( z1080-05 ) від 29.06.2005
N 296 ( z0799-06 ) від 14.06.2006 - Наказ втратив
чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики N 642 ( z1271-06 ) від 02.11.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 291 ( z0826-12 ) від 22.05.2012
N 578 ( z1713-12 ) від 25.09.2012 }

На виконання Законів України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ),
Указу Президента України від 22 березня 2001 року N 192
( 192/2001 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної
епізоотичної ситуації в Україні", постанови Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2001 року N 179 ( 179-2001-п ) "Про
затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів
захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну
енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на
2001-2010 роки", розпорядження Кабінету Міністрів України від
4 вересня 2003 року N 555-р ( 555-2003-р ) "Про запровадження
ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби" Н А К А З У Ю:
1. Запровадити обов'язкову ідентифікацію і реєстрацію великої
рогатої худоби.
2. Затвердити: Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої
худоби (додається); Положення про паспорт великої рогатої худоби (додається)
( z0910-03 ).
{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 291 ( z0826-12 )
від 22.05.2012 }
{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 578 ( z1713-12 )
від 25.09.2012 }
3. Організацію та виконання робіт щодо запровадження і
забезпечення функціонування системи ідентифікації і реєстрації
великої рогатої худоби покласти на державне підприємство
"Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (Волков).
4. Визначити, що починаючи: з 1 січня 2004 року, продаж племінних тварин на внутрішньому
ринку та експорт великої рогатої худоби здійснюються за наявності
прикріплених на тварині бирок, паспорта великої рогатої худоби; з 1 січня 2006 року переміщення великої рогатої худоби з
господарства в господарство, реалізація молока та забій тварин на
м'ясо здійснюються за умови, що тварина ідентифікована двома
вушними бирками встановленого зразка, за наявності паспорта
великої рогатої худоби. ( Абзац третій пункту 4 в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики N 289 ( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
5. Установити, що контроль за дотриманням вимог системи
ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби здійснюють: Головна державна племінна інспекція - за виробництвом і
реалізацією племінних (генетичних) ресурсів; Державний департамент ветеринарної медицини та його
територіальні органи - за переміщеннями великої рогатої худоби з
господарства в господарство, реалізацією молока та забоєм тварин
на м'ясо. ( Наказ доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 289 ( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
6. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк), Державному департаменту
ветеринарної медицини (Вербицький): забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та довести
його до відома Міністерства агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, Управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації, управлінь ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим та областях; до 1 грудня 2003 року забезпечити приведення у відповідність
нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та
Державного департаменту ветеринарної медицини до вимог
ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби.
7. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" забезпечити організацію: виготовлення (придбання) та постачання вушних бирок для
ідентифікації великої рогатої худоби та засобів для їх
прикріплення; виготовлення та постачання бланків паспортів великої рогатої
худоби та ветеринарних карток; створення і ведення Реєстру тварин; виготовлення і постачання бланків реєстраційних карток та
книг обліку тварин.
8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
Управлінню сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державної адміністрації, управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" до 1 грудня 2003 року забезпечити формування
агентської мережі та розміщення структурних підрозділів державного
підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин".
9. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією та Державному департаменту
ветеринарної медицини спільно з державним підприємством "Агентство
з ідентифікації і реєстрації тварин" до 1 листопада 2003 року
розробити та подати на затвердження порядок замовлення,
зберігання, обліку бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби
та ветеринарних карток.
10. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб), починаючи з 2004 року, передбачати кошти на проведення
ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби в межах
загального обсягу видатків, визначених міністерству.
11. Наказ Міністерства аграрної політики України від 14 січня
2003 року N 2 ( z0075-03 ) "Про дослідне впровадження
ідентифікації великої рогатої худоби", зареєстрований у
Міністерстві юстиції 30 січня 2003 року за N 75/7396, визнати
таким, що втратив чинність.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
17.09.2003 N 342
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 29.06.2005 N 289
( z1080-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2003 р.
за N 909/8230

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ІДЕНТИФІКАЦІЮ І РЕЄСТРАЦІЮ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
{ У тексті Положення слова "і ветеринарної картки", "та
ветеринарної картки", "та/чи ветеринарної картки",
"та/або ветеринарної картки", "з ветеринарною
карткою", "ветеринарна картка", "ветеринарна картка
до паспорта" в усіх відмінках виключено згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства N 291 ( z0826-12 ) від 22.05.2012 }

