Документ z0884-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.06.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2013  № 1060/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2013 р.
за № 884/23416

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2010/5

Відповідно до підпунктів 1-4, 7 та 8 пункту 28 розділу І Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України", пункту 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2010/5 "Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору" (далі - Наказ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за № 997/19735 (із змінами), такі зміни:

заголовок та пункт 1 Наказу після слів "державному реєстратору" доповнити словами та знаком "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2. Внести до Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору, затвердженого Наказом, такі зміни:

2.1 заголовок після слів "державному реєстратору" доповнити словами та знаком "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2.2 абзац другий пункту 1.2 розділу І після слів "державному реєстратору" доповнити словами та знаком "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор)";

2.3 у пункті 2.7 розділу ІІ слова "спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації" замінити словами та знаком "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

3. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д.М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю.Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім пунктів 1, 2 цього наказу, які набирають чинності одночасно із підпунктами 1-4, 7 та 8 пункту 28 розділу I Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади Мартиненко С.В. та Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної служби України

Голова Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваД.М. Ворона


В.П. СеминоженкоМ.Ю. Бродськийвгору