Документ z0900-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.10.2010, підстава - z0891-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Н А К А З
26.09.2003 N 115
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2003 р.
за N 900/8221
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету фінансового моніторингу
N 148 ( z0891-10 ) від 26.08.2010 }
Про внесення змін та доповнень до наказу
Державного департаменту фінансового моніторингу
від 13.05.2003 N 48

Відповідно до статей 5,13 Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ) та з метою уточнення порядку заповнення форм
обліку та надання інформації, пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу Н А К А З У Ю:
Внести такі зміни до наказу Державного департаменту
фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 ( z0394-03 ) "Про
затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового
моніторингу, Інструкції по їх заповненню та довідників кодів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за
N 394/7715:
1) пункт 4 викласти в такій редакції: "Дозволити суб'єктам первинного фінансового моніторингу, крім
банків, на період до 1 січня 2004 року передавати до Державного
департаменту фінансового моніторингу інформацію про фінансові
операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути
пов'язані з фінансуванням тероризму, на паперових носіях за
встановленою формою поштою з повідомленням про вручення";
2) у формі N 1-ФМ ( z0394-03 ) "Повідомлення про призначення
на посаду (звільнення з посади) відповідального працівника
суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особи, що
тимчасово виконує його обов'язки": у полі 5 "Тип суб'єкта" та коментарі щодо його заповнення
слова "фізична особа" та "суб'єкт спільної діяльності" замінити
словами "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності";
3) у формі N 2-ФМ ( z0394-03 ) "Реєстр фінансових операцій,
що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів": у тексті форми та коментарі щодо її заповнення слова "МФО
банку" замінити словами "МФО банку-резидента"; у коментарі щодо заповнення поля 009 "Код валюти або
банківського металу" слова "довідника кодів" замінити словами
"Класифікатора іноземних" та доповнити словами "або вказується код
гривні - 980"; у коментарі щодо заповнення поля 035 "Номер свідоцтва про
державну реєстрацію" текст викласти в редакції: "вказується номер
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, яка бере участь
у фінансовій операції, або номер запису в журналі реєстрації";
4) у абзаці 6 Інструкції ( z0394-03 ) щодо заповнення форм
обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу, слово та цифру "цифра "0" замінити словом
та символом "символ "-";
5) у формі N 3-ФМ ( z0394-03 ) "Картка реєстрації суб'єкта
первинного фінансового моніторингу": у полі 6 "Тип суб'єкта" та в коментарі щодо його заповнення
слова "фізична особа" та "суб'єкт спільної діяльності" замінити
словами "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності";
6) у формі N 4-ФМ ( z0394-03 ) "Повідомлення про фінансову
операцію": назву поля 003-009 "Юридична адреса" замінити назвою
"Фактичне місцезнаходження", коментар викласти в редакції:
"відомості щодо фактичного місцезнаходження суб'єкта первинного
фінансового моніторингу"; у коментарі щодо заповнення поля 012 "Номер повідомлення"
слова "(наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2003 року
матиме у полі такий вигляд: 150620030001)" замінити словами
"(наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2003 року матиме в
полі такий вигляд: 200306150001)"; доповнити форму полями 15 "Дата та час первинного запису в
реєстрі" та 16 "Номер первинного запису в реєстрі" у такій
редакції:
" ------------------------------------------------------------------ |Назва поля |Код |Коментар щодо заповнення | |----------------+----------------+------------------------------| |Дата та час | 15 |у разі надіслання додаткового | |первинного | |повідомлення про фінансову | |запису в реєстрі| |операцію на заміну раніше | | | |наданого повідомлення | | | |(первинного) після виправлення| | | |в ньому відповідних помилок та| | | |неточностей чи наявності | | | |додаткової інформації | | | |вказується дата та час | | | |первинного запису в реєстрі | | | |про фінансову операцію, що | | | |підлягає фінансовому | | | |моніторингу щодо якої | | | |надається додаткова | | | |(коригована) інформація. Поле | | | |обов'язково заповнюється у | | | |разі надання додаткового | | | |повідомлення про фінансову | | | |операцію. | |----------------+----------------+------------------------------| |Номер первинного| 16 |у разі надіслання додаткового | |запису в реєстрі| |повідомлення про фінансову | | | |операцію на заміну раніше | | | |наданого повідомлення | | | |(первинного) після виправлення| | | |в ньому відповідних помилок та| | | |неточностей чи наявності | | | |додаткової інформації | | | |указується номер первинного | | | |запису в реєстрі про фінансову| | | |операцію, що підлягає | | | |фінансовому моніторингу щодо | | | |якої надається додаткова | | | |(коригована) інформація. Поле | | | |обов'язково заповнюється у | | | |разі надання додаткового | | | |повідомлення про фінансову | | | |операцію | ------------------------------------------------------------------ ";
7) внести зміни в Довідник кодів документів, що засвідчують
фізичну особу К_DFM04:
у колонці "Формат реквізитів" літеру та цифру "С(2)" замінити
літерою та цифрою "N(2)";
у колонці K_DFM04_CODE" цифри "01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08" замінити відповідно цифрами "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8";
8) у Довіднику кодів типів суб'єктів первинного фінансового
моніторингу К_DFM07 слова "суб'єкт спільної діяльності" замінити
словами "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності".
Перший заступник Міністра фінансів
України - голова Державного
департаменту фінансового моніторингу С.Г.Гуржійвгору