1. Загальні положення
1.1. Положення визначає порядок проведення ідентифікації і
реєстрації великої рогатої худоби.
1.2. Положення є обов'язковим для всіх суб'єктів
господарювання - юридичних і фізичних осіб та негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб, що є власниками тварин, займаються їх
розведенням, утриманням, торгівлею, транспортуванням, проводять
забій, утилізацію тварин, здійснюють ветеринарний контроль,
надають сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять
виставки з участю тварин.
1.3. Ідентифікації і реєстрації підлягають усі тварини, які
перебувають, розводяться або утримуються на території України.
1.4. Ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби
запроваджується з метою: одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я
великої рогатої худоби щодо статі, віку, породи та його
місцезнаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків
продукції скотарства; охорони території України від епізоотичних захворювань; контролю за санітарним станом, якістю і походженням продукції
скотарства; оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо
попередження (профілактики), ветеринарного контролю, лікування та
ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб; контролю за переміщеннями тварин усередині країни та при їх
експорті і імпорті; забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної
справи у тваринництві; оптимізації розробки і виконання селекційних програм,
організації технологічних систем у скотарстві та підвищення
достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних)
ресурсів; забезпечення візуальної ідентифікації кожної тварини в стаді; підтвердження права власності на тварин.
1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення: тварина - тварина виду великої рогатої худоби (Bos taurus), а
також зебу (Zebu), бізон (Bizon) і буйвол (Bubalus bubalus); власник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє,
користується та розпоряджається тваринами; утримувач - будь-яка юридична чи фізична особа, яка постійно
або тимчасово володіє, користується та відповідає за тварин на
підставі повноважень, наданих власником; господарство - будівлі, споруди, ферми на відкритому повітрі,
будь-яке місце на території країни, де перебувають, розводяться
або утримуються тварини, місця торгівлі, забою, утилізації,
штучного осіменіння, проведення виставок, місця літнього утримання
та інші місця зосередження тварин, які є об'єктом
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних
статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин,
що сформована в господарстві для одержання певної продукції; ідентифікаційний номер - індивідуальний номер, що
присвоюється тварині, не змінюється протягом її життя та є
унікальним у межах одного виду тварин; бирка - вушний знак установленого зразка з нанесеним
ідентифікаційним номером, що використовується виключно для
ідентифікації визначеного виду тварин; ідентифікація тварини - процес (робота) з ототожнювання
тварини, що включає присвоєння їй ідентифікаційного номера шляхом
прикріплення бирок на кожне вухо тварини, унесення інформації до
книги обліку тварин господарства, видачу паспорта великої рогатої
худоби; реєстрація - унесення до Реєстру тварин інформації про
ідентифікованих тварин, їх переміщення, власників/утримувачів,
господарства та їх ветеринарно-санітарний стан тощо, що
здійснюється адміністратором Реєстру тварин; паспорт великої рогатої худоби (далі - паспорт тварини) -
документ, що містить дані стосовно тварини, її переміщення,
власників/утримувачів, місцезнаходження, засвідчує дані стосовно
ветеринарно-санітарного стану господарства, де перебуває тварина,
факт проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і
профілактичних обробок та є супровідним документом при будь-якому
переміщенні тварини; { Абзац одинадцятий пункту 1.5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 296
( z0799-06 ) від 14.06.2006; в редакції Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 291 ( z0826-12 ) від
22.05.2012 }
{ Абзац дванадцятий пункту 1.5 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 291
( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
Реєстр тварин - автоматизована інформаційно-аналітична
система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих
тварин, їх переміщення, власників/утримувачів, господарства та їх
ветеринарно-санітарний стан тощо, яка забезпечує зберігання
інформації про тварин, надання такої інформації та її захист від
несанкціонованого доступу; замовлення - документ, складений власником тварин або
уповноваженою ним особою для проведення ідентифікації та
реєстрації тварин, унесення змін у Реєстр тварин; відповідальна особа господарства - працівник підприємства, на
якого керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з
ідентифікації і обліку тварин у господарстві; витяг - документ, форма якого встановлюється держателем
Реєстру тварин. Витяг видається на запит будь-якої фізичної або
юридичної особи адміністратором Реєстру тварин і містить певний
об'єм інформації з Реєстру тварин у залежності від категорії
особи, яка направила запит, та/або змісту запиту; інформаційна довідка - документ, який надається лише за
офіційним запитом органів державної влади із зазначенням підстав
для такого запиту; переміщення - процес (дія), результатом якого є зміна
господарства, у якому перебуває тварина; книга обліку тварин - документ установленої форми, у який
вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення,
забій, утилізацію, загибель (падіж) тощо в порядку, установленому
цим Положенням; агент з ідентифікації - працівник державного підприємства
"Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" або фізична чи
юридична особа, яка діє від імені державного підприємства
"Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" на підставі
агентської угоди. Адміністратором Реєстру тварин є державне підприємство
"Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (далі -
Агентство), що здійснює ідентифікацію тварин, їх реєстрацію,
ведення Реєстру тварин, відповідає за збереження даних у Реєстрі
тварин, приймає запити, надає витяги з Реєстру тварин тощо, а
також виконує інші функції, передбачені цим Положенням. Держателем Реєстру тварин є Міністерство аграрної політики
України, яке забезпечує функціонування Реєстру тварин, визначає
порядок та умови користування даними Реєстру тварин та виконує
інші функції, передбачені цим Положенням.
1.6. Ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби
включає такі процеси: реєстрацію господарства; оформлення замовлення; нумерацію тварин шляхом прикріплення бирок з ідентифікаційним
номером; облік ідентифікованих тварин у господарстві; реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин; оформлення і видачу паспорта тварини;
{ Абзац восьмий пункту 1.6 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 291
( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення,
загибель (падіж), забій, утилізацію тварин тощо.
1.7. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі
тварин, розподіл ідентифікаційних номерів, замовлення у виробника
бирок, засобів для їх прикріплення, бланків паспортів великої
рогатої худоби, книг обліку тварин, реєстраційних карток та
забезпечує їх видачу власникам/утримувачам, облік та контроль за
використанням.
2. Реєстрація господарств
2.1. Суб'єкти господарювання та негосподарюючі суб'єкти
зобов'язані зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед
початком проведення ідентифікації та реєстрації тварин. Для реєстрації господарства суб'єкт господарювання подає
Агентству через агента з ідентифікації заповнену реєстраційну
картку господарства (додаток 1). Реєстрація господарства негосподарюючого суб'єкта
здійснюється на підставі даних реєстраційної картки великої
рогатої худоби (додаток 2).
2.2. Суб'єкти господарювання, які займаються торгівлею
тваринами, проводять забій, утилізацію тварин та виставки з участю
тварин, за винятком перевізників, зобов'язані зареєструвати місця
торгівлі, виставок, забою, утилізації та інших місць зосередження
тварин у Реєстрі тварин з моменту надходження до них першої
ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини.
Указані місця реєструються як господарства. Для проведення реєстрації суб'єкти господарювання подають
(надсилають) Агентству реєстраційну картку господарства через
агента з ідентифікації.
2.3. У разі, якщо суб'єкт господарювання або негосподарюючий
суб'єкт є власником/утримувачем кількох господарств, дані
подаються окремо щодо кожного господарства, де перебувають
тварини, і реєструються окремо за місцезнаходженням тварин.
2.4. Агентство вносить дані реєстраційної картки
господарства, реєстраційної картки великої рогатої худоби (для
негосподарюючих суб'єктів) до Реєстру тварин і надсилає суб'єктам
господарювання та негосподарюючим суб'єктам довідку про реєстрацію
господарства в Реєстрі тварин та присвоєння господарству
реєстраційного номера в Реєстрі тварин.
2.5. У разі зміни даних про власника/утримувача чи
господарство суб'єкти господарювання та негосподарюючі суб'єкти
повинні в триденний термін подати Агентству через агента з
ідентифікації заяву про внесення змін до Реєстру тварин
(додаток 3) та нову реєстраційну картку господарства чи
реєстраційну картку великої рогатої худоби.
3. Ідентифікація тварин
3.1. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин
власник/утримувач подає письмове замовлення на проведення
ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 4) установленої форми.
3.2. Замовлення за підписом власника або уповноваженої ним
особи подається Агентству через агента з ідентифікації.
3.3. Для негосподарюючих суб'єктів формою замовлення для
проведення ідентифікації та реєстрації тварин є заповнена
реєстраційна картка великої рогатої худоби.
3.4. Усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні
бути ідентифіковані за допомогою двох бирок єдиного зразка для
ідентифікації великої рогатої худоби (додаток 5) ( za826-12 ), які
прикріплюються на кожне вухо тварини і не змінюються протягом
усього її життя. На обох бирках указується один і той самий
ідентифікаційний номер, який дає змогу індивідуально
ідентифікувати кожну тварину. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці, складається з 12
символів і має таку структуру: позиції 1, 2 - літерний код країни, де тварину
ідентифіковано, відповідно до ISO3166; позиції 3-12 - десять цифр ідентифікаційного номера тварини,
з яких чотири останні цифри - робочий номер тварини. Офіційний колір бирки для ідентифікації великої рогатої
худоби - жовтий. { Пункт 3.4 глави 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 291 ( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
3.5. Розподіл ідентифікаційних номерів для господарств,
видача бирок і засобів для їх прикріплення, реєстрація тварин,
оформлення та видача паспортів тварин проводяться Агентством на
підставі замовлення власника/утримувача. Замовлення бирок для ідентифікації тварин, що належать
фізичним особам, здійснюється агентом з ідентифікації за їх
зверненням. Облік отриманих і використаних бирок у господарствах
негосподарюючих суб'єктів веде агент з ідентифікації. Суб'єкт господарювання - власник/утримувач - повинен вести в
установленому порядку облік отриманих бирок і використовувати їх
виключно для ідентифікації тварин, що йому належать чи утримуються
в його господарстві.
3.6. Кожна тварина, що народилася в господарстві, повинна
бути ідентифікована двома бирками не пізніше семи днів від моменту
її народження, але раніше, ніж тварина залишить господарство.
3.7. Власник/утримувач може проводити ідентифікацію тварин
самостійно (за винятком тварин, імпортованих з інших країн) або
