Документ z0906-99, попередня редакція — Редакція від 06.04.2004, підстава - z0376-04
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 107 від 26.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 грудня 1999 р.
за N 906/4199

Про затвердження Інструкції про організацію проведення
ревізій і перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями
правоохоронних органів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ
N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000
N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 )

Відповідно до Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та на виконання
вимог пункту 3.4 Інструкції про порядок проведення ревізій і
перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в
Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121
( z0497-97 ), зі змінами і доповненнями Н А К А З У Ю: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 77
( z0376-04 ) від 16.03.2004 )
1. Затвердити Інструкцію про організацію проведення ревізій і
перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в
Україні за зверненнями правоохоронних органів, що додається. 2. Управлінню справами ГоловКРУ України після державної
реєстрації цього наказу довести його до відома
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі до безумовного виконання. 3. Наказ ГоловКРУ України від 24.04.98 N 77 "Про затвердження
Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами
державної контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням
правоохоронних органів" скасувати. 4. Управлінню правової роботи ГоловКРУ в місячний термін з
дати набрання чинності наказу провести нараду-семінар з
працівниками юридичних підрозділів по роз'ясненню зазначеної
Інструкції. 5. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної
реєстрації.
Заступник Міністра фінансів,
начальник ГоловКРУ України М.М.Каленський
Затверджено
Наказ ГоловКРУ України
26.11.99 N 107
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 1999 р.
за N 906/4199
Інструкція
про організацію проведення ревізій і перевірок органами
державної контрольно-ревізійної служби в Україні за
зверненнями правоохоронних органів
1. Загальні положення
1.1. Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні
(далі - ДКРС) взаємодіють з правоохоронними органами з питань
здійснення фінансового контролю на засадах самостійності в
ухваленні рішень, незалежності в діях, невтручання у сферу
компетенції один одного. Органи ДКРС проводять ревізії й перевірки за зверненнями
правоохоронних органів відповідно до статті 14 Закону України "Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ). За зверненнями правоохоронних органів посадові особи органів
ДКРС відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) можуть також
брати участь у проведенні перевірок підприємств, установ і
організацій, що здійснюються правоохоронними органами, досліджуючи
при цьому питання, які належать до компетенції органів ДКРС.
( Абзац третій пункту 1.1 розділу 1 в редакції Наказу ГоловКРУ
N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) Під зверненнями правоохоронних органів у цій Інструкції
розуміються постанови слідчих або прокурорів, а також вимоги,
доручення чи прохання керівників органів прокуратури, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, підрозділів
податкової міліції органів державної податкової служби в Україні
та Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю при Президентові України. ( Абзац
четвертий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )
1.2. Організація контрольно-ревізійної роботи за зверненнями
правоохоронних органів здійснюється на підставі Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", Указу
Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" ( 817/98 ) і цієї Інструкції. При проведенні ревізій (перевірок), що здійснюються за
зверненнями правоохоронних органів, працівники органів ДКРС
керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Інструкцією про порядок проведення ревізій і
перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в
Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121
( z0497-97 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.10.97 за N 497/2301 (із змінами і доповненнями), іншими
нормативно-правовими актами України.
1.3. За зверненнями органів прокуратури, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової
міліції органів державної податкової служби в Україні,
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю при Президентові України органи ДКРС проводять ревізії
(перевірки) на підконтрольних підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм власності, а також у суб'єктів
господарювання щодо використання позик та кредитів, гарантованих
коштами бюджетів, або цільового використання коштів державних
цільових фондів. ( Абзац перший пункту 1.3 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) Підконтрольними для органів ДКРС є центральні та місцеві
органи виконавчої влади (крім Адміністрації Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки
України), інші бюджетні установи й організації, казенні
підприємства незалежно від джерел фінансування, а також
підприємства та організації, їх об'єднання незалежно від форми
власності, організаційно-правових форм, відомчої належності та
підпорядкованості, які отримують (отримували в ревізійному
періоді) кошти з бюджетів усіх рівнів чи державних цільових
фондів, інші державні кошти (в тому числі державних валютних
фондів) та/або кошти, що залишаються у розпорядженні суб'єктів
господарювання у зв'язку з наданими пільгами за платежами до
бюджетів. ( Абзац другий пункту 1.3 в редакції Наказу ГоловКРУ
N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 ) Ревізії (перевірки) суб'єктів підприємницької діяльності і
організацій, що не входять до складу підконтрольних органам ДКРС,
щодо дотримання ними законодавства з фінансових питань проводяться
органами ДКРС за постановою прокурора, слідчого про проведення
ревізії чи перевірки, винесеної в ході розслідування кримінальної
справи, а також за зверненням Координаційного комітету по боротьбі
з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.
( Абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 ) 1.4. Ревізія (перевірка) суб'єкта підприємницької діяльності,
установи чи організації за зверненням правоохоронного органу і в
порядку, визначеному цією Інструкцією, може проводитися в
будь-який час незалежно від кількості раніше проведених на цьому
суб'єкті ревізій і перевірок, за винятком випадків, коли зазначені
у зверненні правоохоронного органу питання за вказаний ревізійний
період уже перевірені за зверненням цього чи іншого
правоохоронного органу. У виняткових випадках рішення про
проведення ревізії (перевірки) з питань, що уже були перевірені за
зверненням правоохоронного органу, приймає керівник вищого органу
ДКРС.
1.5. Працівник органу ДКРС, який здійснює ревізію
(перевірку), виконує службове доручення й підпорядковується
безпосередньо керівнику органу ДКРС. Ревізор одноосібно оцінює фінансово-господарські операції -
предмет наявності в них невиконання фінансово-правових норм і несе
визначену законодавством відповідальність за якість і повноту
виконання службового доручення. Керівник ревізійної групи в ході
ревізії (перевірки), крім того, приймає ревізійні матеріали від
ревізорів і несе відповідальність за повноту виконання її
програми, правильність посилань ревізорів на нормативно-правові
акти і достатність обгрунтування та документування виявлених ними
порушень. Посадовим особам органів ДКРС слід мати на увазі, що ніхто з
представників правоохоронних органів не має права втручатися в
роботу ревізора (керівника ревізійної групи): зобов'язувати його
до здійснення тих чи інших контрольних заходів, впливати на оцінку
ним результатів ревізійних дій, вимагати від нього надання
інформації про результати ревізії (перевірки) у спосіб, що
суперечить вимогам цієї Інструкції.
