Документ z0894-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.05.2013, підстава - z0649-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.08.2010 N 152
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2010 р.
за N 894/18189
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 436 ( z0649-13 ) від 01.04.2013 }
Про затвердження Порядку
електронної взаємодії суб'єктів первинного
фінансового моніторингу та Державного комітету
фінансового моніторингу України

Відповідно до частини третьої статті 12, статті 13 Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ), пункту 8 Порядку взяття на облік Державним комітетом
фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що
підлягає фінансовому моніторингу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 747 ( 747-2010-п ), та
з метою визначення форматів електронної взаємодії суб'єктів
первинного фінансового моніторингу та Державного комітету
фінансового моніторингу України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок електронної взаємодії суб'єктів
первинного фінансового моніторингу та Державного комітету
фінансового моніторингу України, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державного
комітету фінансового моніторингу України від 31.03.2005 N 82
( z0426-05 ) "Про затвердження Довідника кодів помилок щодо
проходження автоматичного логічно-семантичного контролю
повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що
надходять засобами електронної пошти Національного банку України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.2005 за
N 426/10706, та наказ Державного комітету фінансового моніторингу
України від 21.12.2009 N 173 ( z0207-10 ) "Про визначення адрес
подання інформації з питань фінансового моніторингу",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.03.2010 за
N 207/17502.
3. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.)
спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити
подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу
України Зубрія В.П.
Голова С.Г.Гуржій
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України В.О.Волга
Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку України Д.М.Тевелєв
Заступник Голови
Національного банку України І.В.Соркін
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр економіки України В.П.Цушко
Міністр
транспорту та зв'язку України К.О.Єфименко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
30.08.2010 N 152
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2010 р.
за N 894/18189

ПОРЯДОК
електронної взаємодії суб'єктів первинного
фінансового моніторингу та Державного комітету
фінансового моніторингу України

I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізми взаємодії між суб'єктами
первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) та Державним
комітетом фінансового моніторингу України (далі - ДКФМУ), а також
вимоги та формати повідомлень електронного обміну щодо фінансового
моніторингу.
2. Електронна інформаційна взаємодія СПФМ та ДКФМУ
здійснюється відповідно до Законів України: "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ); "Про електронні документи та електронний документообіг"
( 851-15 ); "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ); "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах" ( 80/94-ВР ).
II. Файли інформаційного обміну
1. Для інформаційної взаємодії між ДКФМУ та СПФМ, їх
відокремленими підрозділами використовуються такі види інформації
(типи файлів інформаційного обміну): файл-повідомлення - електронний документ (набір даних
визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається ДКФМУ і
містить інформацію про фінансові операції (далі - ФО), відомості
щодо обліку СПФМ (відокремлених підрозділів) та відповідальних
осіб . Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька
фінансових операцій; файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік -
електронний документ (набір даних визначеної структури), що
формується ДКФМУ та надсилається СПФМ і містить інформацію про
обробку інформації про ФО або відомостей щодо обліку СПФМ
(відокремлених підрозділів) та відповідальних осіб; файл-запит - електронний документ (набір даних визначеної
структури), що формується ДКФМУ та надсилається СПФМ і містить
запит щодо отримання додаткової інформації або запит для виконання
запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави.
Один файл-запит може містити декілька запитів; файл-відповідь - електронний документ (набір даних визначеної
структури), що формується СПФМ та надсилається ДКФМУ і містить
відповідь на запит про надання додаткової інформації або для
виконання запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної
держави. На один файл-запит, що містить декілька запитів, може
надаватися декілька файлів-відповідей з різними іменами; файл-додаток - електронний документ (набір даних), що
формується СПФМ та надсилається ДКФМУ і містить додаткові дані
та/або копії документів; файл-рішення - електронний документ (набір даних визначеної
структури), що формується ДКФМУ та надсилається СПФМ і містить
інформацію про рішення (доручення), запити на відстеження
(моніторинг), які видані (надані) ДКФМУ відповідно до
законодавства; файл-квитанція - електронний документ (набір даних визначеної
структури), який містить результати оброблення відповідного файла
та/або інформації в ньому; файл-лист - електронний документ (набір даних), що
використовується при інформаційному обміні ДКФМУ та СПФМ з інших
питань.
2. Надсилання файлів інформаційного обміну між СПФМ та ДКФМУ
здійснюється у вигляді транспортних файлів - цифрових конвертів
(далі - ТФ), які шифруються на адресу отримувача. Максимальний об'єм одного ТФ не може перевищувати 10 Мбайт. Якщо виникає потреба передавання додаткової інформації (файл
типу "Е") більшого об'єму, вона повинна бути заархівована
програмними засобами, що підтримують формати, наведені в
додатку 1 до цього Порядку, а в разі потреби - розбита такими
засобами на окремі частини, об'єм яких не може перевищувати
10 Мбайт.
III. Правила формування найменувань файлів
1. Найменування файлів формується в 36-знаковій системі
числення з урахуванням ідентифікаційних даних СПФМ або його
відокремленого підрозділу, типу інформації, дати їх формування.
2. Для СПФМ-банків імена файлів, що використовуються в
інформаційному обміні, мають таку структуру:
Xt0RxxMD.Ynn,
де: X - ознака належності файлу фінансового моніторингу банкам;
t - тип файлу згідно з Довідником типів файлів інформаційного
обміну, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;
0 - константа (крім файлів - квитанцій);
Rxx - ідентифікатор банку (філії), де: R - ідентифікатор
адміністративного регіону України, у якому розташований
банк (філія), xx - унікальний ідентифікатор банку (філії)
у межах цього адміністративного регіону. Rxx збігається з
останніми трьома байтами електронного ідентифікатора
банку (філії) в електронній пошті (далі - ЕП)
Національного банку України (далі-Національний банк);
M - місяць формування файлу в 36-знаковій системі числення;
D - день формування файлу в 36-знаковій системі числення;
Y - рік формування файлу (указується остання цифра року);
nn - порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня.
Файли нумеруються, починаючи з 1.
Ім'я файлу-квитанції формується з імені файлу, що квитується,
шляхом заміни символу "тип файлу" на відповідний тип квитанції. Ім'я файлу типу "O" формується з імені файлу, що був
забракований, таким чином: символ "тип файлу" набуває значення "O"; третій символ імені набуває значення "тип файлу", що був
забракований. 3. Для СПФМ, які не є банками, імена файлів, що
використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:
ZTXXXXXXMD.Ynn,
де: Z - ознака належності файлу фінансового моніторингу СПФМ,
які не є банками;
t - тип файлу згідно з Довідником типів файлів
інформаційного обміну, наведеним у додатку 2 до цього
Порядку;
XXXXXX - обліковий ідентифікатор СПФМ;
M - місяць формування файлу в 36-знаковій системі числення;
D - день формування файлу в 36-знаковій системі числення;
Y - рік формування файлу (указується остання цифра року);
nn - порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня,
файли нумеруються, починаючи з 1.
Ім'я файлу-квитанції формується з імені транспортного файлу,
що квитується, шляхом заміни символу "типу файлу" на відповідний
тип квитанції.
IV. Формати інформаційних повідомлень
та типів даних інформаційних повідомлень
1. Інформаційні повідомлення повинні формуватись у
стандарті XML.
2. Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень
наведено в додатку 3 до цього Порядку.
3. Для інформаційної взаємодії між ДКФМУ та СПФМ у файлах
інформаційного обміну допустимі формати файлів листів, додатків
(вкладень), наведені в додатку 1 до цього Порядку.
4. Кодування значень елементів інформаційних повідомлень
виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення цього
першим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна
XML-директива:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
5. При кодуванні значень інформаційних елементів допускаються
лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій
сторінці Windows-1251 згідно з переліком (додаток 4 до цього
Порядку) ( za894-10 ).
6. Інформаційні повідомлення повинні відповідати
формалізованому опису (dtd) згідно з файлами-схемами (додаток 5 до
цього Порядку). Для зазначення цього другим рядком інформаційного
повідомлення має бути відповідна XML-директива:
<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "Ім'я файлу-схеми">.
7. Ім'я файлу-схеми для відповідного типу транспортного файлу
наведено в додатку 3 до цього Порядку.
8. Для інформаційної взаємодії між ДКФМУ та СПФМ у файлах
інформаційного обміну та транспортних файлах допустимі такі
формати типів даних:
------------------------------------------------------------------ | C |Символьний тип даних. | | |Допускаються також символи від 0 до 9, у тому числі і | | |початкові нулі, причому ці нулі є значущими | |-----+----------------------------------------------------------| | N |Числовий беззнаковий тип даних. | | |Допустимі тільки цифри від 0 до 9. Початкові нулі | | |неприпустимі | |-----+----------------------------------------------------------| |D (8)|Позначення формату даних типу "Дата". Використання | | |пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу | | |"Дата" мають таку структуру: | | |РРРРММДД, | | |де: | | |РРРР - чотири цифри року; | | |ММ - номер місяця (01... 12); | | |ДД - день місяця (01... 31) | |-----+----------------------------------------------------------| |T (4)|Позначення формату даних типу "Час". Використання | | |пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу | | |"Час" мають таку структуру: | | |ГГХХ, | | |де: | | |ГГ - години (00... 23); | | |ХХ - хвилини (00... 59) | |-----+----------------------------------------------------------| | B |Спеціальне позначення символьного типу даних для | | |передавання електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) у | | |файлах (допускаються символи від 0 до 9, а також латинські| | |літери від A до F). | ------------------------------------------------------------------
V. Порядок доставки (приймання/передавання)
транспортних файлів
1. Для СПФМ, які не є банками, відправлення ТФ виконується за
допомогою ЕП шляхом передання ТФ у вигляді вкладень (Attachment)
до E-mail повідомлень (формат MIME). Кожний ТФ передається окремим електронним листом ЕП. Текст
листа ЕП, до якого приєднано ТФ, не має містити змістової
інформації та відкидається при обробленні.
2. Для СПФМ - банків інформаційний обмін з ДКФМУ здійснюється
засобами ЕП, визначеними Національним банком, з використанням
засобів захисту інформації, які встановлені Національним банком.
3. Якщо інформація від відокремленого підрозділу до ДКФМУ
передається через СПФМ, то захист такої інформації під час її
передавання від відокремленого підрозділу до СПФМ може
забезпечуватися власними програмними засобами СПФМ.
4. Приймання ЕП з приєднаними ТФ у ДКФМУ здійснюється за
адресами ЕП, наведеними в додатку 6 до цього Порядку.
5. Надсилання ЕП з приєднаними ТФ до СПФМ здійснюється на
адресу ЕП, зазначену в обліковій формі СПФМ, або на зворотну
адресу ЕП, з якої надійшло повідомлення.
VI. Вимоги до комплексу засобів
захисту інформації у СПФМ
1. Вимоги до комплексу засобів захисту (далі - КЗЗ), що
використовується у складі програмних комплексів СПФМ-банків для
інформаційного обміну з ДКФМУ, встановлюються Національним банком.
2. Комплекс засобів захисту, що використовується СПФМ для
інформаційного обміну з ДКФМУ, має забезпечувати конфіденційність,
автентичність, цілісність інформації, що міститься в ТФ. Зазначений КЗЗ має бути розроблений та допущений до
експлуатації відповідно до вимог законодавства в галузі
криптографічного (далі - КЗІ) та технічного захисту інформації
(далі - ТЗІ).
3. ТФ мають формуватись програмним комплексом СПФМ
(далі - ПК СПФМ) із використанням КЗЗ, які в установленому
законодавством порядку допущені до експлуатації для передавання
відповідної категорії інформації з обмеженим доступом. Для захисту інформації в ТФ мають використовуватись лише КЗЗ,
які програмно та технологічно сумісні із системою прийому і
обробки інформації, яка функціонує в ДКФМУ, та сумісні з вимогами
експлуатації комплексної системи захисту інформації Єдиної
державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії
відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму (далі - КСЗІ ЄДІС).
4. Методика та керування криптографічними ключами, яка
використовується в КЗЗ, має відповідати вимогам чинного
законодавства в галузі КЗІ та ТЗІ і бути програмно та технологічно
сумісною з КСЗІ ЄДІС.
5. Порядок накладання/перевірки ЕЦП на відповідні структури
інформаційних повідомлень, який використовується в КЗЗ, має
забезпечувати захист структури розташування елементів та змісту
елементів. Порядок накладання/перевірки ЕЦП на ТФ, що містить додаткову
та іншу технологічну інформацію, який використовується в КЗЗ, має
забезпечувати захист змісту цих ТФ.
6. При інформаційному обміні використовуються ключі ЕЦП, які
сертифіковані: для банків - Центром сертифікації ключів Національного банку; для інших СПФМ - акредитованими центрами сертифікації ключів.
Директор Департаменту
інформаційних технологій В.С.Давидюк

