Документ z0883-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2018  № 174


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2018 р.
за № 883/32335

Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та абзацу четвертого частини шостої статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за № 651/19389 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів УкраїниК. Ляпіна

А. Рева


В.М. ВакарашЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
12 липня 2018 року № 174


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2018 р.
за № 883/32335

ЗМІНИ
до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

1. У пункті 1:

абзац другий після слова «архітектор» доповнити словами «або інженер»;

в абзаці третьому слова «діючих підприємств» виключити;

абзац чотирнадцятий доповнити словами «,»Про оцінку впливу на довкілля».».

2. Підпункт 4.3 пункту 4 викласти в такій редакції:

«4.3. Вимоги щодо складу та змісту науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, у тому числі складання реставраційного завдання, встановлено ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування.».

3. У пункті 9:

абзац перший після слів «нормативно-правових актів з охорони праці,» доповнити словами «зокрема Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2017 року № 1050, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 року за № 1111/30979,»;

абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: «Проектні рішення щодо можливості автономного функціонування черг та пускових комплексів мають бути відображені у всіх розділах проектної документації.».

4. У пункті 11:

у підпункті 11.2:

у підпункті 1:

в абзаці першому слова «проектування здійснюється» замінити словами «проектування може здійснюватися»;

абзац другий доповнити словом «або»;

у підпункті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

«2) для об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2), а також комплексів (будов), до складу яких входить хоча б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми наслідками (СС2), за рішенням замовника проектування може здійснюватися у дві або три стадії:»;

абзац шостий доповнити словами «та для обох:»;

у підпункті 3:

в абзаці першому слова «середніми наслідками (СС2) або» виключити;

абзац другий доповнити словами «та для обох:»;

підпункт 11.3 викласти в такій редакції:

«11.3. Замовник та генпроектувальник (проектувальник) можуть прийняти узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій або стадійності проектування.

При капітальному ремонті об’єктів допускається здійснювати проектування в одну стадію - РП.

При виконанні будівельних робіт з капітального ремонту об’єктів з незначними наслідками (СС1), пов’язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація, що має бути передбачено завданням на проектування.

У дефектному акті окремим розділом обов’язково зазначаються обсяги робіт щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і правил.».

5. У пункті 15:

підпункт 15.2 викласти в такій редакції:

«15.2. При проектуванні об’єктів з класом наслідків (відповідальності) СС2, СС3 можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки, що обов’язково має бути обґрунтовано у пояснювальній записці проекту.»;

в абзаці другому підпункту 15.3 слова «заводом-виробником» та слово «вимог» замінити відповідно словом «виробником» та словами «вихідних даних».

6. Пункт 21 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Перед затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється оцінка впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Начальник Управління
ціноутворення, економіки
та договірних відносин
у будівництві Мінрегіону
Л. Шоломицькавгору