Документ z0906-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.08.2009 N 652
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2009 р.
за N 906/16922

Про внесення змін до Положення про реєстрацію
страхових та перестрахових брокерів
і ведення державного реєстру страхових
та перестрахових брокерів

Відповідно до статті 15 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) та Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента
України від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Внести до Положення про реєстрацію страхових та
перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та
перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
28.05.2004 N 736 ( z0801-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.06.2004 за N 801/9400, такі зміни:
1.1. У розділі 1: у пункті 1.1 слова та цифри "постанов Кабінету Міністрів
України від 29.04.99 N 747 ( 747-99-п ) "Про впорядкування
діяльності страхових брокерів" (із змінами та доповненнями) та"
замінити словами "постанови Кабінету Міністрів України"; абзац четвертий пункту 1.4 викласти в такій редакції: "- постійні представництва страхових (перестрахових)
брокерів-нерезидентів, які здійснюють діяльність на території
України відповідно до чинного законодавства, інформація про які
внесена до Реєстру станом на 16.05.2008"; пункт 1.6 викласти в такій редакції: "1.6. Право на провадження посередницької діяльності у
страхуванні (перестрахуванні) мають страхові та/або перестрахові
брокери, які внесені до Реєстру та виконують вимоги розділу 3
Положення, а також страхові та/або перестрахові
брокери-нерезиденти, які в установленому порядку письмово
повідомили Держфінпослуг про намір здійснювати діяльність на
території України.".
1.2. У пункті 2.1 розділу 2: у підпункті 2.1.1: у підпункті "б" слова "або копію свідоцтва про реєстрацію
постійного представництва страхового (перестрахового)
брокера-нерезидента в Україні як платника податку на прибуток"
виключити; підпункт "ґ" виключити; у підпункті 2.1.5 слово "п'яти" замінити словом "десяти".
2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами разом з управлінням правового забезпечення
подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах
масової інформації після його державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора департаменту реєстрації, ліцензування та
дозвільних процедур.
Голова Комісії В.Суслов

ПОГОДЖЕНО:
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України С.А.Романюк
Голова Державного комітету України
з питань регуляторноїполітики
та підприємництва О.Кужель
Протокол N 504 засідання
Комісії від 27.08.09вгору