Додаток 1
до Порядку електронної
взаємодії суб'єктів
первинного фінансового
моніторингу та Державного
комітету фінансового
моніторингу України

ДОПУСТИМІ ФОРМАТИ
файлів-листів, файлів-додатків (вкладень) *

------------------------------------------------------------------ |Формат| Опис | |------+---------------------------------------------------------| | txt |використовується у Windows для текстових файлів | |------+---------------------------------------------------------| | doc |документи текстового редактора MS Word | |------+---------------------------------------------------------| | xls |файли електронних таблиць MS Excel | |------+---------------------------------------------------------| | rtf |міжплатформений формат зберігання відформатованих | | |тестових документів | |------+---------------------------------------------------------| | jpg |формат зберігання повнокольорових зображень | |------+---------------------------------------------------------| | tiff |формат зберігання зображень (фотографій, штрихових | | |ілюстрацій) | |------+---------------------------------------------------------| | pdf |міжплатформений формат обміну електронними документами | |------+---------------------------------------------------------| | rar |файли архівної структури | |------+---------------------------------------------------------| | arj |файли архівної структури | |------+---------------------------------------------------------| | zip |файли архівної структури | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Файли відповідних форматів повинні бути сумісні з
прикладним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003, Adobe
Reader 6.0, WinRar 3.20.

Додаток 2
до Порядку електронної
взаємодії суб'єктів
первинного фінансового
моніторингу та Державного
комітету фінансового
моніторингу України

ДОВІДНИК
типів файлів інформаційного обміну

------------------------------------------------------------------ |Тип файла| Призначення | |---------+------------------------------------------------------| | A |файл-повідомлення про ФО | |---------+------------------------------------------------------| | B |файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на | | |облік інформації про ФО | |---------+------------------------------------------------------| | C |файл-запит | |---------+------------------------------------------------------| | Q |файл-квитанція на файл C | |---------+------------------------------------------------------| | D |файл-відповідь на файл C | |---------+------------------------------------------------------| | R |файл-квитанція на файл D | |---------+------------------------------------------------------| | E |файл-додаток | |---------+------------------------------------------------------| | T |файл-квитанція на файл E | |---------+------------------------------------------------------| | F |тестовий файл А | |---------+------------------------------------------------------| | G |тестовий файл B | |---------+------------------------------------------------------| | J |тестовий файл C | |---------+------------------------------------------------------| | I |тестовий файл Q | |---------+------------------------------------------------------| | K |тестовий файл D | |---------+------------------------------------------------------| | H |тестовий файл R | |---------+------------------------------------------------------| | M |файл-рішення | |---------+------------------------------------------------------| | W |файл-квитанція на файл M | |---------+------------------------------------------------------| | N |файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, | | |стосуватися або призначатися для фінансування | | |терористичної діяльності | |---------+------------------------------------------------------| | P |файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на | | |облік інформації про ФО, що можуть бути пов'язані, | | |стосуватися або призначатися для фінансування | | |терористичної діяльності | |---------+------------------------------------------------------| | O |інформаційний технологічний файл | | |ПК "АРМ-Інформаційний" | |---------+------------------------------------------------------| | U |файл-повідомлення, що містить відомості про облік | | |СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних | | |осіб | |---------+------------------------------------------------------| | V |файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на | | |облік відомостей щодо обліку СПФМ (відокремленого | | |підрозділу) та відповідальних осіб | |---------+------------------------------------------------------| | L |файл-лист | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку електронної
взаємодії суб'єктів
первинного фінансового
моніторингу та Державного
комітету фінансового
моніторингу України

ОПИС ТА СКЛАД
реквізитів інформаційних повідомлень

Опис та склад реквізитів файлів інформаційного обміну
наведено у цьому додатку в такому порядку: 1. Для СПФМ, які не є банками: 1.1. Файли-повідомлення: 1.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-повідомлення (тип A, N). 1.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-повідомлення (тип B, P). 1.1.3. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-повідомлення (тип U). 1.1.4. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-повідомлення (тип V). 1.2. Файл-рішення: 1.2.1. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-рішення (тип M). 1.2.2. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-квитанції (тип W). 1.3. Додаткові примітки щодо окремих реквізитів транспортних
файлів та порядку їх використання. 2. Для СПФМ-банків: 2.1. Файл-рішення: 2.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-рішення (тип M). 2.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-квитанції (тип W).
1. Для СПФМ, які не є банками
1.1. Файли-повідомлення 1.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-повідомлення (тип A, N) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу
типу A - za_nbo20.dtd, для файлу типу N - zn_nbo20.dtd)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки | | |тега/атрибута | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| |Головна структура transport-file | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1 |Загальні відомості про повідомлення (структура file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.1 |Назва файлу | file-name | C (14) | + |Відповідно до правил| | | | | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.2 |Дата створення файлу | file-date | D (8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.3 |Час створення файла | file-time | T (4) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.4 |Кількість фінансових операцій | count | N (6) | + |Указується кількість| | |у файлі-повідомленні | | | |операцій у | | | | | | |повідомленні | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.5 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.6 |ЕЦП файлу |file-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.6.1 |Дата підписання |time-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.7 |Версія програмного комплексу | app-version | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2 |Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу | | | |(відокремлений підрозділ), який надає інформацію (структура fm4) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1 |Тип суб'єкта (код) | subj-typ | C (1) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 050 форми | | | | | | |N 4-ФМ ( zj891-10 ) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.2 |Вид суб'єкта (код) | subj-vid | C (4) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 060 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3 |Ідентифікаційний код за | subj-id | C (12) | + |Відповідно до полів | | |ЄДРПОУ / ідентифікаційний | | | |з кодом 070 форми | | |номер за ДРФО | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4 |Обліковий ідентифікатор | id-key-ddfm | C (6) | + |Відповідно до полів | | |суб'єкта первинного | | | |з кодом 080 форми | | |фінансового моніторингу чи | | | |N 4-ФМ | | |відокремленого підрозділу | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.5 |Назва суб'єкта первинного | subj-name |C (254) | + |Відповідно до полів | | |фінансового моніторингу | | | |з кодом 090 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.6 |Адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого| | | |підрозділу), який надає інформацію (структура addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.6.1 |Країна (код) |addr-state-id | C (3) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 100 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6.2 |Область (код) | addr-obl-id | N (2) | +(3) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 110 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6.3 |Поштовий індекс | addr-postal- | C (5) | +(2) |Відповідно до полів | | | | code | | |з кодом 120 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6.4 |Населений пункт | addr-city |C (254) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 130 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6.5 |Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 140 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6.6 |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 150 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 160 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 170 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6.9 |Номер телефону (з кодом | addr-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |населеного пункту) | | | |з кодом 180 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6.10 |Адреса E-mail | addr-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 190 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.7 |Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного | | | |фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає | | | |інформацію (структура vdp) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.7.1 |Посада відповідального | vdp-pos |C (100) | + |Відповідно до полів | | |працівника | | | |з кодом 200 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.7.2 |Прізвище | vdp-name-pr | C (50) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 210 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.7.3 |Ім'я | vdp-name-i | C (30) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 220 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.7.4 |По батькові | vdp-name-pb | C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 230 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.7.5 |Номер телефону (з кодом | vdp-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |населеного пункту) | | | |з кодом 240 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.7.6 |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 250 форми | | | | | | |N 4-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8 |Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу | | | |(структура fm2) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.1 |Порядковий номер структури fm2| fm2-id | N (6) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.2 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.3 |ЕЦП структури fm21 |fm2-signature | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.4 |Дата підписання |time-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.5 |Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу | | | |(відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, | | | |відмовлено у здійсненні) фінансову операцію (department-prov) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.5.1 |Тип суб'єкта (код) | subj-typ | C (1) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 010 форми | | | | | | |N 2-ФМ ( ze891-10, | | | | | | | zf891-10, zh891-10,| | | | | | | zg891-10 7) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.2 |Вид суб'єкта (код) | subj-vid | C (4) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 020 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.3 |Ідентифікаційний код за | subj-id | C (12) | + |Відповідно до полів | | |ЄДРПОУ / ідентифікаційний | | | |з кодом 030 форми | | |номер за ДРФО | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.4 |Скорочена назва суб'єкта | subj-name |C (254) | + |Відповідно до полів | | |первинного фінансового | | | |з кодом 040 форми | | |моніторингу чи відокремленого | | | |N 2-ФМ | | |підрозділу | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.5 |Обліковий ідентифікатор | id-key-ddfm | C (6) | + |Відповідно до полів | | |суб'єкта первинного | | | |з кодом 050 форми | | |фінансового моніторингу чи | | | |N 2-ФМ | | |відокремленого підрозділу | | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.5.6 |Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта | | | |первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), | | | |в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) | | | |фінансову операцію (структура addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.5.6.1 |Країна (код) |addr-state-id | C (3) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 060 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.6.2 |Область (код) | addr-obl-id | N (2) | +(3) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 070 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.6.3 |Поштовий індекс | addr-postal- | C (5) | +(2) |Відповідно до полів | | | | code | | |з кодом 080 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.6.4 |Населений пункт | addr-city |C (254) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 090 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.6.5 |Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 100 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.6.6 |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 110 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.6.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 120 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.6.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 130 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.6.9 |Номер телефону (з кодом | addr-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |населеного пункту) | | | |з кодом 140 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.6.10 |Адреса E-mail | addr-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 150 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.5.7 |Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного | | | |фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було | | | |здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову | | | |операцію (структура vdp) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.5.7.1 |Посада відповідального | vdp-pos |C (100) | + |Відповідно до полів | | |працівника | | | |з кодом 160 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.7.2 |Прізвище | vdp-name-pr | C (50) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 170 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.7.3 |Ім'я | vdp-name-i | C (30) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 180 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.7.4 |По батькові | vdp-name-pb | C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 190 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.7.5 |Номер телефону (з кодом | vdp-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |населеного пункту) | | | |з кодом 200 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.5.7.6 |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 210 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.6 |Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу | | | |(відокремлений підрозділ), у якому було зареєстровано фінансову | | | |операцію (department-reestr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.6.1 |Тип суб'єкта (код) | subj-typ | C (1) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 220 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.2 |Вид суб'єкта (код) | subj-vid | C (4) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 230 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.3 |Ідентифікаційний код за | subj-id | C (12) | + |Відповідно до полів | | |ЄДРПОУ / ідентифікаційний | | | |з кодом 240 форми | | |номер за ДРФО | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.4 |Скорочена назва суб'єкта | subj-name |C (254) | + |Відповідно до полів | | |первинного фінансового | | | |з кодом 250 форми | | |моніторингу чи відокремленого | | | |N 2-ФМ | | |підрозділу | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.5 |Обліковий ідентифікатор | id-key-ddfm | C (6) | + |Відповідно до полів | | |суб'єкта первинного | | | |з кодом 260 форми | | |фінансового моніторингу чи | | | |N 2-ФМ | | |відокремленого підрозділу | | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.6.6 |Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта | | | |первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в | | | |якому було зареєстровано фінансову операцію (структура addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.6.6.1 |Країна (код) |addr-state-id | C (3) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 270 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.6.2 |Область (код) | addr-obl-id | N (2) | +(3) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 280 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.6.3 |Поштовий індекс | addr-postal- | C (5) | +(2) |Відповідно до полів | | | | code | | |з кодом 290 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.6.4 |Населений пункт | addr-city |C (254) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 300 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.6.5 |Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 310 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.6.6 |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 320 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.6.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 330 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.6.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 340 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.6.9 |Номер телефону (з кодом | addr-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |населеного пункту) | | | |з кодом 350 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.6.10 |Адреса E-mail | addr-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 360 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.6.7 |Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного | | | |фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було | | | |зареєстровано фінансову операцію (структура vdp) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.8.6.7.1 |Посада відповідального | vdp-pos |C (100) | + |Відповідно до полів | | |працівника | | | |з кодом 370 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.7.2 |Прізвище | vdp-name-pr | C (50) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 380 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.7.3 |Ім'я | vdp-name-i | C (30) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 390 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.7.4 |По батькові | vdp-name-pb | C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 400 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.7.5 |Номер телефону (з кодом | vdp-tlf | C (10) | + |Відповідно до полів | | |населеного пункту) | | | |з кодом 410 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.8.6.7.6 |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 420 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9 |Відомості про фінансову операцію (структура fm21) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.1 |Порядковий номер реєстрації | kl-id | N (12) | + |Відповідно до полів | | |фінансової операції в реєстрі | | | |з кодом 470 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.2 |Дата реєстрації фінансової | kl-date | D (8) | + |Відповідно до полів | | |операції в реєстрі | | | |з кодом 480 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.3 |Ознака можливості відношення | opr-terror | N (1) | + |Відповідно до полів | | |фінансової операції до | | | |з кодом 490 форми | | |фінансування тероризму | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.4 |Кількість учасників фінансової| opr-kol | N (6) | + |Відповідно до полів | | |операції | | | |з кодом 500 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.5 |Вид повідомлення про фінансову| opr-act | N (1) | + |Відповідно до полів | | |операцію (код) | | | |з кодом 510 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.6 |Дата здійснення фінансової | opr-date | D (8) | + |Відповідно до полів | | |операції, або відмови в її | | | |з кодом 520 форми | | |проведенні, або дата зупинення| | | |N 2-ФМ | | |проведення фінансової операції| | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.7 |Час здійснення фінансової | opr-time | T (4) | + |Відповідно до полів | | |операції, або відмови в її | | | |з кодом 530 форми | | |проведенні, або час зупинення | | | |N 2-ФМ | | |проведення фінансової операції| | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.8 |Код валюти / банківського |opr-currency- | C (3) | + |Відповідно до полів | | |металу | id | | |з кодом 540 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.9 |Сума фінансової операції у |opr-currency- | N (19) | + |Відповідно до полів | | |валюті проведення (вага | amount | | |з кодом 550 форми | | |банківського металу в грамах) | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.10 |Сума фінансової операції |opr-uah-equiv | N (19) | + |Відповідно до полів | | |у гривневому еквіваленті | | | |з кодом 560 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.11 |Підстава здійснення фінансової| opr-pidst |C (500) | + |Відповідно до полів | | |операції | | | |з кодом 570 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.12 |Коментар до підстав здійснення| comment- |C (1000)| |Відповідно до полів | | |фінансової операції | opr-pidst | | |з кодом 580 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.13 |Ознака здійснення фінансової | opr-status | C (1) | + |Відповідно до полів | | |операції (код) | | | |з кодом 590 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.14 |Код виду фінансової операції | opr-type1 | C (15) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 600 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.15 |Ознаки фінансової операції, що| opr-type2 | C (4) | +(6) |Відповідно до полів | | |підлягає обов'язковому | | | |з кодом 610-614 | | |фінансовому моніторингу (код) | | | |форми N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.16 |Коментар до ознаки (ознак) | opr-type2- |C (1000)| |Відповідно до полів | | |фінансової операції, що | comment | | |з кодом 620 форми | | |підлягає обов'язковому | | | |N 2-ФМ | | |фінансовому моніторингу | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.17 |Ознаки фінансової операції, | opr-type3 | C (3) | +(6) |Відповідно до полів | | |виявленої за результатами | | | |з кодом 630-634 | | |внутрішнього фінансового | | | |форми N 2-ФМ | | |моніторингу (код) | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.18 |Коментар до ознаки (ознак) | opr-type3 |C (1000)| |Відповідно до полів | | |фінансової операції, що | comment | | |з кодом 640 форми | | |підлягає внутрішньому | | | |N 2-ФМ | | |фінансовому моніторингу | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.19 |Номер фінансової операції в | unique-nom | C (25) | |Відповідно до полів | | |системі автоматизації | | | |з кодом 680 форми | | |(за наявності) | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.20 |Дані про пов'язану фінансову операцію (структура opr-zv) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.20.1 |Порядковий номер реєстрації | opr-zv-id | N (12) | |Відповідно до полів | | |пов'язаної фінансової операції| | | |з кодом 650 форми | | |в реєстрі | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.20.2 |Дата реєстрації пов'язаної | opr-zv-dt | D (8) | |Відповідно до полів | | |фінансової операції в реєстрі | | | |з кодом 660 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.20.3 |Коментар до пов'язаної |opr-zv-comment|C (1000)| |Відповідно до полів | | |фінансової операції | | | |з кодом 670 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.21 |Інформація про фінансову операцію, що коригується даною операцією | | | |(структура upd-info) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.21.1 |Інформація про фінансову операцію, що коригується даною операцією | | | |(структура upd-info-accepted) для взятих на облік | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.21.1.1 |Порядковий номер фінансової | mod-id | N (12) | +(8.1) |Відповідно до полів | | |операції, що коригується, | | | |з кодом 690 форми | | |у реєстрі | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------| |--------------------| | 2.9.21.1.2 |Дата реєстрації фінансової | mod-date | D (8) | |Відповідно до полів | | |операції, що коригується | | | |з кодом 700 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.21.2 |Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції,| | | |що не взята на облік (структура upd-info-unaccepted) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.21.2.1 |Назва файлу попереднього | file-name | C (12) | +(8.1) |Відповідно до правил| | |повідомлення про фінансову | | | |формування | | |операцію, що не взята на облік| | | |найменувань файлів | | | | | | |та полів з кодом 451| | | | | | |форми N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------| |--------------------| | 2.9.21.2.2 |Дата попередньої реєстрації | mod-date | D (8) | |Відповідно до полів | | |фінансової операції в реєстрі,| | | |з кодом 452 форми | | |що не взята на облік | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------| |--------------------| | 2.9.21.2.3 |Порядковий номер попередньої | mod-id | N (12) | |Відповідно до полів | | |реєстрації фінансової операції| | | |з кодом 453 форми | | |в реєстрі, що не взята на | | | |N 2-ФМ | | |облік | | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.22 |Відомості про файли-додатки (структура dod-files) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.22.1 |Назва файлу-додатка | dod-filename | C (12) | |Відповідно до правил| | | | | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.22.2 |Формат файлу-додатка | dod-filename-| C (10) | (9) |Формат файлу- | | | | format | | |додатка: TXT, DOC, | | | | | | |XLS та інші | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.23 |Додаткова інформація | opr-comment |C (4096)| |Відповідно до | | | | | | |розділу IV форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.24 |Відомості про учасника фінансової операції (структура fm22) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.24.1 |Тип особи, що має відношення | cl-type | N (2) | + |Відповідно до полів | | |до фінансової операції (код) | | | |з кодом 720 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.24.2 |Статус (тип) учасника (код) | cl-stp | N (2) | +(4) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 730 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.24.3 |Ознака резидентності | cl-res | N (1) | +(4) |1 - резидент; | | | | | | |2 - нерезидент | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.24.4 |Ідентифікаційний код за | cl-id | C (12) | +(4.1) |Відповідно до полів | | |ЄДРПОУ / ідентифікаційний | | | |з кодом 750 форми | | |номер за ДРФО | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.24.5 |Повна назва учасника | cl-name |C (254) | + |Відповідно до полів | | |фінансової операції (прізвище)| | | |з кодом 760 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.24.6 |Скорочена назва учасника |cl-short-name |C (254) | +(4.1) |Відповідно до полів | | |фінансової операції (ім'я) | | | |з кодом 770 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.24.7 |По батькові | cl-name-pb | C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 780 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.24.8 |Дата народження | cl-date- | D (8) | +(4.3) |Відповідно до полів | | | | of-birth | | |з кодом 790 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.9.24.9 |Відомості про документ, на | cl-part-base |C (254) | +(7) |Відповідно до полів | | |підставі якого здійснюється | | | |з кодом 800 форми | | |участь у фінансовій операції | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.24.10 |Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію | | | |(структура cl-state-reg) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| |2.9.24.10.1 |Свідоцтво про державну | cl-state- | C (28) | +(4.2) |Відповідно до полів | | |реєстрацію | reg-id | | |з кодом 810 форми | | |(інший реєстраційний документ)| | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------| |--------------------| |2.9.24.10.2 |Назва органу | cl-state-reg-|C (254) | |Відповідно до полів | | |(місця проведення) державної | authority | | |з кодом 820 форми | | |реєстрації особи | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------| |--------------------| |2.9.24.10.3 |Дата реєстрації | cl-state- | D (8) | |Відповідно до полів | | | | reg-date | | |з кодом 830 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.24.11 |Місцезнаходження або місце проживання учасника | | | |(структура cl-juridical-addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| |2.9.24.11.1 |Країна реєстрації або |addr-state-id | C (3) | +(4) |Відповідно до полів | | |громадянства (код) | | | |з кодом 840 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.11.2 |Область реєстрації або | addr-obl-id | N (2) | +(3, 4) |Відповідно до полів | | |проживання (код) | | | |з кодом 850 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.11.3 |Поштовий індекс | addr- | C (10) | +(2, 4) |Відповідно до полів | | | | postal-code | | |з кодом 860 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.11.4 |Населений пункт | addr-city |C (254) | +(4) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 870 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.11.5 |Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 880 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.11.6 |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 890 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.11.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 900 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.11.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 910 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.11.9 |Додаткові відомості | addr-dods |C (1000)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 920 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.24.12 |Місце тимчасового перебування учасника (структура cl-actual-addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| |2.9.24.12.1 |Країна тимчасового |addr-state-id | C (3) | +(4) |Відповідно до полів | | |перебування (код) | | | |з кодом 930 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.12.2 |Область тимчасового | addr-obl-id | N (2) | +(3, 4) |Відповідно до полів | | |перебування (код) | | | |з кодом 940 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.12.3 |Поштовий індекс | addr-postal- | C (10) | +(2, 4) |Відповідно до полів | | | | code | | |з кодом 950 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.12.4 |Населений пункт | addr-city |C (254) | +(4) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 960 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.12.5 |Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 970 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.12.6 |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 980 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.12.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 990 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.12.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1000 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.12.9 |Додаткові відомості | addr-dods |C (1000)| |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1010 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.24.13 |Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу | | | |(структура cl-doc) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| |2.9.24.13.1 |Вид документа, що засвідчує | doc-type | N (2) | +(4.3) |Відповідно до полів | | |фізичну особу (код) | | | |з кодом 1020 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------| |--------------------| |2.9.24.13.2 |Серія документа, що засвідчує | doc-ser | C (7) | |Відповідно до полів | | |фізичну особу | | | |з кодом 1030 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------| |--------------------| |2.9.24.13.3 |Номер документа, що засвідчує | doc-id | C (20) | |Відповідно до полів | | |фізичну особу | | | |з кодом 1040 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.13.4 |Дата видачі документа, що | doc-date | D (8) | +(4.3) |Відповідно до полів | | |засвідчує фізичну особу | | | |з кодом 1050 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.13.5 |Повна назва органу, який видав| doc-authority|C (254) | +(4.3) |Відповідно до полів | | |документ, що засвідчує фізичну| | | |з кодом 1060 форми | | |особу | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.24.14 |Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника | | | |фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової| | | |операції (структура cl-bank-account) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| |2.9.24.14.1 |Номер рахунка | bank-acc-no | C (32) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1070 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.14.2 |Назва банку (філії) | bank-name |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1080 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.14.3 |Код банку (філії) | bank-mfo | C (12) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1090 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| |2.9.24.14.4 |Місцезнаходження (структура bank-addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| |2.9.24.14.4.1|Країна (код) |addr-state-id | C (3) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1100 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.14.4.2|Область (код) | addr-obl-id | N (2) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1110 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.14.4.3|Поштовий індекс | addr-postal- | C (10) | |Відповідно до полів | | | | code | | |з кодом 1120 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.14.4.4|Населений пункт | addr-city |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1130 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.14.4.5|Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1140 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.14.4.6|Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1150 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.14.4.7|Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1160 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.14.4.8|Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1170 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.24.15 |Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується | | | |для здійснення фінансової операції в іноземній валюті | | | |(структура cl-cor-bank) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| |2.9.24.15.1 |Номер рахунка | bank-acc-no | C (32) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1180 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.15.2 |Назва фінансової установи - | bank-name |C (254) | |Відповідно до полів | | |кореспондента, у | | | |з кодом 1190 форми | | |якій відкрито рахунок | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.15.3 |Код фінансової установи - | bank-id | C (12) | |Відповідно до полів | | |кореспондента | | | |з кодом 1200 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.9.24.15.4 |Місцезнаходження (структура bank-addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| |2.9.24.15.4.1|Країна місцезнаходження | addr-state-id| C (3) | |Відповідно до полів | | |фінансової установи - | | | |з кодом 1210 форми | | |кореспондента (код) | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.15.4.2|Область (код) | addr-obl-id | N (2) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1220 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.15.4.3|Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів | | | | postal-code | | |з кодом 1230 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.15.4.4|Населений пункт | addr-city |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1240 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.15.4.5|Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1250 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.15.4.6|Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1260 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.15.4.7|Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1270 форми | | | | | | |N 2-ФМ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| |2.9.24.15.4.8|Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 1280 форми | | | | | | |N 2-ФМ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-повідомлення (тип B, P) (ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу
B - zb_nbo20.dtd, для файлу типу P - zp_nbo20.dtd)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки | | |тега/атрибута | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| |Головна структура transport-file | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.1 |Назва ТФ | file-name | C (14) | + |Відповідно до правил| | | | | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.2 |Дата створення ТФ | file-date | D (8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.3 |Час створення ТФ | file-time | T (4) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.4 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.5 |ЕЦП файлу |file-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.6 |Дата підписання |time-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.7 |Кількість операцій у файлі | count | N (6) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.8 |Версія програмного комплексу | app-version | - | |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2 |Відомості про файл-повідомлення (структура report) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1 |Загальні відомості про файл-повідомлення, що | | | |квитується (структура input-file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1.1 |Назва файлу | input-file- | C (14) | + |Відповідно до правил| | | | name | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.2 |Дата створення файлу | input-file- | D (8) | + | | | | | date | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.3 |Час створення файлу | input-file- | T (4) | + | | | | | time | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.4 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | input-id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.5 |ЕЦП файлу | input-file- | - | +(1) |Використовується КЗЗ| | | | signature | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.6 |Дата підписання | input-time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ| | | | signature | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.7 |Кількість операцій | input-count | N (6) | + | | | |у повідомленні | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.8 |Версія програмного комплексу | input-app- | - | +(1) |Використовується КЗЗ| | | | version | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.2 |Наявність помилки у | file-error- | C (4) | + | | | |файлі-повідомленні | status | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3 |Помилка у заголовочній частині файлу (структура file-error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1 |Помилка (структура error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1.1 |Код помилки | error-code | C (4) | + |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником K_DFM15| | | | | | |(додаток 7 до цього | | | | | | |Порядку) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.2 |Опис помилки | description | C (100)| | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.3 |Номер помилкового тега | start-tag- | N (6) | |Номер помилкового | | | | order | | |тега з початку файлу| | | | | | |(номер тега | | | | | | |transport-file має | | | | | | |значення один) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.4 |Назва тега | remark | C (50) | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1.5 |Додаткові дані про помилку (структура additional-info) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1.5.1 |Значення помилкового тега | key | C (100)| | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.5.2 |Назва класифікатора | value | C (100)| | | | |(для помилки значення | | | | | | |класифікатора) | | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4 |Відомості про помилки у даних про операцію (структура opr-report) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4.1 |Порядковий номер структури fm2| fm2-id | N (6) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4.2 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4.3 |ЕЦП структури fm21 | fm2-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4.4 |Дата підписання |time-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4.5 |Наявність помилки | opr-error- | C (4) | | | | |у структурі fm2 | status | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4.6 |Опис помилки (структура opr-error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4.6.1 |Помилка (структура error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4.6.1.1 |Код помилки | error-code | C (4) | + |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником K_DFM15| | | | | | |(додаток 7 до цього | | | | | | |Порядку) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4.6.1.2 |Опис помилки | description | C (100)| | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4.6.1.3 |Номер помилкового тега | start-tag- | N (6) | |Номер помилкового | | | | order | | |тега з початку файлу| | | | | | |(номер тега | | | | | | |transport-file має | | | | | | |значення один) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4.6.1.4 |Назва тега | remark | C (50) | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4.6.1.5 |Додаткові дані про помилку (структура additional-info) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4.6.1.5.1 |Значення помилкового тега | key | C (100)| | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4.6.1.5.2 |Назва класифікатора | value | C (100)| | | | |(для помилки значення | | | | | | |класифікатора) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-повідомлення (тип U) (ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу
U - zu_nbo20.dtd)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки | | |тега/атрибута | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| |Головна структура transport-file | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.1 |Назва ТФ | file-name | C (14) | + |Відповідно до правил| | | | | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.2 |Дата створення ТФ | file-date | D (8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.3 |Час створення ТФ | file-time | T (4) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.4 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ| | | | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.5 |ЕЦП файлу |file-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.6 |Дата підписання |time-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.7 |Версія програмного комплексу | app-version | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2 |Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу | | | |та відповідальної особи (структура fm1) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1 |Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового | | | |моніторингу (структура ident) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1.1 |Ідентифікаційний код за | subj-id | C (12) | + |Відповідно до полів | | |ЄДРПОУ / ідентифікаційний | | | |з кодом 010 форми | | |номер за ДРФО | | | |N 1-ФМ ( za891-10, | | | | | | | zb891-10, zc891-10,| | | | | | | zd891-10 ) | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.1.2 |Скорочена назва суб'єкта | subj-name- | C (254) | + |Відповідно до полів | | |первинного фінансового | shortcut | | |з кодом 020 форми | | |моніторингу | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.1.3 |Дата вихідної реєстрації | date-card | D (8) | + |Відповідно до полів | | |повідомлення | | | |з кодом 030 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.1.3.1 |Номер вихідної реєстрації | number-card | C(15) | + |Відповідно до полів | | |повідомлення | | | |з кодом 031 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.1.4 |Вид повідомлення (код) | opr-act | N (1) | + |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 040 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.1.5 |Обліковий ідентифікатор | id-key-ddfm | C (6) | + |Відповідно до полів | | |суб'єкта | | | |з кодом 050 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.1.5.1 |Обліковий ідентифікатор | id-key- | C(6) | + |Відповідно до полів | | |відокремленого підрозділу | sd-ddfm | | |з кодом 051 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.1.6 |Тип суб'єкта (код), відомості | ust-type | N (1) | + |Відповідно до полів | | |про який надсилаються | | | |з кодом 060 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.1.7 |Тип повідомлення про | vdp_type | N (1) | |Не заповнюється | | |відповідального працівника | | | | | | |(код) | | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.2 |Загальні відомості про суб'єкта первинного | | | |фінансового моніторингу (структура ustanova) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.2.1 |Повна назва суб'єкта | subj-name | C (254) | |Відповідно до полів | | |первинного фінансового | | | |з кодом 070 форми | | |моніторингу або прізвище, | | | |N 1-ФМ | | |ім'я, по батькові | | | | | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.2.2 |Скорочена назва суб'єкта | subj-name- | C (254) | +(5) |Відповідно до полів | | |первинного фінансового | shortcut | | |з кодом 080 форми | | |моніторингу | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------| |--------------------| | 2.2.3 |Тип суб'єкта (код) | ust-type | N (1) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 090 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------| |--------------------| | 2.2.4 |Вид суб'єкта (код) | ust-vid | N (4) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 100-103 | | | | | | |форми N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.2.4.1 |Коментар до виду суб'єкта | comment- | C (1000)| |Відповідно до полів | | | | ust-vid | | |з кодом 109 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.2.5 |Місцезнаходження або місце проживання (структура addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.2.5.1 |Країна (код) |addr-state-id| C (3) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 140 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.2.5.2 |Поштовий індекс | addr- | C (10) | +(5) |Відповідно до полів | | | | postal-code | | |з кодом 150 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.2.5.3 |Область (код) | addr-obl-id | N (2) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 160 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.2.5.4 |Населений пункт | addr-city |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 170 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.2.5.5 |Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 180 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.2.5.6 |Будинок | addr-bud | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 190 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.2.5.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 200 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.2.5.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 210 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3 |Додаткові відомості про суб'єкта первинного | | | |фінансового моніторингу (структура ustanova-dod) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1 |Місце фактичного здійснення діяльності (структура addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1.1 |Країна (код) |addr-state-id| C (3) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 220 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.3.1.2 |Поштовий індекс | addr-postal-| C (10) | +(5) |Відповідно до полів | | | | code | | |з кодом 230 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.3.1.3 |Область (код) | addr-obl-id | N (2) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 240 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.3.1.4 |Населений пункт | addr-city |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 250 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.3.1.5 |Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 260 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.3.1.6 |Будинок | addr-bud | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 270 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.3.1.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 280 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.3.1.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 290 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.3.1.9 |Номер телефону | addr-tlf | C (10) | +(5) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 300 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.3.1.10 |Адреса E-mail | addr-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 310 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4 |Відомості про відокремлений підрозділ (структура department) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4.1 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| subj-id | C (12) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 320 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.2 |Повна назва відокремленого | subj-name | C (254) | +(10) |Відповідно до полів | | |підрозділу | | | |з кодом 330 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------| |--------------------| | 2.4.3 |Скорочена назва відокремленого| subj-name- | C (254) | |Відповідно до полів | | |підрозділу | shortcut | | |з кодом 340 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------| |--------------------| | 2.4.4 |Тип суб'єкта (код) | ust-type | N (1) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 350 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------| |--------------------| | 2.4.5 |Вид суб'єкта (код) | ust-vid | N (4) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 360-363 | | | | | | |форми N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.5.1 |Коментар до виду суб'єкта | comment- | C (1000)| |Відповідно до полів | | | | ust-vid | | |з кодом 369 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4.6 |Місце фактичного здійснення діяльності (структура addr) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4.6.1 |Країна (код) |addr-state-id| C (3) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 380 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.6.2 |Поштовий індекс |addr-postal- | C (10) | |Відповідно до полів | | | | code | | |з кодом 390 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.6.3 |Область (код) | addr-obl-id | N (2) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 400 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.6.4 |Населений пункт | addr-city |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 410 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.6.5 |Вулиця | addr-streat |C (254) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 420 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.6.6 |Будинок | addr-bud | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 430 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.6.7 |Корпус (споруда) | addr-kor | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 440 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.6.8 |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 450 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.6.9 |Номер телефону | addr-tlf | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 460 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.4.6.10 |Адреса Е-mail | addr-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 470 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.5 |Відомості про відповідального (відповідальних) | | | |працівника (працівників) (структура vdp) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.5.1 |Відомості про призначення відповідального | | | |працівника (структура vdp-assignment) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.5.1.1 |Посада працівника | vdp-pos |C (100) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 480 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.1.2 |Прізвище | vdp-name-pr | C (50) | +(5, 11.1)|Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 490 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------| |--------------------| | 2.5.1.3 |Ім'я | vdp-name-i | C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 500 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.1.4 |По батькові | vdp-name-pb | C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 510 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.1.5 |Номер наказу про призначення | vdp-nm | C (20) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 520 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.1.6 |Дата наказу про призначення | vdp-date | D (8) | +(5, 11.1)|Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 530 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------| |--------------------| | 2.5.1.7 |Номер телефону | vdp-tlf | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 540 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.1.8 |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 550 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.5.2 |Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки | | | |відповідального працівника у разі його відсутності | | | |(структура vdp-temp-assignment) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.5.2.1 |Посада працівника | vdp-pos | C (100) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 560 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.2.2 |Прізвище | vdp-name-pr | C (50) | +(5, 11.2)|Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 570 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------| |--------------------| | 2.5.2.3 |Ім'я | vdp-name-i | C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 580 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.2.4 |По батькові | vdp-name-pb | C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 590 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.2.5 |Номер наказу про призначення | vdp-nm | C (20) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 600 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.2.6 |Дата наказу про призначення | vdp-date | D (8) | +(5, 11.2)|Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 610 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------| |--------------------| | 2.5.2.7 |Номер телефону | vdp-tlf | C (10) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 620 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.2.8 |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 630 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.5.3 |Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що | | | |тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі | | | |його відсутності (структура vdp-clear) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.5.3.1 |Прізвище | vdp-name-pr | C (50) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 640 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.3.2 |Ім'я | vdp-name-i | C (30) | +(11.3) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 650 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.3.3 |По батькові | vdp-name-pb | C (30) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 660 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.3.4 |Номер наказу про звільнення | vdp-nm | C (20) | |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 670 форми | | | | | | |N 1-ФМ | |-------------+------------------------------+-------------+---------+-----------+--------------------| | 2.5.3.5 |Дата наказу про звільнення | vdp-date | D (8) | +(11.3) |Відповідно до полів | | | | | | |з кодом 680 форми | | | | | | |N 1-ФМ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.4. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-повідомлення (тип V) (ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу
V - zv_nbo20.dtd)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки | | |тега/атрибута | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| |Головна структура transport-file | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.1 |Назва ТФ | file-name | C (14) | + |Відповідно до правил| | | | | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.2 |Дата створення ТФ | file-date | D (8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.3 |Час створення ТФ | file-time | T (4) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.4 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.5 |ЕЦП файлу |file-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.6 |Дата підписання |time-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.7 |Версія програмного комплексу | app-version | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2 |Відомості про файл-повідомлення (структура report) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1 |Загальні відомості про файл-повідомлення, що | | | |квитується (структура input-file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1.1 |Назва файлу | input-file- | C (14) | + |Відповідно до правил| | | | name | | |формування | | | | | | |найменувань файлів | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.2 |Дата створення файлу | input-file- | D (8) | + | | | | | date | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.3 |Час створення файлу | input-file- | T (4) | + | | | | | time | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.4 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | input-id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.5 |ЕЦП файлу | input-file- | - | +(1) |Використовується КЗЗ| | | | signature | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.6 |Дата підписання | input-time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ| | | | signature | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.7 |Версія програмного комплексу | input-app- | - | +(1) |Використовується КЗЗ| | | | version | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.2 |Наявність помилки у | file-error- | C (4) | + | | | |файлі-повідомленні | status | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3 |Помилка файлу (структура file-error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1 |Помилка (структура error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1.1 |Код помилки | error-code | C (4) | + |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником K_DFM15| | | | | | |(додаток 7 до цього | | | | | | |Порядку) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.2 |Опис помилки | description |C (500) | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.3 |Номер помилкового тега | start-tag- | N (6) | |Номер помилкового | | | | order | | |тега з початку файлу| | | | | | |(номер тега | | | | | | |transport-file | | | | | | |має значення один) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.4 |Назва тега | remark | C (50) | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1.5 |Додаткові дані про помилку (структура additional-info) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1.5.1 |Значення помилкового тега | key |C (4000)| | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.5.2 |Назва класифікатора | value |C (100) | | | | |(для помилки значення | | | | | | |класифікатора) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Файл-рішення 1.2.1. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-рішення (тип M) (ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу
M - tr_ri10.dtd)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки | | |тега/атрибута | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| |Головна структура transport-file | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.1 |Назва ТФ | file-name | C (14) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.2 |Дата створення ТФ | file-date | D (8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.3 |Час створення ТФ | file-time | T (4) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.4 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.5 |ЕЦП файлу |file-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.6 |Дата підписання |time-signature| - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.7 |Версія програмного комплексу | app-version | - | +(1) |Використовується КЗЗ| |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.8 |Кількість примірників |count - inf-ri| N(7) | + |Значення реквізиту | | |структури inf-ri | | | |дорівнює 1 | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2 |Відомості щодо рішення (структура inf-ri) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1 |Вид рішення | ri-vid | N(2) | + |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником видів | | | | | | |рішень ДКФМУ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.2 |Назва файлу-повідомлення | file-name-n | C (14) | |Назва початкового | | |типу A, N | | | |файлу-повідомлення | | | | | | |типу A,N, у якому до| | | | | | |ДКФМУ надійшли | | | | | | |відомості про | | | | | | |фінансову операцію | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3 |Номер операції у | file-oper | N (6) | |Посилання на | | |файлі-повідомленні типу A, N | | | |фінансову операцію у| | | | | | |початковому файлі | | | | | | |типу A, N, щодо якої| | | | | | |надається рішення | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4 |Номер рішення в системі обліку| ri_numb | C (15) | + | | | |Уповноваженого органу | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.5 |Дата рішення | ri_data | D (8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6 |Текст рішення | ri_txt |C (4000)| + | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.2. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-квитанції (тип W) (ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу
W - tr_ri_kvi10.dtd)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки | | |тега/атрибута | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| |Головна структура transport-file | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.1 |Назва ТФ | file-name | C (14) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.2 |Дата створення ТФ | file-date | D (8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.3 |Час створення ТФ | file-time | T (4) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.4 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | C (6) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.5 |ЕЦП файлу |file-signature|B (1024)| + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.6 |Дата підписання |time-signature| D (8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.7 |Версія програмного комплексу | app-version | C (20) | + | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2 |Відомості про файл-рішення (структура report) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1 |Загальні відомості про файл-рішення, що квитується | | | |(структура input-file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1.1 |Назва файлу | input-file- | C (14) | + | | | | | name | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.2 |Дата створення файлу | input-file- | D (8) | + | | | | | date | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.3 |Час створення файлу | input-file- | T(4) | + | | | | | time | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.2 |Наявність помилки у | file-error- | C (4) | + | | | |файлі-рішенні | status | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3 |Помилка файлу (структура file-error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1 |Помилка (структура error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1.1 |Код помилки | error-code | C (4) | |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником K_DFM15| | | | | | |(додаток 7 до цього | | | | | | |Порядку) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.2 |Опис помилки | description | C (255)| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Додаткові примітки щодо окремих реквізитів транспортних
файлів та порядку їх використання
1. Використовується системою захисту інформації (КЗЗ). Тип
реквізиту - символьний ("C"). Довжина визначається КЗЗ. 2. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то
поле індексу вказується за форматом N (5) та є обов'язковим. 3. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то
поле є обов'язковим. 4. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за
дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для
фактичного вигодоодержувача. 4.1. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за
дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для
фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є резидентом. 4.2. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за
дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для
фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є юридичною особою або
фізичною особою - підприємцем. 4.3. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за
дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для
фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є фізичною особою або
фізичною особою - підприємцем. 5. Поле обов'язкове для заповнення для виду повідомлення
"первинне". 6. Одна з двох ознак підпунктів 2.9.15 або 2.9.17
обов'язкова. 7. Поле обов'язкове для особи, що не є клієнтом або
контрагентом. 8. Поле обов'язкове при наявності ознаки "коригуюче". 8.1. Поле обов'язкове при наявності ознаки "виправлення
первинного" про фінансову операцію, що не взята на облік. 9. Поле (dod-filename-format) заповнюється згідно з такими
правилами: 9.1. Ім'я файлу відкидається; 9.2. Як вхідне значення поля використовується рядок, який
містить усі розширення імені файлу без першого символу "." на
початку рядка; 9.3. Якщо довжина рядка, отриманого на етапі (підпункт 9.1),
перевищує максимальну довжину поля, послідовно відкидаються
початкові розширення із лівої частини рядка (включно із
символом ".") доти, доки не буде отримано рядок, який вміщується в
поле; 9.4. Не дозволяється заповнювати поле частиною розширення
файлу - розширення вміщується або відкидається цілком; 9.5. Якщо останнє (розташоване в кінці строки) розширення
імені файлу перевищує максимальну довжину поля, поле приймає пусте
значення (строку нульової довжини); 9.6. Оригінальний регістр розширення файлу має бути
збережений; 9.7. Приклади заповнення значення: - для файлу "Доп_Файл.Xls" (рядок розширень згідно з
підпунктом 9.2: "Xls") значення поля буде "Xls"; - для файлу "my_add_file.tar.gz" (рядок розширень згідно з
підпунктом 9.2: "tar.gz") значення поля буде "tar.gz"; - для файлу "my_add_file.t.info.tar.gz" (рядок розширень
згідно з підпунктом 9.2: "t.info.tar.gz") значення поля буде
"tar.gz", оскільки рядки "t.info.tar.gz" та "info.tar.gz"
перевищують максимальну довжину поля, тому розширення "t" та
"info" послідовно відкидаються.
2. Для СПФМ - банків
2.1. Файл-рішення 2.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-рішення (тип M) (ім'я файлу - схеми формалізованого опису для файлу типу
M - tr_ri_b10.dtd)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки | | |тега/атрибута | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| |Головна структура transport-file | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.1 |Назва ТФ | file-name | C(12) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.2 |Дата створення ТФ | file-date | D(8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.3 |Час створення ТФ | file-time | T(4) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.4 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | C(6) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.5 |ЕЦП файлу |file-signature| B(128) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.6 |Кількість примірників |count - inf-ri| N(7) | + |Значення реквізиту | | |структури inf-ri | | | |дорівнює 1 | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2 |Відомості щодо рішення (структура inf-ri) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1 |Вид рішення | ri-vid | N(2) | + |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником видів | | | | | | |рішень ДКФМУ | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.2 |Назва файлу-повідомлення | file-name-n | C (12) | |Назва початкового | | |типу A, N | | | |файлу-повідомлення | | | | | | |типу A, N, у якому | | | | | | |до ДКФМУ надійшли | | | | | | |відомості про | | | | | | |фінансову операцію | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3 |Номер операції | file-oper | N (6) | |Посилання на | | |у файлі-повідомленні типу A, N| | | |фінансову операцію у| | | | | | |початковому файлі | | | | | | |типу A, N, щодо якої| | | | | | |надається рішення | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.4 |Номер рішення в системі обліку| ri_numb | C (15) | + | | | |Уповноваженого органу | | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.5 |Дата рішення | ri_data | D (8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.6 |Текст рішення | ri_txt |C (4000)| + | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного
файлу-квитанції (тип W) (ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу
W - tr_ri_kvi_b10.dtd)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер та назва елемента/структури | Назва | Тип |Обов'язкове| Примітки | | |тега/атрибута | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| |Головна структура transport-file | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1 |Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.1 |Назва ТФ | file-name | C(12) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.2 |Дата створення ТФ | file-date | D(8) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.3 |Час створення ТФ | file-time | T(4) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.4 |Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | C(6) | + | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 1.5 |ЕЦП файлу |file-signature| B(128) | + | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2 |Відомості про файл-рішення (структура report) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1 |Загальні відомості про файл-рішення, що квитується | | | |(структура input-file-meta-data) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.1.1 |Назва файлу | input-file- | C (12) | + | | | | | name | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.2 |Дата створення файлу | input-file- | D (8) | + | | | | | date | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.1.3 |Час створення файлу | input-file- | T (4) | + | | | | | time | | | | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.2 |Наявність помилки у | file-error- | C (4) | + | | | |файлі-рішенні | status | | | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3 |Помилка файлу (структура file-error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1 |Помилка (структура error) | | |-------------+------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3.1.1 |Код помилки | error-code | C (4) | |Заповнюється згідно | | | | | | |з Довідником K_DFM14| | | | | | |(додаток 7 до цього | | | | | | |Порядку) | |-------------+------------------------------+--------------+--------+-----------+--------------------| | 2.3.1.2 |Опис помилки | description | C (255)| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку електронної
взаємодії суб'єктів
первинного фінансового
моніторингу та Державного
комітету фінансового
моніторингу України