2. Порядок призначення ревізії (перевірки)
2.1. Керівники органів ДКРС повинні взяти до уваги, що
правовими підставами для звернення правоохоронних органів до
органів ДКРС стосовно проведення ревізій та перевірок є: 2.1.1. Для органів прокуратури - пункт 3 частини першої
статті 20 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), яка дає
право прокурорам та їх заступникам "вимагати від керівників та
колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності
підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій
та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення
спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих
експертиз". ( Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) 2.1.2. Для органів Міністерства внутрішніх справ: частина друга пункту 24 статті 11 Закону України "Про
міліцію" ( 565-12 ), що дає право керівникам управлінь та
рай-, міськвідділів "вимагати від матеріально відповідальних і
службових осіб підприємств, установ і організацій відомості та
пояснення по фактах порушення законодавства, проведення
документальних і натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій
виробничої та фінансово-господарської діяльності"; підпункт "в" пункту 2 статті 12 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ), що дає право керівникам спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ
"залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз
кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і
фінансових органів"; підпункт 5 пункту 5 Положення про Державну службу боротьби з
економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.07.93 N 510 ( 510-93-п ), що дає право
керівникам підрозділів Державної служби боротьби з економічною
злочинністю "вимагати обов'язкового проведення перевірок,
інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності
підприємств, установ і організацій". 2.1.3. Для підрозділів податкової міліції органів державної
податкової служби в Україні - стаття 22 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), що надає
керівникам підрозділів податкової міліції права, визначені
частиною другою пункту 24 статті 11 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ). 2.1.4. Для органів Служби безпеки - підпункт "в" пункту 2
статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю", що дає право керівникам
спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю
Служби безпеки України "залучати до проведення перевірок, ревізій
та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій
контрольних і фінансових органів". 2.1.5. Для слідчого і прокурора в кримінальних справах, що
перебувають в їх провадженні, - стаття 66
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ), що дає їм
право "викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких
осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для
дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій,
посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які
можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати
проведення ревізій". ( Підпункт 2.1.5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 ) 2.1.6. Для Координаційного комітету по боротьбі з корупцією
і організованою злочинністю при Президенті України - пункт 4
статті 8 та підпункт "в" пункту 1 статті 18 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ), згідно з якими органи ДКРС зобов'язані за дорученнями
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки
та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України
організаціями і громадянами. ( Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2
в редакції Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) 2.1.7. Для інших спеціальних органів по боротьбі з
організованою злочинністю - підпункт "в" пункту 1 статті 18 Закону
України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю", що зобов'язує органи ДКРС "проводити у межах своєї
компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за
дотриманням законодавства України організаціями і громадянами" за
дорученнями цих органів.
2.2. Звернення правоохоронного органу щодо проведення ревізії
(перевірки), повинно містити: ( Абзац перший пункту 2.2 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 )
від 16.03.2004 ) повну назву підприємства (установи, організації), його
місцезнаходження, дані про організаційно-правову форму; ( Абзац
другий пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) коротку суть фінансових порушень, допущених об'єктом
контролю (або інформацію про фінансові операції, яка може свідчити
про те, що вони здійснюються з порушенням вимог чинного
законодавства); ( Абзац третій пункту 2.2 розділу 2 в редакції
Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) конкретні питання стосовно дотримання законодавства з
фінансових питань (в межах компетенції органів ДКРС), на які
необхідно дати відповідь; ( Абзац четвертий пункту 2.2 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 )
від 16.03.2004 ) період, за який слід перевірити діяльність підприємства,
установи чи організації з визначених питань; інформацію про одержання об'єктом контролю бюджетних коштів,
використання державного чи комунального майна або наявність
коштів, що залишаються у розпорядженні об'єкта контролю в зв'язку
з наданими пільгами за платежами до бюджетів. ( Пункт 2.2 розділу
2 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом ГоловКРУ N 77
( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) Звернення правоохоронного органу, яке не відповідає
наведеним вище вимогам цього пункту, підлягає уточненню
правоохоронним органом. ( Абзац сьомий пункту 2.2 розділу 2 в
редакції Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) Для прийняття керівником органу ДКРС рішення щодо проведення
ревізії (перевірки) доцільно також, щоб звернення правоохоронного
органу містило такі дані:
( Абзац дев'ятий пункту 2.2 розділу 2 вилучено на підставі
Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 )
у яких матеріально відповідальних осіб обов'язково потрібно
провести інвентаризації та на яких підприємствах, в установах і
організаціях - зустрічні перевірки і з яких питань (з обов'язковим
зазначенням місцезнаходження об'єктів зустрічних перевірок); про підрозділ правоохоронного органу, номер телефону і
прізвище його працівника, з яким слід підтримувати зв'язок для
вирішення питань, що потребують втручання правоохоронного органу. У випадку перебування матеріально відповідальної чи посадової
особи, проти якої порушено кримінальну справу, під арештом, а
також при вилученні бухгалтерських документів ініціатором ревізії
(перевірки) про це зазначається у зверненні правоохоронного
органу. 2.3. Звернення правоохоронних органів щодо проведення
органами ДКРС ревізій (перевірок) або залучення посадових осіб до
участі в проведенні перевірок розглядаються Головою ГоловКРУ
України (або його заступниками), начальниками
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі (або їх заступниками), у
результаті приймається одне з таких рішень: прийняти до виконання звернення правоохоронного органу,
організувати та провести позапланову ревізію (перевірку); прийняти до виконання звернення правоохоронного органу,
провести в плановому порядку ревізію (перевірку); прийняти до виконання звернення правоохоронного органу,
виділити посадових осіб для участі у проведенні перевірки; відмовити у проведенні ревізії (перевірки) чи виділенні
посадових осіб для участі у проведенні перевірки; повідомити правоохоронний орган про необхідність уточнення
звернення відповідно до абзацу сьомого пункту 2.2 цієї Інструкції;
прийняти до виконання уточнене звернення. ( Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 )
від 16.03.2004 )
2.4. Позапланові ревізії та перевірки за зверненнями
правоохоронних органів проводяться при наявності хоча б однієї з
таких обставин: надання прокурором, слідчим постанови на проведення ревізії
(перевірки), винесеної в ході розслідування кримінальної справи
або за дорученням Координаційного комітету по боротьбі з корупцією
і організованою злочинністю при Президенті України щодо перевірки
використання бюджетних коштів, державного чи комунального майна;
( Абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами
ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000, N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) надання письмових відомостей (актів відомчих перевірок,
протоколів зборів трудового колективу, заяв і скарг посадових осіб
