Документ z0897-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.06.2004  № 266


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2004 р.
за № 897/9496

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 321 від 31.08.2005
№ 199 від 30.05.2007
№ 419 від 20.11.2007
№ 8 від 14.01.2008
№ 108 від 28.02.2009
№ 118 від 26.04.2011
№ 250 від 25.07.2011
№ 290 від 19.08.2011
№ 132 від 09.04.2012
№ 246 від 15.06.2012
№ 449 від 29.10.2012
№ 109 від 27.03.2013
№ 478 від 24.07.2015
№ 331 від 24.05.2016
№ 366 від 04.08.2016
№ 12 від 21.02.2017
№ 54 від 15.06.2017
№ 102 від 10.10.2017
№ 130 від 14.12.2017}

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій (додається).

2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В.В. Пушкарьов).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови

А.П. Яценюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.06.2004 № 266


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2004 р.
за № 897/9496

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

{У тексті Положення слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 199 від 30.05.2007}

{У тексті Положення слова "до територіального управління або", "територіального управління або" у всіх відмінках та числах виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015}

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України".

1.2. Це Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України (далі - ліцензія) для:

оплати фізичними особами - резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами;

оплати уповноваженими банками банківських металів у разі їх придбання за межами України;

проведення суб'єктами господарювання - резидентами окремих валютних операцій, що потребують отримання ліцензій відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

{Пункт 1.2 глави 1 в редакції Постанов Національного банку № 199 від 30.05.2007, № 8 від 14.01.2008}

1.3. Вимоги цього Положення не поширюються на видачу ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою здійснення інвестицій за кордон, оплати валютних цінностей, за винятком оплати банківських металів у випадку, що передбачений пунктом 2.2 глави 2 цього Положення, на перекази фізичних осіб [за винятком оплати послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами] та надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, які регламентуються відповідними нормативно-правовими актами Національного банку (постанови Правління Національного банку України від 16.03.99 № 122 "Про затвердження інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за № 259/3552, від 29.01.2003 № 35 "Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 120/7441 (зі змінами), та від 17.06.2004 № 270 "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за № 885/9484, від 29.12.2007 № 496 "Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні".

{Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 199 від 30.05.2007, № 8 від 14.01.2008, № 130 від 14.12.2017}

1.4. Для переказування іноземної валюти за межі України органами, які здійснюють свої повноваження від імені держави у межах, визначених законами України та за рахунок бюджетних коштів, ліцензія не потрібна.

1.5. Не вимагається отримання ліцензії на проведення операцій, пов'язаних з переказуванням іноземної валюти за межі України суб'єктами господарювання - резидентами (якщо це підтверджено відповідними документами), з метою:

сплати вступних або членських внесків у вигляді грошових коштів, що сплачуються як разові або періодичні внески для участі цього резидента та/або забезпечення поточної діяльності юридичних осіб - нерезидентів: міжнародним міжурядовим організаціям без обмеження за сумами; іншим юридичним особам - нерезидентам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро в один календарний рік на користь однієї особи;

{Пункт 1.5 глави 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 199 від 30.05.2007; в редакції Постанови Національного банку № 250 від 25.07.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

оплати послуг нерезидентів, які надають право участі суб'єктам господарювання - резидентам у тендерах міжнародних виставках, ярмарках, конгресах, симпозіумах, конференціях, семінарах, культурних та спортивних заходах;

{Абзац третій пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 250 від 25.07.2011}

оплати навчання, стажування, лікування за кордоном фізичних осіб, патентування, здійснення виплат нерезидентам за користування їх авторськими правами;

{Абзац четвертий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

переказування коштів міжнародним громадським організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою (якщо це передбачено установчими документами цих організацій);

оплати витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам іноземних держав (у тому числі сплата податків, зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних держав);

виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними особами-нерезидентами стосовно відшкодування їм витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб-резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплати праці або інших витрат, пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків;

оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян України за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);

переказування коштів резидентом-гарантом (поручителем) нерезиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією (порукою) зобов'язань резидента-позичальника, передбачених відповідним кредитним договором (договором позики) та умовами, на яких він зареєстрований Національним банком;

{Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 250 від 25.07.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 246 від 15.06.2012}

переказування гарантійного забезпечення для участі в тендері, що передбачає поставку товарів (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро в один календарний рік на користь однієї особи;

{Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 132 від 09.04.2012}

задоволення резидентом-позичальником зворотної вимоги нерезидента-гаранта (поручителя), який перерахував іноземну валюту уповноваженому банку-кредитору, в межах суми, яку цей гарант (поручитель) сплатив відповідно до договору гарантії (поруки) за зобов'язаннями такого резидента-позичальника, передбаченими відповідним кредитним договором з уповноваженим банком-кредитором.

{Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

Перерахунок суми в іноземній валюті, що має переказуватись, в євро здійснюється за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення переказування іноземної валюти за межі України.

{Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 250 від 25.07.2011}

У підтвердних документах, а також у розрахунку витрат на оплату праці, який подається суб'єктом господарювання - резидентом, обов'язково має зазначатися сума, що підлягає сплаті.

Зазначені в абзацах третьому - п'ятому цього пункту операції здійснюються з дотриманням вимог Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за № 338/3631 (зі змінами), а на інші операції, які не є імпортними, не поширюються вимоги статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

{Абзац пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 199 від 30.05.2007, № 132 від 09.04.2012, № 130 від 14.12.2017}

{Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 8 від 14.01.2008}

1.6. Якщо кошти переказуються на користь нерезидента як гарантія того, що суб'єкт господарювання - резидент скористається зазначеною в абзацах третьому - п'ятому пункту 1.5 цієї глави послугою в строк, що перевищує встановлений законодавством України строк розрахунків, то такі операції потребують отримання ліцензії. Не пізніше ніж через 10 днів після завершення строку гарантійного зобов'язання кошти мають бути використані на оплату послуги або повернуті в Україну.

{Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 199 від 30.05.2007, № 419 від 20.11.2007, № 8 від 14.01.2008}

1.7. Уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках, має право на здійснення переказу за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів без отримання ліцензії.

{Пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 449 від 29.10.2012}

{Пункт 1.8 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 108 від 28.02.2009}

1.8. Ліцензію видає Національний банк.

{Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 321 від 31.08.2005; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015}

1.9. Ліцензія не може бути видана (отримана) на проведення валютної операції, що вже здійснена.

1.10. Індивідуальна ліцензія для здійснення фізичною особою-резидентом, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, оплати послуг за договором страхування життя, укладеним з нерезидентом, на суму до 50 000 доларів США включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату видачі індивідуальної ліцензії) видається Національним банком в електронній формі за допомогою автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій".

Порядок функціонування цієї автоматизованої інформаційної системи та надання Національним банком за допомогою засобів цієї системи індивідуальної ліцензії в електронній формі (у тому числі особливості отримання, видачі, анулювання, строку дії ліцензії, підстав відмови в її видачі тощо) визначається окремим нормативно-правовим актом Національного банку України.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.10 згідно з Постановою Національного банку № 54 від 15.06.2017}

1.11. За порушення вимог цього Положення резиденти несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2. Перелік документів, потрібних для видачі ліцензії

{Пункт 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 199 від 30.05.2007}

2.1. Для отримання ліцензії фізична особа - резидент має подати такі документи:

заяву про видачу ліцензії (додаток 1);

копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або документа, що його замінює), дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання;

копії відповідних документів, що підтверджують наявність у фізичної особи підстав для здійснення переказу коштів в іноземній валюті.

{Главу 2 доповнено пунктом 2.1 згідно з Постановою Національного банку № 8 від 14.01.2008}

2.2. Уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України (щодо залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та торгівлі банківськими металами на валютному ринку України), для отримання ліцензії з метою оплати банківських металів для подальшого їх увезення на територію України має подати в довільній формі заяву про отримання ліцензії для оплати банківських металів із зазначенням суми в іноземній валюті, яка має переказуватися.

{Абзац перший пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 449 від 29.10.2012}

{Підпункт "а" пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 449 від 29.10.2012}

{Підпункт "б" пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 449 від 29.10.2012}

Ліцензія видається уповноваженому банку на строк до 180 календарних днів. Уповноважений банк може переказувати суму в іноземній валюті повністю або частинами протягом строку, що зазначений у ліцензії.

У разі повторного звернення уповноваженого банку щодо видачі ліцензії разом із заявою надається інформація про розмір фактично переказаної уповноваженим банком іноземної валюти за попередньою ліцензією Національного банку та кількість фактично куплених банківських металів із зазначенням їх виду, вигляду, ваги, проби і вартості.

2.3. Суб'єкт господарювання - резидент для отримання ліцензії на проведення окремих валютних операцій має подати такі документи:

{Абзац перший пункту глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 199 від 30.05.2007}

а) заяву про видачу ліцензії із зазначенням мети переказування іноземної валюти за межі України згідно з додатком 2;

{Підпункт "а" пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 199 від 30.05.2007}

{Підпункт "б" пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 331 від 24.05.2016}

{Підпункт "в" пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015}

{Підпункт "г" пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015}

б) обґрунтування потреби переказування коштів за межі України з копіями підтвердних документів [договорів (угод), контрактів, розрахунків], засвідчених належним чином, та інших документів, що подаються залежно від суті операції;

{Підпункт пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 250 від 25.07.2011, № 478 від 24.07.2015, № 102 від 10.10.2017; в редакції Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}

в) для суб'єктів господарювання - резидентів, які використовують бюджетні кошти, засвідчену підписом заявника (для юридичної особи - підписом керівника) копію кошторису доходів і витрат суб'єкта господарювання - резидента, погодженого з відповідним фінансовим органом, та довідку Державного казначейства України про наявність коштів на рахунку суб'єкта господарювання - резидента для їх переказування відповідно до мети, визначеної в заяві про видачу ліцензії;

{Підпункт пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 102 від 10.10.2017}

{Підпункт "г" пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}

г) рахунок-фактуру або лист-повідомлення із зазначенням відповідних банківських реквізитів нерезидента, якому переказуватимуться кошти або копії цих документів, засвідчені належним чином.

{Абзац перший підпункту "г" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

Якщо переказування іноземної валюти за межі України здійснює неприбуткова організація (установа), то вона подає документ, що підтверджує її включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ [оригінал або копію, засвідчену підписом заявника (для юридичної особи - підписом керівника];

{Абзац другий підпункту пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017}

{Підпункт пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015}

ґ) документи, які потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції та вивчення учасників операції [зокрема, з'ясування структури власності, встановлення всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факту їх відсутності] на вимогу Національного банку.

{Абзац перший підпункту "ґ" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

{Підпункт пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 199 від 30.05.2007}

Ліцензія видається суб'єкту господарювання - резиденту на строк до 90 днів;

д) довідку заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках (для заявників - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Довідка повинна містити інформацію про найменування уповноваженого(их) банку(ів), валюту(и) рахунку(ів), дату(и) відкриття рахунку(ів), залишки коштів на рахунку(ах), загальний(і) обсяг(и) зарахування та списання коштів за рахунком(ами) не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка підписується заявником (уповноваженою ним особою).

{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом "д" згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

{Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 8 від 14.01.2008}

2.4. Документи, які складені іноземною мовою, що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову. Цей переклад засвідчується нотаріально. Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

{Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 199 від 30.05.2007, № 331 від 24.05.2016}

2.5. Офіційні документи, складені і засвідчені на території іноземних держав, підлягають консульській легалізації відповідно до законодавства України, за винятком тих випадків, за яких згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, така легалізація не вимагається.

3. Порядок розгляду документів для видачі ліцензії

3.1. Національний банк розглядає отриманий від резидента пакет документів для видачі ліцензії в порядку черговості його надходження.

{Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 321 від 31.08.2005}

{Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013}

{Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013}

3.2. Загальний строк розгляду Національним банком пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати його надходження. Національний банк має право звертатися до заявника, державних органів, установ, відомств, уповноважених банків, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників операції, суті та мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції. Національний банк зупиняє розгляд документів заявника для видачі ліцензії та поновлює їх розгляд після отримання запитуваних інформації, документів та висновків.

{Пункт глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 130 від 14.12.2017}

{Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015}

4. Порядок видачі ліцензії

{Пункт 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013}

4.1. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається резиденту лише після здійснення ним платежу за послуги з видачі ліцензії (змін до ліцензії).

4.2. Національний банк видає резиденту відповідну ліцензію за формою, наведеною в додатках 3, 4 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі чи внесенні змін до неї (із зазначенням підстав) у строки, визначені в пункті 3.2 глави 3 цього Положення.

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 199 від 30.05.2007, № 8 від 14.01.2008, № 109 від 27.03.2013}

4.3. У разі потреби внесення змін до виданої ліцензії власник ліцензії у термін не більше ніж 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, має подати до Національного банку заяву з документальним обгрунтуванням такої потреби за формою, наведеною в додатку 5. Зміни до ліцензії вносяться виключно за ініціативою власника ліцензії.

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 199 від 30.05.2007, № 8 від 14.01.2008, № 478 від 24.07.2015}

4.4. Національний банк уносить зміни до ліцензії на підставі поданих власником ліцензії документів у термін не більше ніж 20 робочих днів з дати їх реєстрації у відділі (секторі) діловодства (Управлінні діловодства).

Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 6).

{Абзац другий пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 8 від 14.01.2008}

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 199 від 30.05.2007}

4.5. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права її передавання іншим особам.

Дата видачі ліцензії (змін до ліцензії) має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.

4.6. Ліцензія (зміни до ліцензії) оформляються у двох примірниках за формою, установленою в додатках 3, 4 або 6 до цього Положення. Перший примірник ліцензії (змін до ліцензії), оформлений на номерному гербовому бланку Національного банку, надсилається власникові ліцензії (видається під підпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку. Другий примірник ліцензії (змін до ліцензії) зберігається в Національному банку.

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 199 від 30.05.2007; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015}

4.7. Зберігання документів, що подавалися для отримання ліцензії, а також облік виданих ліцензій здійснює підрозділ Національного банку, який їх видав. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.

Контроль за виконанням умов ліцензій здійснюють уповноважені банки.

4.8. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до уповноваженого банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Уповноважений банк зберігає копію ліцензії для обліку та контролю.

{Пункт 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 366 від 04.08.2016}

4.9. Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесенні змін до неї можуть бути:

{Абзац перший пункту 4.9 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 12 від 21.02.2017}

відсутність або невідповідність вимогам цього Положення одного з документів, що зазначені в переліку, визначеному в главі 2 цього Положення;

{Абзац другий пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 199 від 30.05.2007, № 8 від 14.01.2008, № 130 від 14.12.2017}

отримання/виявлення Національним банком документів, які свідчать про подання заявником неповної/недостовірної/суперечливої інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони валютної операції, та/або документів, які були нечинні (недійсні) на дату їх подання;

{Абзац третій пункту 4.9 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}

подання резидентом до Національного банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України;

наявність ознак, що є підставами для відмови у здійсненні валютної операції відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

{Абзац шостий пункту глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 290 від 19.08.2011}

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до неї;

відмова подати на вимогу Національного банку документи, що потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції;

{Абзац сьомий пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015}

зміни в законодавстві України, які відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів резидента, установленого в пункті 3.2 глави 3 цього Положення;

{Абзац восьмий пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

{Абзац дев'ятий пункту 4.9 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013}

виявлення в поданих документах інформації про те, що учасником операції з переказування іноземної валюти за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом;

{Пункт 4.9 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 12 від 21.02.2017}

операції, що зазначені в поданих заявником до Національного банку документах, не потребують отримання ліцензії;

{Пункт 4.9 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

порушення проти заявника справи про банкрутство або перебування заявника в процесі припинення;

{Пункт 4.9 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

недостатня обґрунтованість економічної доцільності (сенсу) операції з переказування іноземної валюти за кордон та/або недостатність фінансової можливості проводити (ініціювати проведення) цю(єї) операцію(ї);

{Пункт 4.9 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

подання документів заявником, який є особою, яка переховується від органів досудового розслідування/слідства/суду/органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади);

{Пункт 4.9 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

виявлення інформації про те, що учасником операції або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в країні, що включена до переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та/або щодо якої застосовано міжнародні санкції та/або санкції в порядку, передбаченому Законом України "Про санкції", та/або санкції інших іноземних держав або міждержавних об'єднань;

{Пункт 4.9 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

виявлення протягом року, що передує даті надходження пакета документів, установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) заявником вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або до заявника застосовано заходи впливу або штрафні санкції за порушення вищезазначеного законодавства України.

{Пункт 4.9 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

{Пункт 4.10 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015}

4.10. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.

4.11. Дублікат ліцензії (змін до ліцензії), у разі втрати або пошкодження ліцензії (змін до ліцензії), видається відповідно до законодавства України.

Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається власнику ліцензії лише протягом її дії та після оплати послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування.

{Пункт 4.11 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}

4.12. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

письмова відмова резидента від проведення операції;

порушення умов ліцензії, вимог законодавства України;

виявлення Національним банком документів, які свідчать про подання власником ліцензії неповної/недостовірної/суперечливої інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони валютної операції, та/або документів, які були нечинні (недійсні) на дату їх подання;

порушення проти заявника справи про банкрутство або перебування заявника в процесі припинення;

ліквідація юридичної особи та скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця згідно із законодавством України.

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 321 від 31.08.2005; в редакції Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}

4.13. У разі виникнення обставин, унаслідок яких ліцензія має бути анульована за ініціативою заявника, він зобов'язаний подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії (додаток 7) із зазначенням відповідних причин (з їх документальним підтвердженням).

{Абзац перший пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 199 від 30.05.2007, № 8 від 14.01.2008, № 478 від 24.07.2015}

Національний банк на підставі поданих заявником документів у строк не більше ніж 15 робочих днів анульовує ліцензію або подає письмову відмову в її анулюванні.

Ліцензія вважається анульованою з часу прийняття Національним банком відповідного розпорядження (додаток 8).