ПЕРЕЛІК
допустимих символів кодової сторінки
Windows-1251 та їх 16-знакових кодів
( za894-10 )

Додаток 5
до Порядку електронної
взаємодії суб'єктів
первинного фінансового
моніторингу та Державного
комітету фінансового
моніторингу України

ФАЙЛИ-СХЕМИ
формалізованого опису файлів інформаційного обміну

1. za_nbo20.dtd, zn_nbo20.dtd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- === TYPE A,N === --> <!ELEMENT transport-file (file-meta-data, fm4)> <!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,
count, id-key, file-signature, time-signature?, app-version)> <!ELEMENT file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT count (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT fm4 (subj-typ, subj-vid+, subj-id, id-key-ddfm,
subj-name, addr, vdp, fm2+)> <!ELEMENT subj-typ (#PCDATA)> <!ELEMENT subj-vid (#PCDATA)> <!ELEMENT subj-id (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key-ddfm (#PCDATA)> <!ELEMENT subj-name (#PCDATA)> <!ELEMENT fm2 (fm2-id, id-key, fm2-signature, time-signature,
department-prov, department-reestr, fm21)> <!ELEMENT fm2-id (#PCDATA)> <!ELEMENT fm2-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT department-prov (subj-typ, subj-vid, subj-id,
subj-name, id-key-ddfm?, addr, vdp)> <!ELEMENT department-reestr (subj-typ, subj-vid, subj-id,
subj-name, id-key-ddfm?, addr, vdp)> <!ELEMENT fm21 (kl-id, kl-date, opr-terror, opr-kol, opr-act,
opr-date, opr-time, opr-currency-id, opr-currency-amount,
opr-uah-equiv, opr-pidst, comment-opr-pidst?, opr-status,
opr-type1, opr-type2*, opr-type2-comment?, opr-type3*,
opr-type3-comment?, unique-nom?,opr-zv?, upd-info?, dod-files*,
opr-comment?, fm22* )> <!ELEMENT kl-id (#PCDATA)> <!ELEMENT kl-date (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-terror (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-kol (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-act (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-date (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-time (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-currency-id (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-currency-amount (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-uah-equiv (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-pidst (#PCDATA)> <!ELEMENT comment-opr-pidst (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-status (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-type1 (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-type2 (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-type2-comment (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-type3 (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-type3-comment (#PCDATA)> <!ELEMENT unique-nom (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-comment (#PCDATA)> <!ELEMENT fm22 (cl-type, cl-stp, cl-res, cl-id, cl-name,
cl-short-name?, cl-name-pb, cl-date-of-birth, cl-part-base?,
cl-state-reg, cl-juridical-addr?, cl-actual-addr?, cl-doc,
cl-bank-account?, cl-cor-bank*)> <!ELEMENT cl-type (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-stp (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-res (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-id (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-name (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-short-name (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-name-pb (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-date-of-birth (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-part-base (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-juridical-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?,
addr-postal-code?, addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?,
addr-ofis?, addr-dods?)> <!ELEMENT cl-actual-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?,
addr-postal-code?, addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?,
addr-ofis?, addr-dods?)> <!ELEMENT cl-doc (doc-type, doc-ser, doc-id, doc-date,
doc-authority)> <!ELEMENT cl-bank-account (bank-acc-no?, bank-name?,
bank-mfo?, bank-addr?)> <!ELEMENT cl-cor-bank (bank-acc-no?, bank-name?, bank-id?,
bank-addr?)> <!ELEMENT addr (addr-state-id, addr-obl-id?,
addr-postal-code?, addr-city, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?,
addr-ofis?, addr-tlf, addr-email?)> <!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-city (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-tlf (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-email (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-dods (#PCDATA)> <!ELEMENT upd-info (mod-id, mod-date?)> <!ELEMENT mod-id (#PCDATA)> <!ELEMENT mod-date (#PCDATA)> <!ELEMENT bank-acc-no (#PCDATA)> <!ELEMENT bank-name (#PCDATA)> <!ELEMENT bank-mfo (#PCDATA)> <!ELEMENT bank-id (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-state-reg (cl-state-reg-id,
cl-state-reg-authority?, cl-state-reg-date?)> <!ELEMENT cl-state-reg-id (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-state-reg-authority (#PCDATA)> <!ELEMENT cl-state-reg-date (#PCDATA)> <!ELEMENT doc-type (#PCDATA)> <!ELEMENT doc-ser (#PCDATA)> <!ELEMENT doc-id (#PCDATA)> <!ELEMENT doc-date (#PCDATA)> <!ELEMENT doc-authority (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp (vdp-pos, vdp-name-pr, vdp-name-i,
vdp-name-pb?, vdp-tlf, vdp-email?)> <!ELEMENT vdp-pos (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-name-pr (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-name-i (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-name-pb (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-tlf (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-email (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-zv (opr-zv-id?, opr-zv-dt?, opr-zv-comment?)> <!ELEMENT opr-zv-id (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-zv-dt (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-zv-comment (#PCDATA)> <!ELEMENT dod-files (dod-filename, dod-filename-format)> <!ELEMENT dod-filename (#PCDATA)> <!ELEMENT dod-filename-format (#PCDATA)> <!ELEMENT bank-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?,
addr-postal-code?, addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?,
addr-ofis?)> <!-- <!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-city (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)> -->
2. zb_nbo20.dtd, zp_nbo20.dtd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- === TYPE B,P === --> <!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)> <!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,
id-key, file-signature, time-signature, count, app-version)> <!ELEMENT file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT count (#PCDATA)> <!ELEMENT app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status,
file-error?, opr-report*)> <!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,
input-file-date, input-file-time, input-id-key,
input-file-signature, input-time-signature, input-count,
input-app-version)> <!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT input-id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT input-time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT input-count (#PCDATA)> <!ELEMENT input-app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)> <!ELEMENT file-error (error+)> <!ELEMENT opr-report (fm2-id, id-key, fm2-signature,
time-signature, opr-error-status?, opr-error?)> <!ELEMENT fm2-id (#PCDATA)> <!ELEMENT fm2-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-error-status (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-error (error+)> <!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?,
remark?, additional-info*)> <!ELEMENT error-code (#PCDATA)> <!ELEMENT description (#PCDATA)> <!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)> <!ELEMENT remark (#PCDATA)> <!ELEMENT additional-info (key?, value?)> <!ELEMENT key (#PCDATA)> <!ELEMENT value (#PCDATA)>
3. zu_nbo20.dtd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- === TYPE U === --> <!ELEMENT transport-file (file-meta-data, fm1)> <!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,
id-key, file-signature, time-signature, app-version)> <!ELEMENT file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT fm1 (ident, ustanova, ustanova-dod, department?,
vdp?)> <!ELEMENT ident (subj-id, subj-name-shortcut, date-card,
opr-act, id-key-ddfm, ust-type, vdp-type)> <!ELEMENT subj-id (#PCDATA)> <!ELEMENT subj-name-shortcut (#PCDATA)> <!ELEMENT date-card (#PCDATA)> <!ELEMENT opr-act (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key-ddfm (#PCDATA)> <!ELEMENT ust-type (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-type (#PCDATA)> <!ELEMENT ustanova (subj-name, subj-name-shortcut, ust-type,
ust-vid+, comment-ust-vid?, addr)> <!ELEMENT subj-name (#PCDATA)> <!ELEMENT comment-ust-vid (#PCDATA)> <!ELEMENT ust-vid (#PCDATA)> <!ELEMENT addr (addr-state-id?, addr-postal-code?,
addr-obl-id?, addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?,
addr-ofis?, addr-tlf?, addr-email?)> <!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-city (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-tlf (#PCDATA)> <!ELEMENT addr-email (#PCDATA)> <!ELEMENT ustanova-dod (addr)> <!ELEMENT department (subj-id,subj-name,subj-name-shortcut,
ust-type,ust-vid+, comment-ust-vid,addr)> <!ELEMENT vdp (vdp-assignment?, vdp-temp-assignment?,
vdp-clear?)> <!ELEMENT vdp-assignment (vdp-pos, vdp-name-pr, vdp-name-i,
vdp-name-pb, vdp-nm, vdp-date, vdp-tlf, vdp-email?)> <!ELEMENT vdp-pos (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-name-pr (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-name-i (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-name-pb (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-nm (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-date (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-tlf (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-email (#PCDATA)> <!ELEMENT vdp-temp-assignment (vdp-pos, vdp-name-pr,
vdp-name-i, vdp-name-pb, vdp-nm, vdp-date, vdp-tlf, vdp-email?)> <!ELEMENT vdp-clear (vdp-name-pr, vdp-name-i, vdp-name-pb,
vdp-nm, vdp-date)>
4. zv_nbo20.dtd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- === TYPE V === --> <!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)> <!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,
id-key, file-signature, time-signature, app-version)> <!ELEMENT file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status,
file-error?)> <!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,
input-file-date, input-file-time, input-id-key,
input-file-signature, input-time-signature, input-app-version)> <!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT input-id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT input-time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT input-app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)> <!ELEMENT file-error (error+)> <!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?,
remark?, additional-info*)> <!ELEMENT error-code (#PCDATA)> <!ELEMENT description (#PCDATA)> <!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)> <!ELEMENT remark (#PCDATA)> <!ELEMENT additional-info (key, value)> <!ELEMENT key (#PCDATA)> <!ELEMENT value (#PCDATA)>
5. tr_ri10.dtd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- === TYPE M === --> <!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)> <!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,
id-key, file-signature, time-signature, app-version,
count-inf-ri)> <!ELEMENT file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)> <!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb,
ri_data, ri_txt)> <!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)> <!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)> <!ELEMENT file-oper (#PCDATA)> <!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)> <!ELEMENT ri_data (#PCDATA)> <!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>
6. tr_ri_kvi10.dtd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- === TYPE W === --> <!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)> <!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,
id-key, file-signature, time-signature, app-version)> <!ELEMENT file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status,
file-error?)> <!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,
input-file-date, input-file-time)> <!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT file-error (error+)> <!ELEMENT error (error-code, description?)> <!ELEMENT error-code (#PCDATA)> <!ELEMENT description (#PCDATA)>
7. tr_ri_b10.dtd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- === TYPE M === --> <!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)> <!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,
id-key, file-signature, count-inf-ri)> <!ELEMENT file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)> <!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb,
ri_data, ri_txt)> <!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)> <!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)> <!ELEMENT file-oper (#PCDATA)> <!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)> <!ELEMENT ri_data (#PCDATA)> <!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>
8. tr_ri_kvi_b10.dtd <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- === TYPE W === --> <!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)> <!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,
id-key, file-signature)> <!ELEMENT file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT id-key (#PCDATA)> <!ELEMENT file-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT time-signature (#PCDATA)> <!ELEMENT app-version (#PCDATA)> <!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status,
file-error?)> <!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,
input-file-date, input-file-time)> <!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)> <!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)> <!ELEMENT file-error (error+)> <!ELEMENT error (error-code, description?)> <!ELEMENT error-code (#PCDATA)> <!ELEMENT description (#PCDATA)>