запрошувати для цього агента з ідентифікації.
3.8. Ідентифікація імпортованих тварин проводиться виключно
агентом з ідентифікації.
3.9. Якщо тварину імпортовано і вона ідентифікована двома
вушними бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними
номерами згідно з існуючою в країні походження офіційною системою
ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, заміна бирок не
проводиться і тварина зберігає свої початкові вушні бирки з
ідентифікаційним номером, присвоєним в країні походження. Власник/утримувач зобов'язаний у встановленому цим Положенням
порядку здійснити дії щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
3.10. Якщо тварину імпортовано з країни, де відсутня офіційна
система ідентифікації та реєстрації, вона повинна бути
ідентифікована та зареєстрована в установленому цим Положенням
порядку в термін, що не перевищує 30 днів з моменту прибуття
тварини в господарство призначення.
3.11. Якщо господарством призначення тварини, що
імпортується, є бійня чи м'ясокомбінат та тварина буде забита
протягом 30 днів з моменту її імпорту, ідентифікація тварини не
проводиться. Власник/утримувач зобов'язаний внести дату та причину
прибуття та забою до книги обліку тварин.
3.12. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок
на обидва вуха власник/утримувач зобов'язаний внести інформацію
про тварину до книги обліку тварин, у встановленому порядку
зареєструвати тварину в Реєстрі тварин.
3.13. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було
втрачено чи пошкоджено таким чином, що ідентифікаційний номер,
нанесений на ній, не читається, власник чи утримувач зобов'язаний
терміново замовити в Агентстві дублікат бирки з тим самим
ідентифікаційним номером і після її отримання прикріпити на вухо
тварини. Пошкоджена бирка при цьому знімається
власником/утримувачем і передається Агентству через агента з
ідентифікації.
3.14. Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха тварини, були
втрачені чи пошкоджені таким чином, що ідентифікаційний номер на
обох бирках не читається, власник/утримувач зобов'язаний терміново
ізолювати цю тварину та звернутися до агента з ідентифікації, який
проводить звірку ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин
господарства з книгою обліку тварин і паспортами тварин для
встановлення ідентифікаційного номера тварини, бирки якої були
пошкоджені чи втрачені. Після встановлення тотожності тварини
власник/утримувач повинен замовити в Агентстві через агента з
ідентифікації дублікати бирок з тими самими ідентифікаційними
номерами і після їх отримання прикріпити на обидва вуха тварини.
Пошкоджені бирки при цьому знімаються і передаються Агентству
через агента з ідентифікації. При неможливості встановлення тотожності тварини в разі, якщо
обидві бирки були втрачені чи загублені у декількох тварин
відразу, агентом з ідентифікації проводиться повторна
ідентифікація цих тварин за рішенням спеціаліста державної
установи ветеринарної медицини. Якщо втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок відбулися на
м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, заміна бирок не
відбувається і тварина відправляється на забій чи утилізацію за
рішенням спеціаліста державної установи ветеринарної медицини. Для отримання дублікатів бирок власник/утримувач заповнює
замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів
(додаток 6) та відшкодовує їх вартість.
3.15. У разі втрати власником/утримувачем бирок, які не були
прикріплені на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення
факту втрати та проведення звірки залишку бирок з використаними
бирками зобов'язаний повідомити про втрату Агентство та вказати
номери втрачених бирок.
3.16. У разі втрати або пошкодження бирки, якою було
ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Агентство на
замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на якій
нанесено ідентифікаційний номер тварини, наданий тією країною, де
тварина була ідентифікована.
4. Облік тварин у господарстві
4.1. Суб'єкти господарювання, які займаються розведенням та
утриманням тварин, торгівлею тваринами, проводять забій,
утилізацію тварин та виставки з участю тварин, зобов'язані вести
своєчасний облік усіх тварин. Облік тварин у господарствах суб'єктів господарювання -
юридичних осіб ведеться власником/утримувачем або відповідальною
особою господарства.
4.2. Облік тварин у господарствах негосподарюючих суб'єктів -
фізичних осіб ведеться агентом з ідентифікації, що здійснює свою
діяльність на території, де розташоване господарство. Агент з ідентифікації веде облік тварин, що належать фізичним
особам, у кожному населеному пункті окремо. Власник/утримувач тварин зобов'язаний повідомляти агента з
ідентифікації про всі факти народження, передачі права
користування, купівлі, продажу та смерті тварини.
4.3. Облік ведеться на паперових носіях шляхом ведення книги
обліку тварин: для суб'єктів господарювання - згідно з додатком 7; для негосподарюючих суб'єктів - згідно з додатком 8 або в електронному форматі, наданому Агентством. Інформація з обліку тварин зберігається 3 роки з дня
останнього вибуття тварини з господарства.
4.4. До книги обліку тварин уносяться такі дані: про господарство - адреса господарства, його назва,
реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин та вид тварин,
що в ньому утримуються; про народження тварин - ідентифікаційний номер; кличка,
стать, назва породи, дата народження, походження (ідентифікаційні
номери, клички, коди порід матері і батька), серія та номер
паспорта тварини; про переміщення тварин: у разі прибуття тварин в господарство - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер, назва та адреса господарства,
з якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у разі імпорту
- назва країни імпорту тварини; у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та адреса
господарства, у яке вибуває тварина, дата та причина вибуття; дата
та причина забою, загибелі (падежу), утилізації тварини; у разі
експорту - назва країни експорту тварини.
4.5. Записи в книзі обліку тварин проводяться відразу ж після
прикріплення бирок новонародженим чи наявним у господарстві
тваринам та тим, які прибувають до господарства, українською
мовою, чітким почерком. Необхідні виправлення здійснюють тільки
чітким закресленням попередньої інформації.
4.6. Лікар ветеринарної медицини, що проводить обстеження і
лікування тварин чи під контролем якого перебуває господарство,
під час відвідування господарства та здійснення будь-яких заходів
щодо тварин, повинен розписуватися в книзі обліку тварин, указуючи
своє прізвище, дату відвідування, перелік і результати досліджень,
обробок і лікувальних заходів.
4.7. Власник чи утримувач зобов'язаний здійснювати періодичну
інвентаризацію поголів'я великої рогатої худоби в господарстві в
розрізі статево-вікових і виробничих груп та подавати щорічно
Агентству звіт про наявність та рух ідентифікованого та
зареєстрованого поголів'я великої рогатої худоби в господарстві
(додаток 9) (далі - звіт) за встановленою формою. Звіт подається при початковій реєстрації господарства в
Реєстрі тварин разом з реєстраційною карткою та щорічно за станом
на 1 січня за минулий рік до 20 січня поточного року. У разі ліквідації, створення нового або реорганізації
господарства звіт подається за даними останньої інвентаризації
протягом 10 днів після її проведення. Разом зі звітом подається довідка державної установи
ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан
господарства, терміни та результати проведення діагностичних
досліджень, профілактичних щеплень та ветеринарних обробок тварин
господарства, яка засвідчується підписом відповідального
спеціаліста і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини.
5. Реєстрація великої рогатої худоби
в Реєстрі тварин
5.1. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок
власник/утримувач заповнює реєстраційну картку великої рогатої
худоби, за винятком даних про стан здоров'я. Для заповнення даних про стан здоров'я тварини
власник/утримувач звертається до державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якої перебуває господарство, у якому
утримується тварина. Спеціаліст державної установи ветеринарної
медицини в триденний термін після звернення власника/утримувача
вносить дані про стан здоров'я тварини та епізоотичний статус
господарства до реєстраційної картки великої рогатої худоби.
{ Абзац другий пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 291
( z0826-12 ) від 22.05.2012 } Заповнена реєстраційна картка великої рогатої худоби в
триденний термін надсилається власником/утримувачем до Агентства
через агента з ідентифікації. { Абзац третій пункту 5.1 глави 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства N 291 ( z0826-12 ) від 22.05.2012 } Агентство вносить інформацію про тварину до Реєстру тварин та
в установленому порядку здійснює оформлення та видачу паспорта
тварини. Датою реєстрації тварини в Реєстрі тварин уважається дата
внесення інформації про тварину до Реєстру тварин.
5.2. Оформлений паспорт тварини передається Агентством
відповідній державній установі ветеринарної медицини, під
контролем якої перебуває господарство, у якому утримується
тварина. У триденний строк після надходження до державної установи
ветеринарної медицини паспорт тварини підписується та
засвідчується печаткою спеціаліста державної установи ветеринарної
медицини та передається власнику/утримувачу тварини або
уповноваженій ним особі. { Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
N 291 ( z0826-12 ) від 22.05.2012 } Оформлення паспорта тварини проводиться у 21-денний термін
після отримання Агентством реєстраційної картки тварини. У разі виявлення помилок у паспорті тварини власник/утримувач
або вповноважена ним особа може протягом десяти робочих днів
звернутися через агента з ідентифікації до Агентства із заявою
згідно з додатком 3 разом із старим паспортом про внесення змін у
Реєстр тварин та/або видачу нових паспорта тварини, у яких були
зроблені помилки. Агентство після отримання заяви про виявлені помилки
перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і за необхідності
уносить зміни в Реєстр тварин відповідно до цього Положення та
здійснює обмін паспорта тварини в установленому порядку.
5.3. Унесення змін до Реєстру тварин шляхом унесення нових
записів після анулювання первісних записів у Реєстрі тварин з
наступною видачею нового паспорта тварини, чи нової бирки
здійснюється у разі: обміну паспорта тварини; утрати паспорта тварини, бирок; пошкоджень паспорта тварини, бирок. При цьому в заяві про внесення змін до Реєстру тварин
зазначаються: ідентифікаційний номер тварини; підстави внесення змін; зміни, що пропонується внести в Реєстр тварин; відомості про власника/утримувача тварини або уповноважену
ним особу.
6. Переміщення тварин
6.1. Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише
в разі, якщо тварина ідентифікована відповідно до розділу 3 цього
Положення, зареєстрована в Реєстрі тварин та на неї видані паспорт
тварини.
6.2. У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач
зобов'язаний: унести дані про вибуття з господарства до книги обліку
тварин, заповнити зворотний бік паспорта тварини та два примірники
відомості переміщення тварин (додаток 10); разом з паспортом тварини, та заповненою відомістю
переміщення тварин звернутися до державної установи ветеринарної
медицини для отримання в установленому порядку ветеринарних
документів;
{ Абзац четвертий пункту 6.2 глави 6 виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 291
( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних
номерів на бирках даним паспорта тварини і передати фізичній чи
