Документ z0895-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2018  № 140/608


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 895/32347

Про затвердження Порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Національної поліції України під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Відповідно до положень статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, статті 15 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», статей 2, 5, 23 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Національної поліції України під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, що додається.

2. Управлінню з питань управління активами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Янчука А.В. та заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Голова Національного
агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів


А.В. Янчук

Міністр внутрішніх справ
України


А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції УкраїниС.М. КнязєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів,
Міністерства внутрішніх
справ України
13 липня 2018 року № 140/608


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 895/32347

ПОРЯДОК
взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Національної поліції України під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), і Національної поліції України під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - активи), з метою забезпечення публічної безпеки і порядку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та «Про Національну поліцію».

3. Забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами покладається на територіальні органи Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях і місті Києві, їх територіальні (відокремлені) підрозділи, на території обслуговування яких здійснюються заходи з управління активами (далі - органи (підрозділи) поліції).

4. Забезпечення організації взаємодії Національного агентства з органами (підрозділами) поліції покладається на уповноважених осіб Національного агентства та керівників органів (підрозділів) поліції.

5. Залучення працівників поліції, поліцейських до забезпечення публічної безпеки і порядку проводиться у разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що існує загроза життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами, а саме:

прийняття Національним агентством активів в управління, що включає доступ до приміщень, документів, можливість фактичного володіння активом;

передання активів, що перебувають в управлінні Національного агентства, управителеві за договором управління, юридичним особам, які здійснюють реалізацію арештованих активів на прилюдних торгах (аукціонах) або електронних торгах, або іншим особам, які надають Національному агентству послуги, виконують роботи, пов’язані зі здійсненням заходів з управління активами;

необхідність забезпечення доступу до активів посадових та службових осіб Національного агентства, суб’єктів оціночної діяльності та інших осіб, які надають Національному агентству послуги, виконують роботи, пов’язані зі здійсненням заходів з управління активами;

проведення інших заходів з управління активами, передбачених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

6. Працівники поліції, поліцейські вживають передбачені чинним законодавством заходи, спрямовані на усунення загроз життю та здоров’ю посадових і службових осіб Національного агентства та інших осіб, які беруть участь у здійсненні Національним агентством заходів з управління активами.

7. Для залучення працівників поліції, поліцейських до забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами уповноважена особа Національного агентства звертається до відповідного органу (підрозділу) поліції з обґрунтованим клопотанням про вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку, яке має містити інформацію про час, місце проведення та зміст заходів з управління активами, а також наявність підстав вважати, що існує загроза життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці.

8. Клопотання уповноваженої особи Національного агентства про вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку працівниками поліції, поліцейськими під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами надсилається керівнику відповідного органу (підрозділу) поліції завчасно, але не пізніше ніж за день до запланованого строку проведення заходів з управління активами.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці безпосередньо під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами уповноважені особи Національного агентства невідкладно повідомляють органи (підрозділи) поліції засобами зв’язку.

9. Керівник органу (підрозділу) поліції залежно від заходів з управління активами та місця їх здійснення, а також з урахуванням обґрунтованості підстав вважати, що існує загроза життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, приймає рішення про направлення необхідної кількості працівників поліції, поліцейських для забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення заходів з управління активами Національним агентством.

10. Про одержання обґрунтованого клопотання уповноваженої особи Національного агентства та прийняте рішення щодо направлення працівників поліції, поліцейських для забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення заходів з управління активами керівник органу (підрозділу) поліції невідкладно, але не пізніше наступного дня з дня надходження клопотання, забезпечує повідомлення уповноваженої особи Національного агентства засобами зв’язку та письмово.

11. Працівники поліції під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами діють у межах компетенції та повноважень, визначених Законом України «Про Національну поліцію».

12. Посадові та службові особи Національного агентства та органів (підрозділів) поліції повинні забезпечувати належний захист інформації з обмеженим доступом, яка буде отримана в межах взаємодії, а також забезпечувати збереження таємниці, що охороняється законом.

Начальник Управління
з питань управління активами
Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинівВ.С. Різник

Начальник
Управління взаємодії
з Національною поліцією України
Міністерства внутрішніх
справ України

О.О. Соколовськийвгору