Додаток 6
до Порядку електронної
взаємодії суб'єктів
первинного фінансового
моніторингу та Державного
комітету фінансового
моніторингу України

ПЕРЕЛІК
адрес подання інформації суб'єктами
первинного фінансового моніторингу
до Державного комітету фінансового
моніторингу України

------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Види інформації з питань фінансового | Спосіб подання | Адреса подання | |з/п|моніторингу, що надається суб'єктами первинного| | | | | фінансового моніторингу (СПФМ) | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ, що не є банками, в електронному вигляді | | |каналами зв'язку | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Обробляються такі типи файлів інформаційного |Електронною поштою мережі |fmnb200@sdfm.gov.ua| | |обміну: |Інтернет з використанням | | | |A - файл-повідомлення про ФО; |програмного засобу | | | |E - файл-додаток; |"Сфера-КС" | | | |F - тестовий файл А; | | | | |N - файл-повідомлення про ФО, що можуть бути |----------------------------+-------------------| | |пов'язані, стосуватися або призначатися |Електронною поштою мережі |fmnb300@sdfm.gov.ua| | |для фінансування терористичної діяльності; |Інтернет з використанням | | | |U - файл-повідомлення, що містить відомості про|програмного засобу | | | |облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та |"УНІС-Інфо" | | | |відповідальних осіб; | | | | |W - файл-квитанція на файл M | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------| |2 |Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ - банків засобами електронної пошти НБУ | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1|Обробляються такі типи файлів інформаційного |Електронною поштою |ircprod@u0qm | | |обміну: |Національного банку України | | | |A - файл-повідомлення про ФО; | | | | |D - файл-відповідь на файл C; | | | | |E - файл-додаток; | | | | |F - тестовий файл А; | | | | |I - тестовий файл Q; | | | | |K - тестовий файл D; | | | | |N - файл-повідомлення про ФО, що можуть бути | | | | |пов'язані, стосуватися або призначатися для | | | | |фінансування терористичної діяльності; | | | | |Q - файл-квитанція на файл С; | | | | |U - файл-повідомлення про облік СПФМ | | | | |(відокремленого підрозділу) та відповідальних | | | | |осіб; | | | | |W - файл-квитанція на файл M; | | | | |L - файл-лист (оброблений за допомогою | | | | |ПК "АРМ-Інформаційий") | | | |---+-----------------------------------------------+----------------------------+-------------------| |2.2|Інші файли з інформацією, що надаються |Електронною поштою |sdfm@u0qm | | |СПФМ - банками, їх відокремленими підрозділами |Національного банку | | | |та пов'язані із забезпеченням виконання Закону |України | | | |України "Про запобігання та протидію | | | | |легалізації (відмиванню) доходів, одержаних | | | | |злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" | | | | |( 249-15 ), а також файли-листи | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Порядку електронної
взаємодії суб'єктів
первинного фінансового
моніторингу та Державного
комітету фінансового
моніторингу України