юридичній особі, у господарство якої вибуває тварина, або
перевізнику паспорт тварини з та другий примірник відомості
переміщення тварин. При зверненні власника/утримувача спеціаліст державної
установи ветеринарної медицини вносить до паспорта тварини дані
стосовно проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і
профілактичних обробок, проставляє свій підпис та засвідчує записи
печаткою державної установи ветеринарної медицини. { Абзац п'ятий
пункту 6.2 глави 6 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 291 ( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
{ Абзац шостий пункту 6.2 глави 6 виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 291
( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
Перший примірник відомості переміщення тварин не пізніше 3
днів після вибуття тварини з господарства надсилається до
Агентства через агента з ідентифікації.
6.3. Суб'єкт господарювання або негосподарюючий суб'єкт, у
господарство яких прибула тварина, зобов'язаний: у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних
номерів на бирках даним паспорта тварини; у встановленому цим Положенням порядку здійснити дії з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване; унести відповідні записи про прибуття в господарство до книги
обліку тварин; заповнити зворотний бік паспорта тварини; унести дані про прибуття тварини у відомість переміщення
тварин і не пізніше триденного терміну після прибуття тварини в
господарство надіслати Агентству через агента з ідентифікації.
{ Абзац сьомий пункту 6.3 глави 6 виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 291
( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
{ Абзац восьмий пункту 6.3 глави 6 виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 291
( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
6.4. Заповнення відомості переміщення тварин, зворотного боку
паспорта та внесення записів до книги обліку тварин, які
утримуються в господарствах суб'єктів господарювання, здійснює
власник/утримувач або відповідальна особа господарства. Заповнення відомості переміщення тварин, зворотного боку
паспорта та внесення записів до книги обліку тварин для тварин, що
утримуються в господарствах негосподарюючих суб'єктів, здійснює
агент з ідентифікації за зверненням фізичної особи.
6.5. До відомості переміщення тварин вносяться такі дані: у разі вибуття тварини з господарства - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер (або ідентифікаційний номер
власника/утримувача), назва та адреса господарства, з якого
вибуває тварина, дата та причина вибуття, дата заповнення
відомості переміщення тварини та код агента з ідентифікації, що
здійснює свою діяльність на території, де розміщене господарство.
У разі експорту тварини - код та назва країни, у яку експортується
тварина, дата експорту, дата заповнення відомості переміщення
тварини та дані про агента з ідентифікації, що здійснює свою
діяльність на території, де розміщене господарство, з якого
тварина експортується; у разі прибуття тварини в господарство - реєстраційний номер
господарства, назва та адреса господарства, до якого прибуває
тварина, дата та причина прибуття, дата заповнення та дані про
агента з ідентифікації, що здійснює свою діяльність на території,
де розміщене господарство. Дані, унесені до відомості переміщення тварин, засвідчуються
підписами попереднього власника/утримувача при вибутті та нового
власника/утримувача при прибутті тварини з/до господарства та
печаткою у разі, якщо власником/утримувачем тварини є суб'єкт
підприємницької діяльності, та підписом агента з ідентифікації. Бланки відомості переміщення тварин суб'єкти господарювання
та негосподарюючі суб'єкти отримують в агента з ідентифікації. Агентство вносить дані відомості переміщення тварин у Реєстр
тварин.
6.6. При переміщеннях тварини до книги обліку тварин
уносяться такі дані: дата прибуття чи вибуття тварини; причини прибуття чи вибуття тварини; реєстраційний номер, назва та адреса господарства, з якого
прибуває чи в яке вибуває тварина. У разі експорту чи імпорту тварини до книги обліку тварин
уноситься назва країни, куди тварина експортується чи з якої вона
імпортується. Для фізичних осіб записи в книзі обліку тварин здійснює агент
з ідентифікації.
6.7. У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з
метою її забою протягом 30 днів) власник зобов'язаний: замовити та прикріпити тварині бирки з ідентифікаційним
номером (за винятком, якщо тварина була імпортована з країни, де
функціонує офіційна система ідентифікації і реєстрації великої
рогатої худоби); унести дані про прибуття тварини в господарство до книги
обліку тварин; у встановленому цим Положенням порядку зареєструвати тварину
в Реєстрі тварин; отримати паспорт тварини.
6.8. У разі експорту тварини власник/утримувач зобов'язаний
здійснити дії відповідно до пункту 6.2 цього Положення. Працівник відповідної регіональної служби державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті чи її структурного підрозділу заповнює зворотний бік
паспорта тварини та другий примірник відомості переміщення тварин
і разом передає (надсилає) їх Агентству через агента з
ідентифікації.
6.9. При прибутті тварини на м'ясокомбінат, бойню чи
ветсанзавод відповідальна особа останніх зобов'язана: у момент прибуття тварини - перевірити наявність прикріплених
на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на
бирках даним паспорта та відомості переміщення тварин; у встановленому цим Положенням порядку здійснити дії з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване; унести відповідні записи про прибуття в господарство до книги
обліку тварин, зворотного боку паспорта тварини; унести дані про прибуття тварини в господарство до відомості
переміщення тварин, одержаної від попереднього
власника/утримувача, і не пізніше триденного терміну після
прибуття тварини надіслати відомість переміщення тварин, паспорт
тварини до Агентства через агента з ідентифікації.
6.10. Якщо тварина відправляється на ринок, виставку або інше
місце зосередження тварин, власник/утримувач зобов'язаний
перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність
ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини, унести
відповідні записи до книги обліку тварин та забезпечити
супроводження тварини паспортом тварини. Відповідальна особа ринку, виставки чи іншого місця
зосередження тварин зобов'язана перевірити наявність прикріплених
на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів на бирках
даним паспорта тварини, унести відповідні записи до книги обліку
тварин і надіслати Агентству інформацію про перебування тварини в
даному господарстві.
6.11. Якщо у власника/утримувача - суб'єкта господарювання є
декілька стад тварин одного виду, які утримуються в різних місцях
(господарствах), що поєднані територіально та мають однаковий
епізоотичний стан, то інформація про переміщення тварини до
Реєстру тварин не надсилається. Власник/утримувач або
відповідальна особа зобов'язана вносити дані про вибуття
(прибуття) тварини з (до) господарства до книги обліку тварин
кожного господарства.
6.12. При виявленні гострих інфекційних захворювань у
господарстві, а також якщо господарство втратило свій статус щодо
ветеринарно-санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин
проводиться відповідно до ветеринарного законодавства України.
6.13. У разі, якщо місцезнаходження тварин (господарство) не
змінюється, але відбулася зміна власника/утримувача, новий
власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії згідно з пунктами
2.5, 4.7 цього Положення.
7. Забій, загибель, падіж, утилізація
ідентифікованих тварин
7.1. У разі забою тварини відповідальна особа (м'ясокомбінату
чи бойні) або власник/утримувач господарства зобов'язані внести до
книги обліку тварин і паспорта тварини дату та причину забою,
зняти з тварини бирки, заповнити зворотний бік паспорта тварини,
оформити акт на відправлення паспортів великої рогатої худоби,
та знятих з тварин бирок (додаток 11) і в 7-денний термін від дати
забою тварини надіслати бирки, паспорт тварини Агентству для їх
знищення в установленому порядку і внесення до Реєстру тварин
інформації про забій тварини.
7.2. У разі забою тварини в господарстві власника/утримувача
останній зобов'язаний зняти з тварини бирки, унести до книги
обліку тварин дату забою і причину забою, заповнити зворотний бік
паспорта тварини і в 7-денний термін після забою подати
(надіслати) зняті з тварини бирки, паспорт тварини Агентству через
агента з ідентифікації для їх знищення в установленому порядку та
внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини. Для негосподарюючих суб'єктів записи в книзі обліку тварин
здійснює агент з ідентифікації. Негосподарюючий суб'єкт повинен
повідомити про забій, загибель або падіж агенту з ідентифікації.
7.3. Якщо тварина загинула і відправляється
власником/утримувачем на бойню чи м'ясокомбінат, власник/утримувач
зобов'язаний здійснити дії відповідно до пункту 6.2 цього
Положення. Якщо тварина, що загинула, на бойню чи м'ясокомбінат не
відправляється, власник/утримувач зобов'язаний внести до книги
обліку тварин дату встановлення факту загибелі та причину
загибелі, заповнити зворотний бік паспорта тварини, зняти з
тварини бирки і разом з паспортом тварини
в триденний термін після встановлення факту загибелі надіслати їх
Агентству через агента з ідентифікації для їх знищення в
установленому порядку та внесення до Реєстру тварин інформації про
загибель тварини.
7.4. У разі падежу тварини власник/утримувач зобов'язаний
запросити спеціаліста державної установи ветеринарної медицини,
який приймає рішення про утилізацію тварини в господарстві
власника або на ветсанзаводі. Якщо було прийнято рішення про утилізацію тварини в
господарстві власника/утримувача, власник/утримувач зобов'язаний: унести до книги обліку тварин дату встановлення факту падежу,
причину та дату утилізації; заповнити зворотний бік паспорта тварини; зняти з тварини бирки і не пізніше 7-денного терміну передати
їх (крім випадків, коли ветеринарним законодавством установлюються
інші правила їх знищення) разом з паспортом тварини Агентству
через агента з ідентифікації для їх знищення в установленому
порядку та внесення в Реєстр тварин інформації про падіж та
утилізацію тварини. Якщо на тварину видано паспорт великої рогатої худоби і
спеціалістом державної установи ветеринарної медицини прийнято
рішення про утилізацію тварини, спеціаліст, який прийняв рішення,
вносить у поле "Особливі відмітки" паспорта тварини записи про
необхідність утилізації тварини, причину утилізації та дату
внесення записів, проставляє свій підпис та засвідчує записи
печаткою державної установи ветеринарної медицини. Після цього
тварина направляється на ветсанзавод для утилізації лише з
паспортом великої рогатої худоби. { Абзац шостий пункту 7.4 глави
7 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 291 ( z0826-12 ) від 22.05.2012 } Якщо було прийнято рішення про відправлення тварини на
ветсанзавод, власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії
відповідно до пункту 6.2 цього Положення. При утилізації тварини на ветсанзаводі відповідальна особа
зобов'язана здійснити дії відповідно до пункту 7.1 цього Положення
(крім випадків, коли ветеринарним законодавством установлюються
інші правила їх знищення).
7.5. Бирки та паспорти тварин, які надійшли до Агентства в
разі падежу (загибелі), забою чи утилізації тварини, підлягають
знищенню в установленому порядку.
( Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
Начальник департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 1
до пункту 2.1 Положення
про ідентифікацію і
реєстрацію великої
рогатої худоби