чи інших працівників суб'єкта господарювання, первинних
бухгалтерських документів тощо) про зловживання чи значні
фінансові порушення на підконтрольному органу ДКРС підприємстві, в
установі, організації; надання письмових відомостей про фінансові порушення на
підконтрольному органу ДКРС підприємстві, в установі чи
організації, за умов проведення їх реорганізації (ліквідації); надання письмових відомостей про порушення чинного
законодавства в ході приватизації майна, що на час ревізії
(перевірки) перебуває у віданні підконтрольного органу ДКРС
підприємства, установи, організації; надання письмових відомостей про нецільове використання позик
та кредитів, гарантованих бюджетом, термін повернення яких
об'єктом контролю порушено. 2.5. Звернення правоохоронних органів щодо проведення органом
ДКРС ревізій (перевірок) на підприємствах, в установах,
організаціях, які не містять визначених пунктом 2.4 даної
Інструкції підстав, приймаються до виконання у плановому порядку,
про що в термін не пізніше 10 робочих днів з дня їх надходження в
орган ДКРС письмово інформується їх ініціатор. Ревізії (перевірки)
за такими письмовими зверненнями включаються в плани роботи органу
ДКРС в порядку черговості їх надходження та в залежності від
визначеної правоохоронними органами важливості справи і
виконуються у строки, узгоджені з останніми. 2.6. За обгрунтованими зверненнями правоохоронних органів
посадові особи органів ДКРС беруть участь як спеціалісти у
перевірках, що проводяться правоохоронними органами, досліджуючи
при цьому в межах своєї компетенції питання стосовно цільового
використання бюджетних коштів, використання державного та
комунального майна, бюджетних позик, позик та кредитів,
гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та
субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових
фондів, а також належного виконання державних контрактів,
проавансованих за рахунок бюджетних коштів. ( Пункт 2.6 розділу 2
в редакції Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) 2.7. Звернення правоохоронних органів, що стосуються
проведення ревізій (перевірок) у межах повноважень і компетенції
органів ДКРС та оформлені відповідно до вимог зазначеної
Інструкції, є обов'язковими для виконання в плановому чи
позаплановому порядку. 2.8. На звернення правоохоронних органів щодо проведення
ревізії (перевірки) на підприємствах, в установах чи організаціях,
що не є підконтрольними органам ДКРС, при відсутності постанов про
призначення ревізій (перевірок) по порушених кримінальних справах
або за умов неодержання ними в ревізійному періоді позик та
кредитів, гарантованих коштами бюджетів, або коштів державних
цільових фондів, а також на звернення з питань, що не належать до
компетенції органів ДКРС, ініціатору ревізії (перевірки) в термін
не пізніше 10 робочих днів дається обгрунтувана відповідь про
неможливість проведення за даних обставин ревізій чи перевірок на
зазначених об'єктах органами ДКРС. ( Пункт 2.8 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) 2.9. При призначенні ревізії (перевірки) керівником
контрольно-ревізійного органу визначається персональний склад
ревізорів та призначається керівник ревізійної групи, який складає
програму ревізії (перевірки) на підставі питань, поставлених у
зверненні, відповідно до компетенції органу ДКРС, та письмово
узгоджує її з правоохоронним органом, за ініціативою якого
проводиться ревізія чи перевірка. ( Абзац перший пункту 2.9
розділу 2 в редакції Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) У листі, яким орган ДКРС інформує правоохоронний орган про
прийняття його звернення до позапланового виконання, вказується
керівник ревізійної групи (ревізор), його телефон та орієнтовний
термін початку проведення ревізії (перевірки). ( Абзац другий
пункту 2.9 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) 2.10. Органи ДКРС не приймають до виконання звернення
правоохоронних органів щодо: визначення доцільності нормативно-правових актів органів
державної влади та місцевого самоврядування, якщо такі акти
прийнято в межах повноважень останніх; визначення доцільності складення господарських договорів; перевірки стану розрахунків між суб'єктами підприємницької
діяльності, спірні питання стосовно яких вирішуються в
претензійно-позовному порядку (за винятком випадків, коли такі
питання поставлені постановою ініціатора ревізії чи перевірки,
винесеною в ході розслідування кримінальної справи); ( Абзац
четвертий пункту 2.10 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) перевірки суб'єктів підприємницької діяльності щодо
цільового використання кредиту (отриманого в банку), своєчасного і
повного його погашення та стану заставленого майна позичальника;
( Пункт 2.10 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом ГоловКРУ
N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) перевірки валютних операцій; ( Пункт 2.10 розділу 2 доповнено
абзацом згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) проведення економічних і інших експертиз; інших питань, які не входять до компетенції органів ДКРС. 2.11. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності, на якому
потрібно провести ревізію (перевірку), зареєстрований і
розташований на приватній квартирі, то така ревізія (перевірка)
може проводитись у приміщенні суб'єкта підприємницької діяльності
лише в присутності працівників правоохоронного органу або в
приміщенні правоохоронного органу за належно вилученими
ініціатором ревізії (перевірки) первинними бухгалтерськими
документами і регістрами. У разі проведення ревізії (перевірки) за вилученими
правоохоронним органом оригіналами документів, якщо за вказаною
ініціатором ревізії (перевірки) адресою об'єкт контролю відсутній,
присутність посадових осіб об'єкта контролю для давання пояснень
та підписання акта ревізії (перевірки) забезпечує правоохоронний
орган. 2.12. Ревізійні дії за вилученими у підприємства, установи чи
організації оригіналами документів та підписання акта (проміжного
акта) ревізії (перевірки) проводяться у місці, узгодженому з
правоохоронним органом, що вилучив документи. Обсяг вилучених документів, що визначається керівником
ревізійної групи, має бути достатнім для здійснення відповідних
ревізійних дій. ( Пункт 2.12 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) ( Інструкцію доповнено пунктом 2.12 згідно з Наказом ГоловКРУ N 98
( z0902-00 ) від 01.12.2000 )
3. Організація і проведення ревізій (перевірок)
3.1. Ревізії (перевірки) за зверненнями правоохоронних
органів, підписаними їх керівниками, заступниками керівників чи
начальниками спеціальних підрозділів, проводяться органами ДКРС,
як правило, у строк до 30 робочих днів з дати початку ревізії
(перевірки). Дата початку ревізії (перевірки) зазначається
керівником органу ДКРС у посвідченні щодо її проведення. У
виняткових випадках, при особливій складності, а також при
великому переліку об'єктів, де необхідно провести зустрічні
перевірки, цей строк може бути продовжений керівником органу ДКРС
на термін, узгоджений з правоохоронним органом, за ініціативою
якого проводиться ревізія (перевірка). При відсутності згоди
ініціатора ревізії (перевірки) на її продовження за умов
ненадходження матеріалів зустрічних перевірок або виявлення в ході
ревізії (перевірки) відсутності частини документів бухгалтерського
обліку результати ревізії (перевірки) оформляються проміжним актом
і невідкладно передаються до правоохоронного органу. 3.2. Внесені правоохоронними органами в ході ревізії
(перевірки) додаткові питання приймаються ревізором до виконання
лише за рішенням керівника органу ДКРС. 3.3. Керівнику ревізійної групи (ревізору) слід мати на
увазі, що працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти
посадовим особам органів ДКРС у виконанні їх обов'язків. У разі
недопущення працівників органів ДКРС на територію підприємства,
установи чи організації, відмови у наданні документів для ревізії
(перевірки) та будь-якої іншої протиправної дії на письмове
звернення керівника органу ДКРС органи прокуратури, МВС, СБУ чи
податкової міліції, які призначили ревізію, на прохання ревізорів
зобов'язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої
протидії, забезпечити належне проведення ревізії (перевірки),
охорону працівників контрольно-ревізійної служби, документів та
матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів для
притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.
( Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) У разі вилучення правоохоронним органом на об'єкті контролю
бухгалтерських документів він передає їх ревізорам у день початку
ревізії (перевірки). У випадку ненадання вилучених документів у
день початку ревізії (перевірки) в обсязі, достатньому для
проведення ревізійних дій, а також незабезпечення правоохоронним
органом відповідних умов для проведення працівниками
контрольно-ревізійної служби контрольних заходів ревізія
(перевірка) призупиняється, про що складається довідка, яка
передається до правоохоронного органу не пізніше наступного дня з
дати її складання. Відлік строку проведення ревізії (перевірки)
продовжується з дати її поновлення. ( Пункт 3.3 розділу 3
доповнено абзацом згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) 3.4. Якщо на початку або в ході проведення ревізії
(перевірки) буде встановлено, що на підприємстві, в установі,
організації відсутній належний бухгалтерський облік (відсутні
первинні документи, облікові регістри і звіти), що унеможливлює її
проведення, ревізор перевіряє, чи повідомлено про це письмово
керівником об'єкта контролю правоохоронний орган, чи створено за
наказом керівника об'єкта контролю комісію для складання переліку
відсутніх документів та розслідування причин їх зникнення або
знищення, чи оформлено актом результати роботи комісії та чи
надіслано копію акта у 10-денний термін органу, у сфері управління
якого перебуває об'єкт контролю, податковим та фінансовим органам.
Зазначені контрольні дії ревізор оформляє проміжним актом, який
невідкладно надсилається контрольно-ревізійним підрозділом
ініціатору ревізії (перевірки). Водночас контрольно-ревізійним
підрозділом письмово повідомляється ініціатор ревізії (перевірки)
та керівництво об'єкта контролю про необхідність поновлення
бухгалтерського обліку і обсяги цієї роботи. Після зазначеного
письмового інформування керівництвом контрольно-ревізійного
підрозділу може бути прийнято рішення про призупинення такої
ревізії (перевірки). Питання поновлення бухгалтерського обліку на
об'єкті, який перевіряється, вирішує відповідний правоохоронний
орган. Працівники органів ДКРС не залучаються до поновлення
бухгалтерського обліку. Після поновлення бухгалтерського обліку в
обсягах, що визначаються чинним законодавством, за повідомленням
правоохоронного органу або керівництва об'єкта контролю ревізія
(перевірка) продовжується. 3.5. Ревізія (перевірка) проводиться за оригіналами або
належним чином оформленими копіями первинних бухгалтерських
документів, даними обліку і звітності, документами розпорядчого
характеру та іншими документами, які відповідають вимогам наказу
Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 ( z0168-95 ) "Про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку і
звітності". При виявленні недостач коштів, матеріальних цінностей та
інших порушень з ознаками зловживань за умов, коли збереження
підтверджувальних документів на об'єкті, який перевіряється, не
гарантується, а також у випадках виявлення фіктивних документів,
підробок і фальсифікацій ревізори вилучають оригінали необхідних
документів на строк до закінчення ревізії (перевірки). У справах
підприємства, установи, організації залишається акт вилучення та
копії або реєстр вилучених документів, завірені підписами ревізора
і головного бухгалтера чи іншої відповідальної особи об'єкта, що
ревізується. Копії зазначених документів робляться за рахунок
об'єкта контролю. Про вилучення в період ревізії (перевірки)
оригіналів необхідних документів керівником контрольно-ревізійного
підрозділу невідкладно письмово повідомляється ініціатор ревізії
(перевірки), який вирішує питання щодо забезпечення їх збереження,
а після завершення ревізії (перевірки) - потреби в приєднанні їх
до справи. Якщо правоохоронним органом до часу завершення ревізії
(перевірки) не буде прийнято рішення про виїмку документів у
органу ДКРС, то останній не пізніше наступного дня після
підписання акта ревізії або перевірки має повернути ці документи
керівництву об'єкта контролю під розписку з переліком повернених
документів. Виїмка правоохоронним органом в органу ДКРС вилучених
останнім в об'єкта контролю документів оформляється протоколом із
зазначенням в ньому всіх тих даних, що містяться в акті вилучення. 3.6. У ході ревізії (перевірки) працівники органів ДКРС
здійснюють контрольні дії, керуючись при цьому Інструкцією про
порядок проведення ревізій і перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженою наказом
ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121 ( z0497-97 ) та зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 24.10.97 за N 497/2301 (із змінами
і доповненнями). 3.7. У разі потреби ревізори інформують правоохоронні органи
про доцільність проведення контрольних обмірів, контрольних
запусків сировини у виробництво, призначення лабораторних
аналізів, що потребують спеціальних знань. Проведення зазначених
робіт, при неможливості забезпечити їх оперативне виконання силами
органу ДКРС, організовує правоохоронний орган - ініціатор ревізії
(перевірки). Матеріали роботи залучених спеціалістів подаються в
письмовій формі до органу ДКРС, який проводить ревізію
(перевірку). 3.8. Результати контрольних обмірів, контрольних запусків
сировини у виробництво, лабораторних аналізів за належно
оформленими спеціалістами і підписаними керівництвом об'єкта
контролю довідками стисло викладаються в основному акті. 3.9. При потребі перевірки стану збереження коштів і
товарно-матеріальних цінностей та здійснення розрахунків
проводяться інвентаризації. Керівник ревізійної групи забезпечує раптовість проведення
інвентаризації та присутність при цьому відповідних посадових і
матеріально відповідальних осіб. Ініціатор ревізії (перевірки) при
потребі забезпечує залучення до інвентаризацій вузькогалузевих
спеціалістів (експертів, мистецтвознавців тощо). У разі відсутності керівника, матеріально відповідальних
осіб, що унеможливлює проведення інвентаризації за наказом
керівництва об'єкта контролю, організацію проведення
інвентаризації із залученням незалежних спеціалістів забезпечує
ініціатор ревізії (перевірки). 3.10. За фактами виявлених порушень та недостач готівки і
товарно-матеріальних цінностей, а також в інших випадках, коли є
потреба, ревізор запрошує письмові пояснення від посадових та
матеріально відповідальних осіб об'єкта, який ревізується
(перевіряється). Пояснення, конкретні й вичерпні по суті
поставлених питань, запрошуються на ім'я керівника органу ДКРС,
яким призначена ревізія (перевірка), з обов'язковим позначенням
дати. З огляду на ці вимоги рекомендується вручати особам, від
яких запрошуються пояснення, питання в письмовій формі. Копії