ДОВІДНИКИ

1. Довідник кодів помилок
(для електронного обміну з суб'єктами,
які не є банками)
K_DFM15
Структура K_DFM15
------------------------------------------------------------------ |Назва реквізиту|Формат реквізиту| Значення реквізиту | |---------------+----------------+-------------------------------| | K_DFM15_CODE | N (4) |Код помилки за результатами | | | |перевірки транспортного файлу | |---------------+----------------+-------------------------------| | K_DFM15_NAME | C (256) |Помилка за результатами | | | |перевірки транспортного файлу | ------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM15
------------------------------------------------------------------ |K_DFM15_CODE| K_DFM15_NAME | |------------+---------------------------------------------------| | 0000 |Повідомлення взято на облік. Успішна обробка | |------------+---------------------------------------------------| | 1000 |Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання | | |назви файлу) | |------------+---------------------------------------------------| | 1001 |Помилка структури | |------------+---------------------------------------------------| | 1002 |Файл, прийнятий частково (якщо файл містить | | |декілька операцій та частина операцій взята на | | |облік) | |------------+---------------------------------------------------| | 1003 |Файл з помилками | |------------+---------------------------------------------------| | 1004 |Неможливо ідентифікувати суб'єкт | |------------+---------------------------------------------------| | 1026 |Системне ім'я файлу не відповідає значенню атрибута| | |FILE-NAME | |------------+---------------------------------------------------| | 1100 |Невірний ЕЦП на файл | |------------+---------------------------------------------------| | 1101 |Невірний ЕЦП для внутрішньої підструктури | |------------+---------------------------------------------------| | 1102 |Операція з таким номером у реєстрі вже існує | | |(тег <KL-ID>, <KL-DATE>) | |------------+---------------------------------------------------| | 1124 |Кількість операцій у повідомленні (COUNT) не | | |дорівнює кількості підструктур FM21 у даному файлі | |------------+---------------------------------------------------| | 1125 |Максимальне значення номера операції (FM21-ID) у | | |файлі не дорівнює кількості операцій (COUNT) у | | |повідомленні | |------------+---------------------------------------------------| | 1401 |Помилка в структурі елемента або відсутній | | |обов'язковий реквізит елемента | |------------+---------------------------------------------------| | 1411 |Помилка в типі даних реквізиту | |------------+---------------------------------------------------| | 1421 |Невідомий код класифікатора | |------------+---------------------------------------------------| | 1431 |Відсутність обов'язкового тега MOD-ID (тип | | |повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")| |------------+---------------------------------------------------| | 1432 |Відсутність обов'язкового тега MOD-DATE (тип | | |повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")| |------------+---------------------------------------------------| | 1433 |Відсутність значення тега MOD-ID (тип повідомлення | | |"коригуюче", "виправлення первинного") | |------------+---------------------------------------------------| | 1434 |Відсутність значення тега MOD-DATE (тип | | |повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")| |------------+---------------------------------------------------| | 1435 |Відсутність операції, яка коригується | |------------+---------------------------------------------------| | 1437 |В операції повинні брати участь хоча б один | | |"клієнт" та хоча б один "контрагент" | |------------+---------------------------------------------------| | 1438 |Кількість учасників операції повинна бути більше | | |одного | |------------+---------------------------------------------------| | 1440 |Відсутнє значення реквізиту | |------------+---------------------------------------------------| | 1441 |Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта | | |або для особи, що діє від імені клієнта, або | | |фактичного вигодоодержувача | |------------+---------------------------------------------------| | 1442 |Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта | |------------+---------------------------------------------------| | 1443 |Відсутнє значення реквізиту для особи, що діє від | | |імені клієнта | |------------+---------------------------------------------------| | 1444 |Відсутнє значення реквізиту для особи-резидента | |------------+---------------------------------------------------| | 1445 |Відсутнє значення реквізиту при ознаці закриття | | |рахунку | |------------+---------------------------------------------------| | 1460 |Неприпустима дата | |------------+---------------------------------------------------| | 1461 |Значення реквізиту більше дати створення файлу | |------------+---------------------------------------------------| | 1463 |Для фізичної особи дата видачі документа не може | | |бути менша дати народження | |------------+---------------------------------------------------| | 1470 |Сума операції не може бути від'ємним числом | |------------+---------------------------------------------------| | 1501 |Кожне слово із строки значення реквізиту повинно | | |містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці | |------------+---------------------------------------------------| | 1502 |Не пройдено автоматичний логічно-семантичний | | |контроль | |------------+---------------------------------------------------| | 1504 |Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251) | ------------------------------------------------------------------
2. Довідник кодів помилок
(для електронного обміну з банками)
K_DFM14
Структура K_DFM14
------------------------------------------------------------------ |Назва реквізиту|Формат реквізиту|Значення реквізиту | |---------------+----------------+-------------------------------| |K_DFM14_CODE |N(4) |Код помилки за результатами | | | |перевірки транспортного файлу | |---------------+----------------+-------------------------------| |K_DFM14_NAME |C(256) |Помилка за результатами | | | |перевірки транспортного файлу | ------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM14
------------------------------------------------------------------ |K_DFM14_CODE|K_DFM14_NAME | |------------+---------------------------------------------------| | 0000 |Повідомлення взято на облік. Успішна обробка | |------------+---------------------------------------------------| | 9000 |Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання | | |назви файлу) | |------------+---------------------------------------------------| | 9001 |Помилка структури файлу-повідомлення | |------------+---------------------------------------------------| | 9002 |Відсутній кореневий елемент POVIDOMLEN | |------------+---------------------------------------------------| | 9003 |Файл прийнято частково (не всі операції з файлу- | | |повідомлення взято на облік) | |------------+---------------------------------------------------| | 9004 |Файл з помилками (усі операції з файлу-повідомлення| | |не взято на облік) | |------------+---------------------------------------------------| | 9005 |Невірна кількість підструктур USTANOVA | |------------+---------------------------------------------------| | 9006 |Невірний набір атрибутів підструктури USTANOVA | |------------+---------------------------------------------------| | 9007 |Невірна кількість підструктур INF_STR | |------------+---------------------------------------------------| | 9008 |Невірна кількість підструктур UST_ADR | |------------+---------------------------------------------------| | 9009 |Невірна кількість підструктур UST_VDP | |------------+---------------------------------------------------| | 9010 |Невірна кількість підструктур COMMENT | |------------+---------------------------------------------------| | 9011 |Невірна кількість елементів ADR_STR | |------------+---------------------------------------------------| | 9012 |Невірна кількість елементів ADR_OBL | |------------+---------------------------------------------------| | 9013 |Невірна кількість елементів ADR | |------------+---------------------------------------------------| | 9014 |Невірна кількість елементів ADR_TLF | |------------+---------------------------------------------------| | 9015 |Невірна кількість елементів ADR_EMAIL | |------------+---------------------------------------------------| | 9016 |Невірна кількість елементів VDP_POS | |------------+---------------------------------------------------| | 9017 |Невірна кількість елементів VDP_NM1 | |------------+---------------------------------------------------| | 9018 |Невірна кількість елементів VDP_NM2 | |------------+---------------------------------------------------| | 9019 |Невірна кількість елементів VDP_NM3 | |------------+---------------------------------------------------| | 9020 |Невірна кількість елементів VDP_TLF | |------------+---------------------------------------------------| | 9021 |Невірна кількість елементів VDP_EMAIL | |------------+---------------------------------------------------| | 9022 |Невірна кількість елементів UST_ADR | |------------+---------------------------------------------------| | 9023 |Невірна кількість елементів UST_VDP | |------------+---------------------------------------------------| | 9024 |Невірна кількість елементів COMMENT | |------------+---------------------------------------------------| | 9025 |Невірний набір атрибутів підструктури POVIDOMLEN | | |або відсутність значення в атрибуті підструктури | | |POVIDOMLEN | |------------+---------------------------------------------------| | 9026 |Системне ім'я файлу не відповідає значенню атрибута| | |FILE_NAME | |------------+---------------------------------------------------| | 9100 |Невірний ЕЦП на файл | |------------+---------------------------------------------------| | 9101 |Невірний ЕЦП структури INF_STR | |------------+---------------------------------------------------| | 9102 |Операція з таким номером у реєстрі вже існує | | |(тег <KL_ID>, <KL_DATE>) | |------------+---------------------------------------------------| | 9103 |Невірна довжина строки в атрибуті FILE_NAME | |------------+---------------------------------------------------| | 9104 |Невірний формат дати (часу) в атрибутах FILE_DATE +| | |FILE_TIME або дата в атрибуті FILE_DATE не в | | |діапазоні <поточна дата> - <один рік тому від | | |поточної дати> | |------------+---------------------------------------------------| | 9105 |Нечислове значення в атрибуті FILE_OPER | |------------+---------------------------------------------------| | 9106 |Невірна довжина ідентифікатора ключа в | | |атрибуті ID_KEY | |------------+---------------------------------------------------| | 9107 |Невірна довжина підпису в атрибуті FILE_SIGN | |------------+---------------------------------------------------| | 9108 |Нечислове значення в атрибуті UST_TYP | |------------+---------------------------------------------------| | 9109 |Нечислове значення в атрибуті UST_VID | |------------+---------------------------------------------------| | 9110 |Невірна довжина строки в атрибуті UST_MFO | |------------+---------------------------------------------------| | 9111 |Невірна довжина строки в атрибуті UST_ID | |------------+---------------------------------------------------| | 9112 |Невірна довжина строки в атрибуті UST_NAME | |------------+---------------------------------------------------| | 9113 |Нечислове значення у тегу ADR_STR | |------------+---------------------------------------------------| | 9114 |Нечислове значення у тегу ADR_OBL | |------------+---------------------------------------------------| | 9115 |Невірна довжина строки у тегу ADR | |------------+---------------------------------------------------| | 9116 |Невірна довжина строки або нечислове значення у | | |тегу ADR_TLF | |------------+---------------------------------------------------| | 9117 |Невірна довжина строки у тегу ADR_EMAIL | |------------+---------------------------------------------------| | 9118 |Невірна довжина строки у тегу VDP_POS | |------------+---------------------------------------------------| | 9119 |Невірна довжина строки у тегу VDP_NM1 | |------------+---------------------------------------------------| | 9120 |Невірна довжина строки у тегу VDP_NM2 | |------------+---------------------------------------------------| | 9121 |Невірна довжина строки у тегу VDP_NM3 | |------------+---------------------------------------------------| | 9122 |Невірна довжина строки або нечислове значення у | | |тегу VDP_TLF | |------------+---------------------------------------------------| | 9123 |Невірна довжина строки у тегу VDP_EMAIL | |------------+---------------------------------------------------| | 9124 |Кількість операцій у повідомленні (FILE_OPR) не | | |дорівнює кількості підструктур INF_STR у даному | | |файлі | |------------+---------------------------------------------------| | 9125 |Максимальне значення номера операції (STR_ID) | | |у файлі не дорівнює кількості операцій | | |(FILE_OPR) у повідомленні | |------------+---------------------------------------------------| | 9209 |Невідповідність коду класифікатора K_DFM07 | |------------+---------------------------------------------------| | 9210 |Невідповідність коду класифікатора K_DFM05 | |------------+---------------------------------------------------| | 9216 |Невідповідність коду класифікатора KL_K040 | |------------+---------------------------------------------------| | 9217 |Невідповідність коду класифікатора K_DFM11 | |------------+---------------------------------------------------| | 9220 |Невірна інформація у тегу/атрибуті UST_NAME | |------------+---------------------------------------------------| | 9221 |Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_POS | |------------+---------------------------------------------------| | 9222 |Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM1 | |------------+---------------------------------------------------| | 9223 |Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM2 | |------------+---------------------------------------------------| | 9224 |Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM3 | |------------+---------------------------------------------------| | 9225 |Невірна інформація у тегу/атрибуті ADR | |------------+---------------------------------------------------| | 9230 |Кожне слово із строки значення тегу/атрибута | | |UST_NAME повинно містити літери тільки | | |латиниці або кирилиці | |------------+---------------------------------------------------| | 9231 |Кожне слово із строки значення тегу/атрибута | | |VDP_POS повинно містити літери тільки | | |латиниці або кирилиці | |------------+---------------------------------------------------| | 9232 |Кожне слово із строки значення тегу/атрибута | | |VDP_NM1 повинно містити літери тільки латиниці | | |або тільки кирилиці | |------------+---------------------------------------------------| | 9233 |Кожне слово із строки значення тегу/атрибута | | |VDP_NM2 повинно містити літери тільки латиниці | | |або кирилиці | |------------+---------------------------------------------------| | 9234 |Кожне слово із строки значення тегу/атрибута | | |VDP_NM3 повинно містити літери тільки | | |латиниці або кирилиці | |------------+---------------------------------------------------| | 9235 |Кожне слово із строки значення тегу/атрибута | | |ADR повинно містити літери тільки латиниці | | |або кирилиці | |------------+---------------------------------------------------| | 9401 |Помилка в структурі елемента або відсутній | | |обов'язковий реквізит елемента | |------------+---------------------------------------------------| | 9411 |Помилка в типі даних реквізиту | |------------+---------------------------------------------------| | 9421 |Невідомий код класифікатора | |------------+---------------------------------------------------| | 9431 |Відсутність обов'язкового тегу MOD_ID (тип | | |повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")| |------------+---------------------------------------------------| | 9432 |Відсутність обов'язкового тегу MOD_DATE (тип | | |повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")| |------------+---------------------------------------------------| | 9433 |Відсутність значення тегу MOD_ID (тип | | |повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")| |------------+---------------------------------------------------| | 9434 |Відсутність значення тегу MOD_DATE (тип | | |повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")| |------------+---------------------------------------------------| | 9435 |Відсутність операції, яка коригується (операція, | | |яка коригується, відсутня на обліку у ДКФМУ) | |------------+---------------------------------------------------| | 9436 |Кількість учасників операції (значення тегу | | |<OPR_KOL>) не збігається з кількістю | | |підструктур <OSOBA> | |------------+---------------------------------------------------| | 9437 |В операції повинні брати участь обов'язково хоча | | |б один "клієнт" та один "контрагент" | |------------+---------------------------------------------------| | 9438 |Кількість учасників операції повинна | | |бути більше одного | |------------+---------------------------------------------------| | 9440 |Відсутній обов'язковий реквізит або його значення | |------------+---------------------------------------------------| | 9441 |Відсутній реквізит або його значення, який | | |обов'язково повинен бути заповнений для учасника- | | |клієнта або для особи, що діє від імені клієнта | |------------+---------------------------------------------------| | 9442 |Відсутній реквізит або його значення, який | | |обов'язково повинен бути заповнений для | | |учасника-клієнта | |------------+---------------------------------------------------| | 9443 |Відсутній реквізит або його значення, який | | |обов'язково повинен бути заповнений для особи, | | |що діє від імені клієнта | |------------+---------------------------------------------------| | 9446 |Відсутній розділ DOC_REG для учасника-клієнта | | |(статус (тип) учасника: юридична особа, філія | | |(структурний підрозділ), суб'єкт | | |підприємницької діяльності) | |------------+---------------------------------------------------| | 9447 |Відсутній розділ DOC_PASS для учасника-клієнта | | |або для особи, що діє від імені клієнта (статус | | |(тип) учасника: фізичної особи, суб'єкт | | |підприємницької діяльності) | |------------+---------------------------------------------------| | 9448 |Відсутній розділ ADR_U для учасника-клієнта або | | |для особи, що діє від імені клієнта | |------------+---------------------------------------------------| | 9460 |Значення реквізиту не належить до періоду <поточна | | |дата> - <два роки тому від поточної дати> | |------------+---------------------------------------------------| | 9461 |Значення реквізиту більше дати створення файлу | |------------+---------------------------------------------------| | 9462 |Дата не відповідає автоматичному | | |логічно-семантичному контролю | |------------+---------------------------------------------------| | 9463 |Для фізичної особи дата видачі документа (<DOC_DT>)| | |не може бути менша дати народження | |------------+---------------------------------------------------| | 9470 |Сума не може бути від'ємним числом | | |(OPR_SUMV, OPR_SUMG) | |------------+---------------------------------------------------| | 9501 |Кожне слово із строки значення реквізиту | | |повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці| |------------+---------------------------------------------------| | 9502 |Не пройдено автоматичний логічно-семантичний | | |контроль | |------------+---------------------------------------------------| | 9504 |Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251) | ------------------------------------------------------------------вгору