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

1. Дані про суб'єкт господарювання
Код за ЄДРПОУ ------------------------ Дата державної (для юридичних осіб) | || || || || || || || | реєстрації суб'єкта ------------------------ господарювання
Ідентифікаційний номер ----------------------------- ------ ------ ------ за ДРФО | || || || || || || || | || | | || | | || | | || | (для фізичних осіб) ----------------------------- ------ ------ ------
Найменування (для юридичної особи - назва; для фізичної
особи - прізвище, ім'я, по батькові):
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
(скорочена назва)
_________________________________________________________________
--------- ------ Код КОПФГ | || || | Код КФВ | || | --------- ------
Кількість господарств (структурних підрозділів, ферм)
_______________________________________
Місцезнаходження/місце проживання:
------------------------------ Поштовий -------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || | | ------------------------------ --------------
Область _________________________________________________________
Район ________________, населений пункт _________________________
Вулиця __________________, буд. _____________, кв. ______________
Тел./факс ____________________, e-mail __________________________
Банк обслуговування _____________________________________________
_________________________________________________________________
Поточний рахунок ________________ МФО банку ------------------ | || || || || || | ------------------
Індивідуальний податковий номер _________________________________
Номер свідоцтва платника ПДВ ____________________________________
Номер свідоцтва платника єдиного податку ________________________
Керівник (для юридичної особи):
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
2. Дані про господарство
Назва господарства/структурного підрозділу (за наявності) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------- |Види тварин| ВРХ | свині | вівці | кози | коні | |-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Види |------ ------|------ ------|------ ------|------ ------|------ ------| |діяльності || || | | || ||| || | | || ||| || | | || ||| || | | || ||| || | | || || | |------,------|------,------|------,------|------,------|------,------| -----------------------------------------------------------------------------------
Місцезнаходження:
------------------------------ Поштовий --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ ---------------
Область _________________________________________________________
Район ________________, населений пункт _________________________
Вулиця __________________, буд. _____________, кв. ______________
Тел./факс ____________________, e-mail __________________________
Відповідальна особа:
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
Підпис власника/утримувача ____________________
(підпис)
------ ------ ------ М.П. Дата заповнення | || | | || | | || | ------ ------ ------
------------------ Агент з ідентифікації | || || || || || | ------------------ (код агента)
_________________________ _______________________
(підпис агента) (П.І.Б. агента)
Службові відмітки Реєстру тварин ________________________________
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 2
до пункту 2.1 Положення
про ідентифікацію і
реєстрацію великої
рогатої худоби

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Дані про господарство: --- - Зареєструвати --- - так | | господарство |Х| --- (для фізичної особи) ---
Реєстраційний номер ------------------------------------------ господарства в Реєстрі тварин | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------
Код за ЄДРПОУ Ідентифікаційний номер за ДРФО ------------------------ ------------------------------ | || || || || || || || | | || || || || || || || || || | ------------------------ ------------------------------
Найменування (для юридичної особи - назва, для фізичної
особи - прізвище, ім'я, по батькові):
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________

Місцезнаходження/місце проживання:
------------------------------ Поштовий --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ ---------------
Область _________________________________________________________
Район ________________, Населений пункт _________________________
Вулиця __________________, буд. _____________, кв. ______________

------------------------------ Замовлення N | || || || || || || || || || | ------------------------------ (для фізичної особи)
2. Дані про тварину
Ідентифікаційний номер Індивідуальний номер ------------------------------------ ------------------------------------ | || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || | ------------------------------------ ------------------------------------
Кличка _________________ ------ ------ ------ Дата народження | || | | || | | || | ------ ------ ------
------ Назва породи ________________________________ Код породи | || | ------
Стать (указати ОДНЕ значення) --- |Х| - так ---
--- --- --- | | - корова, | | - телиця; Кількість народжених | | --- --- ---
--- ------ | | - бугай, бугаєць Вага при народженні (кг) | || | --- ------
Мати ембріотрансплантанта:
--- --- Ідентифікаційний ------------------------------------ Ембріотрансплантант | | |Х| - так номер | || || || || || || || || || || || | --- --- ------------------------------------
------ Індивідуальний ------------------------------------ Порядковий номер отелення | || | номер | || || || || || || || || || || || | ------ ------------------------------------
Перебіг отелення (указати ОДНЕ значення) --- --- |Х| - так Спосіб запліднення (указати ОДНЕ |Х| - так --- значення) ---
--- --- --- | | - без допомоги | | - незначна допомога | | - штучне осіменіння; --- --- ---
--- --- --- | | - значна допомога | | - розтин | | - природне парування --- --- ---
3. Дані про походження
Мати:
Ідентифікаційний номер Індивідуальний номер ------------------------------------ ------------------------------------ | || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || | ------------------------------------ ------------------------------------
Кличка __________________________________________________________
------ Назва породи ________________________________ Код породи | || | ------ Батько:
Ідентифікаційний номер Індивідуальний номер ------------------------------------ ------------------------------------ | || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || | ------------------------------------ ------------------------------------
Кличка __________________________________________________________
------ Назва породи ________________________________ Код породи | || | ------
4. Дані про тварину, яку було імпортовану
Країна походження:
Код країни ______________________________________________________ --------- (назва країни) | || || | ---------
Номер тварини в ------------------------------------------ країні походження | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------
Бирки отримані та прикриплені, дані про тварину засвідчую:
підпис власника або відповідальної особи ________________________
________________ Дата заповнення ------ ------ ------------ | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------
5. *Дані про стан здоров'я та епізоотичний стан господарства
Дані про стан здоров'я тварини:
Тварина позитивно реагує на: --- |х| - позитивна реакція --- --- --- --- --- --- ------------ | |- лейкоз | |- бруцельоз | |- лептоспіроз | |- туберкульоз | |- інше (| || || || |) --- --- --- --- --- ------------
Дата вакцинації проти сибірки (вказати код(и) захворювання) ------ ------ ------------ | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------
В господарстві (для фізичних осіб - у зоні походження) виявлено
захворювання на: ------------ ------------ ------------ ------------ | || || || | | || || || | | || || || | | || || || | ------------ ------------ ------------ ------------
(вказати код(и) захворювання)
Код ЄДРПОУ державної установи Ідентифікаційний номер за ДРФО ветеринарної медицини лікаря ветеринарної медицини ------------------------ ------------------------------ | || || || || || || || | | || || || || || || || || || | ------------------------ ------------------------------
_________________________________________________________________
(посада спеціаліста та назва державної установи
_________________________________________________________________
ветеринарної медицини)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря ветеринарної медицини)
М.П.
Дата заповнення ___________________________
(підпис) ------ ------ ------------ | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------
------------ Агент з ідентифікації | || || || | ------------ (код агента)
______________________ ___________________________
(підпис агента) (П.І.Б. агента)
Службові відмітки Реєстру тварин ________________________________
--------------- * Розділ заповнюється спеціалістом державної установи
ветеринарної медицини (лікарем ветеринарної медицини).
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 291
( z0826-12 ) від 22.05.2012 )
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 3
до пункту 2.5 Положення
про ідентифікацію
і реєстрацію великої
рогатої худоби

ДП "Агентство з ідентифікації
і реєстрації тварин"
________________________________
(П.І.Б. заявника або назва
________________________________
суб'єкта господарювання
________________________________
- юридичної особи, реєстраційний ________________________________
номер господарства ________________________________
у Реєстрі тварин) ________________________________
________________________________
(документ, що засвідчує особу)

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин

Відповідно до Положення про ідентифікацію і реєстрацію
великої рогатої худоби __________________________________________
у зв'язку з _____________________________________________________
(підстави внесення змін) _________________________________________________________________
прошу внести такі зміни до Реєстру тварин:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(зміст змін)
___ ____________ 200_ року Заявник ________________________
(підпис)
М.П.
Агент з ідентифікації ------------------ | || || || || || | ------------------ _________________________ (код агента) (П.І.Б. та підпис агента)
___ ____________ 200_ року
( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 4
до пункту 3.1 Положення
про ідентифікацію
і реєстрацію великої
рогатої худоби

ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення ідентифікації та реєстрації тварин

Вид тварин: --- --- --- --- --- |Х|- так | |- ВРХ | |- свині | |- вівці | |- кози --- --- --- --- ---
------------------ --------------- N | || || || || || | | || || || || | ------------------ --------------- (номер агента) (поточний номер)
1. Дані про суб'єкт господарювання
Реєстраційний номер ------------------------------------------ господарства в реєстрі тварин | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------
Код за ЄДРПОУ ------------------------ Ідентифікаційний ------------------------------ (для юридичної| || || || || || || || | номер за ДРФО | || || || || || || || || || | особи) ------------------------ (для фізичної особи) ------------------------------
(для юридичної особи - назва господарства; для фізичної особи -
прізвище, ім'я, по батькові)
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
_________________________________________________________________
(скорочена назва)
Місцезнаходження/місце проживання:
------------------------------ Поштовий --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ ---------------
Область _________________________________________________________
Район ________________________, населений пункт _________________
Вулиця __________________, буд. __________________, кв. _________
Банк обслуговування _____________________________________________
Поточний рахунок N _________________ ------------------ МФО банку | || || || || || | ------------------
Індивідуальний податковий номер _________________________________
Номер свідоцтва платника ПДВ ____________________________________
Номер свідоцтва платника єдиного податку ________________________
------------------------------------------------ 2. Зміст замовлення | Кількість |Ціна за одиницю | Сума (з ПДВ) | | | (з ПДВ) | | ---------------------+------------+----------------+----------------| |Послуги з ідентифі- |------------|___ грн ___ коп.|___ грн ___ коп.| |кації та реєстрації || || || || || | | | тварин, голів |------------| | | |--------------------+------------+----------------+----------------| | Аплікатор (засіб | ------ |___ грн ___ коп.|___ грн ___ коп.| | прикріплення), шт. | | || | | | | | | ------ | | | |--------------------+------------+----------------+----------------| |Книга обліку тварин | ------ |___ грн ___ коп.|___ грн ___ коп.| | господарства, шт. | | || | | | | | | ------ | | | ---------------------+-----------------------------+----------------| | Загальна сума замовлення |___ грн ___ коп.| | (з ПДВ) | | ------------------------------------------------
Дата заповнення ------ ------ ------------ Підпис керівника/власника ___________ | || | | || | | || || || | (підпис) ------ ------ ------------

Агент з ідентифікації: ------------------ | || || || || || | __________________ _________________________ ------------------ (підпис агента) (П.І.Б. агента) (код агента)
Службові відмітки Реєстру тварин ________________________________
( Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
Додаток 5
до пункту 3.4 Положення
про ідентифікацію і
реєстрацію великої
рогатої худоби