переліків цих питань нарівні з одержаними поясненнями слід
долучати до матеріалів ревізійної справи. У разі відмови посадових та інших осіб, причетних до
виявлених порушень, від надання письмових пояснень, ревізори
зазначають це в акті ревізії (перевірки). ( Пункт 3.10 розділу 3
доповнено абзацом згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) 3.11. Якщо в період проведення ревізії (перевірки) посадова
(матеріально відповідальна) особа не з'явилася на запрошення
ревізора, відмовилася від надання письмового пояснення або не дала
вичерпних відповідей на поставлені питання, ревізор письмово
інформує про це відповідний правоохоронний орган для реагування у
відповідності з чинним законодавством. 3.12. При встановленні фактів недостач, знищення або умисного
псування товарно-матеріальних цінностей розмір збитків
визначається згідно з чинними законами або іншими
нормативно-правовими актами. 3.13. При виявленні фактів використання коштів і
товарно-матеріальних цінностей не за призначенням їх відшкодування
і поновлення, а також усунення інших порушень фінансової
дисципліни проводиться згідно з чинним законодавством. 3.14. Якщо в ході ревізії (перевірки) встановлені випадки
недостач, знищення, псування товарно-матеріальних цінностей, які
були виявлені до початку її проведення при інвентаризаціях силами
працівників самого підприємства, установи, організації чи іншими
контрольними органами, то ревізором обов'язково перевіряється
правильність визначення й відображення в бухгалтерському обліку
розміру збитків у відповідності до чинного законодавства; у
випадках його порушення визначається і відображається в акті
ревізії (перевірки) різниця в оцінці майна, що підлягає
відшкодуванню. 3.15. У період проведення ревізії (перевірки) представники
правоохоронного органу - ініціатора ревізії (перевірки), при
потребі, сприяють одержанню в установленому порядку ревізором від
Національного банку України та його установ, комерційних банків та
інших кредитних установ потрібних відомостей, копій документів,
довідок про банківські операції й залишки коштів на рахунках
об'єктів, що ревізуються (перевіряються). 3.16. Для встановлення достовірності здійснених
фінансово-господарських операцій на об'єкті, який ревізується
(перевіряється), правильності їх відображення в його
бухгалтерському обліку ревізори при необхідності за сприяння
правоохоронного органу отримують документальні підтвердження цим
операціям на інших підприємствах, в установах чи організаціях. Для
цього на об'єкти, які мали правовідносини з об'єктом контролю,
направляються або письмові запити про надання довідок, копій
документів про операції та розрахунки з підприємством, установою,
організацією, що ревізується або перевіряється, або на такі
об'єкти для ознайомлення з відповідними оригіналами документів,
одержання їх копій чи пояснень за посвідченнями про проведення
зустрічних перевірок направляються ревізори, які оформлюють
результати такого контролю довідкою, яка підписується ревізором та
керівником об'єкта, де проводилась зустрічна перевірка. При цьому
зустрічні перевірки у суб'єктів господарювання, непідконтрольних
органам ДКРС, в ході ревізії (перевірки), що проводяться за
постановою прокурора, слідчого здійснюються органами ДКРС на
підставі постанови про призначення таких зустрічних перевірок.
( Абзац перший пункту 3.16 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) Зустрічні перевірки на непідконтрольних підприємствах за
межами регіону (Автономної Республіки Крим, відповідної області,
міст Києва чи Севастополя), в якому з ініціативи правоохоронного
органу проводиться основна ревізія чи перевірка, доцільно щоб
організовували правоохоронні органи адміністративних центрів, де
вони мають бути проведені. 3.17. Органом ДКРС при сприянні правоохоронного органу
протягом терміну ревізії (перевірки) вживаються заходи щодо
максимального відшкодування завданих державі збитків та усунення
інших фінансових порушень. 3.18. На вимогу правоохоронних органів для з'ясування
додаткових питань щодо фінансово-господарської діяльності об'єкта
ревізії (перевірки), які не були поставлені в попередній постанові
(іншому зверненні), може проводитися додаткова ревізія (перевірка)
на підставі окремо винесеної постанови прокурора чи слідчого або
іншого звернення за підписом керівника правоохоронного органу, в
якому визначаються додаткові питання або уточнюються попередні.
Проведення додаткової ревізії (перевірки) за зверненням
правоохоронного органу здійснюється тим самим або іншим ревізором
(ревізорами) виключно за рішенням керівника органу ДКРС та за
погодженою з ініціатором програмою. ( Пункт 3.18 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) 3.19. Залучення посадових осіб органів ДКРС на підставі
пункту 2.6 цієї Інструкції до участі в перевірках, що проводять
правоохоронні органи, може здійснюватися на строк до 15 робочих
днів. За письмовим зверненням правоохоронного органу цей строк
може бути подовжений керівництвом контрольно-ревізійного
підрозділу. ( Пункт 3.19 розділу 3 в редакції Наказу ГоловКРУ N 77
( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) 3.20. Підставою для допущення працівників органу ДКРС на
об'єкт контролю для проведення ревізії (перевірки) є посвідчення
контрольно-ревізійного підрозділу на проведення ревізії
(перевірки) та письмове звернення правоохоронного органу, які
пред'являються керівнику об'єкта контролю. Посадові особи органів ДКРС направляються для участі в
перевірках, що проводять правоохоронні органи, на підставі листа
відповідного органу ДКРС. Ревізійне посвідчення для участі у таких
перевірках не виписується. Допуск на об'єкт контролю працівників органів ДКРС, залучених
на підставі пункту 2.6 цієї Інструкції як спеціалістів до участі у
проведенні перевірки, забезпечує її ініціатор. ( Пункт 3.20 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 )
4. Документування і оформлення результатів
ревізій (перевірок)
4.1. Результати проведеної органом ДКРС ревізії (перевірки)
викладаються в акті (довідці), оформленому на бланку органу ДКРС,
на підставі перевірених оригіналів документів (у тому числі
вилучених в установленому порядку іншими органами державного
фінансового контролю або правоохоронними органами) об'єкта, який
ревізується (перевіряється), або належно оформлених їх копій;
матеріалів проведених зустрічних перевірок; матеріалів
інвентаризацій, контрольних обмірів, контрольних запусків сировини
і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини,
матеріалів та готової продукції; актів перевірки якості продукції,
дотримання технічних умов та технологічних режимів виробництва;
відповідності продукції чинним стандартам, цінам і тарифам;
бухгалтерських регістрів і звітів, а також інших документів.
( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 98
( z0902-00 ) від 01.12.2000 ) 4.2. У випадках, коли виявлені порушення можуть бути
приховані й потрібно вжити невідкладних заходів для їх усунення, а
також у всіх випадках призупинення ревізії (перевірки) складається
проміжний акт. ( Абзац перший пункту 4.2 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) Проміжний акт підписується керівником ревізійної групи та
посадовими особами підприємства, установи чи організації, що
ревізується. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються
посади, прізвища, ініціали відповідальних за перевірену ділянку
роботи осіб. До проміжного акта додаються відповідні пояснення
посадових осіб стосовно виявлених порушень. Проміжний акт разом з підтверджувальними документами та
поясненнями відповідних осіб контрольно-ревізійний підрозділ
негайно, не очікуючи завершення ревізії (перевірки), надсилає до
правоохоронного органу - ініціатора ревізії (перевірки). Зафіксовані в проміжному акті порушення стисло викладаються в
загальному акті (довідці) ревізії (перевірки), а сам проміжний акт
(довідка) розглядається як документ, що їх підтверджує. 4.3. Не допускається включення в акт (довідку) ревізії
(перевірки) різного роду висновків, що не підтверджені документами
про фінансово-господарську діяльність об'єкта, який перевіряється,
пропозицій, а також даних слідчих матеріалів (протоколів допиту)
та посилань на свідчення посадових осіб, дані правоохоронним
органам. ( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 ) 4.4. У випадках знищення документів, створення обставин, що
виключають можливість розмежування відповідальності за збереження
готівки і товарно-матеріальних цінностей, фальсифікації документів
посадовими та матеріально відповідальними особами в акт (довідку)
ревізії (перевірки) включаються факти недостач готівки і
товарно-матеріальних цінностей, порушень з ознаками зловживань без
установлення конкретних винуватців з одночасним висвітленням
причин такої ситуації. 4.5. У вступній частині акта (довідки) ревізії (перевірки)
обов'язково зазначаються: прізвища, ініціали ревізорів, їх посади; номера і дати видачі посвідчень, на підставі яких проводилася
ревізія (перевірка), ким їх видано; номер, дата звернення і назва правоохоронного органу -
ініціатора ревізії (перевірки); повна назва об'єкта, що перевіряється, його
підпорядкованість, форма власності, ідентифікаційний код, основні
банківські реквізити, місцезнаходження, розміри асигнувань та
використання коштів бюджетів і державних валютних фондів; ревізійний період, дата початку й закінчення ревізії
(перевірки); ким і за який період була проведена попередня ревізія
(перевірка) з питань, поставлених у зверненні правоохоронного
органу; ( Абзац сьомий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 ) посадові особи, що відповідали за фінансово-господарську
діяльність протягом періоду ревізії. 4.6. Якщо на вимогу правоохоронних органів проводиться
ревізія (перевірка) із залученням спеціалістів інших контрольних
органів та різних галузей народного господарства, то в акті
(довідці) зазначаються їх місця роботи, прізвища, посади. 4.7. Результати ревізії (перевірки) викладаються в акті
(довідці), як правило, у відповідності до питань програми ревізії
(перевірки), погодженої з її ініціатором. ( Пункт 4.7 розділу 4 в
редакції Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) 4.8. При висвітленні в акті (довідці) ревізії (перевірки)
кожного поставленого питання має бути зазначено: які документи перевірені, за який період, метод перевірки
(суцільний, вибірковий), наявність наказу керівника об'єкта
контролю або іншого відповідного документа щодо закріплення за
посадовими особами відповідальності за здійснення окремих
операцій, які включені до переліку питань ревізії (перевірки); яке допущено порушення (назва, дата, номер
нормативно-правового акта, номер статті чи пункту, що були
порушені); розміри виявлених збитків, причини (по можливості) їх
виникнення; посади, прізвища та ініціали осіб, на яких покладено
відповідальність за здійснення певних господарських та фінансових
операцій, і з вини яких допущено порушення; як відображено в бухгалтерському або складському обліку
операції, здійснені з порушеннями. 4.9. Викладаючи в акті (довідці) порушення ведення
бухгалтерського обліку, необхідно конкретно вказувати, які
положення та інструкції порушувалися, які з пунктів взагалі не
виконувалися. В акті (довідці) не слід використовувати зауваження
"облік занедбано", "допущено викривлення обліку", "внаслідок
відсутності обліку неможливо встановити" та ін. ( Пункт 4.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від
01.12.2000 ) 4.10. В акті (довідці) ревізії (перевірки) не допускаються як
оцінки дій окремих посадових осіб (зокрема: "розкрав кошти",
"привласнив державне майно", "сфабрикував", "злочинець",
"шахрай"), так і в цілому висновки звинувачувального характеру. 4.11. Виявлені порушення описуються в акті (довідці)
доступною мовою, без зайвого застосування спеціальної
термінології. 4.12. При організації та проведенні ревізій та перевірок
працівники органів ДКРС зобов'язані забезпечити дотримання
державної, комерційної та службової таємниць. Розголошення посадовою особою органу ДКРС державної, а також
комерційної чи службової таємниці, суть якої визначено підпунктами
1.5.10 і 1.5.11 Інструкції про порядок проведення ревізій і
перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в
Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121
( z0497-97 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.10.97 за N 497/2301 (із змінами і доповненнями), є порушенням
трудових обов'язків, за яке передбачено звільнення з роботи як за
одноразове грубе їх порушення, згідно з пунктом 1 статті 41
Кодексу про працю України ( 322-08 ). 4.13. Відображені в акті (довідці) ревізії (перевірки) дані
про виявлені факти недостач готівки, цінних паперів,
товарно-матеріальних цінностей, незаконного, нецільового
витрачання державних коштів, інших фінансових порушень
підтверджуються відповідними документами, інвентаризаційними
описами, актами контрольних обмірів та розрахунками, що додаються
до акта (довідки) ревізії (перевірки). 4.14. Акт (довідка) ревізії (перевірки) підписується
керівником ревізійної групи (ревізором), керівником та головним
(старшим) бухгалтером, або особою, що найнята для ведення
бухгалтерського обліку об'єкта контролю. У разі потреби з актом
(довідкою) ознайомлюються й інші відповідальні працівники
перевіреного об'єкта, що вони підтверджують своїми підписами. 4.15. У разі виявлення значних порушень, недостач, порушень з
ознаками зловживань, що тягнуть за собою кримінальну чи
адміністративну відповідальність, акт (довідка) підписується також
тими колишніми керівниками і матеріально відповідальними особами,
