Про внесення змін до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
Головдержслужба України, Академія державного управління; Наказ від 09.09.2009239/251
Документ z0908-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.08.2011, підстава - z0929-11

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.09.2009 N 239/251
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2009 р.
за N 908/16924
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного
управління державної служби
N 165/204 ( z0929-11 ) від 08.07.2011 }
Про внесення змін до Загального порядку
проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців

Відповідно до Закону України "Про засади запобігання та
протидії корупції" ( 1506-17 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 року N 169 ( 169-2002-п ) "Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців" та з метою приведення у відповідність
до чинного законодавства, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Загального порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців,
затвердженого наказом Головдержслужби та Української Академії
державного управління при Президентові України від 10.05.2002
N 30/84 ( z0446-02 ), зареєстрованого в Мін'юсті 24.05.2002 за
N 446/6734, що додаються.
2. Департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування Головдержслужби забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України опублікувати цей наказ у черговому
номері науково-практичного видання Головдержслужби "Вісник
державної служби України".
4. Управлінню організаційної роботи, документообігу та
контролю, департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування Головдержслужби після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України забезпечити доведення цього наказу до
відома центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів, територіальних органів Головдержслужби, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
5. Управлінню організаційної роботи, документообігу та
контролю Головдержслужби ознайомити з цим наказом першого
заступника, заступників Начальника Головдержслужби та керівників
структурних підрозділів Головдержслужби.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.
7. Наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.
Начальник Головного управління
державної служби України Т.Мотренко
Ректор Національної академії
державного управління
при Президентові України В.Приходько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України,
Національної академії
державного управління
при Президентові України
09.09.2009 N 239/251
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2009 р.
за N 908/16924

ЗМІНИ
до Загального порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців
( z0446-02 )

1. У тексті цього Загального порядку слова "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ) замінити словами "Про засади запобігання
та протидії корупції" ( 1506-17 ).
2. У додатку 1 до цього Загального порядку ( z0446-02 ):
2.1 у назві слова "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР )
замінити словами "Про засади запобігання та протидії корупції"
( 1506-17 );
2.2 розділ III викласти у такій редакції: "III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 )
1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт
інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода
(стаття 1).
2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
(стаття 2).
3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та
протидії корупції (стаття 3).
4. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію корупції
(стаття 4).
5. Обмеження щодо одержання подарунків та роботи близьких
осіб (статті 5, 6).
6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили
діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, органів
місцевого самоврядування (стаття 7).
7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або
органів місцевого самоврядування (стаття 9).
8. Фінансовий контроль (стаття 10).
9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів
(статті 11, 12).
10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових
актів (стаття 13).
11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання та
протидії корупції (стаття 15).
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні
та протидії корупції (стаття 17).
13. Види відповідальності за корупційні правопорушення
(стаття 18).
14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили
корупційні правопорушення (стаття 19).
15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування
збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення
корупційного правопорушення (стаття 22).".
Директор департаменту
персоналу державних
органів та місцевого
самоврядування Головного
управління державної
служби України Ю.Піжук
Начальник відділу кадрів
і державної служби
Національної академії
державного управління
при Президентові України М.Вакуліквгору