ЗРАЗОК
бирки вушної для ідентифікації
великої рогатої худоби
( za826-12 )
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005, Наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства N 291 ( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 6
до пункту 3.14 Положення
про ідентифікацію
і реєстрацію великої
рогатої худоби

ЗАМОВЛЕННЯ
на дублікати бирок та ідентифікаційних документів
Вид тварин: --- --- --- --- --- --- |Х|- так | |- ВРХ | |- свині | |- вівці | |- кози | |- коні --- --- --- --- --- ---
1. Дані про суб'єкт ------------------------------------------ господарювання | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------
Код за ЄДРПОУ ------------------------ Ідентифікаційний ------------------------------ (для юридичної| || || || || || || || | номер за ДРФО | || || || || || || || || || | особи) ------------------------ (для фізичної особи) ------------------------------
Найменування (для юридичної особи - назва господарства; для
фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові):
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
_________________________________________________________________
(скорочена назва)
Місцезнаходження/місце проживання:
------------------------------ Поштовий --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ ---------------
Область _________________________________________________________
Район ________________________, населений пункт _________________
Вулиця __________________, буд. __________________, кв. _________
2. Зміст замовлення
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | Бирки | Паспорт |Ветеринарна| Ідентифікаційний номер | Ціна | |-------| тварин або | картка | | | |од-|дві|реєстраційне| | | | |на | | свідоцтво | | | | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |---+---+------------+-----------+------------------------------------------+--------------------| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || ||| || | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || |грн | || |коп.| |---|---| --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | ---------------------+---------------------------------------------------------------------------| --- | --------------- ------ | |Х|- так |Загальна сума замовлення (з ПДВ) | || || || || | грн | || |коп. | --- | --------------- ------ | -----------------------------------------------------------------------------
------ ------ ------ Дата заповнення | || | | || | | || | ------ ------ ------
Підпис власника/утримувача __________________
(підпис)
Агент з ідентифікації М.П.
----------------- | | || || || || | ----------------- _________________ ____________________ (код агента) (підпис агента) (П.І.Б. агента)
Службові відмітки Реєстру тварин ________________________________
( Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 7
до пункту 4.3 Положення
про ідентифікацію
і реєстрацію великої
рогатої худоби

Область ____________________
Район ______________________
Населений пункт ____________
Код КОАТУУ _________________
Господарство _______________
Реєстраційний номер
господарства _______________

КНИГА ОБЛІКУ ТВАРИН N _______
(для суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб)

Вид діяльності __________________________________________________
(розведення, утримання, відгодівля, забій (бойня,
_________________________________________________________________
м'ясокомбінат), утилізація, торгівля (ринок), виставки тощо)
Вид тварин ____________________
Початок: ________________
Закінчення: _____________
Розділ 1
------------------------------------------------------------------ | N |Да-| Дані про тварину | |з/п|та |--------------------------------------------------------| | | |іден- |клич-|дата |ста-|код |дані про народження|серія | | | |тифі- | ка |народ-| ть |по- |-------------------| і | | | |кацій-| |ження | |роди|кількість|ембріот- |номер | | | | ний | | | | | народже-|рансплан-|паспо-| | | |номер | | | | | них | тант |рта | |---+---+------+-----+------+----+----+---------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | N | Дані про походження | Прибуття | Вибуття | |з/п|-------------------------+----------------+-----------------| | | мати | батько |дата/ | дані про|дата/ |дані про | | |------------+------------|причи-|господар-|причи-|господар- | | |іден- | код |іден- | код | на | ство, з | на | ство, у | | |тифі- |поро-|тифі- |поро-| | якого | | яке | | |кацій-| ди |кацій-| ди | | прибула | | вибула | | | ний | | ний | | | тварина | | тварина | | |номер,| |номер,| | | | | | | |кличка| |кличка| | | | | | |---+------+-----+------+-----+------+---------+------+----------| |11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Дані про загибель (падіж), забій (утилізацію) | |----------------------------------------------------------------| | дата | причина | |------------------+---------------------------------------------| | 20 | 21 | ------------------------------------------------------------------
Розділ 2
------------------------------------------------------------------ |Дата|Ідентифі-| Дані про діагностичні |Прізвище, печатка | | |каційний | дослідження, профілактичні | і підпис | | | номер | щеплення, призначене та | спеціаліста | | | тварини | проведене лікування | ветеринарної | | | | | медицини | |----+---------+------------------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
( Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 8
до пункту 4.3 Положення
про ідентифікацію і
реєстрацію великої
рогатої худоби

Область ____________________
Район ______________________
Сільська (селищна)/
міська рада _______________
Населений пункт ____________

КНИГА ОБЛІКУ ТВАРИН N _______
(для негосподарюючих суб'єктів)

Вид діяльності __________________________________________________
(розведення, утримання, відгодівля, забій (бойня,
_________________________________________________________________
м'ясокомбінат), утилізація, торгівля (ринок), виставки тощо)
Вид тварин ____________________
ПОЧАТОК: ________________
ЗАКІНЧЕННЯ: _____________
Розділ 1
--------------------------------------------------------------------- | N |Да-|Дані про| Дані про тварину | |з/п|та |власника|--------------------------------------------------| | | | |іден- |дата |ста-|код |дані про народження|серія | | | | |тифі- |народ-| ть |по- |-------------------| і | | | | |кацій-|ження | |роди|кількість|ембріот- |номер | | | | | ний | | | | народже-|рансплан-|паспо-| | | | |номер,| | | | них | тант |рта | | | | |кличка| | | | | | | |---+---+--------+------+------+----+----+---------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | N | Дані про походження | Прибуття | Вибуття | |з/п|-------------------------+----------------+-----------------| | | мати | батько |дата/ | дані про|дата/ |дані про | | |------------+------------|причи-|господар-|причи-|господар- | | |ідентифіка- |ідентифіка- | на | ство, з | на | ство, у | | |ційний но- |ційний но- | | якого | | яке | | |мер, кличка,|мер, кличка,| | прибула | | вибула | | |код породи |код породи | | тварина | | тварина | |---+------------+------------+------+---------+------+----------| |11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Дані про загибель (падіж), забій (утилізацію) | |----------------------------------------------------------------| | дата | причина | |------------------+---------------------------------------------| | 18 | 19 | ------------------------------------------------------------------
Розділ 2
------------------------------------------------------------------ |Дата|Ідентифі-| Дані про діагностичні |Прізвище, печатка | | |каційний | дослідження, профілактичні | і підпис | | | номер | щеплення, призначене та | спеціаліста | | | тварини | проведене лікування | ветеринарної | | | | | медицини | |----+---------+------------------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
( Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 9
до пункту 4.7 Положення
про ідентифікацію
і реєстрацію великої
рогатої худоби

ЗВІТ
про наявність та рух ідентифікованого
та зареєстрованого поголів'я великої
рогатої худоби в господарстві
за станом на __________________

Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО в Реєстрі тварин або код за ЄДРПОУ --------------------------------- --------- ------------------------------ | || || || || || || || || || || | | || || | | || || || || || || || || || | --------------------------------- --------- ------------------------------
_________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________
фізичної особи - власника/утримувача, назва господарства)
------------------------------ --------------- | || || || || || || || || || | | || || || || | Місцезнаходження/ ------------------------------, ---------------
місце проживання ________________________________________________
(код КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, _________________________________________________________________
населений пункт, вул., буд., тел./факс)

