Документ z0886-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.07.2008, підстава - z0520-08

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.09.2003 N 401
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2003 р.
за N 886/8207

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 148 ( z0520-08 ) від 27.05.2008 }

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" і статей 7, 44 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою
лібералізації процедури ввезення в Україну іноземної валюти
фізичними особами-резидентами та пересилання в Україну в
міжнародних поштових відправленнях іноземної валюти Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 148 ( z0520-08 ) від 27.05.2008 }
2. Унести до Положення про порядок здійснення операцій з
чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000
N 520 ( z0152-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.02.2001 за N 152/5343 (зі змінами), такі зміни:
у пункті 7.5 глави 7:
в абзацах других підпунктів "а" та "б" цифри і слова "5 000
доларів США" замінити цифрами та словами "6 000 доларів США";
абзац десятий викласти в такій редакції:
"Банки (установи), які продають дорожні чеки, мають надавати
довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що
виражені в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с, 01м
відповідно до вимог Інструкції про переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 12.07.2000 N 283 ( z0452-00 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 (зі
змінами)".
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 148 ( z0520-08 ) від 27.05.2008 }
4. У підпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 постанови Правління
Національного банку України від 11.03.2002 N 92 ( z0310-02 ) "Про
затвердження змін до Інструкції про переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.03.2002
за N 310/6598, цифри та слова "5 000 доларів США" замінити цифрами
та словами "6 000 доларів США".
5. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків для використання в роботі.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов).
7. Постанова набирає чинності через 30 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова С.Л.Тігіпковгору