до періоду роботи яких на перевіреному підприємстві, в установі,
організації вони відносяться (якщо вони продовжують працювати на
цьому ж підприємстві, в установі чи організації). У випадках
звільнення цих осіб з об'єкта контролю керівник ревізійної групи
(ревізор), при потребі, звертається до ініціатора ревізії
(перевірки) про забезпечення ознайомлення їх з актом (довідкою) і
його (її) підписання. У тому випадку, коли за письмовим зверненням керівника
органу ДКРС, що проводив ревізію (перевірку), правоохоронний орган
- ініціатор ревізії (перевірки) не забезпечив присутність
посадових осіб об'єкта контролю для ознайомлення, надання пояснень
та підписання акта ревізії, акт підписується перевіряючими та з
додатками передається до правоохоронного органу. При цьому у
супровідному листі зазначається, що акт не підписаний посадовими
особами об'єкта контролю. ( Пункт 4.15 розділу 4 доповнено абзацом
згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) 4.16. Узгодження і підписання акта (довідки) ревізії
(перевірки) та розгляд поданих заперечень і зауважень проводиться
відповідно до вимог пунктів 4.6-4.10 Інструкції про порядок
проведення ревізій і перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженої наказом
ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121 та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24.10.97 за N 497/2301 (із змінами і
доповненнями). 4.17. Акт (довідка) ревізії (перевірки) складається в трьох
примірниках, а на письмову вимогу правоохоронних органів - і в
більшій кількості. Примірники акта (довідки) для унеможливлення
його (її) підробки візуються ревізором на кожній сторінці та
належним чином скріплюються із зазначенням на останній сторінці
кількості сторінок у ньому (у ній). Один примірник акта (довідки)
під розписку офіційно передається в канцелярію об'єкта контролю з
обов'язковою позначкою дати та вхідного номера на другому
примірнику або вручається керівнику підприємства, а у разі відмови
в одержанні - акт (довідка) надсилається рекомендованим поштовим
відправленням за адресою об'єкта контролю, вказаною в установчих
документах. При направленні акта (довідки) поштою на тих його (її)
примірниках, що направляються до правоохоронного органу і
залишаються в контрольно-ревізійному підрозділі, зазначаються
реквізити поштового повідомлення, яке долучається до ревізійної
справи. 4.18. У разі залучення посадових осіб органу ДКРС до участі
в перевірках, що проводяться правоохоронними органами, результати
таких контрольних дій оформляються довідкою, яка складається на
чистому аркуші та підписується спеціалістом із зазначенням посади
та назви органу, в якому він працює. ( Пункт 4.18 розділу 4 в
редакції Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 )

5. Реалізація матеріалів ревізій (перевірок)
5.1. Матеріали ревізії (перевірки) передаються в
правоохоронні органи в строк не пізніше 7 робочих днів після її
завершення на об'єкті контролю (підписання акта (довідки) ревізії
(перевірки) посадовими особами об'єкта контролю або складення акта
про відмову в його підписанні) при відсутності зауважень
керівництва перевіреного підприємства, установи чи організації або
не пізніше 20 робочих днів - за наявності таких зауважень. У
виняткових випадках термін передачі матеріалів у правоохоронні
органи встановлює керівник органу ДКРС, про що письмово
повідомляється ініціатор ревізії (перевірки). Основний та проміжні
акти (довідки) з усіма додатками передаються в перших примірниках. Довідка, складена за результатами участі працівника органу
ДКРС як спеціаліста в перевірці, що проводилась правоохоронними
органами, надається безпосередньо правоохоронному органу -
ініціатору перевірки після підписання її спеціалістом. Другий
примірник довідки, завізований уповноваженою особою
правоохоронного органу, вручається керівнику відповідного органу
ДКРС. За правильність і об'єктивність викладених у довідці
результатів досліджень, обстежень тощо відповідає спеціаліст, який
підписав таку довідку. ( Пункт 5.1 розділу 5 доповнено абзацом
згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 ) 5.2. Передача матеріалів ревізії (перевірки) до
правоохоронного органу проводиться офіційно через його канцелярію
з обов'язковим позначенням дати і вхідного номера на другому
примірнику супровідного листа органу ДКРС. Допускається передача
ревізійних матеріалів у правоохоронні органи рекомендованим
поштовим відправленням. Передача ревізійних матеріалів
безпосередньо посадовим особам правоохоронних органів
забороняється, в тому числі й під розписку. 5.3. У супровідному листі на ім'я керівника правоохоронного
органу в обов'язковому порядку має бути висвітлено: коли, ким і за який період проводилась ревізія (перевірка); обставини та суть виявлених порушень законодавства з
фінансових питань; які вимоги чинного законодавства порушено (назва, дата,
номер, стаття чи пункт, ким затверджені) і хто відповідальний за
це порушення; коли, на що, в якому обсязі й за чиєю вказівкою були
неправомірно використані фінансові ресурси, в тому числі бюджетні
кошти; в якій сумі й кому заподіяно шкоду чи збитки; як відображено в бухгалтерському або складському обліку
операції, здійснені з порушеннями;
( Абзац восьмий пункту 5.3 виключено на підставі Наказу
ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )
чи проводились перевірки порядку ведення бухгалтерського
обліку на цьому підприємстві, в установі чи організації, ким
конкретно та які їх результати; які заходи для усунення виявлених порушень вжито в ході
ревізії (перевірки) органом ДКРС та керівництвом об'єкта контролю. 5.4. Матеріали, що передаються за результатами ревізії
(перевірки) в правоохоронні органи, мають містити такі документи: оригінал акта (довідки) ревізії (перевірки) з додатками, на
які є посилання в ньому, включаючи належно завірені копії
розпорядчих чи господарських документів, які містять ознаки
здійснених порушень, інвентаризаційні описи, якими зафіксовано
недостачі коштів і матеріальних цінностей, акти контрольних
обмірів, якими встановлено відхилення від актів приймання
виконаних робіт, тощо; ( Абзац другий пункту 5.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від
01.12.2000 ) пояснення або заперечення (зауваження) посадових чи
матеріально відповідальних осіб підприємства, установи,
організації, які перевірялись, та інших осіб щодо обставин
порушення (якщо такі подані) й висновки посадових осіб органів
ДКРС щодо заперечень (зауважень) до акта (довідки) ревізії
(перевірки); ( Абзац третій пункту 5.4 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) копію повідомлення до правоохоронного органу про доцільність
вилучення документів (якщо в ході ревізії чи перевірки ревізорами
тимчасово вилучалися документи у зв'язку з їх підробленням або
виявленими порушеннями з ознаками зловживань); опис документів, що додаються до супровідного листа.
5.5. Матеріали ревізії (перевірки), які передаються в
правоохоронні органи, нумеруються по аркушах. В описі
зазначається: порядковий номер, повна назва документа, його дата,
номер і кількість аркушів, а також загальна кількість матеріалів і
аркушів цифрами і літерами. Опис підписується посадовою особою
органу ДКРС, ставиться дата його складення. 5.6. Доопрацювання органом ДКРС ревізійних матеріалів у разі
порушення вимог пункту 5.4 цієї Інструкції, що перешкоджає
всебічному та об'єктивному дослідженню обставин виявленого
правопорушення, проводиться позапланово. У разі наявності суттєвих протиріч між матеріалами ревізії
(перевірки) і висновками правоохоронного органу, висловлених щодо
цих матеріалів, керівником органу ДКРС може бути призначена
повторна ревізія (перевірка), керівництво проведенням якої
доручається іншому працівнику органу ДКРС. 5.7. У справах органу ДКРС залишаються другі примірники акта
(довідки) та інших матеріалів ревізії (перевірки), які передані до
правоохоронного органу, і повідомлення про прийняті за ними
рішення.

( Пункт 5.8 розділу 5 вилучено на підставі Наказу ГоловКРУ
N 77 ( z0376-04 ) від 16.03.2004 )

5.8. Орган ДКРС після завершення ревізії (перевірки),
незалежно від передання ревізійних матеріалів до правоохоронних
органів, у визначені законодавством строки застосовує до
підприємств, установ чи організацій (їх посадових осіб), що
порушили законодавство з фінансових питань, фінансові санкції та
вживає інших заходів, передбачених чинним законодавством. ( Пункт
5.8 розділу 5 в редакції Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) 5.9. Вимоги щодо усунення виявлених фінансових порушень та
рішення про застосування фінансових санкцій не виносяться,
протоколи про адміністративні правопорушення за матеріалами участі
працівників органів ДКРС як спеціалістів у перевірках, що
проводились правоохоронними органами, не складаються. ( Пункт 5.9
розділу 5 в редакції Наказу ГоловКРУ N 77 ( z0376-04 ) від
16.03.2004 ) 5.10. У звітність про контрольно-ревізійну роботу
результати, отримані за ревізіями і перевірками, проведеними
органами ДКРС за зверненнями правоохоронних органів, включаються
на загальних підставах. Результати роботи працівників органів ДКРС, залучених до
участі у перевірках, що проводилися правоохоронними органами,
відображаються окремим рядком. ( Пункт 5.10 розділу 5 в редакції Наказу ГоловКРУ N 77
( z0376-04 ) від 16.03.2004 )
5.11. Органи ДКРС проводять з правоохоронними органами
щоквартальні (у межах звітного року) звірки результатів розгляду
переданих у звітному кварталі матеріалів ревізій (перевірок), в
яких зафіксовано факти порушень та про результати розгляду яких
правоохоронними органами у органу ДКРС немає інформації. Для цього
органом ДКРС складається акт взаємозвірки за підписом керівника,
завірений печаткою, два примірники якого до 10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом, направляються до правоохоронних
органів. В акті звірки зазначаються (заповнюється органом ДКРС) назва
підприємства, де проводилась ревізія чи перевірка; номер і дата
супровідного листа, з яким ревізійні матеріали передано до
правоохоронного органу; підстава для проведення ревізії чи
перевірки, номер, дата звернення правоохоронного органу,
супровідного листа, дата постанови; сума виявлених порушень; а
також (заповнюється правоохоронним органом) коли і ким прийнято
рішення за результатами розгляду ревізійних матеріалів, а саме:
порушено кримінальну справу (стаття, пункт); відмовлено в
порушенні кримінальної справи, винесено постанову про закриття
справи (стаття, пункт); кримінальну справу направлено до суду;
внесено в межах компетенції акт реагування правоохоронного органу
(подання, протест, припис); порушено дисциплінарне чи
адміністративне провадження; пред'явлено позов до суду (сума);
проводиться перевірка; ревізійні матеріали долучено до
кримінальної справи (у разі проведення ревізії (перевірки) за
постановою прокурора або слідчого по порушеній кримінальній
справі). Заповнений правоохоронним органом та повернутий протягом 10
днів один примірник акта звірки залишається у справах органу ДКРС. У міру інформування правоохоронними органами про прийняті
рішення за матеріалами ревізій та перевірок, переданими органами
ДКРС у попередніх періодах звітного року, органи ДКРС роблять
відповідні відмітки в обліку розглянутих правоохоронними органами
ревізійних матеріалів. Якщо за матеріалами ревізій і перевірок, переданими у
звітному році, триває перевірка правоохоронного органу та не
прийнято рішення про порушення чи відмову у порушенні кримінальної
справи, її закриття чи направлення до суду тощо, органи ДКРС до 25
січня року, наступного за звітним, подають до правоохоронних
органів узагальнений перелік (реєстр) таких матеріалів. Подальші
звірки між органами ДКРС та правоохоронними органами за такими
матеріалами не проводяться. Інформація, яка надходитиме від
правоохоронних органів про результати розгляду ними таких
матеріалів, узагальнюється органами ДКРС в робочому порядку. Звірки за результатами участі працівників органів ДКРС як
спеціалістів у перевірках, що проводились правоохоронними
органами, не проводяться. ( Пункт 5.11 розділу 5 в редакції Наказу ГоловКРУ N 77
( z0376-04 ) від 16.03.2004 )
Заступник начальника
ГоловКРУ України І.Б.Стефанюквгору