---------------------------------------------------------------------------------------- | Статево- | На |З них| Прибуття | Вибуття |Наявніс-| З них | | вікові та |1 січ-|іден-|------------------------+------------------| ть |іденти- | | виробничі |ня ми-|тифі-|отелило-|переве-| з |про-|забій |падіж/|поголі- |фікова- | | групи |нулого|кова-| ся ко- |дено з | інших |даж | в |заги- | в'я на |но, гол.| | великої |року, | но, |рів, не-|інших |госпо- | |госпо-| бель | дату | | | рогатої | голів|голів| телів | груп |дарств | |дарст-| |інвента-| | | худоби | | |--------| | | | ві | |ризації,| | | | | |приплід | | | | | | гол. | | |-----------+------+-----+--------+-------+-------+----+------+------+--------+--------| |Бугаї | | | х | | | | | | | | |-----------+------+-----+--------+-------+-------+----+------+------+--------+--------| |Корови | | | | | | | | | | | |-----------+------+-----+--------+-------+-------+----+------+------+--------+--------| |Телиці | | | х | | | | | | | | |-----------+------+-----+--------+-------+-------+----+------+------+--------+--------| |Бугайці | | | х | | | | | | | | |-----------+------+-----+--------+-------+-------+----+------+------+--------+--------| |Доросла | | | х | | | | | | | | |худоба на | | | | | | | | | | | |відгодівлі | | | | | | | | | | | |-----------+------+-----+--------+-------+-------+----+------+------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | |-----------+------+-----+--------+-------+-------+----+------+------+--------+--------| |Усього | | | | | | | | | | | |-----------+------+-----+--------+-------+-------+----+------+------+--------+--------| |З них іден-| | | | | | | | | | | |тифіковано,| | | | | | | | | | | |гол. | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Власник/утримувач _______________________________ М.П.
(П.І.Б., підпис, печатка)
------ ------ ------ Дата підписання | || | | || | | || | ------ ------ ------
( Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 289
( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

{ Додаток 10 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 291 ( z0826-12 ) від
22.05.2012 }
{ Додаток 11 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 291 ( z0826-12 ) від
22.05.2012 }
Додаток 10
до пункту 6.2 Положення
про ідентифікацію і
реєстрацію великої
рогатої худоби

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН (1)

Вид тварин: --- --- --- --- --- --- |Х|- так | |- ВРХ | |- свині | |- вівці | |- кози | |- коні --- --- --- --- --- ---
1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини
Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П. І. Б.
_________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача та назва
_________________________________________________________________
господарства /за наявності/)
Місцезнаходження
господарства/ Код КОТУУ ------------------------------ Поштовий --------------- місце проживання | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ ---------------
_________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця _____________________, буд. _____________, кв. ___________
2. Дані про тварин
------ ------ ------------ ------ Дата вибуття | || | | || | | || || || | Причина вибуття | || | ------ ------ ------------ ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ідентифікаційний номер | | N | Ідентифікаційний номер | | |з/п| | |з/п| | | |---+------------------------------------------+---+---+------------------------------------------+---| | 1 |------------------------------------------| | 8 |------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+---+---+------------------------------------------+---| | 2 |------------------------------------------| | 9 |------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+---+---+------------------------------------------+---| | 3 |------------------------------------------| | 10|------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+---+---+------------------------------------------+---| | 4 |------------------------------------------| | 11|------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+---+---+------------------------------------------+---| | 5 |------------------------------------------| | 12|------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+---+---+------------------------------------------+---| | 6 |------------------------------------------| | 13|------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+---+---+------------------------------------------+---| | 7 |------------------------------------------| | 14|------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дані про перевізника
________________________________________________________________
(найменування, прізвище та ініціали, вид, марка та реєстраційний
________________________________________________________________
номер транспортного засобу)
4. Дані про господарство, у яке вибувають тварини
Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний
у Реєстрі тварин номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П. І. Б.
________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача та назва
________________________________________________________________
господарства (за наявності))

Місцезнаходження ------------------------------ Поштовий --------------- господарства/ Код КОТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ --------------- місце проживання ________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця ________________________, буд. ___________, кв. __________
Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини
----------------------------------------------------------------- | Дата заповнення ------ ------ ------------| | | || | | || | | || || || || | ------ ------ ------------| | _________________________________________| | (П.І.Б. власника) | | | | М.П. ___________________________| | (підпис власника) | | Агент | | з ідентифікації | | ------------------ | | | || || || || || | | | ------------------ ___________________________| | (код агента) (підпис агента) | -----------------------------------------------------------------
ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН (2)
Вид тварин: --- --- --- --- --- --- |Х|- так | |- ВРХ | |- свині | |- вівці | |- кози | |- коні --- --- --- --- --- ---
1. Дані про господарство, з якого вибули тварини
Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П. І. Б.
_________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача та назва
_________________________________________________________________
господарства /за наявності/)
Місцезнаходження
господарства/ Код КОТУУ ------------------------------ Поштовий --------------- | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | місце проживання ------------------------------ --------------- _________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця _____________________, буд. _____________, кв. ___________
2. Дані про тварин
------ ------ ------------ ------ Дата вибуття | || | | || | | || || || | Причина вибуття | || | ------ ------ ------------ ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ідентифікаційний номер |при- | N | Ідентифікаційний номер |при- | |з/п| |бут- |з/п| |бут- | | | |тя не| | |тя не| | | |відб.| | |відб.| |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 1 |------------------------------------------| --- | 8 |------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 2 |------------------------------------------| --- | 9 |------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 3 |------------------------------------------| --- | 10|------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 4 |------------------------------------------| --- | 11|------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 5 |------------------------------------------| --- | 12|------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 6 |------------------------------------------| --- | 13|------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 7 |------------------------------------------| --- | 14|------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дані про перевізника
________________________________________________________________
(найменування, прізвище та ініціали, вид, марка та реєстраційний
________________________________________________________________
номер транспортного засобу)
4. Дані про господарство, у яке прибули тварини
Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний
у Реєстрі тварин номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача та назва
________________________________________________________________
господарства (за наявності))

Місцезнаходження ------------------------------ Поштовий --------------- господарства/ Код КОТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ --------------- місце проживання ________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця ________________________, буд. ___________, кв. __________

Власник/утримувач господарства, Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини до якого прибули тварини -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата заповнення ------ ------ ------------| Дата заповнення ------ ------ ------------ | | | || | | || | | || || || || | || | | || | | || || || | | | ------ ------ ------------| ------ ------ ------------ | | _________________________________________|_____________________________________ | | (П.І.Б власника) | (П.І.Б власника) | | | | | М.П. ___________________________|___________________________ М.П. | | (підпис власника) | (підпис власника) | | | | | Агент | Агент | | з ідентифікації | з ідентифікації | | ------------------ | ------------------ | | | || || || || || | | | || || || || || | | | ------------------ ___________________________| ------------------ ___________________ | | (код агента) (підпис агента) | (код агента) (підпис агента) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Положення доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 289 ( z1080-05 ) від 29.06.2005 )
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 11
до пункту 7.1 Положення
про ідентифікацію і
реєстрацію великої
рогатої худоби

АКТ
на відправлення паспортів великої рогатої худоби
та знятих з тварин бирок

Реєстраційний номер господарства ------------------------------------------ в Реєстрі тварин | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------ _________________________________________________________________
(найменування господарства суб'єкта господарювання/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (утримувача))
_________________________________________________________________
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) ------------------------------ --------------- Місцезнаходження/ | || || || || || || || || || |, | || || || || | ------------------------------ --------------- _________________________________________________________________
місце проживання ________________________________________________
(поштовий індекс, область, район,
населений пункт, вул., буд., тел./ факс)
------------------------------------------------------------------ | N |Ідентифікаційний | Кількість | Серія та | Дата забою | |з/п | номер тварини | бирок (1 - | номер |(утилізації) | | | | одна, 2 - | паспорта | тварини | | | | дві) | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відповідальна
особа господарства _________________________ _____________ _____________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
------ ------ ------------ Дата заповнення | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------
{ Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 291 ( z0826-12 ) від 22.05.2012 }
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією Д.М.Микитюквгору