Документ z0892-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.08.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11 липня 2018 року № 335


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 892/32344

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

1. Пункт 1 після слів «в Міністерстві оборони України» доповнити словами «та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту».

2. Абзац перший пункту 2 після слів «Комісії Міністерства оборони України» доповнити словами «, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту».

3. У пункті 3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«громадянам із числа осіб, звільнених зі Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту (які набули право на отримання статусу під час проходження військової служби (роботи) у Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту), колишнім партизанам та підпільникам - військовими комісаріатами Автономної Республіки Крим, обласними та Київським міським військовими комісаріатами за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку);»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«військовослужбовцям та працівникам Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову (державну) службу, працюють у Державній спеціальній службі транспорту,- кадровим органом Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.».

4. Пункт 6 після слів «начальник кадрового органу військової частини А0515,» доповнити словами «Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту,».

5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів проводиться за заявками Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту відповідним органом Міністерства оборони України один раз на рік до 01 листопада з коригуванням потреби до 01 червня наступного року.».

6. Пункт 13 доповнити словами «, за Державну спеціальну службу транспорту - в Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту».

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яциновгору