Документ z0893-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.08.2014. Подивитися в історії? )

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2014  № 204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2014 р.
за № 893/25670

Про затвердження Змін до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України

З метою приведення у відповідність до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року № 619, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 612-4 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 лютого 2008 року № 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2008 року за № 246/14937, що додаються.

2. Фінансово-економічному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Гвоздь

ПОГОДЖЕНО:

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Міністр соціальної політики України

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Т.В. Нікітіна

Л. ДенісоваС.М. КондрюкО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
15.07.2014  № 204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2014 р.
за № 893/25670

ЗМІНИ
до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України

1. Пункт 1.4 розділу І доповнити словом та цифрами «, від 21.08.2013 № 612-4».

2. У розділі IV:

1) пункт 4.8 викласти в такій редакції:

«4.8. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

4.8.1. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується військовослужбовцям, безпосередньо зайнятим шифрувальною роботою в органах спеціального зв’язку СЗР України, за наказами Голови СЗР України, його заступників згідно з розподілом функціональних обов’язків або керівників, яким Головою СЗРУ України надано відповідні права, у таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 відсотків посадового окладу;

від 3 до 5 років - 15 відсотків посадового окладу;

понад 5 років - 20 відсотків посадового окладу.

4.8.2. До безпосередньо зайнятих на шифрувальній роботі належать військовослужбовці, які за своїми функціональними обов'язками займаються розробкою, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням, доставкою шифрів, прирівняних до них документів, шифрувальної техніки, апаратури засекречування гарантованої стійкості, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого і засекреченого зв'язку гарантованої стійкості, веденням діловодства та розмноженням документів з питань шифрувальної роботи.

4.8.3. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на посадах, які передбачають виконання функціональних обов’язків, зазначених у підпункті 4.8.2 цього пункту;

документально підтвердженої безперервної шифрувальної роботи в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах або військових формуваннях осіб, які прийняті на військову службу за контрактом або призвані із запасу, а також військовослужбовців, переведених на службу в органи спеціального зв’язку СЗР України з інших військових формувань за умови, що при зарахуванні до СЗР України у них не виникло перерви у стажі на шифрувальній роботі більше, ніж на 6 місяців і вони призначені на посади в органи спеціального зв’язку СЗР України і безпосередньо виконують шифрувальну роботу відповідно до підпункту 4.8.2 цього пункту.

4.8.4. Період перебування військовослужбовців на навчанні (крім курсів підвищення кваліфікації за профілем займаної посади) без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних керівників у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується, але не перериває його.

4.8.5. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі військовослужбовцям здійснюється на підставі розрахунків безперервного стажу на шифрувальній роботі, що складаються кадровими підрозділами (за матеріалами особових справ військовослужбовців).

При призначенні військовослужбовця на іншу посаду, що передбачає заняття шифрувальною роботою, здійснюється перегляд безперервного стажу шифрувальної роботи для виплати зазначеної надбавки, про що складається новий розрахунок.

4.8.6. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується військовослужбовцям одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

4.8.7. Безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо військовослужбовець не виконував роботи, зазначені в підпункті 4.8.2 цього пункту, протягом більше ніж 6 місяців з дня видання наказу про звільнення або призначення на посаду, не пов'язану з шифрувальною роботою.

4.8.8. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі зберігається:

за період перебування у відпустці, на лікуванні, а також за час перебування у службових відрядженнях (крім довгострокових);

за час перебування на навчанні у військових навчальних закладах із збереженням за ними посад в органах спеціального зв’язку СЗР України.»;

2) доповнити розділ після пункту 4.21 пунктом 4.22 такого змісту:

«4.22. Надбавка в розмірі до 100 відсотків посадового окладу

4.22.1. Військовослужбовцям підрозділу спеціального призначення СЗР України, основними функціональними обов’язками яких є здійснення спеціальних заходів щодо забезпечення безпеки розвідувальної діяльності СЗР України, захисту її сил, засобів інформації від протиправних дій і загроз, встановлюється надбавка в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням.

4.22.2. Надбавка військовослужбовцям підрозділу спеціального призначення СЗР України встановлюється (змінюється її розмір) або виплата її припиняється на підставі поданого рапорта керівника підрозділу за наказами Голови СЗР України, його заступників згідно з розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права.

4.22.3. Надбавка військовослужбовцям підрозділу спеціального призначення СЗР України виплачується з дня видання наказу або дати, зазначеної в наказі.

4.22.4. Виплата вказаної надбавки припиняється з дня звільнення військовослужбовця зі штатної посади, за якою функціональними обов’язками передбачається здійснення завдань, передбачених підпунктом 4.22.1 цього пункту.

4.22.5. Здійснення відповідних завдань, визначених у підпункті 4.22.1 цього пункту, підтверджується положенням про структурний підрозділ, у якому проходять військову службу військовослужбовці, а також їх функціональними обов’язками.».

У зв'язку з цим пункт 4.22 вважати пунктом 4.23.

3. Підпункт 5.2.2 пункту 5.2 розділу V викласти в такій редакції:

«5.2.2. Матеріальна допомога надається військовослужбовцям на підставі їх рапорту, який подається до фінансового підрозділу.».

4. Підпункт 6.2.1 пункту 6.2 розділу VI викласти в такій редакції:

«6.2.1. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників, грошове забезпечення виплачується у розмірах, які були їм встановлені відповідно до займаної посади на день зарахування у розпорядження:

за службовою потребою – не більше ніж протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження;

у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів – не більше ніж протягом трьох місяців з дня зарахування у розпорядження;

після закінчення строку відрядження військовослужбовця до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, а також після повернення із довготривалого закордонного службового відрядження – не більше ніж протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження;

у разі відсутності відомостей про місце перебування військовослужбовця понад один місяць – до його повернення в підрозділ (орган, заклад, установу) або до дня виключення його зі списків особового складу Служби зовнішньої розвідки України;

у разі скасування допуску до державної таємниці – не більше ніж протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження;

у разі відсторонення військовослужбовця від посади в порядку кримінального провадження – на строк відсторонення від посади, встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України.

У разі продовження Головою СЗР України терміну перебування військовослужбовця у розпорядженні – не більше двох місяців понад строки, передбачені абзацами другим – шостим цього підпункту. При цьому час перебування військовослужбовця на лікуванні, в щорічній основній та встановлених законодавством додаткових відпустках із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні відповідних керівників виключається.

Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників після повернення з державних органів, установ і організацій, до яких вони були відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, грошове забезпечення виплачується за посадами, які вони займали до відрядження.».

Перший заступник начальника
Фінансово-економічного
управління Служби
зовнішньої розвідки України
Д. Томковгору