Документ z0890-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - z1804-13

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2011  № 1824/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2011 р.
за № 890/19628

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2043/5 від 27.09.2013}

Про затвердження форм заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних і порядку їх подання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1466/5 від 22.07.2013}

Відповідно до пункту 6 Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 616, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму заяви про реєстрацію бази персональних даних, що додається.

2. Затвердити форму заяви про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних, що додається.

3. Затвердити Порядок подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних, що додається.

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
08.07.2011  № 1824/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
22.07.2013 № 1466/5)

ЗАЯВА
про реєстрацію бази персональних даних

{Форма заяви в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1466/5 від 22.07.2013}

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
08.07.2011  № 1824/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
22.07.2013 № 1466/5)

ЗАЯВА
про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних

{Форма заяви в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1466/5 від 22.07.2013}

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
08.07.2011  № 1824/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2011 р.
за № 890/19628

ПОРЯДОК
подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних

1. Цей Порядок встановлює механізм подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних (далі - заяви).

2. Володілець персональних даних або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає заяви за встановленими формами.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1466/5 від 22.07.2013}

3. Заяви заповнюються та подаються в паперовій або електронній формі. У разі подання заяв у паперовій формі заявник підписує кожну сторінку заяви та скріплює її печаткою (за наявності). В електронній формі заяви подаються відповідно до вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг".

4. Заяви заповнюються державною мовою.

5. Заяви заповнюються розбірливими, друкованими літерами. Заяви не повинні містити помарок, закреслень і виправлень.

6. При заповненні заяв вибрана заявником ознака зазначається символом

.

7. Дати в заявах заповнюються арабськими цифрами у форматі - день, місяць, рік.

8. Сторінки заяв нумеруються, на кожній сторінці заяви зазначаються номер сторінки та загальна кількість сторінок.

9. У разі якщо заявнику необхідно заповнити більше ніж один раз розділи, які містять інформацію про володільця, розпорядників персональних даних, третіх осіб, яким передаються персональні дані, найменування, місцезнаходження бази персональних даних, мету обробки персональних даних та інформацію про транскордонну передачу персональних даних, заявник заповнює у заяві відповідні розділи необхідну кількість разів.

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1466/5 від 22.07.2013}

10. У разі якщо ДСЗПД приймає рішення про реєстрацію бази персональних даних, ДСЗПД видає свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних заявнику або уповноваженому ним представнику за довіреністю та пред'явленим документом, що посвідчує особу, або надсилає простим поштовим відправленням.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1466/5 від 22.07.2013}

11. Заявник повідомляє ДСЗПД про кожну зміну відомостей, необхідних для реєстрації бази персональних даних, не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня настання такої зміни шляхом подання відповідної заяви.

12. ДСЗПД повідомляє заявника про прийняте рішення щодо внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних у тій самій формі, в якій було отримано таку заяву.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору