Документ z0892-03, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 03.10.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2003 N 549
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2003 р.
за N 892/8213

Про внесення змін до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
Н А К А З У Ю:
Унести до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23
"Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року
N 303 ( z0539-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23 червня 2001 року за N 539/5730, такі зміни:
1. Абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 доповнити другим
реченням такого змісту: "Відносини між пов'язаними сторонами - це, зокрема,
відносини: материнського (холдингового) і його дочірніх
підприємств; спільного підприємства і контрольних учасників
спільної діяльності; підприємства-інвестора і його асоційованих
підприємств; підприємства і фізичних осіб, які здійснюють контроль
або мають суттєвий вплив на це підприємство, а також відносини
цього підприємства з близькими членами родини кожної такої
фізичної особи; підприємства і його керівника та інших осіб, які
належать до провідного управлінського персоналу підприємства, а
також близьких членів родини таких осіб".
2. Підпункт 13.4 пункту 13 виключити.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азароввгору