Документ z0899-99, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005, підстава - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
N 579 від 08.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
від 22 грудня 1999 р.
vd991208 vn579 за N 899/4192

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 579 ( z0898-99 )
від 08.12.99
Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України
( v0495500-97 )
{ Документ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Інструкції Національного банку
N 388 ( v0495500-97 ) від 21.11.97,
до якої вносились зміни }

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції". 1.1. У групу рахунків 120 "Кошти до запитання в Національному
банку України": - ввести рахунок 1203 А "Кошти обов'язкових резервів, що
резервуються в Національному банку України", та викласти його
призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів обов'язкових резервів
комерційних банків. За дебетом рахунку проводяться перераховані банком суми
обов'язкових резервів. За кредитом рахунку проводяться суми, що повертаються
Національним банком України за результатами регулювання". 1.2. До розділу 13 "Кошти Національного банку України": - ввести групу рахунків 133 "Строкові депозити Національного
банку України"; - ввести рахунок 1332 П "Короткострокові депозити
Національного банку України" та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік коштів Національного банку
України, розміщених на короткострокових депозитах. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих
короткострокових депозитів. За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів"; - ввести рахунок 1335 П "Довгострокові депозити Національного
банку України" та викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів Національного банку
України, розміщених на довгострокових депозитах. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих довгострокових
депозитів. За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів"; - ввести рахунок 1338 П "Нараховані витрати за строковими
депозитами" та викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими
депозитами Національного банку України. Витрати обліковуються у
тому періоді, до якого вони належать. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат до
часу їх оплати. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат при їх
сплаті". 1.3. Розділ 14 "Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України", викласти у такій
редакції: "14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, та цінні папери, емітовані
Національним банком України". 1.4. До розділу 14 "Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, та цінні папери,
емітовані Національним банком України": - ввести групу рахунків 143 "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; - ввести рахунок 1430 А "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку на продаж" та
викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік боргових цінних паперів,
випущених Національним банком України і віднесених банком до
портфеля на продаж. За дебетом рахунку проводиться номінальна вартість придбаних
цінних паперів. За кредитом рахунку проводиться номінальна вартість проданих,
погашених цінних паперів, випущених Національним банком України"; - ввести рахунок 1436 КА "Неамортизований дисконт за
борговими цінними паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку на продаж" та викласти його призначення
в такій редакції: "Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за
борговими цінними паперами, випущеними Національним банком
України, що придбанні з дисконтом. Дисконт амортизується протягом
часу до погашення цінних паперів. За кредитом рахунку проводиться сума дисконту при придбанні
цінних паперів, випущених Національним банком України. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту при
нарахуванні доходів за звітний період та суми неамортизованого
дисконту при продажу"; - ввести рахунок 1437 А "Неамортизована премія за борговими
цінними паперами, емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж" та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за
борговими цінними паперами, випущеними Національним банком
України, що придбанні з премією. Премія амортизується протягом
часу до погашення цінних паперів. За дебетом рахунку проводиться сума премії при придбанні
цінних паперів, випущених Національним банком України, з премією. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії на
зменшення доходів звітного періоду та неамортизованої премії при
продажу"; - ввести рахунок 1438 А "Нараховані доходи за борговими
цінними паперами, емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж" та викласти його призначення в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими
цінними паперами, випущеними Національним банком України. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів до
часу їх сплати, а також суми сплаченого при купівлі накопиченого
проценту. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при
їх отриманні".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами". 2.1. У групі рахунків 257 "Кошти до виплати": - змінити призначення рахунку 2570 П "Кошти для виплати
пенсій, заробітної плати та прирівняних до неї платежів" та
викласти його призначення в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів для виплати пенсій із
Державного бюджету, заробітної плати та прирівняних до неї
платежів, які перераховують органи Державного казначейства України
своїм підвідомчим органам, а також установам та організаціям,
переведеним на казначейське виконання кошторисів доходів та
видатків. За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що надходять для
виплати пенсій, заробітної плати та прирівняних до неї платежів. За дебетом рахунку проводяться суми видатків за дорученнями
клієнтів (пенсії, заробітна плата та прирівняні до неї платежі)
як готівкою, так і перерахування на поточні, вкладні (депозитні)
рахунки фізичних осіб".
3. У класі 6 "Доходи". 3.1. У групу рахунків 605 "Процентні доходи за цінними
паперами": - ввести рахунок 6054 П "Процентні доходи за цінними
паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на продаж".
4. У класі 7 "Витрати". 4.1. У групу рахунків 700 "Процентні витрати за коштами,
отриманими від Національного банку України": - ввести рахунок 7005 А "Процентні витрати за
короткостроковими депозитами, що отримані від Національного банку
України"; - ввести рахунок 7006 А "Процентні витрати за довгостроковими
депозитами, що отримані від Національного банку України".
Заступник директора Департаменту -
начальник управління методології
бухгалтерського обліку комерційних банків М.І.Часниквгору