{Абзац третій пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 199 від 30.05.2007, № 8 від 14.01.2008, № 478 від 24.07.2015}

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 321 від 31.08.2005}

4.14. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав Національний банк у строк, що не перевищує 10 днів, у письмовій формі повідомляє власника ліцензії. Національний банк не повідомляє власника ліцензії про анулювання ліцензії в разі його ліквідації/скасування державної реєстрації.

{Абзац перший пункту 4.14 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 130 від 14.12.2017}

{Абзац другий пункту 4.14 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 321 від 31.08.2005}

4.15. Анулювання ліцензії означає заборону на подальше переказування резидентом іноземної валюти за межі України за цією ліцензією.

4.16. Національний банк засобами електронного зв'язку Національного банку або поштового зв'язку інформують уповноважений банк України, який зазначений у ліцензії, про її анулювання.

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 321 від 31.08.2005}

Директор Департаменту
валютного регулювання


С.О. Яременко

{Додаток 1 до Положення виключено на підставі Постанови Національного банку № 199 від 30.05.2007}Додаток 1
до Положення про порядок
видачі індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти
за межі України для оплати
банківських металів та проведення
окремих валютних операцій
Національний банк України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
14.12.2017 № 130)
(пункт 2.1 глави 2)

ЗАЯВА
про видачу фізичній особі-резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами

Директор Департаменту
валютного регулювання


О.А. Щербакова

{Положення доповнено додатком 1 згідно з Постановою Національного банку № 8 від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015; в редакції Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}Додаток 2
до Положення про порядок
видачі індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти
за межі України для оплати
банківських металів та проведення
окремих валютних операцій
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
14.12.2017 № 130)
(пункт 2.3 глави 2)

ЗАЯВА
про видачу суб'єкту господарювання-резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 8 від 14.01.2008, № 108 від 28.02.2009, № 478 від 24.07.2015, № 102 від 10.10.2017; в редакції Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}

Директор Департаменту
валютного регулювання


С.О. Яременко

{Додаток 3 до Положення виключено на підставі Постанови Національного банку № 199 від 30.05.2007}Додаток 3
до Положення про порядок
видачі індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти
за межі України для оплати
банківських металів та проведення
окремих валютних операцій
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
14.12.2017 № 130)
(пункт 4.2 глави 4)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 419 від 20.11.2007, № 478 від 24.07.2015; в редакції Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}

Директор Департаменту
валютного регулювання


С.О. Яременко


Додаток 4
до Положення про порядок
видачі індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти
за межі України для оплати
банківських металів та проведення
окремих валютних операцій
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
14.12.2017 № 130)
(пункт 4.2 глави 4)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на переказування іноземної валюти за межі України

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 108 від 28.02.2009, № 118 від 26.04.2011, № 478 від 24.07.2015; в редакції Постанови Національного банку № 130 від 14.12.2017}

Директор Департаменту
валютного регулювання


С.О. Яременко

Виконавець:
Провідний економіст


Н.А. Телепанова


Додаток 5
до Положення про порядок
видачі індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти
за межі України для оплати
банківських металів та проведення
окремих валютних операцій

ЗАЯВА
про внесення змін до індивідуальної ліцензії Національного банку України від _______ № _____ на переказування іноземної валюти за межі України

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 102 від 10.10.2017, № 130 від 14.12.2017}

Директор Департаменту
валютного регулювання


С.О. Яременко


Додаток 6
до Положення про порядок видачі
індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти
за межі України для оплати
банківських металів та проведення
окремих валютних операцій

ЗМІНИ
до індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 118 від 26.04.2011, № 478 від 24.07.2015, № 130 від 14.12.2017}

Директор Департаменту
валютного регулювання


С.О. Яременко

Виконавець:
Провідний економіст


Н.А. Телепанова

{Додаток 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015}Додаток 7
до Положення про порядок видачі
індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти
за межі України для оплати
банківських металів та проведення
окремих валютних операцій

ЗАЯВА
про анулювання індивідуальної ліцензії Національного банку України від _______ № _____ на переказування іноземної валюти за межі України

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 102 від 10.10.2017, № 130 від 14.12.2017}

Директор Департаменту
валютного регулювання


С.О. Яременко


Додаток 8
до Положення про порядок
видачі індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти
за межі України для оплати
банківських металів та проведення
окремих валютних операцій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про анулювання індивідуальної ліцензії Національного банку України від ________ № _____ на переказування іноземної валюти за межі України

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 118 від 26.04.2011, № 478 від 24.07.2015, № 130 від 14.12.2017}

Директор Департаменту
валютного регулювання


С.О. Яременко

Виконавець:
Провідний економіст


Н.А. Телепановавгору